Decision № 24374409, 24.05.2012, Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast

Approval Date
24.05.2012
Case No.
14/5005/2712/2012
Document №
24374409
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

24.05.12р. Справа № 14/5005/2712/2012

За позовом Прокурора Амур-Нижньодніпровського району м.Дніпропетровська, 49000, м.Дніпропетровськ, вул. С.Ковалевської, 4, в інтересах держави в особі Дніпропетровської міської ради, 49000, м.Дніпропетровськ, пр. К.Маркса, 75

до Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничого підприємства "Промтранссервіс", 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Кузнецова, 1а

про зміну п. 4.1 договору оренди землі від 30.01.2006 року

Суддя Панна С.П.

Представники:

Від позивача ОСОБА_1 - головний спеціаліст за довіреністю № 7/11-2524 від 23.12.2011 року

Від відповідача не з'явився

За участю стажиста на посаду помічника прокурора ОСОБА_4 - посвідчення № 02 від 27.12.2012 року, довіреність № 12312 від 16.01.2012 року

СУТЬ СПОРУ:

Прокурор Амур-Нижньодніпровського району м. Дніпропетровська звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з позовом з врахуванням уточнень від 21.05.2012 року за № 1359вих12 до нього, в інтересах держави в особі Дніпропетровської міської ради до Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничого підприємства "Промтранссервіс" про внесення змін до п. 4.1 договору оренди земельної ділянки від 30.01.2006 року, посвідченого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_2 та зареєстрованого в реєстрі за № 145 зареєстрованого в книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі за № 040610400883 від 21.07.2006 року шляхом викладення його в наступній редакції: "п. 4.1. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі. Розмір річної орендної плати на момент винесення рішення становить 20530,31 грн., не є сталими та може змінюватись у разі зміни нормативно грошової оцінки земельної ділянки та обчислюється відповідно до Податкового кодексу України у мінімальному розмірі земельного податку, що встановлюється цим кодексом та відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради від 02.02.2011 року № 216/8" та додати п. 4.1.1: "4.1.1. Зміна нормативної грошової оцінки земельної ділянки проводиться без внесення змін та доповнень до даного договору. Зазначені зміни відображаються лише у витягу в технічній документації щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки та розрахунку орендної плати, що є невід'ємними додатками даного договору.".

Відповідач мотивований відзив на позовну заяву не надав, в судові засідання 18.04.2012 року, 24.05.2012 року не з'явився.

Відповідно до спеціального витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за № 13394257 станом на 22.03.2012 року юридичне місцезнаходження відповідача - 49046, м.Дніпропетровськ, вул. Кузнєцова, б. 1А, - куди судом і направлялась ухвала про порушення провадження у справі та ухвали про відкладення розгляду справи.

Ухвалою суду від 18.04.2012 року, на підставі ч. 3 ст. 69 Господарського процесуального кодексу України, строки вирішення спору у справі № 14/5005/2712/2012 були продовжені терміном до 04.06.2012 року.

Відповідно до ст. 85 Господарського процесуального кодексу України у справі оголошувались вступна та резолютивна частини рішення.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши представника позивача та прокурора Амур-Нижньодніпровського району Дніпропетровської області, господарський суд, -

ВСТАНОВИВ:

13.01.2006 року між Дніпропетровською міською радою, як орендодавцем, та Товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробничим підприємством "Промтранссервіс", як орендарем, було укладено договір оренди землі згідно п. 1.1 якого орендодавець передає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: вул. Варварівська, 32-А (Амур-Нижньодніпровський район) і зареєстрована в Державному реєстрі земель за кадастровим номером 1210100000:01:504:0017.

Цільове використання земельної ділянки за цим договором (УКЦВЗ) 1.10.5 (інша промисловість) (п. 1.2 договору оренди).

Підставою для надання земельної ділянки в оренду є рішення міської ради від 30.11.2005 року за № 221/31 (п. 1.3 договору оренди).

Пунктом 2.1 договору передбачено, що в оренду передається земельна ділянка загальною площею 0,2480 га.

Згідно з п. 2.3 договору оренди нормативна грошова оцінка земельної ділянки на час укладення цього договору становить 590897,89 грн.

Договір укладено на п'ятнадцять років (п. 3.1 договору оренди).

