№ 30943591, 18.01.2013, Commercial Court of Ternopil Oblast

Approval Date
18.01.2013
Case No.
10/б-5022/1423/2012
Document №
30943591
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

"18" січня 2013 р.Справа № 10/Б-5022/1423/2012Іменем України

Постанова

За заявою боржника: Комунального підприємства житлово-експлуатаційної контори №1, м. Тернопіль, вул. Карпенка ,12 , ідентифікаційний код 21141733 ;

За участю представників:

Кредиторів : Хромчак Р.О. - заступника начальника юридично-договірного відділу управління житлово-комунального господарства Тернопільської міської ради , довіреність № 1859/01 від 26.03.2012 року ; Каратаєва В.М. - головного спеціаліста юридично-договірного відділу Тернопільського міськрайонного центру зайнятості , довіреність № 08/6935 від 29.12.2012 року ; Завацької І.М. - головного спеціаліста-юрисконсульта УПФ в місті Тернополі , довіреність № 01/04 від 02.01.2013 року ;Кадук М.О. - головного спеціаліста юридичного відділу Виконавчої дирекції Тернопільського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності , довіреність № 57 від 04.09.2008 р. ;

Боржника: Дайнеки В.М. - голови ліквідаційної комісії , рішення Тернопільської міської ради ( додаток до рішення Тернопільської міської ради від 16.11.2011 року № 6/16/33 ).

Представникам сторін роз'яснено процесуальні права та обов'язки відповідно до статті 22 Господарського процесуального кодексу України.

У зв'язку з відсутністю клопотання сторін технічна фіксація судового процесу технічними засобами не здійснюється .

В судовому засіданні оголошувалася перерва до 11 год. 20 хвилин 18 січня 2013 року в порядку статті 77 ГПК України .

Суть справи: До господарського суду Тернопільської області звернулася із заявою ліквідаційна комісія Комунального підприємства Житлово-експлуатаційна контора №1, м. Тернопіль, вул. Карпенка ,12 про порушення справи про банкрутство в порядку п.5 статті 7 ,51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", обґрунтовуючи неспроможністю погасити наявну у нього заборгованість на загальну суму 63,6 тис. грн. в зв'язку з відсутністю майна.

В обґрунтування заявлених вимог заявник надав суду рішення Тернопільської міської ради №6/16/34 від 16.12.2011р.; інвентаризаційний опис , постанови про закриття виконавчого провадження: серія ВП №15555165 від 29.02. 2012 р., серія ВП №13431196 від 29.02.2012р. та серія ВП №271000546 від 29.02.2012р., заяву про припинення платника податків ( форма № 8-ОПП ) від 30.01.2012р., Проміжний ліквідаційний баланс від 23.11.2012 року, затверджений рішенням сесії Тернопільської міської ради №6/26/3 від 23.11.2012р., інші документи, які знаходяться в матеріалах справи.

Посилається на приписи статті 51 Закону України " Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом " , статті 105-111 ЦК України ; Закону України " Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців " .

Ухвалою господарського суду Тернопільської області від 20.12.2012 р. порушено провадження у справі № 10/Б-5022/1423/2012 та призначено судове засідання о 12 годині 11 січня 2013 року .

Ухвала господарського суду від 20.12.2012 року про порушення справи про банкрутство Комунального підприємства Житлово-експлуатаційна контора № 1 м. Тернопіль була направлена усім кредиторам та Тернопільській міській раді м. Тернопіль

Голова ліквідаційної комісії КП ЖЕК № 1 м. Тернопіль Дейнека В.М. в судовому засіданні 11.01.2013 р. в повному обсязі підтримав викладені у заяві вимоги щодо визнання банкрутом Комунального підприємства Житлово-експлуатаційна контора № 1 м. Тернопіль та щодо призначення його ліквідатором.

Представники кредиторів у судовому засіданні підтримали пропозиції про визнання комунального підприємства ЖЕК № 1 м. Тернопіль банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури .

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення голови ліквідаційної комісії боржника , представників кредиторів суд встановив наступне:

Пунктом 1 статті 6 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" встановлено, що справи про банкрутство підвідомчі господарським судам і розглядаються ними за місцезнаходженням боржника.

