№ 28675254, 15.01.2013, Kharkiv Circuit Administrative Court

Approval Date
15.01.2013
Case No.
11950/12/2070
Document №
28675254
Form of court proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

Харківський окружний адміністративний суд 61004, м. Харків, вул. Мар'їнська, 18-Б-3, inbox@adm.hr.court.gov.ua

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Харків

15 січня 2013 р. № 11950/12/2070

Харківський окружний адміністративний суд у складі:

головуючого судді - Піскун В.О.,

при секретарі судового засідання - Мараєвій О.В.,

за участі:

представника позивача - Каплоух В.О.,

представника відповідача - Мотузенко С.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду адміністративну справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАЛОНА" до Державної податкової інспекції у Київському районі м. Харкова Харківської області Державної податкової служби про визнання неправомірними дії та зобов'язання вчинити певні дії, -

В С Т А Н О В И В:

Позивач - Товариство з обмеженою відповідальністю "ВАЛОНА" (далі - ТОВ "ВАЛОНА"), звернувся до Харківського окружного адміністративного суду з адміністративним позовом, в якому просить суд з урахуванням наданих уточнень визнати неправомірними дії Державної податкової інспекції у Київському районі м. Харкова Харківської області Державної податкової служби по проведенню зустрічних звірок Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАЛОНА" (код ЄДРПОУ 37366062) за періоди: січень - грудень 2011 року та лютий - червень 2012 року, результат якої оформлений актом від 10.08.2012 року №555/22-4/37366062; січень 2012 року, результат якої оформлений актом від 13.04.2012 року №213/22-4/37366062; зобов'язати Державну податкову інспекцію у Київському районі м. Харкова Харківської області Державної податкової служби поновити дані в Автоматизованій системі "Результати співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України", задекларовані Товариством з обмеженою відповідальністю "ВАЛОНА" (код ЄДРПОУ 37366062) щодо податкових зобов'язань та податкового кредиту у податкових деклараціях з податку на додану вартість за період січень - червень 2012 року, змінені за результатами проведених зустрічних звірок, оформлених актами про неможливість проведення зустрічної звірки №555/22-4/37366062 від 10.08.2012 року та №213/22-4/37366062 від 13.04.2012 року.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилався на те, що ТОВ «ВАЛОНА» не погоджується з діями Державної податкової інспекції у Київському районі м. Харкова Харківської області Державної податкової служби (далі - ДПІ у Київському районі м. Харкова Харківської області ДПС) по проведенню зустрічних звірок ТОВ "ВАЛОНА" за періоди: січень - грудень 2011 року та лютий - червень 2012 року, результат якої оформлений актом від 10.08.2012 року №555/22-4/37366062; січень 2012 року, результат якої оформлений актом від 13.04.2012 року №213/22-4/37366062, оскільки вважає, що податковим органом було зроблено хибний висновок про те, що у ТОВ «ВАЛОНА» відсутні ознаки нереальності вчинення господарської діяльності за перевіряємий період. Позивач вважає, що такий висновок ДПІ у Київському районі м. Харкова Харківської області ДПС не відповідає дійсності, так як зроблений незаконно, з порушенням вимог чинного законодавства, а також без з'ясування фактичних обставин. Позивач також вважає, що податковим органом були порушені його процесуальні права та порядок проведення органами податкової служби зустрічної звірки, а результати зустрічних звірок оформлені за формою, яка не відповідає вимогам Податкового кодексу України. Позивач також зазначив, що у Автоматизованій системі податкового органу «Результати співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України», а саме у графі «Сума ПДВ платника» містяться відомості про зняття показників податкового зобов'язання та податкового кредиту в розрізі контрагентів на підставі вищезазначених актів про неможливість проведення зустрічних звірок. Позивач вважає, що діями відповідача щодо коригування в Автоматизованій системі «Результати співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України» відомостей про податкові зобов'язання та податковий кредит ТОВ «ВАЛОНА» створено для позивача негативні наслідки, усунути які можливо лише поновивши у вказаній системі дані, задекларовані ТОВ «ВАЛОНА» що податкових зобов'язань та податкового кредиту у податкових деклараціях з ПДВ за період січень - червень 2012 року.

Представник позивача в судовому засіданні позовні вимоги підтримав та просив суд задовольнити їх у повному обсязі.

