Decision № 29410994, 12.02.2013, Commercial Court of Kyiv Oblast

Approval Date
12.02.2013
Case No.
18/114-12
Document №
29410994
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

01032, м. Київ, вул. Комінтерну, 16 тел. 235-24-26

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"12" лютого 2013 р. Справа № 18/114-12

Розглянувши матеріали справи за позовом Публічного акціонерного товариства «Незалежна сервісна компанія», м.Київ

до Товариства з обмеженою відповідальністю «УкрГазОйл», м.Бориспіль

про компенсацію страхового відшкодування у сумі 7786,51 грн.

Суддя А.Ю.Кошик

Представники:

Від позивача: не з'явився

Від відповідача: Нікорич Н.Б.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

До Господарського суду Київської області надійшла позовна Публічного акціонерного товариства «Незалежна сервісна компанія» (далі - позивач) до Товариства з обмеженою відповідальністю «УкрГазОйл» (далі - відповідач) про стягнення компенсацію страхового відшкодування у сумі 7786,51 грн.

Провадження у справі №18/114-12 порушено відповідно до ухвали суду від 19.12.2012 року та призначено справу до розгляду на 15.01.2013 року.

Відповідач, належним чином повідомлений про час і місце розгляду спору, у судове засідання 15.01.2013 року без поважних причин не з'явився, про причини неявки суд не повідомив, відзив на позов не надав.

Від позивача 14.01.2013 року до господарського суду надійшло клопотання про розгляд справи без його участі, за наявними матеріалами, у зв'язку із неможливістю бути присутнім у судовому засіданні. Розгляд справи відкладався на 29.01.2013 року.

У судовому засіданні 29.01.2013 року судом заслухано пояснення представників сторін. Представник відповідача у судовому засіданні 29.01.2013 року проти позову заперечив. Розгляд справи відкладався до 12.02.2013 року.

Розглянувши матеріали справи, заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши надані докази, суд встановив наступне.

24.05.2007 року між ВАТ СК «Правекс-Страхування» та Івановою Лідією Павлівною було укладено Договір добровільного страхування транспортного засобу, наданого у заставу, серії ТЗМ № 626197, згідно з сертифікатом до якого об'єктом страхування став автомобіль «ВАЗ 210990-20», державний номер СВ 2731 АН (Застрахований автомобіль), правом користування яким володів Схіртладзе Олександр Муртазович.

26.11.2008 року ВАТ СК «Правекс-Страхування» змінило назву на ВАТ «Незалежна Страхова Компанія», 06.04.2011 року на ПАТ «Незалежна Страхова Компанія», а з 09.04.2012 року на ПАТ «Незалежна Сервісна Компанія» (позивач).

Як вбачається з матеріалів справи, 15.06.2008 року в м. Борисполі по вул. Толстого в напрямку вул. З.Космодемянської сталася ДТП за участю автомобіля «ВАЗ», державний номер АІ 4382 АР, яким керував працівник Товариства з обмеженою відповідальністю «УкрГазОйл» Хоменко Володимир Олександрович та автомобіля «ВАЗ», державний номер СВ 2731 АН, що належить Івановій Лідії Павлівні, яким в момент ДТП керував Схіртладзе Олександр Муртазович.

Внаслідок вищенаведеної ДТП Застрахованому автомобілю були завдані механічні пошкодження і відповідно до калькуляції, яка є невід'ємною частиною Висновку автотоварознавчого дослідження про вартість матеріального збитку, завданого пошкодженням транспортного засобу № 4279 від 16.07.2008 року, вартість відновлювального ремонту Застрахованого автомобіля «ВАЗ 210990-20», державний номер СВ 2731 АН склала 7 837,91 грн.

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про страхування», добровільне страхування здійснюється на основі договору між страхувальником і страховиком. При цьому конкретні умови страхування визначаються при укладенні сторонами договору страхування.

Договором, укладеним між ВАТ СК «Правекс-Страхування» та Івановою Лідією Павлівною, ДТП відноситься до переліку страхових випадків.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про страхування» страхова компанія при настанні страхового випадку сплачує страхувальнику страхове відшкодування.

На виконання Закону України «Про страхування» та згідно з Договором страхування серії ТЗМ № 626197 від 24.05.2007 року, ВАТ СК «Правекс-Страхування» здійснило виплату страхового відшкодування у зв'язку зі страховим випадком у сумі 7768,51 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 4953 від 05.08.2008 року.

Відповідно до ст. 27 Закону України «Про страхування» до страховика, який виплатив страхове відшкодування за договором майнового страхування в межах фактичних затрат, переходить право вимоги, яке страхувальник має до особи, відповідальної за заподіяний збиток.

Стаття 993 Цивільного кодексу України передбачає перехід до страховика прав страхувальника щодо особи, відповідальної за завдані збитки, а саме, до страховика, який виплатив страхове відшкодування за договором майнового страхування, у межах фактичних витрат переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за завдані збитки.