Відповідно до частини 1 статті 51 Закону про банкрутство якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор (ліквідаційна комісія) зобов'язані звернутися в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

Комунальне підприємство Житлово-експлуатаційна контора №1, місцезнаходження органів управління якого м. Тернопіль, вул. Карпенка 12 , зареєстроване у встановленому законом порядку виконавчим комітетом Тернопільської міської ради 20.11.1997 року і є юридичною особою, яка включена до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, ідентифікаційний код № 21141733, що підтверджується Свідоцтвом про державну реєстрацію юридичної особи серії АО1 № 440572 , виданого 10.04.2008 року Державним реєстратором Опалко Л.В. (копія знаходиться в матеріалах справи ) та Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, від 09.07.2012 року , наданого Державним Реєстратором Демакова А.В. (знаходиться в матеріалах справи).

Пунктами 1.1-2.2 Статуту Комунального підприємства ЖЕК №1, затвердженого Загальними зборами трудового колективу Протокол №5 від 05.10.1997р.,та погоджено Начальником управління житлово-комунального господарства встановлено: Комунальне підприємство Житлово- експлуатаційна контора №1 (Підприємство) засноване на комунальній власності і підпорядковане безпосередньо управлінню житлово-комунального господарства міської ради з врахуванням особливостей визначених даним Статутом; власником Підприємства є Тернопільська міська рада; засновником Підприємства є виконавчий комітет Тернопільської міської ради.

Місцезнаходження та юридична адреса : Україна , м. Тернопіль вул. Карпенка ,12.

Статтею 105 Цивільного кодексу України встановлено, що Учасники юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, призначають комісію з припинення юридичної особи (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і строки припинення юридичної особи відповідно до цього Кодексу. { Абзац перший частини другої статті 105 із змінами, внесеними згідно із Законом N v0834201-04 (270/12144 ) від 22.02.2006 }.

Виконання функцій комісії з припинення юридичної особи може бути покладено на орган управління юридичної особи.

З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Комісія виступає в суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

Комісія з припинення юридичної особи поміщає в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредиторами вимог до неї. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення юридичної особи.

Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення юридичної особи.

Відповідно до п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України "Про самоврядування в Україні" виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.

У судовому засіданні встановлено, що 26.08.2010 року Тернопільська міська рада прийняла рішення № 5/38/5 " Про ліквідацію комунального підприємства Житлово-експлуатаційна контора № 1 ".

16 грудня 2011 року на шістнадцятій сесії шостого скликання Тернопільською міською радою керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та враховуючи висновки постійної комісії міської ради з питань житлово- комунального господарства екології та надзвичайних ситуацій, міською радою вирішено: внести доповнення до рішення міської ради від 08.04.2011р. №6/7/14 "Про ліквідацію комунальних підприємств житлово-експлуатаційних контор №3, №4, №5, №6, №7,№8, №10, №11, №12 та комунального житлово- експлуатаційного підприємства "Вікторія" Тернопільської міської ради та доповнити пунктами 2-10 наступного змісту :створити ліквідаційну комісію з припинення комунального підприємства житлово-експлуатаційної контори №1 в складі згідно з додатком ( голова ліквідаційної комісії Дейнека В.М.) та ліквідаційній комісії здійснити в установленому порядку та у визначений законодавством термін заходи по ліквідації комунального підприємства Житлово-експлуатаційна контора № 1 ".

На виконання приписів статті 34 Закону України " Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців " Державному реєстратору Демаковій А.В. було надано документи для проведення реєстрації дії "Внесення рішення засновників ( учасників ) юридичної особи або уповноваженого ним органу щодо припинення юридичної особи Комунального підприємства Житлово-експлуатаційна контора № 1 .

Державний реєстратор Демакова А.В. внесла запис в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців в графу: " Стан юридичної особи " : в стані припинення підприємницької діяльності ..

