Court decree № 35947779, 09.12.2013, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
09.12.2013
Case No.
910/23709/13
Document №
35947779
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44 тел. 284-18-98

_______________

FONT >УХВАЛА

ПРО ПОРУШЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

09.12.13

FONT >Справа № 910/23709/13.

Суддя Пригунова А.Б., розглянувши позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "ДМТ-Центр"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Фарма 100"

про стягнення 60 502, 93 грн., визнала подані матеріали достатніми для прийняття позовної заяви до розгляду.

Керуючись ст.ст. 64, 65 Господарського процесуального кодексу України,

СУДДЯ УХВАЛИЛА:

1. Порушити провадження у справі та прийняти позовну заяву до розгляду.

2. Розгляд справи призначити на 22.01.14 о 15:00 год. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду міста Києва за адресою: 01030, м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 4.

3. Звернути увагу учасників процесу, що документи подаються через канцелярію суду або безпосередньо у судовому засіданні за умови їх оформлення належним чином (кожна сторінка має бути належним чином засвідчена, документи прошиті та подане клопотання про приєднання зазначених документів до матеріалів справи).

4. Зобов’язати учасників процесу на підтвердження їх статусу юридичної особи і повного найменування подати суду оригінал і належну копію статуту (положення), свідоцтва про державну реєстрацію; витяг від державного реєстратора про знаходження в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з усіма змінами за період з моменту здійснення державної реєстрації юридичної особи та станом на січень 2014 року; довідки про рахунки відкриті в банківських установах або органах Державного казначейства України.

5. Зобов’язати позивача надати суду:

- витяг від державного реєстратора про знаходження відповідача в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з усіма змінами за період з моменту здійснення державної реєстрації юридичної особи та станом на січень 2014 року;

- власне письмове підтвердження того, що у провадженні господарських судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та немає рішення цих органів з такого спору;

- оригінали доданих до позовної заяви документів для огляду в судовому засіданні;

- документально підтверджені відомості щодо наявності відповідних повноважень у осіб, які отримували товар за видатковими накладними (довіреності на отримання товару тощо);

- детальний обґрунтований розрахунок заявленої до стягнення суми заборгованості із зазначенням суми поставленого та оплаченого товару та наданням відповідних первинних документів (видаткові накладні, платіжні доручення, банківські виписки тощо) за договором № 1317 від 02.01.2013 р. за період з 02.01.2013 р. та станом на січень 2014 року, виклавши його наступним чином:

Дата (число, місяць, рік), коли повинна здійснюватися оплата, зазначити кожний платіж окремо

Сума, яка підлягає сплаті

(вказати підставу та вид платежу)

Сума, яка надійшла від відповідача (вказати номер банківського витягу з рахунку, його дату, призначення платежу)

Різниця

(сума боргу)

Всього

Всього

Всього

- докази на підтвердження часткового виконання відповідачем зобов’язань за договором № 1317 від 02.01.2013 р. за період з 02.01.2013 р. та станом на січень 2014 року (виписки з банківських рахунків з відтиском печатки банку);

- детальний обґрунтований розрахунок заявленої до стягнення суми пені та 3 % річних за прострочення оплати поставленого товару із зазначенням дати виникнення заборгованості за відповідним платежем та періоду нарахування, виклавши його наступним чином:

Дата (число, місяць, рік), коли повинна здійснюватися оплата, зазначити кожний місяць окремо

Дата часткової оплати (сума та підстава платежу)

Різниця

(сума боргу)

Період нарахування

Пеня за несвоєчасне виконання грошового зобов’язання

3% річних від простроченої суми

Сума боргу

Всього

Всього

Всього

Всього

Всього

Всього

6. Зобов’язати відповідача надати суду:

- відзив на позовну заяву у порядку, передбаченому ст. 59 Господарського процесуального кодексу України, з нормативно обґрунтованими поясненнями по суті заявлених вимог та доданням оригіналів для огляду та належним чином завірених копій підтверджуючих документів, на які міститься посилання у відзиві, докази направлення відзиву з доданими до нього документами на адресу позивача. Звернути увагу відповідача, що відзив повинен містити мотиви повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на законодавство;

- докази виконання відповідачем своїх грошових зобов’язань (платіжні доручення/виписки з банківського рахунку тощо) за договором № 1317 від 02.01.2013 р. за період з 02.01.2013 р. та станом на січень 2014 року із зазначенням періоду, за який здійснюється платіж (віднесення погашення заборгованості).

7. Звернути увагу сторін на положення ст. 38 Господарського процесуального кодексу України щодо витребування доказів.

8. Зобов'язати учасників процесу направити в судове засідання своїх представників, повноваження яких оформити у відповідності з вимогами ст.28 Господарського процесуального кодексу України а також надати належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують повноваження представників.

9. Попередити позивача, що у разі ненадання господарському суду без поважних причин витребуваних судом документів або нез’явлення його представника у судове засідання, позов відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України може бути залишений без розгляду.

10. Попередити відповідача, що у разі ненадання відзиву на позов та витребуваних судом документів, справа згідно зі ст. 75 Господарського процесуального кодексу України буде розглянута за наявними в ній матеріалами.

11. Поставити до відома сторін, що відповідно до п. 5 ст. 83 Господарського процесуального кодексу України суд має право стягувати в доход Державного бюджету України з винної сторони штраф у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за ухилення від вчинення дій, покладених господарським судом на сторону.

12. Звернути увагу учасників провадження у справі на необхідність дотримання вимог ч. 2 ст. 36 Господарського процесуального кодексу України щодо необхідності засвідчення копій документів, які подаються до суду.

13. Звернути увагу учасників судового процесу на положення ст. 87 Господарського процесуального кодексу України щодо порядку отримання процесуальних документів.

14. Нагадати, що сторони відповідно до ст. 80 Господарського процесуального кодексу України, можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії розгляду спору.

15. Явку учасників провадження у справі визнати обов’язковою.

16. Поставити до відома учасників судового процесу, що копії процесуальних документів надсилаються лише тим особам, які не були присутні у судовому засіданні. Водночас учасники судового процесу, які були присутні в судовому засіданні мають право згідно з ч. 2 ст. 22 Господарського процесуального кодексу України знайомитись з відповідними процесуальними актами, знімати з них копії, а також заявляти клопотання про видачу їм належно засвідчених копій судових рішень безпосередньо у суді (ст. 87 Господарського процесуального кодексу України, п. 3.18 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України № 18 від 26.12.2011 р. "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України судами першої інстанції").

17. Поставити до відома учасників судового процесу про можливість отримувати процесуальні документи в електронному вигляді (інформація про порядок отримання документів в електронному вигляді розміщена на офіційному веб-порталі судової влади України за адресою: mail.gov.ua.).

Суддя А.Б. Пригунова

Часті запитання

Який тип судового документу № 35947779 ?

Документ № 35947779 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 35947779 ?

Дата ухвалення - 09.12.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 35947779 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 35947779 ?

В Commercial Court of Kyiv City
Previous document : 35947778
Next document : 35947781