Decision № 31699694, 05.06.2013, Kharkivskyi Raion Court of Kharkiv Oblast

Approval Date
05.06.2013
Case No.
635/4018/13-ц
Document №
31699694
Form of legal proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 635/4018/13-ц

Провадження № 2/635/2766/2013

ЗАОЧНЕ Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2013 року Харківський районний суд Харківської області в складі: головуючого судді Сітбаталової Н.І. при секретарі Руденко Н.М.

розглянув у відкритому судовому засіданні в сел. Покотилівка цивільну справу за позовом Науково-виробничого підприємства «Хартрон-Експрес ЛТД» (Товариство з обмеженою відповідальністю) до ОСОБА_1 про стягнення суми боргу за договором позики, -

В С Т А Н О В И В :

Позивач звернувся до суду з позовом та просить стягнути з відповідача суму основного боргу у розмірі 7625,00грн, три відсотки річних у розмірі 153,11грн, пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ у розмірі 526,92гр та судовий збір у сумі 223,60грн, посилаючись на те, що 13 вересня 2011 року між Науково-виробничим підприємством «Хартрон-Експрес ЛТД» (ТОВ)та ОСОБА_1 було укладено договір № 6 про надання безпроцентної позики. Згідно умов даного договору позикодавець надав позичальнику безвідсоткову грошову позику у розмірі 9000,00грн. зі строком на 24 календарних місяця з моменту укладення договору, а позичальник зобов'язався погасити позику в строк та у розмірі відповідно до узгодженого між сторонами графіку повернення, який є невід'ємною частиною договору.

На момент укладення даного договору відповідач перебував у трудових відносинах з підприємством, займаючи посаду техніка-механіка 1-ї категорії технічного центру засобів механізації, енергетики та транспорту.

Згідно до п. 2.4 договору, відповідач зобов'язаний погашати розмір позики: щомісяця, не пізніше 15 числа кожного місяця, наступного за поточним, рівними частками, шляхом утримання адміністрацією НПП «Хартрон-Експрес ЛТД» (ТОВ) грошових коштів з його заробітної плати. Кінцева дата повернення позики, згідно п. 2.3 договору, вересень 2013 року. Відповідно до п. 3.2 договору, у випадках звільнення позичальника з посади за власним бажанням, сума позики має бути повернена достроково.

У лютому 2012 року трудовий договр з відповідачем розірвано. За таких обставин він повинен був повернути суму позики у розмірі 7625,00грн до 28.02.2012 року. але цього він не зробив.

28.02.2012 року між відповідачем та позивачем була укладена додаткова угода № 1 до договору № 6 від 13.09.2011 року, якою були внесені зміни до п. 3.2 Договору. Відповідно до п. 2.4 Додаткової угоди № 1 до Договору, відповідач зобов'язався погашати заборгованість у розмірі 7625,00грн., рівними частками, згідно графіку, не пізніше 15 числа кожного поточного місяця, шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок позивача . Однак не виконав взятого на себе зобов'язання

Таким чином, станом на 01.04.2013 року борг ОСОБА_1 становить 8302,03грн, з них: 7625,00грн - сума заборгованості; 526,92грон. - пеня; 153,11грн - 3% річних.

Відповідач не з'явився в судове засідання, про причини неявки суду не повідомив, хоча про місце, час судового засідання повідомлений належним чином, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення.

(а.с. 25)

Представник позивача в судове засідання не з'явився, направивши заяву, в якій просить справу розглядати у відсутність представника підприємства, позовні вимоги підтримує, не заперечує проти ухвалення заочного рішення.

(а.с. 26)

За таких обставин, суд ухвалює рішення при заочному розгляді справи, що відповідає положенням ст. 224 ЦПК України.

Суд, вивчивши надані докази, вважає, що позовні вимоги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 13 вересня 2011 року між позивачем та відповідачем було укладено Договір № 6 про надання безпроцентної позики у розмірі 9000,00грн. зі строком на 24 календарних місяці з моменту укладання договору.

