Decision № 29411149, 11.02.2013, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
11.02.2013
Case No.
5011-41/18969-2012
Document №
29411149
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 5011-41/18969-2012 11.02.13

За позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "Тез Тур"ДоТовариства з обмеженою відповідальністю "Відлітай"Простягнення 141 021,81 грн. Суддя Спичак О.М.

Представники сторін:

від позивача: Гнатюк М.Р. - дов. № б/н від 01.10.12 р.;

від відповідача: не з'явився;

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю "Тез Тур" звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Відлітай" про стягнення 228 687,82 грн.

Ухвалою від 27.12.2012 року було порушено провадження у справі та призначено її розгляд на 21.01.2013 року.

Представники сторін в судове засідання 21.01.2013 року не з'явились, про причину неявки суд не повідомили, про час, дату та місце проведення судового засідання були повідомлені належним чином.

У зв'язку з неявкою в судове засідання представників сторін, а також у зв'язку з необхідністю витребувати докази у справі, судом відкладено розгляд справи до 11.02.2013 року, про що винесено ухвалу.

В судовому засіданні 11.02.2013 року представник позивача надав документи на виконання вимог ухвали суду від 21.01.2013 року, а також подав заяву про зменшення позовних вимог, відповідно до якої просить суд стягнути з відповідача 90 316,22 грн. основного боргу, 5 547,48 грн. пені та 45 158,11 грн. штрафу. Також представник позивача в даному судовому засіданні надав усні пояснення по суті спору, відповідно до яких просив суд позовні вимоги задовольнити повністю.

Представник відповідача в судове засідання 11.02.2013 року не з'явився, вимоги ухвали суду від 21.01.2013 року не виконав, про причини неявки суд не повідомив, про час, дату та місце проведення судового засідання був повідомлений належним чином.

Згідно з абзацом 4 пункту 2 Інформаційного листа Вищого Господарського суду України № 01-08/140 від 15.03.2010 року «Про деякі питання запобігання зловживанню процесуальними правами у господарському судочинстві» особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві.

Відповідно до положень статті 75 ГПК України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

В судовому засіданні 11.02.2013 року на підставі ст. 85 ГПК оголошено вступну та резолютивну частини рішення суду.

Розглянувши та дослідивши матеріали справи, а також заслухавши пояснення представника позивача, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

01 квітня 2012 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕЗ ТУР» (далі - позивач, туроператор) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Відлітай» (у подальшому - турагент, відповідач) було укладено Агентський договір про реалізацію туристичних продуктів № 9202 (надалі - Договір), відповідно до п. 2.1. якого сторони узгодили, що за цим Договором турагент зобов'язується за винагороду надати послуги туроператору з реалізації турпродукту шляхом укладення договорів на туристичне обслуговування від імені, в інтересах і під контролем туропретора, а також здійснювати фактичні дії, визначені Договором, із забезпечення надання туроператором турпродукту туристам або юридичним особам.

Згідно з п. 4.3. Договору, турагент здійснює перерахування туроператору грошових коштів, наданих турагенту туристом або юридичною особою в оплату вартості турпродукту, згідно виставленого туроператором рахунку, протягом трьох банківських днів з моменту підтвердження заявки. Оплата повинна бути підтверджена надходженням грошових коштів на поточний рахунок туроператора. У призначенні платежу турагент вказує реквізити рахунку, відповідно до якого здійснюється оплата.

На виконання умов вищезазначеного договору та актів бронювання, позивач надав відповідачу послуги з надання турпакету на загальну суму 118 321,38 грн., у зв'язку із чим виставив останньому рахунки-фактури № 47582 від 20.06.2012 року на суму 28 775,29 грн., № 47592 від 20.06.2012 рок у на суму 36 543,30 грн., № 47596 від 20.06.2012 року на суму 26 090,76 грн., № 47576 від 20.06.2012 року на суму 26912,03 грн., копії яких знаходяться у матеріалах справи.

Відповідач, в свою чергу, за надані позивачем послуги розрахувався частково в сумі 28 000,00 грн.

Крім того, між сторонами здійснено взаємозалік заборгованості на суму 5,16 грн.