Представник відповідача в судовому засіданні проти позову заперечував, вважає позовні вимоги безпідставними та необґрунтованим, просив суд у задоволенні позовних вимог відмовити в повному обсязі. При цьому, посилався на те, що зустрічні звірки позивача були проведені на виконання листа ДПС України від 03.08.2012 року за № 10239/7/22.4-23. З метою встановлення підприємства ТОВ «ВАЛОНА» співробітниками ВПМ ДПІ у Київському районі м. Харкова Харківської області ДПС було здійснено виїзд за місцем реєстрації підприємства, в ході якого встановлено відсутність за місцезнаходженням, змінено стан на «9». Таким чином, відповідач вважає, що ним були вжиті заходи щодо проведення зустрічної звірки позивача, однак провести зустрічні звірки не було можливо, що зафіксовано актами про неможливість проведення зустрічних звірок. Отже, на думку відповідача, дії щодо проведення зустрічних звірок позивача фактично не відбулись, оскільки зустрічні звірки провести не було можливо. Крім того, відповідач зазначив, що оскільки зустрічна звірка не є перевіркою, матеріали, отримані на запит про проведення зустрічної звірки є податковою інформацією, яка може бути використана ДПІ для висновків під час проведення планових чи позапланових перевірок, що здійснюються за наявності обставин для їх проведення. У зв'язку з викладеним, відповідач вважає, що він діяв на підставі та у межах повноважень, та у відповідності до вимог закону.

Суд, вислухавши пояснення сторін, дослідивши письмові докази, долучені до матеріалів справи, дійшов наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів справи та не заперечується сторонами по справі, ТОВ "ВАЛОНА" зареєстровано Виконавчим комітетом Харківської міської ради 28.10.2010 року, про що зроблений запис № 14801020000048147, що підтверджується довідкою з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України серії АА №672228, випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (а.с. 23-24), перебуває на податковому обліку в ДПІ у Київському районі м. Харкова Харківської області ДПС.

Судом встановлено, що фахівцем ДПІ у Київському районі м. Харкова Харківської області ДПС складені акти №555/22-4/37366062 від 10.08.2012 року та №213/22-4/37366062 від 13.04.2012 року про неможливість проведення зустрічної звірки ТОВ "ВАЛОНА" щодо документального підтвердження господарських відносин із платниками податків та зборів, їх реальності та повноти відображення в обліку за період січень 2011 року - грудень 2011 року, лютий 2012 року - червень 2012 року, за січень 2012 року (а.с. 165-179).

Суд зазначає, що обране суб'єктом владних повноважень найменування зазначеного акту (про неможливість проведення звірки) не відповідає змісту самого акту, в якому викладені висновки податкового органу по суті проведених платником податків господарських операцій.

За таких обставин, суд дійшов висновку про фактичне проведення суб'єктом владних повноважень зустрічних звірок.

Перевіряючи відповідність дій суб'єкта владних повноважень по проведенню спірних зустрічних звірок вимогам законодавства, суд виходить з наступного.

Згідно ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Спосіб дій органів державної податкової служби України при реалізації владної управлінської функції - контролю за правильністю та повнотою справляння податкових зобов'язань платників податків визначений нормами Податкового кодексу України.

Так, відповідно до п. 73.5 ст. 73 Податкового кодексу України передбачено, що органи державної податкової служби мають право з метою отримання податкової інформації проводити зустрічні звірки даних суб'єктів господарювання щодо платників податків. Зустрічною звіркою вважається співставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів суб'єкта господарювання, що здійснюється органами державної податкової служби з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків. Зустрічні звірки не є перевірками і проводяться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. За результатами зустрічних звірок складається довідка, яка надається суб'єкту господарювання у десятиденний термін.

Механізм проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок визначений Порядком проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010 року № 1232 (далі за текстом - Порядок № 1232 від 27.12.2010 року).

Пунктом 2 Порядку № 1232 від 27.12.2010 року визначено, що зустрічні звірки проводяться у суб'єктів господарювання, щодо здійснення операцій з якими під час перевірки платника податків та зборів виникають сумніви стосовно факту здійснення таких операцій або якщо існують розбіжності задекларованих у деклараціях з податку на додану вартість показників податкового кредиту та податкових зобов'язань.