У відповідності до ч. 4 статті 105 ЦК України , ч. 3 ст. 60 ГК України та ст. 1 Закону України " Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців " в спеціалізованому друкованому органі Бюлетені державної реєстрації № 205(5) від 21 лютого 2012 року Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва м. Київ було опубліковано оголошення про прийняте рішення про припинення юридичної особи КП ЖЕК № 1 .

Отже, в Бюлетені державної реєстрації № 205(5) від 21.02. 2012 року Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва м. Київ було опубліковано оголошення про припинення Комунального підприємства житлово-експлуатаційної контори №1 та склад ліквідаційної комісії.

На виконання приписів статті 105 ЦК України та 60 Господарського Кодексу України головою ліквідаційної комісії були направлені Повідомлення всім кредиторам боржника про ліквідацію підприємства (Тернопільській ОДПІ( заява про припинення платника податків Форма № -8ОПП ) , УПФ в місті Тернополі ,Тернопільському районному відділенню фонду соціального страхування із тимчасової втрати працездатності ,Тернопільському обласному відділенню виконавчої дирекції Фонду соцстрахування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України).

Тернопільська ОДПІ надала Акт № 2520/22-50/21141733 від 20.07.2011 року " Про результати виїзної позапланової перевірки КП " ЖЕК № 1," ( ід. код 21141733) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.06.2009 року по 11.07.2012 року , валютного та іншого законодавства за період з 01.06.2009 року по 11.07.2012 року " , у якому вказується , на встановлені порушення ;

Згідно листа № 12425/7/1820-005 від 06.07.2012 року Тернопільської ОДПІ , останню податкову звітність КП ЖЕК № 1 подано у травні 2010 року , а саме : податковий розрахунок комунального податку за квітень 2010 року - 05.05.2010 року .

Управління Пенсійного Фонду України в місті Тернополі надало суду Акт від 23.02.2012 року " Про результати позапланової перевірки комунального підприємства Житлово-експлуатаційна контора № 1 ( код ЄДПОУ 21141733 ) щодо правильності нарахування , обчислення та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування ( далі єдиний внесок ) та інших платежів , контроль за нарахуванням та сплатою яких покладено на Пенсійний Фонд України , а також достовірності відомостей , поданих до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування за період з 01.01.2004 р. по 22.02.2012 року " , у якому вказується , що перевіркою не встановлено порушень правильності нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування ; не встановлено порушень правильності нарахування та сплати страхових внесків ; не встановлено порушень достовірності формування та подання відомостей про застраховану особу .

Тернопільський міжрайонний центр зайнятості надав Акт № 284 від 14 березня 2012 року " Про результати проведення перевірки комунального підприємства Житлово-експлуатаційна контора № 7 з питань дотримання вимог законодавства щодо правильності нарахування та своєчасності сплати внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття за період з 01 січня 2009 року до 31 грудня 2010 року " , у якому вказує , що перевіркою порушень показників правильності нарахування , своєчасності і повноти перерахування страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття не виявлено .

Відділення Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України надало Акт № 93/12 від 21.03.2012 року " Перевірки правильності нарахування , повноти і своєчасності перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України " , у якому вказується , що за перевірений період ФОП відображається вірно . Нарахування страхових внесків проводиться у відповідності до встановленого страхового тарифу , який відповідає основній діяльності підприємства . Сплата внесків не була завжди своєчасною , внаслідок чого нараховано пеню : 4,47 грн.

Міжрайонна виконавча дирекція м. Тернополя та Тернопільського району Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Тернопільського обласного відділення надала Акт № 02-19/196 від 07 березня 2012 року перевірки коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Житлово-експлуатаційної контори № 1 , у якому вказує , що дані обліку відповідають даним звітності по коштах Фонду ; повнота та своєчасність перерахування коштів страхові внески перераховувалися не своєчасно .

До ліквідатора Дейнеки В.М. не поступили заяви кредиторів про визнання грошових вимог відносно боржника , а тому ним не формувався Реєстр вимог кредиторів .

11 травня 2012 року ліквідаційна комісія Комунального підприємства Житлово- експлуатаційна контора № 1 м. Тернопіль прийняла рішення № 1 про проведення інвентаризації майна юридичної особи.

