Decree № 28870331, 10.01.2013, Lviv Circuit Administrative Court

Approval Date
10.01.2013
Case No.
2а-10038/12/1370
Document №
28870331
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ЛЬВІВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД 79018, м. Львів, вул. Чоловського, 2 П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 січня 2013 року № 2а-10038/12/1370

Львівський окружний адміністративний суд в складі головуючого судді Гулика А.Г., розглянувши в порядку скороченого провадження адміністративну справу за позовом Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м.Львова Львівської області Державної податкової служби до Громадської організації «Асоціація УБД та ММС» про стягнення боргу,-

в с т а н о в и в :

Державна податкова інспекція у Шевченківському районі м. Львова Львівської області Державної податкової служби звернулася до суду з позовом до Громадської організації «Асоціація УБД та ММС», в якому просить суд стягнути з відповідача суму боргу у розмірі 1360 грн. 00 коп.

Позовні вимоги мотивовані наявністю у відповідача податкового боргу з податку на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації. Вказує на те, що сума податкового боргу є узгодженою, а тому вимога про стягнення податкового боргу є безспірною. На цій підставі просить позов задовольнити у повному обсязі.

Ухвалою від 28.11.2012 року суддя відкрив скорочене провадження у даній справі, надав відповідачу строк для подання заперечення проти позову або заяви про визнання позову та роз'яснив наслідки такого неподання.

Судом встановлено, що позовні вимоги не стосуються прав, свобод, інтересів та обов'язків третіх осіб.

Суд належним чином виконав обов'язок щодо повідомлення відповідача. Проте, відповідач заперечення проти позову чи заяву про визнання позову до суду не подав, хоча належним чином був повідомлений суддею про наслідки такого неподання.

Таким чином, суд дійшов висновку про наявність достатніх підстав для розгляду справи в порядку скороченого провадження, без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі.

Розглянувши матеріали справи, оцінивши повідомлені позивачем обставини, дослідивши надані докази, суд вважає, що позов слід задовольнити, виходячи з наступного.

Контроль за своєчасністю подання платниками податків бухгалтерських звітів і балансів, податкових декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням податків, інших платежів, відповідно до п. 3 ст. 10 Закону України «Про державну податкову службу в Україні», покладено на податкову інспекцію.

Відповідач - Громадська організація «Асоціація УБД та ММС», код ЄДРПОУ - 37205322, що знаходиться за адресою: 79037, м. Львів, вул. Студинського, буд. 12, кв. 59, зареєстрована як юридична особа державним реєстратором виконавчого комітету Львівської міської ради, що підтверджується довідкою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 14.11.2005 року. Взята на облік як платник податків в ДПІ у Шевченківському районі м. Львова з 16.07.2010 року за № 125, що підтверджується довідкою про взяття на облік платника податків від 18.09.2012 року за № 123/18-2010.

Судом встановлено, що у відповідача є заборгованість з податку на прибуток організацій і підприємств споживчої кооперації.

ДПІ у Шевченківському районі м. Львова Львівської області ДПС проведено ряд камеральних перевірок відповідача на предмет подання податкової звітності, за результатами яких складено від 09.08.2011 року №1526/127/15-1, від 12.08.2011 року №1733/315/15-1, від 16.09.2011 року №2392/619/15-1.

Перевірками встановлено порушення п.49.18.2 п.49.18 ст. 49 Податкового кодексу України, а саме: неподання податкової звітності з податку на прибуток.

На підставі вказаного порушення, ДПІ у Шевченківському районі м. Львова Львівської області ДПС винесені податкові повідомлення-рішення №0003651510/19918 від 10.08.2011 року, яким визначено суму грошового зобов'язання у розмірі 170 грн., №000512510/20371 від 16.08.2011 року, яким визначено суму грошового зобов'язання у розмірі 170 грн. №0008731510/24986 від 20.09.2011 року, яким визначено суму грошового зобов'язання у розмірі 1020 грн.

Вказані податкові повідомлення-рішення відповідач не оскаржував.

Відповідно до ст. 16 Податкового кодексу України платники податків зобов'язані сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи і подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Згідно з п.п. 14.1.175 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України податковий борг - сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Відповідно до п.п. 20.1.28 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України органи державної податкової служби мають право застосовувати до платників податків фінансові (штрафні) санкції, стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов'язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом, стягувати суми простроченої заборгованості суб'єкта господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитом (позикою), залученим державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державну (місцеву) гарантію, а також за кредитом з бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом.

Як вбачається з положень п.п. 41.1, 41.5 ст. 41 Податкового кодексу України органи державної податкової служби є контролюючими органами щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби. Органи державної податкової служби, які уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах їх повноважень є органами стягнення.

Відповідно до ст. 54 Податкового кодексу України податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації, вважається узгодженим з дня подання такої декларації, а податкове зобов'язання платника податків, нараховане контролюючим органом вважається узгодженим у день отримання платником податків податкового повідомлення.

Згідно з п. 57.3 ст. 57 Податкового кодексу України у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у п.п. 54.3.1-54.3.6 п. 54.3 ст. 54 вказаного Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

На виконання п. 59.1 ст. 59 Податкового кодексу України, яка зазначає про те, що у разі коли платник податків не сплачує узгоджену суму податкового зобов'язання у встановлені строки, податковий орган надсилає такому платнику податків податкову вимогу. ДПІ у Шевченківському районі м. Львова направила на адресу відповідача податкову вимогу від 07.11.2011 року № 2005 на суму 340 грн. 00 коп. Проте, вказана вимога залишилась без задоволення, податковий борг відповідачем не сплачено.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку про обґрунтованість позовних вимог про стягнення з відповідача коштів у сумі 3230 грн. 00 коп.

Керуючись та ст.ст. 7-11, 14, 69-71, 86, 87, 94, 159, 160-163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

1.Адміністративний позов задовольнити повністю.

2.Стягнути з Громадської організації Львівської обласної організації «Асоціація УБД та ММС» (код ЄДРПОУ - 37205322) грошові кошти в розмірі 1360 грн. 00 коп.

4.Судові витрати стягненню зі сторін не підлягають.

5.Постанову суду звернути до негайного виконання.

Постанова суду першої інстанції, якщо інше не встановлено Кодексом адміністративного судочинства України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого Кодексом адміністративного судочинства України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження. Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, то вважається, що постанова суду не набрала законної сили.

Апеляційна скарга подається до Львівського апеляційного адміністративного суду через Львівський окружний адміністративний суд. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Львівського апеляційного адміністративного суду. Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом ч. 3 ст. 160 Кодексу адміністративного судочинства України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання копії постанови. Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою ст. 167 Кодексу адміністративного судочинства України, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Відповідно до ч. 8 ст. 183-2 Кодексу адміністративного судочинства України, строк для подання апеляційної скарги стороною або іншою особою, яка брала участь у справі, обчислюється з моменту отримання копії постанови.

Повний текст постанови складений та підписаний 10 січня 2013 року.

Суддя А.Г. Гулик

Previous document : 28870316
Next document : 28870353