Decision № 33435503, 11.09.2013, Commercial Court of Vinnytsia Oblast

Approval Date
11.09.2013
Case No.
902/1195/13
Document №
33435503
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

_______________

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

11 вересня 2013 р. Справа № 902/1195/13

Провадження № 18/902/74/13

за позовом:Публічного акціонерного товариства "Вінницяобленерго" в особі структурної одиниці "Вінницькі міські електричні мережі" (вул. Пирогова, 174, м. Вінниця, 21008)

до: Приватного підприємства "СВВ Плюс" (вул. Медведєва, 9, кв.210, м. Вінниця, 21000)

про стягнення 3 511,15 грн. за договором № 3662 від 20.05.2010р.

Господарський суд Вінницької області у складі:

Головуючого судді Маслія І.В.

Cекретар судового засідання Василишина Н.О.

Представники

позивача СО "Вінницькі міські електричні мережі":, Іваніцький Ю.В., довіреність № 1-14-3832 від 06.06.13;

позивача ПАТ "Вінницяобленерго": Бузько А.І., довіреність № 1-14-3837 від 06.06.13;

відповідача : не з'явився

ВСТАНОВИВ :

Публічне акціонерне товариство "Вінницяобленерго" в особі структурної одиниці "Вінницькі міські електричні мережі" звернулось до господарського суду Вінницької області з позовом про стягнення з приватного підприємства "СВВ Плюс" 3511,15 грн. заборгованості за спожиту електроенергію.

В судове засідання 11.09.13 року з'явились представники позивача, які позовні вимоги підтримали, просили суд позов задовольнити в повному обсязі.

Відповідач відзиву на позов та витребуваних судом документів не надав, представника у судове засідання не направив.

Ухвала про порушення провадження у справі від 22.08.2013р. направлена відповідачу рекомендованим листом на адресу, вказану в позовній заяві, а саме - вул. Медведєва, 9, кв. 210, м. Вінниця, 21000. Органом поштового зв'язку вказана ухвала повернута до суду з відміткою «за закінченням терміну зберігання». Згідно ст. 64 ГПК України ухвала про порушення провадження у справі надсилається сторонам за повідомленою ними господарському суду поштовою адресою. У разі ненадання сторонами інформації щодо їх поштової адреси, ухвала про відкриття провадження у справі надсилається за адресою місцезнаходження (місця проживання) сторін, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі відсутності сторін за такою адресою, вважається, що ухвала про порушення провадження у справі вручена їм належним чином. Таким чином, суд вжив всі залежні від нього заходи для повідомлення відповідача про час і місце судового розгляду справи за його участю.

З огляду на подані в справу докази, суд приходить до висновку про те, що неявка представника відповідача в судове засідання не перешкоджає вирішенню спору у його відсутність. Спір відповідно положень ст. 75 ГПК України підлягає вирішенню за наявними в справі матеріалами.

Заслухавши пояснення представників позивача, повно, всебічно і об'єктивно дослідивши в сукупності надані в справу докази, надавши їм юридичну оцінку суд встановив, що між відкритим акціонерним товариством "АК Вінницяобленерго " в особі СО "Вінницькі міські електричні мережі"(Постачальник), (правонаступником якого є публічне акціонерне товариство "Вінницяобленерго" в особі структурної одиниці "Вінницькі міські електричні мережі"), та приватним підприємством "СВВ Плюс" (Споживач) 20.05.10 року укладено договір № 3662 про постачання електричної енергії.

Відповідно до п.п. 1.1., 1.2. договору постачальник (позивач) продає електричну енергію Споживачу (відповідач) для забезпечення потреб електроустановок Споживача з приєднаною потужністю 12 кВт, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної (купленої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами Договору. Розрахунковий період за даним договором - є календарний місяць, протягом якого визначається обсяг енергії, що продається Споживачу за цей час та протягом якого Споживач повинен здійснити розрахунки за куплену електроенергію за тарифами, що діють на кінець розрахункового періоду.

Відповідно до п.п. 2.2., 2.2.2. Договору, Постачальник зобов'язується виконувати умови Договору; постачати Споживачу електроенергію, як різновид товару:

- в обсягах, визначених відповідно до розділу 5, та з урахуванням умов розділу 6 Договору (додаток №1 "Обсяги постачання електричної енергії споживачу та субспоживачам);

- згідно з категорією струмоприймачів Споживача відповідно до ПУЕ та гарантованого рівня надійності електропостачання схем електропостачання, визначених додатком "№ 2 "Акт розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін";

- із дотриманням граничних показників якості електричної енергії, визначених державними стандартами;

Відповідно до п.п. 2.3.1., 2.3.3. Договору Споживач зобов'язується виконувати умови Договору, проводити оплату вартості спожитої електроенергії на протязі 5 днів з дня отримання рахунку шляхом перерахування грошових коштів на відповідний рахунок Постачальника.

Пунктом 3.1.1. Договору встановлено, що Постачальник має право отримувати від Споживача плату за поставлену електричну енергію за роздрібними тарифами, розрахованими згідно з Умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, та інші платежі, обумовлені цим Договором.

Згідно з п.7.1. Договору облік електроенергії, спожитої Споживачем та (або) субспоживачами, приєднаними до електричних мереж Споживача, здійснюється згідно з вимогами ПУЕ та ПКЕЕ. У разі порушення Споживачем вимог нормативно-технічних документів щодо встановлення та експлуатації засобів обліку, їх показники не використовуються при розрахунках за спожиту електроенергію, а обсяги спожитої електроенергії визначаються Постачальником розрахунково згідно з вимогами п.6.20-6.21 ПКЕЕ.