Отже, аналізуючи вище зазначені положення діючого законодавства, суд приходить до висновку, що діюче податкове законодавство дозволяє податковим органам проводити зустрічну звірку суб'єкта господарювання виключно за наявності хоча б однієї з двох підстав: або, якщо під час перевірки платника податків та зборів (контрагента суб'єкта господарювання) виникають сумніви стосовно факту здійснення таких операцій з суб'єктом господарювання, або, якщо існують розбіжності задекларованих у деклараціях з податку на додану вартість показників податкового кредиту та податкових зобов'язань.

Пунктом 3 вказаного Порядку передбачено, що з метою проведення зустрічної звірки орган державної податкової служби (ініціатор) надсилає органу державної податкової служби (виконавцю), на обліку в якому перебуває суб'єкт господарювання, запит про проведення зустрічної звірки для підтвердження отриманих від платника податків та зборів даних. Зустрічна звірка може бути проведена органом державної податкової служби (ініціатором) самостійно у разі, коли суб'єкт господарювання перебуває на обліку в тому ж органі державної податкової служби, в якому перебуває платник податків, або в межах одного населеного пункту.

За приписами п.4 Порядку №1232 орган державної податкової служби (виконавець), який проводить зустрічну звірку, складає довідку за наявності інформації, для отримання якої надіслано запит органом державної податкової служби (ініціатором), та її документального підтвердження. У разі відсутності запитуваної органом державної податкової служби (ініціатором) інформації орган державної податкової служби (виконавець) надсилає завірений печаткою запит про подання інформації та її документального підтвердження суб'єкту господарювання за його адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи особисто вручає суб'єкту господарювання або його законному чи уповноваженому представникові під розписку.

У разі отримання від суб'єкта господарювання інформації, визначеної у запиті, та її документального підтвердження (протягом одного місяця з дня, що настає за днем надходження суб'єкту господарювання запиту) орган державної податкової служби проводить зустрічну звірку (п. 6 Порядку №1232).

З наведеного слідує, що зустрічна звірка проводиться лише у разі отримання від суб'єкта господарювання інформації, визначеної у запиті, а отже й відповідні висновки можуть бути зроблені та викладені у довідці за результатами проведення зустрічної звірки лише у випадку співставлення даних первинних бухгалтерських та інших документів суб'єкта господарювання.

Вимоги до оформлення запиту визначені п.73.3 ст.73 Податкового кодексу України, відповідно до якого органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб'єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, та її документального підтвердження. Такий запит підписується керівником (заступником керівника) органу державної податкової служби і повинен містити перелік інформації, яка запитується, та документів, що її підтверджують, а також підстави для надіслання запиту.

Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків або іншим суб'єктам інформаційних відносин за наявності хоча б однієї з таких підстав: 1) за результатами аналізу податкової інформації, отриманої в установленому законом порядку, виявлено факти, які свідчать про порушення платником податків податкового, валютного законодавства, законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової служби; 2) для визначення рівня звичайних цін на товари (роботи, послуги) під час проведення перевірок; 3) виявлено недостовірність даних, що містяться у податкових деклараціях, поданих платником податків; 4) щодо платника податків подано скаргу про ненадання таким платником податків податкової накладної покупцю або про порушення правил заповнення податкової накладної; 5) у разі проведення зустрічної звірки; 6) в інших випадках, визначених цим Кодексом.

Зі змісту актів №555/22-4/37366062 від 10.08.2012 року та №213/22-4/37366062 від 13.04.2012 року вбачається, що він не містить посилань на наявність актів перевірок чи розбіжностей задекларованих у деклараціях з податку на додану вартість показників податкового кредиту та податкових зобов'язань по контрагентам позивача, відсутні посилання на конкретні операції, відповідно до яких виникають сумніви у податкового органу щодо їх здійснення та щодо яких виникли розбіжності, за період січень 2011 року - грудень 2011 року, січень 2012 року - червень 2012 року.

Відповідачем до суду не надано належних та допустимих доказів, що свідчать про наявність у податкового органу сумнівів стосовно факту здійснення операцій позивачем або існування розбіжностей задекларованих у декларації з податку на додану вартість показників податкового кредиту та податкових зобов'язань у ТОВ "ВАЛОНА" з контрагентами.

