Court decree № 35962245, 20.11.2013, High Administrative Court of Ukraine

Approval Date
20.11.2013
Case No.
2а-5871/11/1270
Document №
35962245
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" листопада 2013 р. м. Київ К/9991/22335/12

Колегія суддів Вищого адміністративного суду України у складі: Лосєва А.М., Бившевої Л.І., Шипуліної Т.М., розглянувши у попередньому судовому засіданні

касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергогазкомплект»

на постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 22.02.2011

у справі № 2а-7812/11/1270

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергогазкомплект»

до Алчевської об'єднаної державної податкової інспекції в Луганській області

про визнання дій протиправними,

В С Т А Н О В И Л А:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергогазкомплект» (надалі - позивач, ТОВ «Енергогазкомплект») звернулося до Луганського окружного адміністративного суду із адміністративним позовом до Алчевської об'єднаної державної податкової інспекції в Луганській області (надалі - відповідач, Алчевська ОДПІ в Луганській області), у якому просило суд визнати протиправними дії щодо проведення 28 - 29 березня 2011 року документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Енергогазкомплект» з питань правомірності формування податкового кредиту та податкового зобов'язання з податку на додану вартість за січень 2011 року.

Постановою Луганського окружного адміністративного суду від 21.12.2011 адміністративний позов ТОВ «Енергогазкомплект» до Алчевської ОДПІ в Луганській області задоволено: визнано протиправними дії відповідача щодо проведення 28 - 29 березня 2011 року документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Енергогазкомплект» з питань правомірності формування податкового кредиту та податкового зобов'язання з податку на додану вартість за січень 2011 року, за результатами якої складено акт від 29.03.2011 № 513/231/33077651.

Постановою Донецького апеляційного адміністративного суду від 22.02.2011 апеляційну скаргу Алчевської ОДПІ в Луганській області задоволено: постанову Луганського окружного адміністративного суду від 21.12.2011 скасовано, у задоволенні адміністративного позову ТОВ «Енергогазкомплект» відмовлено.

У касаційній скарзі позивач, посилаючись на порушення судом апеляційної інстанції норм матеріального та процесуального права, просить скасувати рішення Донецького апеляційного адміністративного суду та ухвалити нове, яким позов задовольнити в повному обсязі.

Відповідач письмових заперечень на касаційну скаргу позивача до суду не надав.

Відповідно до частини першої статті 220 Кодексу адміністративного судочинства України, суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин у справі і не може досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в судовому рішенні, та вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.

Як встановлено судами попередніх інстанцій, у період з 28.03.2011 по 29.03.2011 відповідачем проведено документальну позапланову невиїзну перевірку ТОВ «Енергогазкомплект» з питань правомірності нарахування податкових зобов'язань та податкового кредиту по податковій декларації з податку на додану вартість за січень 2010 року, за результатами якої 29.03.2011 складено акт № 513/231/33077651 (надалі акт).

Зазначену перевірку проведено на підставі наказу Алчевської ОДПІ в Луганській області від 28.03.2011 № 229.

Постановою Луганського окружного адміністративного суду від 08.08.2011 у справі № 2а-5871/11/1270, яка набрала законної сили, позовні вимоги ТОВ «Енергогазкомплект» до Алчевської ОДПІ у Луганській області задоволено частково: визнано протиправним наказ Алчевської ОДПІ в Луганській області від 28.03.2011 № 229 «Про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки ТОВ «Енергогазкомлект» з питань правомірності формування податкового кредиту та податкових зобов'язань з податку на додану вартість за січень 2011 року».

Скасовуючи постанову суду першої інстанції та ухвалюючи рішення про відмову в задоволенні вимог позивача, суд апеляційної інстанції виходив з того, що акт перевірки, це лише службовий документ, компетентна обґрунтована думка (позиція) ревізора щодо результатів перевірки, яка викладена ним для використання уповноваженою службовою особою при прийнятті конкретного управлінського рішення.

Перевіривши правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, юридичної оцінки обставин справи, колегія суддів Вищого адміністративного суду України приходить до висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з пп. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право проводити перевірки платників податків (крім Національного банку України) в порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до п. 79.2 ст. 79 Податкового кодексу України документальна позапланова невиїзна перевірка проводиться посадовими особами органу державної податкової служби виключно на підставі рішення керівника органу державної податкової служби, оформленого наказом, та за умови надіслання платнику податків рекомендованим листом із повідомленням про вручення або вручення йому чи його уповноваженому представнику під розписку копії наказу про проведення документальної позапланової невиїзної перевірки та письмового повідомлення про дату початку та місце проведення такої перевірки.

Як встановлено судом апеляційної інстанції, наказ на проведення перевірки від 28.03.2011 № 229 та відповідне повідомлення № 10244\231 про проведення перевірки були направлені позивачу рекомендованою поштою 28.03.2011. На момент фактичного проведення перевірки наказ відповідача від 28.03.2011 № 229 був чинним.

Згідно з п. 86.1 ст. 86 Податкового кодексу України результати перевірок (крім камеральних) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами органу державної податкової служби та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні, складається довідка.

Порядок оформлення результатів перевірок платників податків органами державної податкової служби врегульовано Порядком оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, затвердженим наказом Державної податкової адміністрації України 22.12.2010 № 984, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12.01.2011 за № 34/18772 (надалі Порядок).

Відповідно до абз. 1 п. 3 Порядку акт це - службовий документ, який підтверджує факт проведення документальної перевірки фінансово-господарської діяльності платника податків і є носієм доказової інформації про виявлені порушення вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби.

За приписами п. 86.7 ст. 86 Податкового кодексу України у разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення протягом п'яти робочих днів з дня отримання акта (довідки). Такі заперечення розглядаються органом державної податкової служби протягом п'яти робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв'язку з необхідністю з'ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях), та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень.

З огляду на викладене, колегія суддів Вищого адміністративного суду України вважає, що суд апеляційної інстанції дійшов правильного висновку зазначивши, що дії податкового органу з проведення перевірки та складання акта є способом реалізації, наданих податковому органу повноважень, які самі по собі не створюють для позивача будь-яких негативних правових наслідків.

Зміст та доводи касаційної скарги не дають підстав вважати, що при прийнятті оскаржуваного рішення судом апеляційної інстанції було порушено норми матеріального та процесуального права.

Відповідно до статті 224 Кодексу адміністративного судочинства України суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо визнає, що суди першої та апеляційної інстанції не допустили порушень норм матеріального і процесуального права при ухваленні судових рішень чи вчиненні процесуальних дій.

За наведених обґрунтувань та з урахуванням зазначеного, колегія суддів Вищого адміністративного суду України не знаходить підстав, які могли б призвести до скасування оскаржуваного судового рішення.

Керуючись ст.ст. 210, 214, 215, 220, 220-1, 223, 224, 230, 231, ч. 5 ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України, колегія суддів,

У Х В А Л И Л А:

1. Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергогазкомплект» залишити без задоволення.

2. Постанову Донецького апеляційного адміністративного суду від 22.02.2011 у справі № 2а-7812/11/1270 залишити без змін.

3. Ухвала набирає законної сили через п'ять днів після направлення її копії особам, які беруть участь у справі, та може бути переглянута Верховним Судом України з підстав, у порядку та в строки, встановлені статтями 236 - 238, 2391 Кодексу адміністративного судочинства України.

Головуючий суддя:(підпис)А.М. Лосєв Судді(підпис)Л.І. Бившева (підпис) Т.М. Шипуліна

Previous document : 35962244
Next document : 35962246