Decision № 33934530, 01.10.2013, Commercial Court of Luhansk Oblast

Approval Date
01.10.2013
Case No.
913/2215/13
Document №
33934530
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 91016, м. Луганськ, пл. Героїв ВВВ, 3а. Тел./факс 55-17-32, inbox@lg.arbitr.gov.ua ___________________________ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

01 жовтня 2013 року Справа № 913/2215/13

Провадження №25/913/2215/13

Розглянувши матеріали за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Дорбудтехнологія", м. Луганськ,

до Виконавчого комітету Олександрівської міської ради, м. Олександрівськ,

м. Луганськ,

за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Управління Державної казначейської служби України у м. Луганську Луганської області, м. Луганськ,

про стягнення 974610 грн. 22 коп.

Суддя господарського суду Луганської області Іноземцева Л.В.

секретар судового засідання Сідорова О.А.

в присутності представників сторін:

від позивача: Ніколенко К.В., довіреність № 04/09/1 від 04.09.2013;

Кошева І.В., довіреність № 28/08 від 28.08.2013;

від відповідача - не прибув представник;

від 3-ї особи - Сіра О.М., довіреність № 02-33/1 від 02.01.2013.

Суть спору: позивачем заявлено вимогу про стягнення з відповідача заборгованості в сумі 922089 грн. 04 коп., 3-х процентів річних за період з 13.12.2012 по 12.08.2013 в сумі 18416 грн. 52 коп. та пені в сумі 34104 грн. 66 коп.

26.09.2013 позивачем подано заяву про збільшення позовних вимог з доказами надіслання її копії відповідачу та доплати судового збору.

За змістом зазначеної заяви позивач просить стягнути з відповідача заборгованість в сумі 922089 грн. 04 коп., 3% річних за період з 13.12.2012 по 12.08.2013 в сумі 18416 грн. 52 коп. та пеню за період з 13.12.2012 по 09.06.2013 в сумі 68209 грн. 32 коп.

Заява про збільшення ціни позову відповідає правилам статті 22 Господарського процесуального кодексу України і приймається суддею.

Спір вирішується з урахуванням нової ціни позову в загальній сумі 1008714 грн. 88 коп.

Позовні вимоги з посиланням на статті 526, 615, 612, 837, 843, 846, 857 Цивільного кодексу України (далі за текстом - ЦК України), статті 180, 193 Господарського кодексу України (далі за текстом - ГК України) обґрунтовані порушенням відповідачем зобов'язань з оплати капітального ремонту доріг у м. Олександрівськ у строк, встановлений договорами № 54 та № 56 від 12.11.2012, що укладені сторонами даної справи.

Відповідач відзив на позовну заяву не подав, участь свого представника в судове засідання не забезпечив. Через канцелярію суду відповідачем поданий лист від 30.09.2013 за № 03-07/922 за підписом секретаря ради, в якому зазначено, що Виконавчий комітет Олександрівської міської ради просить розглядати дану справу за відсутності його представника та проти позову відповідач не заперечує.

За цих обставин, справа розглядається відповідно до статті 75 Господарського процесуального кодексу України, за наявними в ній матеріалами, про що відповідач був повідомлений ухвалою суду від 10.09.2013 (а.с. 151 - 153).

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Управління Державної казначейської служби України у м. Луганську Луганської області подала пояснення від 09.09.2013 № 02-13/3052 на позовну заяву, в яких вказує, що Виконавчим комітетом Олександрівської міської ради були зареєстровані юридичні зобов'язання за договорами № 54 на суму 370877 грн. 60 коп. та фінансові - на суму 82425 грн. 87 коп., за договором № 56 - юридичні та фінансові зобов'язання на суму 551211 грн. 44 коп.

Оплата за цими договорами у 2012 році не проводилась.

За даними Звіту про заборгованість за бюджетними коштами станом на 01.01.2013, наданого Виконавчим комітетом Олександрівської міської ради, за спеціальним фондом по КФК 170703 обліковується кредиторська заборгованість по КЕКВ 2133 у сумі 802090 грн. 42 коп., що зареєстрована в обліковій базі АС "Казна-видатки".