Крім того, відповідачем не надано до суду запитів ініціаторів зустрічної звірки - податкових органів, в яких знаходяться на обліку контрагенти позивача, отримання яких передує проведенню зустрічної звірки, відповідно до п. 3 Порядку № 1232 від 27.10.2010 року, а також не надано доказів надсилання (вручення) запитів на адресу позивача щодо витребування первинної документації для проведення зустрічної звірки по господарським відносинам з контрагентами ТОВ "ВАЛОНА" за період січень 2011 року - грудень 2011 року, лютий 2012 року - червень 2012 року, що перелічені в акті зустрічної звірки №213/22-4/37366062 від 13.04.2012 року.

Системно аналізуючи положення п.73.5 ст.73 Податкового кодексу, п.п.6, 7 Порядку №1232, суд дійшов висновку, що зустрічна звірка може бути проведена податковим органом лише в разі наявності у розпорядженні податкового органу первинних документів або надання таких документів платником податків на обов'язковий письмовий запит податкового органу, оскільки за своєю правовою суттю зустрічна звірка полягає у зіставленні даних первинних бухгалтерських та інших документів суб'єкта господарювання, що здійснюється органами державної податкової служби, з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів, а також підтвердження відносин, виду, обсягу і якості операцій і розрахунків, що здійснювалися між ними, для з'ясування їх реальності та повноти відображення в обліку платника податків.

Отже, відсутність у розпорядженні податкового органу первинних документів унеможливлює проведення зустрічної звірки.

Матеріалами справи підтверджено, що суб'єкт владних повноважень не отримував від платника податків інформації та її документального підтвердження, тобто не отримував і первинних документів за період січень 2011 року - грудень 2011 року, лютий 2012 року - червень 2012 року.

За таких обставин, податковий орган не мав визначених законом підстав для вчинення дій по проведенню зустрічних звірок.

Окрім цього, відповідно до п. 2.2 Методичних рекомендацій щодо організації та проведення, органами державної податкової служби зустрічних звірок, затверджених Наказом ДПА України № 236 від 22.04.2011 року, необхідність проведення зустрічних звірок суб'єктів господарювання визначається посадовими (службовими) особами органів державної податкової служби (далі - органи ДПС) за результатами проведеного аналізу даних та встановлених розбіжностей в податкових деклараціях, автоматизованих інформаційних системах органів державної податкової служби України (АІС ДПА України, Система автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту, Єдиний реєстр податкових накладних тощо), а також аналізу податкової інформації та документів, отриманих із внутрішніх (у т. ч. від підрозділів податкової міліції тощо) або зовнішніх джерел (у т. ч. від платників податків), які свідчать (можуть свідчити) про порушення такими платниками податків податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи ДПС.

Обґрунтування необхідності проведення зустрічних звірок в вищезазначених актах не зазначено.

Крім того, як вбачається з актів №555/22-4/37366062 від 10.08.2012 року та №213/22-4/37366062 від 13.04.2012 року, податковий орган робить висновки, що господарська діяльність ТОВ «ВАЛОНА» за період січень 2011 року - грудень 2011 року, лютий 2012 року - червень 2012 року, за січень 2012 року має ознаки нереальності здійснення.

З системного аналізу норм "Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок", затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 27.12.2010р. №1232, а також "Порядку оформлення результатів документальних перевірок з питань дотримання податкового, валютного та іншого законодавства", затвердженого наказом ДПА України від 22.12.2010р. №984, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12.01.2011р. за №34/18772, вбачається, що висновки податкового органу відносно правильності справляння платником податків сум податків та зборів за відображеними в податковій звітності показниками господарських операцій можуть бути викладені виключно в акті перевірки або довідці зустрічної звірки.

Чинним законодавством не передбачено відображення таких висновків в акті про неможливість проведення перевірки або акті про неможливість проведення зустрічної звірки, де мають зазначатись лише обставини, котрі спричинили таку неможливість. Отже, відображення в актах про неможливість проведення перевірки та актах про неможливість проведення зустрічної звірки суджень податкового органу по суті проведених платником податків господарських операцій суперечить закону, який не передбачає такого порядку дій суб'єкта владних повноважень.