30 жовтня 2012 року комісія підписала Інвентаризаційний опис основних засобів Комунального підприємства Житлово-експлуатаційна контора № 1.

01 листопада 2012 року ліквідаційна комісія КП ЖЕК № 1 склала проміжний ліквідаційний баланс Комунального підприємства Житлово- експлуатаційна контора № 7, який був затверджений рішенням двадцять шостої сесії шостого скликання Тернопільської міської ради № 6/26/3 " Про затвердження проміжних ліквідаційних балансів комунальних підприємств Житлово- експлуатаційних контор №№ 1,3,4,5,6,7,8,10,11 та комунального житлово-експлуатаційного підприємства " Вікторія " тернопільської міської ради " : ( п. 1. Затвердити проміжний ліквідаційний баланс комунального підприємства Житлово-експлуатаційна контора № 1 , складений станом на 01.11.2012 року , згідно з додатком № 6 ).

Окрім того , боржник надав суду :

-листа № 13/8083 від 07.09.2012 року Управління Державтоінспекції УМВСУ в Тернопільській області згідно якого за КП ЖЕК № 1 транспортні засоби на території області не зареєстровані;

-листа Інспекція Держтехнагляду Тернопільської облдержадміністрації № 18 від 12.07.2012 року , у якому зазначається , що за КП ЖЕК № 1 м. Тернопіль вул. Карпенка ,12 с/г техніка не зареєстрована ;

-листа № 8267/072 від 16.07.2012 року ТзОВ "Міське Бюро технічної інвентаризації" , згідно якого КП ЖЕК № 1 станом на 12.07.2012 року не має зареєстрованого нерухомого майна у м. Тернополі;

-листа Управління Держкомзему у місті Тернополі № 3370/09/02 від 18.07.2012 року , згідно якого в управлінні відсутня інформація про державну реєстрацію документів , які посвідчують право володіння чи користування земельними ділянками за КП ЖЕК № 1 в межах міста Тернополя .

Надані боржником документи підтверджують відсутність майнових активів у Комунального підприємства Житлово-експлуатаційна контора № 1 м. Тернопіль для задоволення грошових вимог кредиторів та здійснення ним господарської діяльності .

Відділ Державної виконавчої служби Тернопільського районного управління юстиції листом № 19/582 від 02.03.2012 року повідомив про закінчення виконавчого провадження щодо виконання рішення № 1350 від 19.09.2008 року ; Вимоги УПФ № 70 від 06.08.2007 року ; Вимоги УПФ № 70 від 04.04.2005 року ; Вимоги УПФ № 70 від 03.06.2005 року ;Вимоги УПФ № 70 від 05.05.2006 року ; Вимоги УПФ № 70 від 04.03.2005 року ; Вимоги УПФ № 70 від 03.03.2006 року ; Вимоги УПФ № 70 від 06.05.2005 року ; Вимоги УПФ № 70 від 05.01.2006 року ; Вимоги УПФ № 70 від 05.12.2005 року ; Вимоги УПФ № 70 від 04.11.2005 року ; Вимоги УПФ № 70 від 05.10.2005 року ;Вимоги УПФ від 05.09.2005 року ;Вимоги УПФ № 70 від 04.08.2005 року ;рішення УПФ № 0529 від 10.03.2009 року ; наказу № 3/156-1389 від 01.07.2003 року ; виконавчого листа № 2-542/11 від 22.04.2011 року ; виконавчого листа № 2-542/11 від 18.03.2011 року виконавчого листа Тернопільського міськрайонного суду № 2-542/11 від 22.04.2011 року ; виконавчого листа Тернопільського міськрайонного суду № 2-542/11 від 22.04.2011 року .

Відповідно до частини 1 статті 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" якщо вартості майна боржника - юридичної особи, щодо якого прийнято рішення про ліквідацію, недостатньо для задоволення вимог кредиторів, така юридична особа ліквідується в порядку, передбаченому цим Законом. У разі виявлення зазначених обставин ліквідатор ( ліквідаційна комісія ) зобов'язані звернутися в господарський суд із заявою про порушення справи про банкрутство такої юридичної особи.

