Court decree № 29798079, 06.03.2013, Circuit Administrative Court of Kyiv City

Approval Date
06.03.2013
Case No.
826/2710/13-а
Document №
29798079
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА 01601, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус А

У Х В А Л А

про відкриття скороченого провадження в адміністративній справі

06 березня 2013 року м. Київ№ 826/2710/13-а

Суддя Окружного адміністративного суду міста Києва Добрівська Н.А., ознайомившись з позовною заявою та доданими до неї матеріалами

за позовом Управління Пенсійного фонду України у Святошинському районі міста КиєвадоТовариства з обмеженою відповідальністю «МБТ»простягнення заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

В С Т А Н О В И В:

04 березня 2013 року УПФУ у Святошинському районі міста Києва звернулось до суду з позовом до ТОВ «МБТ» про стягнення заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування у розмірі 5 720,40 грн.

Спір виник із публічно-правових відносин, у яких позивач є суб'єктом владних повноважень. Зазначений спір згідно з вимогами ст.17 КАС України належить до компетенції адміністративних судів та має розглядатися в порядку адміністративного судочинства.

Позовна заява відповідає вимогам, встановленим ст.ст.105, 106 Кодексу адміністративного судочинства України. Підстави для повернення позовної заяви, залишення її без розгляду, відмови у відкритті провадження у справі відсутні.

При поданні адміністративного позову суб'єктом владних повноважень до позовної заяви додано докази надіслання відповідачу копії позовної заяви та доданих до неї документів.

Судом встановлено, що позивачем пред'явлено вимогу, передбачену пунктом четвертим частини першої статті 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України. Позовні вимоги не стосуються прав, свобод, інтересів та обов'язків третіх осіб.

З огляду на зазначене, суд дійшов висновку про можливість розгляду даної адміністративної справи в порядку скороченого провадження.

Керуючись вимогами ст.ст.104-107, 183-2, 160, 165 КАС України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Відкрити скорочене провадження в адміністративній справі за позовом Управління Пенсійного фонду України у Святошинському районі міста Києва до Товариства з обмеженою відповідальністю «МБТ» про стягнення заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

2. Справа буде розглядатись одноособово суддею Добрівською Н.А. в порядку скороченого провадження без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі.

3. Встановити відповідачу десятиденний строк з дня одержання даної ухвали для подання заяви про визнання позову або заперечень проти позову та всіх доказів на їх підтвердження, які наявні у відповідача (належним чином засвідчені копії для приєднання до матеріалів справи). Заперечення або заява про визнання позову мають бути подані відповідачем безпосередньо до канцелярії суду за адресою: місто Київ, вул. Командарма Каменєва, 8, корпус А.

4. Роз'яснити відповідачу, що в разі не надання ним заперечень проти позову та доказів на їх підтвердження у встановлений судом строк, справа буде розглянута на підставі наявних у ній матеріалів.

5. Зобов'язати позивача подати безпосередньо до канцелярії суду у десятиденний строк з дня одержання даної ухвали:

- оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо відповідача, чинного на час розгляду справи;

- письмову інформацію щодо наявності боргу відповідача станом на момент розгляду справи (довідку про розмір заборгованості, розрахунок заборгованості тощо);

- власне письмове підтвердження того, що у провадженні судів України або іншого органу, який в межах своєї компетенції вирішує спір, немає справи зі спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же підстав та немає рішення цих органів з такого спору.

6. Копію даної ухвали невідкладно направити сторонам разом з інформацією про їхні процесуальні права та обов'язки (копія позовної заяви та додані до неї матеріали направлені відповідачу позивачем).

Ухвала не підлягає оскарженню та відповідно до ч.6 ст.254 Кодексу адміністративного судочинства України набирає законної сили з моменту її постановлення.

Суддя: Н.А. Добрівська

Витяг про процесуальні права і обов'язки осіб, які беруть участь у справі, встановлені ст. 49, ст. 51 Кодексу адміністративного судочинства України.

Відповідно до ст. 49 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі, мають рівні процесуальні права і обов'язки.

Особи, які беруть участь у справі, зобов'язані добросовісно користуватися належними їм процесуальними правами і неухильно виконувати процесуальні обов'язки.

Особи, які беруть участь у справі, мають право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються їхніх інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом, журналом судового засідання, протоколом про вчинення окремої процесуальної дії і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується їхніх інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими їм цим Кодексом.

Особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них.

Статтею 50 Кодексу адміністративного судочинства України встановлено, що крім прав та обов'язків, визначених у ст.49 КАС України, позивач має право в будь-який час до закінчення судового розгляду збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитись від адміністративного позову. Позивач має право відмовитися від адміністративного позову у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду. Позивач має право до початку судового розгляду справи по суті змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви.

Крім прав та обов'язків, визначених у ст. 49 Кодексу адміністративного судочинства України, відповідач має право визнати адміністративний позов повністю або частково, подати заперечення проти адміністративного позову.

Сторони можуть досягнути примирення на будь-якій стадії адміністративного процесу, що є підставою для закриття провадження в адміністративній справі.

Суд не приймає відмови позивача від адміністративного позову, визнання адміністративного позову відповідачем і не визнає умов примирення сторін, якщо ці дії суперечать закону або порушують чиї-небудь права, свободи чи інтереси.

Previous document : 29798028
Next document : 29798083