Річна орендна плата за земельну ділянку встановлюється у грошовій формі (у гривнях), з урахуванням п. 2.1 цього договору, у розмірі 1(%) відсотка від нормативної грошової оцінки та дорівнює розміру земельного податку (п. 4.1 договору).

Пунктом 4.2 договору оренди передбачено наступне: зміна нормативної грошової оцінки земельної ділянки та її індексація проводиться без внесення змін та доповнень до цього договору у порядку та у випадках передбачених законодавством України.

Згідно з п. 4.7 договору оренди розмір орендної плати переглядається щорічно, або у разі: зміни умов господарювання, передбачених договором; змін у цільовому використанні земельної ділянки; зміни розмірів земельного податку, підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції; погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами; в інших випадках, передбачених законом.

Згідно ст. 30 Закону України "Про оренду землі" зміна умов договору оренди землі здійснюється за взаємною згодою сторін. У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору оренди землі спір вирішується в судовому порядку.

Частиною 1 ст. 651 Цивільного кодексу України передбачає, що зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом.

Відповідно до ст. 632 Цивільного кодексу України, ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін. У випадках, встановлених законом, застосовуються ціни (тарифи, ставки тощо), які встановлюються або регулюються уповноваженими органами державної влади або органами місцевого самоврядування.

Приписами ст. 144 Конституції України передбачено, що органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до виконання на відповідній території, а тому у разі прийняття відповідним органом рішення про внесення змін щодо ставок орендної плати за користування земельними ділянками, такі обставини можуть бути не взяті судом до уваги лише у разі скасування такого рішення органу місцевого самоврядування у встановленому законом порядку.

Як встановлено матеріалами справи, рішенням Дніпропетровської міської ради за № 216/8 від 02.02.2011 року вирішено до моменту прийняття міською радою рішення про визначення розміру річної орендної плати за земельні ділянки залежно від їх функціонального використання встановити розмір річної орендної плати за користування земельними ділянками у мінімальному розмірі орендної плати, визначеному Податковим кодексом України, незалежно від мети використання.

Відповідачем не надано доказів скасування вищевказаного рішення Дніпропетровської міської ради.

Згідно приписів ст. 21 Закону України "Про оренду землі" орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового Кодексу України). Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди.

Приписами ст. 27 Податкового кодексу України передбачено, що граничною ставкою податку визнається максимальний або мінімальний розмір ставки за певним податком, встановлений цим Кодексом.

Відповідно до ст. 26 Податкового кодексу України базовою (основною) ставкою податку визначається ставка, що визначена такою для окремого податку відповідним розділом цього Кодексу. У випадках, передбачених цим Кодексом, під час обчислення одного і того самого податку можуть використовуватися декілька базових (основних) ставок.

Статтею 288 Податкового Кодексу України встановлено, що:

288.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

288.4. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

288.5. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

288.5.1. не може бути меншою:

для земель сільськогосподарського призначення - розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом;

для інших категорій земель - трикратного розміру земельного податку, що встановлюється цим розділом;

288.5.2. не може перевищувати:

а) для земельних ділянок, наданих для розміщення, будівництва, обслуговування та експлуатації об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, включаючи технологічну інфраструктуру таких об'єктів (виробничі приміщення, бази, розподільчі пункти (пристрої), електричні підстанції, електричні мережі), - 3 відсотки нормативної грошової оцінки;

б) для інших земельних ділянок, наданих в оренду, - 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

Приймаючи до уваги викладене, розмір річної орендної плати щодо спірної земельної ділянки не може бути меншим трикратного розміру земельного податку, що встановлюється Податковим кодексом України.

Як вбачається з матеріалів справи, сторонами в договорі оренди передбачена можливість збільшення розміру орендної плати, а орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності є регульованою ціною, тому законодавча зміна граничного розміру цієї плати є підставою для перегляду розміру орендної плати, встановленої умовами договору (постанова Верховного Суду України від 27.12.2010 року у справі № 27/15-10).

