Decision № 31354396, 21.05.2013, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
21.05.2013
Case No.
910/6783/13
Document №
31354396
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 910/6783/13 21.05.13За позовом товариства з обмеженою відповідальністю «КИЙ АВТО ХОЛДИНГ»

до публічного акціонерного товариства «Трансімпекс»

про стягнення 12 219, 84 грн.

Суддя Кирилюк Т.Ю.

Представники:

позивача: представник Якубовська І.О. (довіреність № 11 від 11.02.2013 року)

відповідача: не з'явились

ОБСТАВИНИ СПРАВИ

Товариство з обмеженою відповідальністю «КИЙ АВТО ХОЛДИНГ» звернулось до Господарського суду міста Києва з позовною заявою про стягнення з публічного акціонерного товариства «Трансімпекс» основного боргу у розмірі 12 219, 84 грн.

Позовну заяву обґрунтовано тим, що Відповідач неналежним чином здійснює розрахунки за виконані роботи.

Ухвалою Господарського суду міста Києва 09.04.2013 року порушено провадження у справі № 910/6783/13 та призначено її розгляд на 26.04.2013 року.

Відповідно до статті 77 Господарського процесуального кодексу України у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні представника Відповідача розгляд справи відкладався.

Представник Позивача у судовому засіданні підтримав вимоги, викладені в позовній заяві та просив їх задовольнити у повному обсязі.

Представник Відповідача у судове засідання повторно не з'явився, вимоги ухвал суду не виконав.

Ухвали про порушення провадження у справі та про відкладення розгляду справи були відправлені за адресою Відповідача, вказаною у позовній заяві та яка відповідає місцезнаходженню Відповідача відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Таким чином, Відповідач належним чином повідомлений про призначення справи до розгляду господарським судом та про час і місце проведення судових засідань.

Відповідно до статті 22 Господарського процесуального кодексу України сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи. Крім того, відповідно до статті 65 Господарського процесуального кодексу України з метою забезпечення правильного і своєчасного вирішення господарського спору суддя зобов'язує сторони виконати певні дії, витребовує від них документи, відомості, висновки, необхідні для вирішення спору та вчиняє інші дії, спрямовані на забезпечення правильного і своєчасного розгляду справи. Відповідачем вимоги ухвали суду не виконано, не надано письмового відзиву та письмових заперечень по суті заявлених вимог, а також не надано доказів, які б підтверджували поважність та винятковість причин пропуску судових засідань.

Відповідно до статті 75 Господарського процесуального кодексу України справу розглянуто за наявними у ній матеріалами.

Судом у відповідності з вимогами статті 811 Господарського процесуального кодексу України складено протоколи судових засідань, які долучено до матеріалів справи.

У судовому засіданні 21.05.2013 року оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Заслухавши пояснення представника Позивача, дослідивши наявні у матеріалах справи докази Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

Позивачем та Відповідачем укладено договір № 121001-01 від 01.10.2012 року, відповідно до якого Позивач зобов'язався за завданням Відповідача здійснити комплекс робіт із сервісного технічного обслуговування і ремонту автомобіля останнього, а Відповідач сплатити їх вартість.

Статтею 837 Цивільного Кодексу України визначено, що за договором підряду одна сторона (підрядник) зобов'язується на свій ризик виконати певну роботу за завданням другої сторони (замовника), а замовник зобов'язується прийняти та оплатити виконану роботу. Договір підряду може укладатися на виготовлення, обробку, переробку, ремонт речі або на виконання іншої роботи з переданням її результату замовникові.

Відповідно до статті 3.1 договору № 121001-01 від 01.10.2012 року вартість робіт із сервісного технічного обслуговування та ремонту автомобілів Відповідача утворюється на підставі прейскуранта цін на агрегати, запасні частини, матеріали, устаткування, комплектуючі та інші витратні матеріали, що діяв на дату подачі останнім заявки, а також вартості конкретної роботи відповідно до розцінок Позивача.