Заслухавши представників позивача та третьої особи, дослідивши матеріали справи, подані докази в підтвердження заявлених вимог, суд

в с т а н о в и в:

12.11.2012 між Виконавчим комітетом Олександрівської міської ради (далі за текстом - Виконком Олександрівської міськради), за договорами - Замовник, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Дорбудтехнологія" (далі за текстом - ТОВ "Дорбудтехнологія"), за договорами - Генпідрядник, укладено аналогічні за змістом договори № 54 та № 56, строком дії до 31.12.2012, за умовами яких, Генпідрядник - позивач у справі, зобов'язався виконати роботи з капітального ремонту доріг в м. Олександрівськ - вул. Центральна та пров. Сквозной, а Замовник - відповідач у справі - прийняти роботи та оплатити їх вартість (а.с. 44 - 54).

Роботи здійснюються згідно дефектного акту, договірної ціни, кошторисної документації та календарного графіку виконання робіт.

За умовами розділу 2 договорів вартість робіт визначається договірною ціною, яка є твердою і становить:

- за договором № 54 - 370877 грн. 60 коп.;

- за договором № 56 - 551211 грн. 44 коп.

Згідно розділу 4 договорів джерелом фінансування робіт Замовником є кошти місцевого бюджету. Замовник оплачує Генпідряднику виконані роботи по мірі надходження відповідних коштів.

Замовник забезпечує безперервне фінансування робіт при умові своєчасного фінансування з бюджету. Розрахунки за виконані роботи здійснюються по мірі надходження передбачених на ці цілі коштів шляхом перерахування грошових коштів на розрахункових рахунок Генпідрядника. У разі затримки бюджетного фінансування не з вини Замовника, оплата за виконані роботи здійснюється протягом 10 банківських днів від дати отримання замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок.

Розрахунок з Генпідрядником здійснюється в наступному порядку:

- до 30% передплати вартості обсягу робіт до початку виконання робіт;

- в подальшому, остаточні платежі за виконані роботи - протягом двох тижнів після підписання актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в і КБ-3.

Виконання робіт розпочинається після реєстрації Інспекцією Державного архітектурно-будівельного контролю у Луганській області декларації про початок виконання будівельних робіт та завершується до 31.12.2012.

Договором встановлена відповідальність сторін.

Так, згідно пункту 7.5 договорів у разі прострочення оплати виконаних робіт Замовник сплачує Генпідряднику пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми договору за кожний день прострочення.

Договори № 54 та № 56 від 12.11.2012 прийняті сторонами до виконання.

На підтвердження виконання договорів позивачем подані:

- договір № 54 від 12.11.2012: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (та витрат) форми КБ-3 та акт приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за листопад 2012 року на суму 370877 грн. 60 коп., дата підписання 28.11.2012 (а.с. 55 - 63); дефектний акт на капітальний ремонт доріг м. Олександрівськ вул. Центральна (а.с. 80); Договірна ціна на будівництво, капітальний ремонт доріг, що здійснюється в 2012 році по вул. Центральна м. Олександрівськ (а.с. 82-83) та кошторисна документація (а.с. 84-89);

- договір № 56 від 12.11.2012: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (та витрат) форми КБ-3 та акт приймання виконаних будівельних робіт 2 форми КБ-2в за листопад 2012 року на суму 551211 грн. 44 коп., дата підписання 28.11.2012 (а.с. 64 - 72); дефектний акт на капітальний ремонт доріг м. Олександрівськ пров. Сквозной (а.с. 81); Договірна ціна на будівництво, капітальний ремонт доріг, що здійснюється в 2012 році в пров. Сквозном м. Олександрівськ (а.с. 90-91) та кошторисна документація (а.с. 92-97).

Акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в підписано представниками Замовника та Генпідрядника без зауважень і скріплені печатками сторін.

Загальна сума виконаних робіт згідно 2-х актів за листопад 2012 року за договорами підряду № 54 та № 56 від 12.11.2012 становить 922089 грн. 04 коп.

Доказів погашення заборгованості в сумі 922089 грн. 04 коп. відповідач суду не подав.

Розглянувши обставини справи в їх сукупності, оцінивши подані докази, суд дійшов висновку про часткове задоволення позову, з огляду на наступне.

Спір між сторонами даної справи виник у зв'язку з простроченням виконання відповідачем зобов'язань з оплати виконаних робіт за договорами від 12.11.2012 № 54 та № 56, що укладені між сторонами даної справи.

Зазначені договори за своєю правовою природою є договорами підряду.

Відповідно до статті 837 ЦК України за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу.

Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

За правилами статті 854 ЦК України, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

Підрядник має право вимагати виплати йому авансу лише у випадку та в розмірі, встановлених договором.