Таким чином, в актах про неможливість проведення зустрічної звірки викладено висновки, які за змістом не відповідають назві та інформаційному призначенню документу.

Крім того, доказів надсилання позивачу вказаних актів про неможливість проведення зустрічних звірок №555/22-4/37366062 від 10.08.2012 року та №213/22-4/37366062 від 13.04.2012 року відповідачем до суду не надано, що є порушенням п. 73.5 ст. 73 Податкового кодексу України.

Щодо посилання відповідача в актах №555/22-4/37366062 від 10.08.2012 року та №213/22-4/37366062 від 13.04.2012 року на те, що за результатами проведених заходів місцезнаходження ТОВ «ВАЛОНА» не встановлено, суд зазначає наступне.

Згідно з п. 12.4 - 12.5 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 1588 від 09.12.2011 року, в редакції, що була чинною на момент виникнення спірних відносин, щодо кожного платника податків, стосовно якого виявлена відсутність його за місцезнаходженням (місцем проживання) та нез'ясоване його фактичне місцезнаходження (місце проживання), підрозділ органу державної податкової служби, який з'ясував зазначений факт, готує та передає підрозділам податкової міліції запит на встановлення місцезнаходження (місця проживання) платника податків за встановленою формою. До Єдиного банку даних юридичних осіб та Реєстру самозайнятих осіб вносяться дані про подання запиту.

Якщо за результатами заходів щодо встановлення фактичного місцезнаходження юридичної особи підрозділами податкової міліції буде підтверджено відсутність такої особи за місцезнаходженням або встановлено, що фактичне місцезнаходження юридичної особи не відповідає зареєстрованому місцезнаходженню, керівник (заступник керівника) органу державної податкової служби приймає рішення про направлення до відповідного державного реєстратора повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за ф. N 18-ОПП для вжиття заходів, передбачених частиною дванадцятою статті 19 Закону.

Копія повідомлення підшивається до реєстраційної частини облікової справи платника податків. Про направлення такого повідомлення вноситься запис до журналу обліку повідомлень про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням за ф. N 19-ОПП.

Проте, дані у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців станом на час проведення зустрічних звірок відсутні, що підтверджується довідкою з Єдиного державного реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців №337557 (а.с. 150-153).

Відповідно до договору оренди нежитлових приміщень №2/28-11 від 28.11.2011 року ТОВ «ВАЛОНА» орендує у ТОВ «Лайтен» нежитлові приміщення, розташовані за адресою: м. Харків, вул. Академіка Проскури, буд. 1, копія якого приєднана до матеріалів справи.

Щодо посилання відповідача на те, що подана позивачем податкова декларація з податку на прибуток підприємства за 1 квартал 2012 року не визнана податковим органом як податкова звітність, то з матеріалів справи вбачається, що постановою Харківського окружного адміністративного суду від 13.07.2012 року по справі №2а-6126/12/2070, залишеною без змін ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду від 25.09.2012 року, визнано протиправною відмову ДПІ у Київському районі м. Харкова Харківської області ДПС у прийнятті податкової декларації з податку на прибуток ТОВ "ВАЛОНА" за 1 квартал 2012 року № 9018480718 від 12.04.2012 року, та прийнято рішення вважати податкову декларацію з податку на прибуток ТОВ "ВАЛОНА" за 1 квартал 2012 року № 9018480718 від 12.04.2012 року поданою з моменту її реєстрації у ДПІ у Київському районі м. Харкова Харківської області ДПС, а саме: з 12 квітня 2012 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 72 Кодексу адміністративного судочинства України обставини, встановлені судовим рішенням в адміністративній, цивільній або господарській справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді інших справ, у яких беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обставини.

З огляду на викладене, суд зазначає, що у спірних правовідносинах відповідачем порушено порядок та спосіб проведення зустрічних звірок, а тому позовні вимоги щодо визнання неправомірними дії Державної податкової інспекції у Київському районі м. Харкова Харківської області Державної податкової служби по проведенню зустрічних звірок Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАЛОНА" (код ЄДРПОУ 37366062) за періоди: січень - грудень 2011 року та лютий - червень 2012 року, результат якої оформлений актом від 10.08.2012 року №555/22-4/37366062; січень 2012 року, результат якої оформлений актом від 13.04.2012 року №213/22-4/37366062 - підлягають задоволенню.

