Court decree № 32946701, 13.08.2013, Circuit Administrative Court of Kyiv City

Approval Date
13.08.2013
Case No.
826/12961/13-а
Document №
32946701
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01601, м. Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

У Х В А Л А

про відкриття провадження в адміністративній справі

13 серпня 2013 року

м. Київ

№ 826/12961/13-а

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Савченко А.І., ознайомившись із позовною заявою і доданими до неї матеріалами

Управління Пенсійного фонду України в Святошинському районі м. Києва

до

Товариства з обмеженою відповідальністю «МБТ»

про

стягнення заборгованості у розмірі 4290,30 грн.,

визнала подану позовну заяву і додані до неї матеріали достатніми для відкриття скороченого провадження у справі

Керуючись ст.ст. 104-107, 1832 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відкрити скорочене провадження в адміністративній справі. Справу буде розглядати суддя Савченко А.І.

2. Зобов’язати Управління Пенсійного фонду України в Святошинському районі м. Києва подати до 20 серпня 2013 року витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про підтвердження реєстрації відповідача як суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи на день звернення до суду.

3. При цьому, суд вважає за необхідне покласти на начальника Управління Пенсійного фонду України в Святошинському районі м. Києва обов'язок по наданню документів, що витребовуються судом.

4. Зобов'язати відповідача протягом 10 днів з дня отримання ухвали про відкриття скороченого провадження в адміністративній справі подати заперечення проти позову або заяву про визнання позову, належним чином завірені копії установчих документів на підставі яких діє відповідач (установчий договір, статут, положення, свідоцтво про державну реєстрацію тощо) безпосередньо до канцелярії Окружного адміністративного суду міста Києва за адресою: м. Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, корпус 1.

5. В разі неподання заперечення проти позову або заяви про визнання позову, справа буде розглянута в порядку, передбаченому пунктом 2 частини 5 статті 1832 Кодексу адміністративного судочинства України - протягом трьох днів з дня закінчення строку, передбаченого частиною третьою цієї статті, якщо до суду не було подано заперечення відповідача та за умови, що справа розглядатиметься судом за місцезнаходженням відповідача.

6. Попередити начальника Управління Пенсійного фонду України в Святошинському районі м. Києва про можливість застосування заходів, передбачених статтею 166 КАС України у разі невиконання вимог суду, а також про адміністративну відповідальність відповідно до статті 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення за вчинення дій, які свідчать про явну зневагу до суду та про кримінальну відповідальність за невиконанню судового рішення згідно статті 382 Кримінального кодексу України.

Суддя А.І. Савченко

Інформація про процесуальні права і обов’язки осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до ст.49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Савченко А.І., ознайомившись з позовною заявою

Управління Пенсійного фонду України в Святошинському районі м.Києва

до

Товариство з обмеженою відповідальністю "МБТ"

про

стягнення заборгованості у розмірі 4290,3 грн ,

ВСТАНОВИВ:

До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшла позовна заява Управління Пенсійного фонду України в Святошинському районі м.Києва до Товариство з обмеженою відповідальністю "МБТ" про стягнення заборгованості у розмірі 4290,3 грн.

Позовна заява подана з додержанням вимог ст.ст. 105-106 КАС України.

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 183-2 КАС України справа підлягає до розгляду в порядку скороченого провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 183-2 КАС України вимоги зазначені в позовній заяві не стосуються прав, свобод, інтересів та обов'язків третіх осіб.

Відповідно до вимог ч.3 ст. 106 Кодексу адміністративного судочинства України позивачем надіслано відповідачу копію позовної заяви та доданих до неї документів.

Керуючись ст.ст. 104-107, 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України, суд –

УХВАЛИВ:

1. Відкрити скорочене провадження у справі № 826/12961/13-а за позовом Управління Пенсійного фонду України в Святошинському районі м.Києва до Товариство з обмеженою відповідальністю "МБТ" про стягнення заборгованості у розмірі 4290,3 грн.

2. Копію ухвали невідкладно надіслати сторонам разом з копією позовної заяви та доданих до неї документів.

3. Запропонувати відповідачу у строк до р. або у десятиденний строк з дня одержання копію цієї ухвали надати суду письмові заперечення проти позову та всі докази на їх підтвердження, які наявні у відповідача. Заперечення проти позову мають бути подані в зазначений строк безпосередньо до канцелярії суду.

4. Роз’яснити відповідачу, що в разі неподання заперечень проти позову, справа буде вирішена на підставі наявних в ній доказів та розглянута в порядку скороченого провадження протягом трьох днів з дня закінчення строку, встановленого для їх подання, якщо справа розглядатиметься за місцезнаходженням відповідача.

5. Справа розглядатиметься суддею одноособово, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі.

Ухвала набирає чинності з моменту її постановлення та оскарженню не підлягає.

Суддя А.І. Савченко

Інформація про процесуальні права і обов’язки осіб, які беруть участь у справі.

Відповідно до ст.49, 51 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки. Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом та журналом судового засідання і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом. Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, позивач має право змінити підставу або предмет адміністративного позову, збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову в будь-який час до закінчення судового розгляду. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову й у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду.

Крім прав та обов'язків, визначених у статті 49 цього Кодексу, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Previous document : 32946698
Next document : 32947200