З матеріалів справи вбачається, що Відповідач звернувся до Позивача з нарядом-замовленням № 12100117 від 01.10.2012 року здійснити комплекс робіт із сервісного технічного обслуговування і ремонту автомобіля Nissan (державний реєстраційний номер АА8565ВО).

Виконання сервісного технічного обслуговування і ремонту автомобіля Nissan (державний реєстраційний номер АА8565ВО) Позивачем та прийняття їх Відповідачем підтверджено актом виконаних робіт № 12100117 від 01.10.2012 року та довіреністю № 6 від 01.10.2012 року.

Таким чином, наявними доказами у справі підтверджено належне виконання Позивачем своїх зобов'язань за договором № 121001-01 від 01.10.2012 року на суму 12 219, 84 грн.

Відповідно до пункту 3.3 договору № 121001-01 від 01.10.2012 року Відповідач сплачує вартість виконаних робіт наперед на підставі рахунка-фактури у строк не пізніше трьох банківських днів з дати його виставлення шляхом перерахування безготівкових коштів банківським переказом на рахунок Позивача або шляхом внесення готівкових коштів до каси останнього або за допомогою кредитної картки. Кінцеві розрахунки відбуваються на основі акту виконаних робіт на протязі трьох банківських днів.

З матеріалів справи вбачається, що Позивач надав Відповідачу рахунок-фактуру № 12100148 від 01.10.2012 року на суму 12 219, 84 грн. для оплати.

Відповідач не виконав свої зобов'язання за договором № 121001-01 від 01.10.2012 року в частині сплати грошових коштів за виконані підрядні роботи, у зв'язку з чим виникла заборгованість у розмірі 12 219, 84 грн.

Відповідно до статті 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Позивач листами від 23.10.2012 року та 01.02.2013 року неодноразово звертався до Відповідача з вимогами про сплату заборгованості.

Листом № 87 від 19.12.2012 року Відповідач повідомив про скрутне становище та неможливість розрахуватись за проведені роботи із технічного обслуговування автомобіля та гарантував здійснити оплату у першому кварталі 2013 року.

Частиною першою статті 193 Господарського кодексу України встановлено, що суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

Згідно статті 173 Господарського кодексу України один суб'єкт господарського зобов'язання повинен вчинити певну дію на користь іншого суб'єкта, а інший суб'єкт має право вимагати від зобов'язаної сторони виконання її обов'язку.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Статтями 525, 526 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Оскільки факт виконання підрядних робіт підтверджується матеріалами справи, встановлений строк остаточного розрахунку сплинув, а доказів повної оплати виконаних робіт суду не надано, позовна вимога про стягнення з Відповідача 12 219, 84 грн. основного боргу підлягає задоволенню.

Оцінюючи подані докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому засіданні всіх обставин в їх сукупності, суд дійшов висновку, що заявлені товариством з обмеженою відповідальністю «КИЙ АВТО ХОЛДИНГ» вимоги документально підтверджені, а отже такі, що підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до статті 49 Господарського процесуального кодексу України, з Відповідача стягуються витрати по сплаті судового збору.

На підставі викладеного, керуючись статтями 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з публічного акціонерного товариства «Трансімпекс» (02140, м. Київ, Дарницький район, вулиця Олександра Мишуги, будинок 3-В, офіс 20, ідентифікаційний код 32660255) на користь товариства з обмеженою відповідальністю «КИЙ АВТО ХОЛДИНГ» (02068, м. Київ, вулиця Дніпровська Набережна, 16а, ідентифікаційний код 36423323) 12 219 (дванадцять тисяч двісті дев'ятнадцять) грн. 84 коп. - основного боргу та 1 720 (одна тисяча сімсот двадцять) грн. 50 коп. - витрат по сплаті судового збору.

3. Видати наказ.

Повне рішення складено: 23.05.2013 року.

Суддя Кирилюк Т.Ю.

Часті запитання

Який тип судового документу № 31354396 ?

Документ № 31354396 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 31354396 ?

Дата ухвалення - 21.05.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 31354396 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 31354396 ?

В Commercial Court of Kyiv City
Previous document : 31354395
Next document : 31354397