Decree № 25823481, 30.08.2012, Circuit Administrative Court of Kyiv City

Approval Date
30.08.2012
Case No.
2а-10562/12/2670
Document №
25823481
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01601, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

30 серпня 2012 року 08:15 № 2а-10562/12/2670

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Скочок Т.О., розглянув в порядку скороченого провадження адміністративну справу, провадження в якій відкрито відповідно до ухвали суду від 10.08.2012 року,

Державної податкової інспекції у Дніпровському районі м. Києва Державної податкової служби

до

Товариства з обмеженою відповідальністю "Проджек"

про

стягнення податкової заборгованості,

вимога про що ґрунтується на: викладених в позовній заяві обставинах; зворотному боці облікової картки платника податків станом на 26.07.2012 року; податковій декларації з плати за землю за 2012 рік; корінці податкової вимоги № 649 від 07.03.2010 р. з доказами їх направлення відповідачу; витязі з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців станом на 27.07.2012 р.

Керуючись положеннями: статті 67 Конституції України; Закону України “Про систему оподаткування” - статей 9, 11 та п. 8 ч. 1 ст. 14 щодо включення до переліку загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів) плати за землю (земельний податок, а також орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності); ч. 1 ст. 17, ст.14 Закону України “Про плату за землю”; п. 1.2., п. 1.3., пп. 5.1., пп. 5.4.1., Закону України “Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”(в редакції цих актів, що діяв на час виникнення спірних відносин),

а також положеннями Податкового кодексу України щодо процедури погашення податкового боргу, а саме: п/п. 87.1., п/п. 14.1.136., щодо правових підстав та порядку стягнення коштів з рахунків платника податків, який має податковий борг; п/п. 14.1.137. (щодо визначення органів стягнення); п/п. 20.1.18. (щодо права податкового органу звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг); п. 41.5. (щодо органу стягнення),

та виходячи з положень п. 11 ст. 10 Закону України “Про державну податкову службу в Україні”,

розглянувши виходячи з вищенаведених приписів законодавства подані позивачем документи і матеріали, з’ясувавши фактичні обставини, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, враховуючи те, що відповідачем у встановлений судом строк (у десятиденний строк з дня одержання ухвали суду від 06.08.2012 р.) та станом на дату прийняття рішення по справі не надано заперечень проти позову, не спростовано доводів позивача та не надано доказів скасування рішень позивача, на підставі яких заявлено вимоги про стягнення грошових сум та не надано доказів погашення податкового боргу, приймаючи також до уваги те, що ухвала суду від 06.08.2012 року повернута органом поштового зв’язку "за закінченням терміну зберігання" з огляду на що та на підставі ч. 4 ст. 33, ч. 4 ст. 167 КАС України ухвала суду вважається врученою, а відповідач –належним чином повідомленим про розгляд справи,

суд прийшов до висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими, а надані позивачем докази та повідомлені ним обставини є достатніми для прийняття рішення по справі в порядку скороченого провадження про задоволення адміністративного позову та стягнення з товариства податкового боргу у розмірі 14 746,71 гривень.

На підставі вищенаведених норм законодавства та керуючись вимогами ст.ст. 69-71, 94, 160-162, ст.ст. 183-2, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Позов задовольнити.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРОДЖЕК" (ідентифікаційний код: 33298193; адреса: 02156, м. Київ, вул. Братиславська, буд.8) на користь Державного бюджету України (рахунок: УДК у Дніпровському р-ні м. Києва Державної податкової служби, ідентифікаційний код 26077906, Банк одержувач: в ГУ ДКУ у м. Києві, МФО 820019, р/р№ 34122999700005) суму податкової заборгованості у розмірі 14 746,71 гривень (чотирнадцять тисяч сімсот сорок шість гривень 71 копійка).

3. Постанова підлягає негайному виконанню.

Постанова набирає законної сили в строк і порядку, передбачені статтею 254 Кодексу адміністративного судочинства України. Постанова може бути оскаржена за правилами, встановленими ч. 8 ст. 183-2, ст. ст. 185-187 Кодексу адміністративного судочинства України.

Суддя Т.О. Скочок

Previous document : 25823473
Next document : 25823488