Загальні умови виконання зобов'язань визначені статтею 526 ЦК України, за змістом цієї норми зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Згідно статті 610 ЦК України порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

За правилами частини 1 статті 612 ЦК України боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Фактичні обставини даної справи свідчать, що відповідач, прийнявши підрядні роботи і підписавши акти виконаних робіт, зобов'язання з їх оплати протягом двох тижнів від дати їх підписання в порушення пунктів 4.5 договорів та вимог статті 854 ЦК України не виконав, а тому він вважається таким, що прострочив виконання зобов'язань з 13.12.2012 за актами за листопад 2012 року в загальній сумі 922089 грн. 04 коп.

За цих обставин позовні вимоги про стягнення заборгованості в сумі 922089 грн. 04 коп. є обґрунтованими і такими, що підлягають до задоволення в заявленій сумі.

Відповідно до статті 625 ЦК України боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання та боржник, який прострочив виконання грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

При розрахунку 3% річних позивачем допущена механічна помилка, а тому заявлені до стягнення річні за період з 13.12.2012 по 12.08.2013, враховуючи прострочену суму, кількість днів прострочення та кількість днів року прострочення, підлягають задоволенню частково в сумі 18412 грн. 58 коп.

Відповідно до статті 611 ЦК України у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, зокрема, сплата неустойки.

Договором (пункт 7.5) сторони узгодили нарахування неустойки у разі прострочення оплати виконаних робіт у вигляді пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ за кожний день прострочення.

А тому, позовні вимоги про стягнення пені за 180 днів прострочення з 13.12.2012 по 09.06.2013 в сумі 68209 грн. 32 коп. визнаються судом обґрунтованими і такими, що підлягають задоволенню.

Відсутність бюджетного призначення на фінансування робіт за договором підряду, не може бути підставою для звільнення замовника від обов'язку оплати відповідних робіт, оскільки в разі відсутності коштів для оплати замовник був вправі та мав фактичну можливість призупинити виконання умов договору з моменту виявлення відсутності коштів для оплати робіт, а не приймати їх результати.

Згідно з частиною першої статті 96 ЦК України юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями, а статтями 525, 526 ЦК України і статтею 193 ГК України встановлено, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу, у тому числі і вжити заходів для отримання бюджетних асигнувань.

Відсутність бюджетних коштів не виправдовує бездіяльність замовника і не є підставою для звільнення від відповідальності за порушення договірного зобов'язання.

Зазначена правова позиція щодо застосування статті 526 ЦК України при здійсненні розрахунків у зобов'язаннях за рахунок бюджетних коштів викладена у постанові Верховного Суду України від 15.05.2012 у справі № 11/446. Рішення Верховного Суду України відповідно до статті 111-28 ГПК України щодо застосування певної правової норми у подібних правовідносинах є обов'язковим для всіх судів України. Суди зобов'язані привести свою судову практику у відповідність із рішенням Верховного Суду України.

Враховуючи викладене, позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Дорбудтехнологія" до Виконавчого комітету Олександрівської міської ради про стягнення заборгованості в сумі 922089 грн. 04 коп., 3% річних в сумі 18412 грн. 58 коп. та пені в сумі 68209 грн. 32 коп. підлягають задоволенню.

Відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України з відповідача на користь позивача підлягає стягненню судовий збір пропорційно розміру задоволених позовних вимог у сумі 20174 грн. 22 коп.

У судовому засіданні відповідно до статті 85 Господарського процесуального кодексу України оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 44, 49, 82, 84, 85 ГПК України, суд

в и р і ш и в:

1.Позов Товариства з обмеженою відповідальністю "Дорбудтехнологія" до Виконавчого комітету Олександрівської міської ради задовольнити частково.

2.Стягнути з Виконавчого комітету Олександрівської міської ради, Красна площа, 16, м. Луганськ, м. Олександрівськ, ідентифікаційний код 04051655:

- на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Дорбудтехнологія", вул. Дніпровська, 51, м. Луганськ, ідентифікаційний код 37109372, заборгованість в сумі 922089 грн. 04 коп., 3% річних в сумі 18412 грн. 58 коп., пеню в сумі 68209 грн. 32 коп. та витрати по сплаті судового збору в сумі 20174 грн. 22 коп., наказ видати позивачу після набрання рішенням законної сили.

3. У задоволенні позовних вимог про стягнення 3% річних в сумі 03 грн. 94 коп. відмовити.

4.Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

5.Повний текст рішення складено 07.10.2013.

Суддя Л.В. Іноземцева

Previous document : 33934529
Next document : 33934532