Щодо позовних вимог про зобов'язання податного органу поновити дані в Автоматизованій системі "Результати співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України", задекларовані Товариством з обмеженою відповідальністю "ВАЛОНА" (код ЄДРПОУ 37366062) щодо податкових зобов'язань та податкового кредиту у податкових деклараціях з податку на додану вартість за період січень - червень 2012 року, змінені за результатами проведених зустрічних звірок, оформлених актами про неможливість проведення зустрічної звірки №555/22-4/37366062 від 10.08.2012 року та №213/22-4/37366062 від 13.04.2012 року, суд зазначає наступне.

Згідно статті 74 Податкового кодексу України податкова інформація, зібрана відповідно до цього Кодексу, може зберігатися та опрацьовуватися в інформаційних базах органів державної податкової служби або безпосередньо посадовими (службовими) особами органів державної податкової служби. Перелік інформаційних баз, а також форми і методи опрацювання інформації визначаються центральним органом державної податкової служби. Зібрана податкова інформація та результати її опрацювання використовуються для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій та завдань.

Наказом ДПА України від 18.04.2008 № 266 "Про організацію взаємодії органів державної податкової служби при проведенні перевірок податкових декларацій з податку на додану вартість з урахуванням інформації розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів" затверджено Примірний порядок взаємодії органів державної податкової служби при опрацюванні розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість у розрізі контрагентів.

Згідно п.1.3 розділу 1 зазначеного Порядку, для його реалізації створені відповідні програмні продукти, у тому числі "Система автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України", яка формується на підставі подання платниками податку на додану вартість розшифровок податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів. Пунктом 2.8 Наказу № 266 встановлено, що працівники органу державної податкової служби несуть відповідальність за відповідність інформації у базах податкової звітності даним податкових документів, наданих платником ПДВ.

Відповідно до п.2.21 Наказу №266 підсумки перевірок за результатами автоматизованого співставлення податкової звітності з ПДВ на центральному рівні відображаються в додатку до акта перевірки (камеральної, документальної невиїзної, планової, позапланової перевірки) або довідки у розрізі періодів та операцій з одним контрагентом та фіксуються в АС "Аудит". По мірі підписання актів перевірки та узгодження податкових зобов'язань, визначених податковим повідомленням-рішенням, прийнятим за результатами таких перевірок, уточнюються результати автоматизованого співставлення на центральному рівні податкової звітності з ПДВ за поданням підрозділу, яким завершено процедуру такого узгодження та яким прийнято таке повідомлення-рішення.

Як вбачається з матеріалів справи та не заперечується відповідачем, ДПІ у Київському районі м. Харкова Харківської області ДПС до Автоматизованої системи "Результати співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України", на підставі актів №555/22-4/37366062 від 10.08.2012 року та №213/22-4/37366062 від 13.04.2012 року, внесено відомості щодо задекларованих ТОВ «ВАЛОНА» податкових зобов'язань та податкового кредиту у податкових деклараціях з податку на додану вартість за період січень - червень 2012 року, поданих позивачем з відповідними додатками до податкового органу (а.с. 29-141).

Положеннями статті 74 Податкового кодексу України та Наказу ДПА № 266 передбачено, що ця система повинна відображати фактичні задекларовані показники своєї господарської діяльності, її корегування можливе лише за наслідками узгодження податкових зобов'язань та податкового кредиту, а органи ДПС України використовують вказану систему у своїй роботі, в тому числі, й для співставлення показників, які задекларовані позивачем та його контрагентами, розбіжності в яких призводять до створення штучних підстав для проведення перевірок суб'єктів господарської діяльності.

Тобто, діями відповідача щодо коригування за результатами проведених зустрічних звірок позивача в Автоматизованій системі "Результати співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України" відомостей про податкові зобов'язання та податковий кредит ТОВ "ВАЛОНА" створено для позивача негативні наслідки, усунути які можливо лише поновивши у зазначеній системі дані, задекларовані товариством щодо податкових зобов'язань та податкового кредиту у податкових деклараціях з податку на додану вартість.