За таких обставин, господарський суд зазначає, що встановивши підстави для зміни розміру орендної плати у договорі через його невідповідність встановленому законом розміру, позивач вправі був вимагати від орендаря приведення цього договору у відповідність до вимог законодавства шляхом внесення відповідних змін (постанови Вищого господарського суду України у справах № 11/14-ПД-10 від 28.09.2010 року, № 1/125пд від 15.11.2010 року, № 19/132пд від 17.11.2010 року, № 54/91-10 від 25.11.2010 року, № 11/171-10 від 23.12.2010 року).

Відповідно до оголошення у газеті "Наше місто" від 22.02.2011 року за № 26(3306) відповідача повідомлено про необхідність приведення спірного договору оренди землі до вимог чинного законодавства.

Відповідач на звернення позивача (вищезазначене оголошення у газеті "Наше місто") не відреагував, відповіді не надав, додаткову угоду не уклав.

Необхідно зауважити, що обрання правового засобу правового захисту, у тому числі і досудового врегулювання спору, є правом, а не обов'язком особи, яка добровільно, виходячи з власних інтересів, його використовує (рішення Конституційного Суду України від 09.07.2002 року № 15-рп/2002 у справі № 1-2/2002).

Крім того, внесення змін до договору здійснюється судом не за умови з'ясування додержання стороною процедурного порядку запропонування змін, а в разі наявності відповідних підстав, передбачених законодавством (постанова Вищого господарського суду України від 02.02.2010 року у справі № 32/175-09).

З огляду на вищевикладене, позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Судовий збір відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України підлягає стягненню з відповідача в доход державного бюджету України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 21 Закону України "Про оренду землі", ст. 288 Податкового кодексу України, ст. ст. 651, 652, 653 Цивільного кодексу України, ст. 188 Господарського кодексу України, ст. ст. 44, 49, 82, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд, -

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги задовольнити в повному обсязі.

Змінити п. 4.1 договору оренди землі від 30.01.2006 року, укладений між Дніпропетровською міською радою та Товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробничим підприємством "Промтранссервіс", посвідченого нотаріусом ДМНО ОСОБА_2, зареєстрованого в реєстрі за № 145 зареєстрованого в книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі № 040610400883 від 21.07.2006 року шляхом викладення його в наступній редакції:

"п. 4.1. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі. Розмір річної орендної плати на момент винесення рішення становить 20530,31 грн., не є сталим та може змінюватись у разі зміни нормативно грошової оцінки земельної ділянки та обчислюється відповідно до Податкового кодексу України у мінімальному розмірі земельного податку, що встановлюється цим кодексом та відповідно до рішення Дніпропетровської міської ради від 02.02.2011 року № 216/8".

Додати п. 4.1.1 до договору оренди землі від 30.01.2006 року, посвідченого нотаріусом ДМНО ОСОБА_2, зареєстрованого в реєстрі за № 145 зареєстрованого в книзі записів державної реєстрації договорів оренди землі № 040610400883 від 21.07.2006 року наступного змісту:

"4.1.1. Зміна нормативної грошової оцінки земельної ділянки проводиться без внесення змін та доповнень до даного договору. Зазначені зміни відображаються лише у витягу з технічної документації щодо нормативної грошової оцінки земельної ділянки та розрахунку орендної плати, що є невід'ємними додатками до даного договору.".

Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю науково-виробничого підприємства "Промтранссервіс" (49000, м. Дніпропетровськ, вул. Кузнецова, 1а, код ЄДРПОУ 23941509) до спеціального фонду Державного бюджету України (одержувач: Управління Державної казначейської служби України у Жовтневому районі м. Дніпропетровська Дніпропетровської області, ЄДРПОУ 37989269, рахунок № 31214206783005 в ГУ ДКСУ у Дніпропетровській області, МФО 805012, КБКД 22030001, код ЄДРПОУ господарського суду Дніпропетровської області 03499891, п. 2.2 з таблиці ставок судового збору, за якими визначено розмір судового збору) 1073 (одна тисяча сімдесят три) грн. 00 коп. - судового збору, про що видати наказ.

Суддя С.П. Панна

Повне рішення складено - 29.05.2012 року.

Часті запитання

Який тип судового документу № 24374409 ?

Документ № 24374409 це Рішення

Яка дата ухвалення судового документу № 24374409 ?

Дата ухвалення - 24.05.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 24374409 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 24374409 ?

В Commercial Court of Dnipropetrovsk Oblast
Previous document : 24374404
Next document : 24374411