№ 23693256, 17.04.2012, Odessa Commercial Court of Appeals

Approval Date
17.04.2012
Case No.
5024/2376/2011
Document №
23693256
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

__________________

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" квітня 2012 р. Справа № 5024/2376/2011Одеський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

Головуючого судді: Таран С.В.,

Суддів: Величко Т.А., Лавриненко Л.В.,

(Склад судової колегії сформований розпорядженням голови суду №258 від 13.04.2012р.)

при секретарі судового засідання Альошиній Г.М.,

за участю представників:

від прокуратури - Коломійчук І.О., посвідчення №166 від 19.07.2011р.;

від позивача (головного управління Держкомзему в Херсонській області) - участі не брали, хоча головне управління Держкомзему в Херсонській області було належним чином сповіщене про час та місце проведення судового засідання, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення №01127324 від 31.03.2012р. (том ІІ а.с. 30);

від позивача (Новофедорівської сільської ради) - ОСОБА_2, довіреність б/н від 01.12.2011р.;

від відповідача - участі не брали, хоча Херсонська обласна спілка по попередженню нещасних випадків з людьми на воді була належним чином сповіщена про час та місце проведення судового засідання, що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення №00049971 від 31.03.2012р. (том ІІ а.с.31);

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу

Новофедорівської сільської ради

на рішення господарського суду Херсонської області від 26.01.2012 року

у справі №5024/2376/2011

за позовом Херсонської міжрайонної природоохоронної прокуратури в інтересах держави в особі:

- головного управління Держкомзему в Херсонській області;

- Новофедорівської сільської ради;

до відповідача: Херсонської обласної спілки по попередженню нещасних випадків з людьми на воді

про зобов'язання звільнити земельну ділянку, повернути її у стані, який існував до надання в оренду, скласти у зв'язку з цим акт приймання-передачі

ВСТАНОВИВ:

У листопаді 2011р. Херсонська міжрайонна природоохоронна прокуратура в інтересах держави в особі головного управління Держкомзему в Херсонській області, Новофедорівської сільської ради подала позов до Херсонської обласної спілки по попередженню нещасних випадків з людьми на воді про зобов'язання останню звільнити земельну ділянку площею 0,1101 га, яка розташована біля бази відпочинку „Ювілейний" у с. Залізний Порт Голопристанського району Херсонської області, надану їй у користування згідно з умовами договору оренди землі від 22.06.2006р, зареєстрованого 27.06.2006р., повернувши її у стані, який існував до надання в оренду та скласти у зв'язку з цим акт про приймання -передачу з Новофедерівською сільською радою Голопристанського району.

Позовну заяву обґрунтовано тим, що строк дії договору оренди від 22.06.2006р. сплинув, його не було пролонговано і тому орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах визначених договором.

Рішенням господарського суду Херсонської області від 26.01.2012 р. у справі №5024/2376/2011 (суддя Клепай З.В) в позові відмовлено з тих підстав, що відповідач має право на подовження строку договору оренди від 22.06.2006р. і ним вчинені всі необхідні для цього дії.

Не погодившись з прийнятим рішенням, Новофедорівська сільська рада звернулась з апеляційною скаргою, в якій просить рішення господарського суду Херсонської області від 26.01.2012р. у справі №5024/2376/2011 скасувати та постановити нове, яким задовольнити позовні вимоги, посилаючись на безпідставність знаходження відповідача на раніше орендованій ним земельній ділянці.

Відповідач участі в судовому засіданні не брав, відзиву на апеляційну не надав, між тим надіслав на адресу лист б/н та б/д (вх. №591/12 від 22.03.2012р.), в якому він не заперечує щодо розгляду апеляційної скарги за його відсутності (том ІІ а.с.32).