На підставі підписаних Відповідачем актів (рапортів) про використану електричну енергію, позивач щомісячно виставляв відповідачу рахунки на оплату вартості спожитої останнім електроенергії.

Згідно з вимогами п. 6.11 Правил користування електричною енергією (ПКЕЕ) та договору про постачання електричної енергії споживач має надавати енергопостачальнику інформацію щодо даних розрахункового обліку. У разі ненадання зазначеної інформації відповідно до вимог п. 6.39 ПКЕЕ протягом одного розрахункового періоду обсяг спожитої електроенергії визначається за середньодобовим обсягом споживання за попередній період, після чого розрахунок здійснюється за величиною дозволеної потужності.

Відповідач з лютого 2013 року припинив надавати позивачу інформацію щодо даних розрахункового обліку, будь-яких заяв про припинення споживання електроенергії від споживача не надходило, то в березні 2013 року йому було здійснено нарахування по середньодобовому споживанню, а в квітні - по встановленій потужності.

Всього за період з лютого 2013 р. по квітень 2013 р. включно відповідачу було поставлено електричну енергію на загальну суму - 3511,91 грн.

На момент звернення до суду з позовом про стягнення суми боргу за спожиту електричну енергію сума заборгованості Відповідача складає 3511,15 грн.

Враховуючи викладені обставини, суд дійшов наступних висновків.

Стаття 11 ЦК України вказує, що цивільні права та обов'язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки, й серед підстав виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, передбачає договори та інші правочини.

Як зазначено в ст.174 ГПК, господарські зобов'язання можуть виникати, зокрема, із господарського договору та інших угод, передбачених законом, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не суперечать.

Відповідно до ст.509 ЦК України зобов'язанням є правовідносини, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Таке ж положення містить і ст.173 ГК України, в якій зазначено, що господарським визнається зобов'язання, що виникає між суб'єктом господарювання та іншим учасником (учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передбачених цим Кодексом, в силу якого один суб'єкт (зобов'язана сторона, у тому числі боржник) зобов'язаний вчинити певну дію господарського чи управлінсько-господарського характеру на користь іншого суб'єкта (виконати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію тощо), або утриматися від певних дій, а інший суб'єкт (управнена сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

Відповідно до ч.2 ст.26 Закону України "Про електроенергетику" споживач енергії зобов'язаний додержуватись вимог нормативно-технічних документів та договору про постачання енергії.

Згідно зі ст.526 ЦК України, ст.193 Господарського кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цих Кодексів, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст.525 ЦК України, ч.7 ст.193 ГК України).

Згідно ч.1 ст.530 ЦК України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Відповідно до ст.527 ЦК України боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту.

Стаття 610 цього ж Кодексу передбачає, що порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст. 614 ЦК України особа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність за наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено договором або законом. Особа є невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання зобов'язання. Відсутність своєї вини доводить особа, яка порушила зобов'язання.

Згідно зі статтею 714 ЦК України за договором постачання енергетичними та іншими ресурсами через приєднану мережу одна сторона (постачальник) зобов'язується надавати другій стороні (споживачеві, абонентові) енергетичні та інші ресурси, передбачені договором, а споживач (абонент) зобов'язується оплачувати вартість прийнятих ресурсів та дотримуватись передбаченого договором режиму її використання, а також забезпечити безпечну експлуатацію енергетичного та іншого обладнання.

Відповідно до п.6.1 Правил користування електроенергією розрахунки споживача за використану електричну енергію здійснюються відповідно до умов договору.

Згідно підпункту 2 п.10.2 Правил користування електроенергією споживач електричної енергії зобов'язаний оплачувати обсяг спожитої електричної енергії, а також здійснювати інші платежі відповідно до умов договору та рахунків, виставлених на підставі актів про порушення цих Правил та умов договору.

Як визначає ст.32 ГПК України, доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення спору.

За змістом статті 33 Господарського процесуального кодексу України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Враховуючи те, що позовні вимоги щодо стягнення заборгованості в розмірі 3511,15 грн. підтверджуються наявними у справі документами, та не спростовані відповідачем, суд вважає суму боргу в розмірі 3511,15 грн. доведеною позивачем.

На підставі викладеного, суд дійшов висновку про задоволення позову в повному обсязі.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судовий збір підлягає покладенню на відповідача.

Керуючись ст.ст. 4-3, 4-5, 22, 33, 34, 43, 49, 82, 84, 115 ГПК України, суд -

ВИРІШИВ :

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Приватного підприємства "СВВ Плюс" (21000, м.Вінниця, вул. Медведєва, 9, кв. 210; ідентифікаційний код 33381092) на користь Публічного акціонерного товариства "Вінницяобленерго" в особі структурної одиниці "Вінницькі міські електричні мережі" (21008, м.Вінниця, вул. Пирогова, буд.174, ідентифікаційний код 25509880, на поточний рахунок № 2600901301029 в АТ «Сбербанк Росії», МФО 320627) 3511,15 грн. заборгованості за електроенергію та 1720,50 грн. судового збору.

3. Видати наказ після набрання рішенням законної сили.

4. Копію рішення направити відповідачу.

Повний текст рішення суду оформлено і підписано відповідно до вимог ст.84 ГПК України 12 вересня 2013 р.

Суддя Маслій І.В.

віддрук. прим.:

1 - до справи

2 - відповідачу (вул. Медведєва, 9, кв.210, м. Вінниця, 21000)

Часті запитання

Який тип судового документу № 33435503 ?

Документ № 33435503 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 33435503 ?

Дата ухвалення - 11.09.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 33435503 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 33435503 ?

В Commercial Court of Vinnytsia Oblast
Previous document : 33435444
Next document : 33443661