Враховуючи вимоги Закону, необхідними передумовами для звернення із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника в порядку статті 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" є:

- оцінка вартості наявного майна боржника,

- публікація оголошення згідно з вимогами статті 105 ЦК України з метою виявлення кредиторів та встановлення повного обсягу кредиторської заборгованості,

- повідомлення органу державної податкової служби про ліквідацію підприємства;

- складання проміжного ліквідаційного балансу.

Відповідне правило передбачено ч. 3 ст. 110 та частинами 1, 3 ст. 111 Цивільного кодексу України (далі -ЦК України), норми яких містять загальні положення про ліквідацію юридичної особи.

Особлива процедура, що передбачена ст. 51 Закону про банкрутство (банкрутство боржника, що ліквідується власником), випливає з процедури добровільної ліквідації юридичної особи, тобто ліквідації юридичної особи за рішенням її учасників (власників) або органу, уповноваженого на це установчими документами.

У зв'язку з цим необхідними передумовами для звернення із заявою про порушення провадження у справі про банкрутство боржника в порядку ст. 51 Закону про банкрутство є дотримання вимог цивільного та господарського законодавства щодо добровільної ліквідації юридичної особи.

Такі передумови, відповідно до аналізу вказаної норми та положень частин 2, 3 ст. 7 Закону про банкрутство, полягають у наступному:

Прийняття рішення власником майна (або органом, уповноваженим управляти майном) боржника про звернення боржника до господарського суду із заявою. Проведення аналізу активів боржника у вигляді проведення інвентаризації наявного майна (у тому числі заставленого майна), його належної оцінки та оцінки грошових коштів на рахунках боржника. Аналіз пасивів боржника шляхом публікації оголошення згідно з вимогами ч. ч. 2, 5 ст. 105 ЦК України з метою виявлення кредиторів та встановлення повного обсягу кредиторської заборгованості, у тому числі по податках, зборах (обов'язкових платежах). Проведення аналізу активів та пасивів боржника є підставою складення проміжного ліквідаційного балансу, який додається до заяви боржника відповідно до п. 3 ст. 7 Закону про банкрутство. Повідомлення органу державної податкової служби про ліквідацію підприємства.

Дотримання визначених вимог та сукупність вказаних дій із доданням доказів їх проведення є підставою для звернення ліквідатора (ліквідаційної комісії) із заявою про порушення справи про банкрутство в порядку ст. 51 Закону про банкрутство та складає предмет спору у справі про банкрутство за особливою процедурою, що порушується в порядку норм означеної статті.

Відповідної правової позиції дотримується Верховний Суд України, зокрема у своїй постанові від 10.06.2008 р. у справі № 15/682-б.

При цьому, суд зауважує, що необхідною та обов'язковою передумовою порушення провадження у справі про банкрутство в порядку норм ст. 51 Закону про банкрутство та визнання боржника банкрутом відповідної до цієї статті є додання та наявність доказів на підтвердження всіх передумов для порушення провадження в порядку означеної статті саме на момент звернення боржника із відповідною заявою.

Така правова позиція викладена у постанові Вищого господарського суду України від 04 липня 2012 року у справі № 10/Б-5022/1292/2011.

В матеріалах справи є документи фінансової звітності - бухгалтерської звітності, що містять інформацію про фінансове становище, результати діяльності боржника за звітний період; Інвентаризаційний опис основних засобів підприємства; проміжний ліквідаційний баланс, затверджений належним чином.

В судовому засіданні встановлено, що станом на день звернення до суду в Комунального підприємства Житлово-експлуатаційна контора № 1 м. Тернопіль існує кредиторська заборгованість на суму 44 тис. грн. та відсутність майна для погашення даної заборгованості перед кредиторами.

Відтак, враховуючи вищезазначені обставини, суд прийшов до висновку, що вимоги боржника - Комунального підприємства Житлово-експлуатаційна контора № 1 м. Тернопіль про визнання його банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури є обґрунтованими та такими, що підлягають до задоволення.