Заслухавши пояснення представників прокуратури та позивача, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши наявні матеріали справи на предмет правильності застосування місцевим господарським судом норм матеріального та процесуального права, судова колегія дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів справи на підставі рішення Новофедорівської сільської ради від 27.05.2006р. №48 „Про надання земельної ділянки в оренду Херсонській обласній громадській спілці по попередженню нещасних випадків з людьми на воді" (том І а.с. 18) між позивачем („орендодавець") та відповідачем („орендар") укладено договір оренди землі від 22.06.2006р. (далі - договір від 22.06.2006р.), за умовами якого орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку загальною площею 0,1101 га несільськогосподарського призначення -землі громадської забудови, яка знаходиться у с. Залізний Порт Голопристанського району Херсонської області біля бази відпочинку „Ювілейний" (том І а.с. 19-21).

Даний договір зареєстрований у Голопристанському відділі Херсонської регіональної філії Державного земельного кадастру "Центр ДЗК", про що у державному реєстрі земель вчинено запис від 27.06.2006 р. за №4АА002360-040672100024.

У відповідності до пункту 8 договору оренди землі від 22.06.2006р. вказаний договір укладено строком на 5 років; після закінчення строку договору орендар має переважне право на поновлення його на новий строк; у цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

Згідно пункту 34 договору від 22.06.2006р. дія договору припиняється, зокрема, у разі закінчення строку, на який його було укладено, що відповідає положенням статті 31 Закону України "Про оренду землі".

Договір оренди землі від 22.06.2006р. припинив свою дію у зв'язку вз закінченням строку на який його було укладено 27.06.2011р.

Рішенням Новофедорівської сільської ради Голопристанського району Херсонської області №138 від 24.06.2011р. Херсонській обласній спілці по попередженню нещасних випадків з людьми на воді відмовлено в продовженні терміну дії договору оренди земельної ділянки від 22.06.2011р. (том І а.с.17).

Статтею 21 договору від 22.06.2006р. сторонами узгоджено, що після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

У відповідності до вимог статті 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Кожна сторона повинна вжити всіх заходів, необхідних для належного виконання нею зобов'язання, враховуючи інтереси другої сторони та забезпечення загальногосподарського інтересу.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським кодексом України.

Відповідно до вимог статті 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог- відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

В силу статей 31, 34 Закону України "Про оренду землі" договір оренди землі припиняється у разі закінчення строку, на який його було укладено. У разі припинення договору оренди землі орендар зобов'язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку на умовах, визначених договором.

Враховуючи викладені вище норми, а також те, що договір оренди від 22.06.2006р. припинив свою дію у зв'язку із закінченням строку, на який його було укладено, з огляду на відсутність рішення органу місцевого самоврядування про поновлення договору оренди землі, колегія суддів апеляційної інстанції вважає позовні вимоги прокурора в частині зобов'язання відповідача звільнити земельну ділянку, повернувши її у стані, який існував до надання в оренду, обґрунтованими.

Висновок місцевого господарського суду про те, що відповідач має право на поновлення договору оренди землі від 22.06.2006р., а тому відсутні підстави для зобов'язання його звільнити земельну ділянку не ґрунтується на нормах чинного законодавства.

Приписами статті 13 Конституції України встановлено, що від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією.

Відповідно до частини першої статті 33 Закону України "Про оренду землі" після закінчення строку, на який його було укладено договір оренди землі, орендар, який належно виконував обов'язки за умовами договору, має переважне право перед іншими на укладення договору оренди на новий строк (поновлення договору оренди землі).

Згідно приписів статті статті 12 Земельного кодексу України до повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить надання земельних ділянок у користування із земель комунальної власності відповідно до цього Кодексу.

Статтею 116 Земельного кодексу України передбачено, що громадяни та юридичні особи набувають права власності і права користування земельними ділянками із земель державної або комунальної власності за рішенням органів виконавчої влади або місцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених цим Кодексом.

В силу статті 124 Земельного кодексу України передача в оренду земельних ділянок, які перебувають у державній або комунальній власності, здійснюються на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або місцевого самоврядування шляхом укладення договору оренди земельної ділянки.

У відповідності до пункту 34 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" питання регулювання земельних відносин вирішуються виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради. Тобто, способом волевиявлення ради, яка здійснює право власності від імені відповідної територіальної громади, є прийняття рішення сесією про надання в оренду земельної ділянки.