Оскільки за наслідками перевірки податкові повідомлення-рішення не приймались, а відповідно податкові зобов'язання не узгоджувались, то відповідачем безпідставно було анулювало показники відповідної податкової звітності позивача з податку на додану вартість за період січень - червень 2012 року, а тому позовні вимоги щодо зобов'язання податкової інспекції поновити дані в Автоматизованій системі "Результати співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України", задекларовані Товариством з обмеженою відповідальністю "ВАЛОНА" (код ЄДРПОУ 37366062) щодо податкових зобов'язань та податкового кредиту у податкових деклараціях з податку на додану вартість за період січень - червень 2012 року, змінені за результатами проведених зустрічних звірок, оформлених актами про неможливість проведення зустрічної звірки №555/22-4/37366062 від 10.08.2012 року та №213/22-4/37366062 від 13.04.2012 року, підлягають задоволенню.

Стаття 19 Конституції України встановлює, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Оцінюючи правомірність дій та рішень органу владних повноважень, суд керується критеріями, закріпленими у статті 2 КАС України та перевіряє чи дотримувався суб'єкт владних повноважень, приймаючі (вчиняючи) рішення (дії): 1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; 2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; 3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); 4) безсторонньо (неупереджено); 5)добросовісно; 6) розсудливо; 7) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; 8) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); 9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; 10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Відповідно до ч. 2 ст. 71 КАС України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідач правомірність своїх дій щодо проведення зустрічних звірок ТОВ «ВАЛОНА», за наслідками яких складений акти №555/22-4/37366062 від 10.08.2012 року та №213/22-4/37366062 від 13.04.2012 року, належним чином не довів, а тому суд вважає, що позовні вимоги є правомірними, обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 94 Кодексу адміністративного судочинства України, якщо судове рішення ухвалене на користь сторони, яка не є суб'єктом владних повноважень, суд присуджує всі здійснені нею документально підтверджені судові витрати з Державного бюджету України.

Керуючись ст. ст. 94, 160, 161, 162, 163, 167, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, Харківський окружний адміністративний суд -

П О С Т А Н О В И В:

Адміністративний позов Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАЛОНА" до Державної податкової інспекції у Київському районі м. Харкова Харківської області Державної податкової служби про визнання неправомірними дії та зобов'язання вчинити певні дії - задовольнити в повному обсязі.

Визнати неправомірними дії Державної податкової інспекції у Київському районі м. Харкова Харківської області Державної податкової служби по проведенню зустрічних звірок Товариства з обмеженою відповідальністю "ВАЛОНА" (код ЄДРПОУ 37366062) за періоди: січень - грудень 2011 року та лютий - червень 2012 року, результат якої оформлений актом від 10.08.2012 року №555/22-4/37366062; січень 2012 року, результат якої оформлений актом від 13.04.2012 року №213/22-4/37366062.

Зобов'язати Державну податкову інспекцію у Київському районі м. Харкова Харківської області Державної податкової служби поновити дані в Автоматизованій системі "Результати співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів на рівні ДПА України", задекларовані Товариством з обмеженою відповідальністю "ВАЛОНА" (код ЄДРПОУ 37366062) щодо податкових зобов'язань та податкового кредиту у податкових деклараціях з податку на додану вартість за період січень - червень 2012 року, змінені за результатами проведених зустрічних звірок, оформлених актами про неможливість проведення зустрічної звірки №555/22-4/37366062 від 10.08.2012 року та №213/22-4/37366062 від 13.04.2012 року.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги постанова, якщо її не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку до Харківського апеляційного адміністративного суду через Харківський окружний адміністративний суд шляхом подачі апеляційної скарги протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 КАС України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Повний текст постанови виготовлено 18.01.2013 року.

Суддя Піскун В.О.

Часті запитання

Який тип судового документу № 28675254 ?

Документ № 28675254 це

Яка дата ухвалення судового документу № 28675254 ?

Дата ухвалення - 15.01.2013

Яка форма судочинства по судовому документу № 28675254 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 28675254 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 28675254, Kharkiv Circuit Administrative Court

The court decision No. 28675254, Kharkiv Circuit Administrative Court was adopted on 15.01.2013. The procedural form is Administrative, and the decision form is . On this page, you will find useful information about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find key information easily.

The court decision No. 28675254 refers to case No. 11950/12/2070

This decision relates to case No. 11950/12/2070. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 28675251
Next document : 28675259