Станом на день розгляду справи в суді заборгованість відповідач не сплатив, належних заперечень та доказів на спростування обставин, викладених позивачем не надав, а тому загальна заборгованість відповідача перед позивачем становить 90 316,22 грн.

Згідно статті 901 Цивільного кодексу України, за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до статті 526 Цивільного кодексу України, зобов'язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог ЦК України, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Статтею 527 Цивільного кодексу України визначено, що боржник зобов'язаний виконати свій обов'язок, а кредитор - прийняти виконання особисто, якщо інше не встановлено договором або законом, не випливає із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту.

Відповідно до статті 628 Цивільного кодексу України, зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Відповідно до 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. Кожна сторона повинна вжити усіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

За умовами ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Стаття 525 Цивільного кодексу України встановлює, що одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Зважаючи на встановлені факти та вимоги вищезазначених правових норм, а також враховуючи, що відповідач в установленому порядку обставини, які повідомлені позивачем, не спростував, розміру позовних вимог не оспорив та належних доказів на заперечення відомостей, повідомлених позивачем, не надав, господарський суд приходить до висновку, що позовні вимоги в частині стягнення суми заборгованості нормативно та документально доведені, а тому підлягають задоволенню повністю в сумі 90 316,22 грн.

Згідно з п. 7.2.2. Договору при неперерахуванні коштів, наданих турагенту туристом або юридичною особою в оплату вартості турпродукту, в повному обсязі та в строки, зазначені в п. 4.3. Договору, турагент зобов'язаний сплатити туроператору штраф у розмірі 100% (сто) відсотків від вартості турпродукту.

Відповідно до п. 7.2.3. Договору, у випадку прострочення зобов'язання по оплаті турпродукта, турагент зобов'язаний перерахувати туроператору пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на період прострочення, за кожен день прострочення. Пеня обчислюється від суми несвоєчасного виконання грошового зобов'язання.

Згідно з ч. 1 ст. 612 Цивільного кодексу України, боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом.

Відповідно зі ст. ст. 610, 611 Цивільного кодексу України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне виконання), а у разі порушення зобов'язання, настають правові наслідки, встановлені договором або законом.

Статтею 546 Цивільного кодексу України передбачено, що виконання зобов'язань може забезпечуватись згідно з договором неустойкою, яку боржник повинен сплатити в разі неналежного виконання зобов'язань.

Відповідно до частин 1, 3 статті 549 Цивільного кодексу України, неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Згідно частини 2 статті 551 Цивільного кодексу України, якщо предметом неустойки є грошова сума, її розмір встановлюється договором або актом цивільного законодавства.

Позивач нарахував та просить стягнути з відповідача 50 705,59 грн. штрафних санкцій, а саме: 5 547,48 грн. - пені та 45 158,11 - штрафу.

Здійснивши перерахунок пені та штрафу з урахуванням вимог ч. 6 ст. 232 ГК України та пунктів 7.2.2. та 7.2.3. Договору, прострочення по сплаті грошового зобов'язання та порядку розрахунків визначених сторонами, господарський суд дійшов до висновку, що позовні вимоги в частині стягнення штрафних санкцій підлягають задоволенню повністю, а саме: - пеня в сумі 5 547,48 грн. та 45 158,11 грн. - штрафу.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судові витрати покладаються на сторін пропорційно до розміру задоволених позовних вимог.

Керуючись, ст.ст. 32, 33, 49, 82-85 ГПК України, суд, -

В И Р І Ш И В:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Відлітай» (місцезнаходження: 04111, м. Київ, вул. Щербакова, буд 49-А, офіс 91, код ЄДРПОУ 37271044) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕЗ ТУР» (місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 63, оф. 2, код ЄДРПОУ 32348756) 90 316 (дев'яносто тисяч триста шістнадцять) грн. 22 коп. - основного боргу, 5 547 (п'ять тисяч п'ятсот сорок сім) грн. 48 коп. - пені, 45 158 (сорок п'ять тисяч сто п'ятдесят вісім) грн. 11 коп. - штрафу та 2 280 (дві тисячі двісті вісімдесят) грн. 44 коп. - судового збору.

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним господарським судом.

Повне рішення складено

18.02.2013 року

Суддя О.М.Спичак

Previous document : 29411097
Next document : 29411156