Комунальне підприємство Житлово-експлуатаційна контора № 1 м. Тернопіль внесло пропозицію про призначення ліквідатором у справі голову ліквідаційної комісії КП ЖЕК № 7 Дейнеку Володимира Миколайовича ( письмова згода Дейнеки В.М. на призначення ліквідатором у справі знаходиться в матеріалах справи).

Інших пропозиції суду не поступило.

У відповідності із ст. 41 ГПК України, господарські суди розглядають справи про банкрутство в порядку провадження, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом, які превалюють, як спеціальні норми права, у застосуванні над загальними нормами ГПК України.

Провадження у справах про банкрутство регулюється цим Законом, ГПК України, іншими законодавчими актами України. Провадження у справах про банкрутство окремих категорій суб'єктів підприємницької діяльності регулюється з урахуванням особливостей, передбачених розділом VI цього Закону (п.п. 1, 3 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом").

За визначенням ст. 1 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ліквідатором є фізична особа , яка відповідно до рішення господарського суду організовує здійснення ліквідаційної процедури боржника , визнаного банкрутом , та забезпечує задоволення визнаних судом вимог кредиторів у встановленому цим Законом порядку .

Пунктом 2 статті 51 Закону про банкрутство визначено , що обов'язки ліквідатора можуть бути покладені на голову ліквідаційної комісії ( ліквідатора ) незалежно від наявності у нього ліцензії .

Клопотання про призначення ліквідатором у справі № 10/Б-5022/1423/2012 Дейнеки В.М. підлягає до задоволення.

На підставі наведеного та керуючись статтею 105 ЦК України , ст. ст. 3-1, 6, 7, 13,22, 23, 24, 51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", статті 35 Закону України " Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців " господарський суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1.Боржника: Комунальне підприємство Житлово-експлуатаційна контора № 1 м. Тернопіль вул. Карпенка ,12, ідентифікаційний код 21141733 - визнати банкрутом.

2.Відкрити ліквідаційну процедуру банкрута: Комунального підприємства Житлово - експлуатаційна контора № 1 м. Тернопіль вул. Карпенка 12, ідентифікаційний код 21141733 .

3.Встановити строк ліквідаційної процедури банкрута - 6 місяців з дня винесення постанови.

4.Призначити ліквідатором банкрута Комунального підприємства Житлово-експлуатаційна контора № 1 м. Тернопіль вул. Карпенка ,12, ідентифікаційний код 21141733 Дейнеку Володимира Миколайовича м. Тернопіль вул. Коперника ,1 .

Покласти на ліквідатора Дейнеку В.М. обов'язки, передбачені статтею 25 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ".

5.Ліквідатору здійснити опублікування відомостей про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури в офіційних друкованих органах ( газети " Голос України " чи " Урядовий кур'єр " м. Київ )у п'ятиденний строк з дня прийняття постанови.

6.Припинити повноваження органів управління банкрута та власників його майна щодо управління банкрутом та розпорядження його майном.

7.Постанову надіслати банкруту, ліквідатору, Тернопільській ОДПІ, м. Тернопіль, вул. Білецька ,1; Управлінню Пенсійного Фонду України в м. Тернополі, м. Тернопіль, вул. Руська,17; Відділу ДВС Тернопільського міського управління юстиції, м. Тернопіль; Державному Реєстратору відділу реєстрації Тернопільської міської ради, м. Тернопіль, вул. Коперника,1,; Сектору з питань банкрутства головного управління юстиції в Тернопільській області, м. Тернопіль вул. Грушевського, 8.

8.Повна постанова складена та підписана 23 січня 2013 року.

Суддя М.Є. Півторак

Часті запитання

Який тип судового документу № 30943591 ?

Документ № 30943591 це

Яка дата ухвалення судового документу № 30943591 ?

Дата ухвалення - 18.01.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 30943591 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 30943591 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 30943591, Commercial Court of Ternopil Oblast

The court decision No. 30943591, Commercial Court of Ternopil Oblast was adopted on 18.01.2013. The procedural form is Economic, and the decision form is . On this page, you will find useful information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find useful information quickly.

The court decision No. 30943591 refers to case No. 10/б-5022/1423/2012

This decision relates to case No. 10/б-5022/1423/2012. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 30943588
Next document : 30943592