(а.с. 6)

Позичальник, ОСОБА_1, зобов'язувався погасити позику в строк та у розмірі відповідно до узгодженого графіку повернення.

(а.с. 7)

Позивач передав відповідачу вказану суму, що підтверджується видатковим касовим ордером від 14.09.2011 року на суму 9000,00грн.

(а.с. 9)

Згідно до п. 2.4 вказаного договору, відповідач зобов'язаний погашати розмір позики, наданої йому, наступним чином: щомісяця, не пізніше 15 числа кожного місяця, наступного за поточним, рівними частками, шляхом утримання адміністрацією НПП «Хартрон-Експрес ЛТП» (ТОВ) грошових коштів з його заробітної плати.

На момент укладення договору ОСОБА_1 перебував у трудових відносинах з позивачем, займаючи посаду техніка-механіка 1-ї категорії технічного центру засобів механізації, енергетики та транспорту, що підтверджується наказом по підприємству за № 24-к від 11.04.2011 року та приказом за № 85-к від 11.07.2011 року.

(а.с. 10-11)

У лютому 2012 року трудовий договір з ОСОБА_1 було розірвано, що підтверджується копією наказу генерального директора НВП «Хартрон - Експрес ЛТД» (ТОВ) за № 105-к від 28.02.2012 року

(а.с. 12)

28.02.2012 року між відповідачем та позивачем була укладена додаткова угода № 1 до договору № 6 від 13.09.2011 року, якою були внесені зміни. Відповідно до п. 2.4 даної угоди відповідач зобов'язався погашати заборгованість у розмірі 7625,00грн рівними частками, згідно графіку, не пізніше 15 числа кожного поточного місяця , шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок НВП «Хартрон -Експрес ЛТД» (ТОВ).

Однак відповідач не виконав взятого на себе зобов'язання, в зв'язку з чим виникла заборгованість, яка станом на 01.04.2013 року складає 8302,03грн, з яких: 7625,00грн - основна сума боргу; 526,92грн- пеня; 153,11грн- 3% річних, що підтверджується розрахунком.

(а.с. 5)

Відповідно до ст. 1049 ЦК України позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику/ грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем/ у строк та в порядку, що встановлені договором.

Питання про розподіл судових витрат суд вирішує відповідно до вимог ст.. 88 ЦПК України. Суд стягує з відповідача понесені позивачем та документально підтвердженні судові витрати по сплаті судового збору в розмірі 223,60грн.

Керуючись ст..ст 10,11, 60, 88, 209, 212, 214, 215, 218, 224-226 ЦПК України, ст..ст. 526, 1046, 1049 ЦК України,

В И Р І Ш И В :

Позовні вимоги Науково-виробничого підприємства «Хартрон-Експрес ЛТД» (Товариство з обмеженою відповідальністю) задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1, на користь Науково-виробничого підприємства «Хартрон-Експрес ЛТД» (Товариство з обмеженою відповідальністю (п.р 26009962506121, ВІДДІЛЕННЯ № 4 ПУМП В М. ХАРКІВ, МФО 334851, ЄДРПОУ 30430120, ІПН 304301220396, свід. 30009877) суму основного боргу у розмірі 7625,00грн (сім тисяч шістсот двадцять п'ять грн.. 00 коп), три відсотки річних у розмірі 153,11грн. (сто п'ятдесят три грн.. 11 коп); пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ у сумі 526,92грн (п'ятсот двадцять шість грн.. 92 коп) та судовий збір у розмірі 223,60грн. (двісті двадцять три грн.. 60 коп).

Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом десяти днів з дня його проголошення через Харківський районний суд Харківської області.

Заочне рішення може бути переглянуте судом, що його ухвалив, за письмовою заявою відповідача.

Суддя: Н.І. Сітбаталова

Previous document : 31696161
Next document : 31706710