Згідно з ч. 1 ст. 1187 Цивільного кодексу України, джерелом підвищеної небезпеки є діяльність, пов'язана з використанням, зберіганням або утриманням транспортних засобів, механізмів та обладнання, використанням, зберіганням хімічних, радіоактивних, вибухо- і вогненебезпечних та інших речовин, утриманням диких звірів, службових собак та собак бійцівських порід тощо, що створює підвищену небезпеку для особи, яка цю діяльність здійснює, та інших осіб.

У відповідності до ч. 2 ст. 1187 Цивільного кодексу України, шкода, завдана джерелом підвищеної небезпеки, відшкодовується особою, яка на відповідній правовій підставі (право власності, інше речове право, договір підряду, оренди тощо) володіє транспортним засобом, механізмом, іншим об'єктом, використання, зберігання або утримання якого створює підвищену небезпеку.

Згідно з постановою Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 09.07.2008 року Хоменка Володимира Олександровича визнано винним у скоєнні ДТП та притягнуто до адміністративної відповідальності за ст. 124 КпАП України за порушення п. 2.3, 16.11 Правил дорожнього руху України.

Відповідно до ст. 1172 Цивільного кодексу України, юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків.

Позов заявлено до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «УкрГазОйл» оскільки, Хоменко Володимир Олександрович під час вчинення ДТП знаходився в трудових відносинах з відповідачем і ДТП було скоєно під час виконання ним своїх трудових (службових) обов'язків,що відповідачем в ході розгляду спору не заперечено та не спростовано.

Ухвалою Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 29.10.2012 року встановлено, що автомобіль «ВАЗ», державний номер АІ 4382АР, належить відповідачу і Хоменко Володимир Олександрович перебував в трудових відносинах з даною організацію.

Заперечуючи проти позову, відповідач посилався виключно на сплив строків позовної давності для заявлення регресної вимоги про відшкодування виплаченої позивачем страхової суми.

Зокрема, відповідач вважає, що право зворотної вимоги (регрес) виникло у позивача з моменту дати виплати страхового відшкодування, відколи минуло понад 3 роки.

Відповідач зазначив, що позивач міг знати кому належить автомобіль, під час керування яким завдано збитки і хто має відповідати за спірним регрес ним зобов'язанням, однак, позивач без поважних причин не скористався своїм правом регресної вимоги в період з 2008 року.

Суд не погоджується з наведеною позицією відповідача, оскільки згідно з ч. 2 ст. 264 Цивільного кодексу України, позовна давність переривається у разі пред'явлення особою позову до одного із кількох боржників, а також якщо предметом позову є лише частина вимоги, право на яку має позивач.

Після переривання перебіг позовної давності починається заново. Час, що минув до переривання перебігу позовної давності, до нового строку не зараховується.

Враховуючи, що позивачем було подано позов безпосередньо до винної особи Хоменка Володимира Олександровича, який розглядався Бориспільським міськрайонним судом і згідно ухвали якого від 29.10.2012 року ТОВ «УкрГазОйл» було залучено до участі у справі в якості іншого співвідповідача, однак, провадження у справі закрите у зв'язку з підвідомчістю справи господарському суду, відповідні обставини є підставою для переривання строку позовної давності та вказують на необхідність розгляду відповідної позовної вимоги господарським судом.

Таким чином, матеріалами справи підтверджується, що загальний розмір підтверджених фактичних витрат позивача з виплати страхового відшкодування складає 7768,51 грн.

У відповідності до статті 22 Цивільного кодексу України особа, якій завдано збитки, має право на їх відшкодування у розмірі витрат, які вона зробила чи мусить зробити для відновлення свого порушеного права.

Відповідно до ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна із сторін повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підстави своїх вимог чи заперечень.

Відповідно до ст. 34 Господарського процесуального кодексу України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи.

Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

З огляду на встановлені судом обставини, з відповідача підлягає стягненню 7768,51 грн. збитків, пов'язаних з виплатою страхового відшкодування.

За таких обставин, позовні вимоги позивачем обґрунтовані та доведені, відповідачем не спростовані, тому підлягають задоволенню в повному обсязі.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на відповідача в повному обсязі.

Керуючись ст. ст. 33, 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРІШИВ:

1. Позовні вимоги задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «УкрГазОйл» (08300, Київська обл., м. Бориспіль, вул. Броварська, буд. 50, код ЄДРПОУ 32782307) на користь Публічного акціонерного товариства «Незалежна Сервісна Компанія» (01021, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, р/р 26004799949607 в ПАТ КБ «ПРАВЕКС - БАНК», МФО 380838, код 20036721) компенсацію здійсненого страхового відшкодування у сумі 7768,51 грн. та 1609,50 грн. витрат по сплаті судового збору.

Наказ видати після набрання судовим рішенням законної сили.

Суддя Кошик А.Ю.

Часті запитання

Який тип судового документу № 29410994 ?

Документ № 29410994 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 29410994 ?

Дата ухвалення - 12.02.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 29410994 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 29410994 ?

В Commercial Court of Kyiv Oblast
Previous document : 29405160
Next document : 29410999