Враховуючи те, що чинним законодавством не передбачено автоматичного поновлення договорів оренди землі державної та комунальної власності, реалізація переважного права на поновлення договору оренди земельної ділянки в разі відсутності заперечень з боку сторін можлива лише за наявності відповідного рішення органу виконавчої влади або місцевого самоврядування. Між тим, як зазначалося вище, рішення про поновлення договору оренди землі від 22.06.2006р. не приймалось, навпаки Новофедорівською сільською радою було прийнято рішення від 24.06.2011р. №138, яким відмовлено відповідачеві у продовженні права оренди земельної ділянки, площею 0,1101 га, яка розташована біля бази відпочинку „Ювілейний" у с. Залізний Порт Голопристанського району Херсонської області.

В задоволенні позовних вимог в частині зобов'язання відповідача скласти акт приймання-передачі земельної ділянки слід відмовити, оскільки такий спосіб захисту не передбачений статтею 16 Цивільного кодексу України та статтею 20 Господарського кодексу України.

Предметом позову може бути матеріально - правова чи немайнова вимога позивача до відповідача, відносно якої суд повинен прийняти рішення. Захист майнового або немайнового права чи законного інтересу відбувається шляхом прийняття судом рішення про примусове виконання відповідачем певних дій або зобов'язання утримуватись від їх вчинення.

Заявлена прокурором вимога про зобов'язання Херсонську обласну спілку по попередженню нещасних випадків з людьми на воді скласти акт приймання-передачі земельної ділянки не призводить до поновлення порушеного права орендодавця та, у разі її задоволення, не може бути виконана у примусовому порядку, оскільки відсутній механізм виконання такого рішення.

Рішення з господарського спору повинно прийматись у цілковитій відповідності з нормами матеріального і процесуального права та фактичними обставинами справи, з достовірністю встановленими господарським судом, тобто з'ясованими шляхом дослідження та оцінки судом належних і допустимих доказів у конкретній справі (пункт 1 постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 23.03.2012 р. №6 "Про судове рішення").

Оскаржене рішення господарського суду Херсонської області від 26.01.2012р. вказаним вимогам не відповідає та підлягає скасуванню з підстав неправильного застосування норм матеріального права та з підстав невідповідності висновків, викладених у рішенні, обставинам справи.

Заява Новофедорівської сільської ради про зупинення провадження у даній справі б/н від 19.02.2012р. (вх.№591/12/Д1 від 20.03.2012р.) колегією суддів Одеського апеляційного господарського суду не розглядається у зв'язку з його відкликанням заявником (том ІІ а.с.21, 36).

Керуючись статтями 99, 101, 103-105 Господарського процесуального кодексу України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Апеляційну скаргу Новофедорівської сільської ради задовольнити частково.

Рішення господарського суду Херсонської області від 26.01.2012р. у справі №5024/2376/2011 скасувати.

Позовні вимоги задовольнити частково.

Зобов'язати Херсонську обласну спілку по попередженню нещасних випадків з людьми на воді звільнити земельну ділянки площею 0,1101 га, яка розташована біля бази відпочинку „Ювілейний" у с. Залізний Порт Голопристанського району Херсонської області, надану їй у користування згідно з умовами договору оренди землі від 22.06.2006р., зареєстрованого 27.06.2006р., повернувши її Новофедорівській сільській раді у стані, який існував до надання в оренду.

В задоволенні решти позовних вимог відмовити.

Доручити господарському суду Херсонської області видати відповідний наказ.

Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена у касаційному порядку.

Головуючий суддя Таран С.В.

Суддя Величко Т.А.

Суддя Лавриненко Л.В.

Повний текст постанови складено та підписано 23.04.2012 р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 23693256 ?

Документ № 23693256 це

Яка дата ухвалення судового документу № 23693256 ?

Дата ухвалення - 17.04.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 23693256 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 23693256 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 23693256, Odessa Commercial Court of Appeals

The court decision No. 23693256, Odessa Commercial Court of Appeals was adopted on 17.04.2012. The procedural form is Economic, and the decision form is . On this page, you will find important data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find necessary data conveniently.

The court decision No. 23693256 refers to case No. 5024/2376/2011

This decision relates to case No. 5024/2376/2011. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 23676820
Next document : 23693276