Decision № 22359043, 23.03.2012, Commercial Court of Kherson Oblast

Approval Date
23.03.2012
Case No.
5024/206/2012
Document №
22359043
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

тел. /0552/ 49-31-78, 42-06-22, 32-11-36

____________________________

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2012 р. Справа № 5024/206/2012

Господарський суд Херсонської області у складі судді Людоговської В.В. при секретарі Загной О. О. , розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за позовом Публічного акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Херсонобленерго", м. Херсон

до Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Вельд", м. Херсон

про стягнення 42464 грн. 73 коп.

за участю представників сторін:

від позивача - ОСОБА_1, представник, дов. №07/2075-12 від 03.01.2012р.

від відповідача - в засідання суду не прибув;

в с т а н о в и в:

Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Херсонобленерго" (позивач) звернулося до господарського суду з позовом до об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Вельд" (відповідач) про стягнення вартості безпідставно отриманої електричної енергії в розмірі 42464 грн. 73 коп.

Відповідач в судове засідання не прибув, належним чином повідомлений про призначення справи до розгляду в засіданні господарського суду, про час і місце його проведення.

Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві (роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України від 18.09.97 р. N 02-5/289 із змінами "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України").

Крім того, в інформаційному листі Вищого господарського суду України від 14.08.2007 р. N 01-8/675 "Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у першому півріччі 2007 року" (пункт 15) зазначено, що відповідно до пункту 2 частини другої статті 54 Господарського процесуального кодексу України позовна заява повинна містити, зокрема, місцезнаходження сторін (для юридичних осіб).

Згідно із статтею 93 Цивільного кодексу України місцезнаходженням юридичної особи є адреса органу або особи, які відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступають від її імені.

У пункті 11 інформаційного листа Вищого господарського суду України від 15.03.2007 р. N 01-8/123 "Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2006 році" зазначено, що до повноважень господарських судів не віднесено установлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб - учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій. Тому відповідні процесуальні документи надсилаються господарським судом згідно з поштовими реквізитами учасників судового процесу, наявними в матеріалах справи.

Водночас законодавство України, в тому числі Господарський процесуальний кодекс України, не зобов'язує й сторону у справі, зокрема позивача, з'ясовувати фактичне місцезнаходження іншої сторони (сторін) у справі (якщо воно не співпадає з її місцезнаходженням, визначеним згідно із згаданою статтею 93 Цивільного кодексу України) та зазначати таке фактичне місцезнаходження в позовній заяві чи інших процесуальних документах.

В разі коли фактичне місцезнаходження юридичної особи - учасника судового процесу з якихось причин не відповідає її місцезнаходженню, визначеному згідно з законом, і дана особа своєчасно не довела про це до відома господарського суду, інших учасників процесу, то всі процесуальні наслідки такої невідповідності покладаються на цю юридичну особу.

Про поважні причини неявки в судове засідання повноважного представника відповідача суд не повідомлений.

На підставі ст. 75 Господарського процесуального кодексу України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши подані матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, суд

в с т а н о в и в:

Відповідно до п. 1.3. Правил користування електричною енергією затверджених Постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України (надалі за текстом - НКРЕ) від 31.07.96 р. № 28 (у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 N 910 зі змінами та доповненнями), зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 18 листопада 2005 р. за N 1399/11679 (надалі за текстом - ПКЕЕ), постачання електричної енергії для забезпечення потреб електроустановки здійснюється на підставі договору про постачання електричної енергії, що укладається між власником цієї електроустановки (уповноваженою власником особою) та постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, або договору про купівлю-продаж електричної енергії, що укладається між власником цієї електроустановки (уповноваженою власником особою) та постачальником електричної енергії за нерегульованим тарифом.

Згідно п. 5.1. ПКЕЕ договір про постачання електричної енергії є основним документом, який регулює відносини між постачальником електричної енергії за регульованим тарифом, що здійснює свою діяльність на закріпленій території, і споживачем та визначає зміст правових відносин, прав та обов'язків сторін.

Відповідно до п. 7.6. ПКЕЕ у разі самовільного підключення споживачем струмоприймачів, постачальник електричної енергії (електропередавальна організація) має право без попередження повністю припинити споживачу електропостачання (технічне забезпечення електропостачання споживача) після оформлення у встановленому Правилами ПКЕЕ порядку акта про порушення.

06 грудня 2011 року представниками ПАТ "ЕК"Херсонобленерго" в особі Херсонських міських електричних мереж було виявлено порушення ПКЕЕ про що складено Акт № 129132 про порушення правил користування електричною енергією підприємствами та організаціями у ОСББ "Вельд", що знаходиться за адресою: вул. Димитрова 20, м. Херсон, було виявлено самовільне підключення ліфтів та комунального освітлення без укладення договору на постачання електричної енергії, що є порушенням п.5.1,п.7.6, 1.3 ПКЕЕ.

Представник споживач голова правління Волошин А.Ю. який був присутній при складені акту ПКЕЕ акт порушення ПКЕЕ погодив, що підтвердив своїм підписом.

Відповідно до п. 6.41. ПКЕЕ у разі виявлення під час контрольного огляду або технічної перевірки уповноваженим представником постачальника електричної енергії, від якого споживач одержує електричну енергію, або електропередавальної організації порушень цих Правил або умов договору на місці виявлення порушення у присутності представника споживача оформляється двосторонній акт порушень.

У разі відмови споживача підписати акт в ньому робиться запис про відмову. У цьому разі акт вважається дійсним, якщо він підписаний не менше ніж трьома уповноваженими представниками постачальника електричної енергії (електропередавальної організації). Акт про порушення ПКЕЕ від 06.12.2011 року № 129132 був погоджений головою правління ОСББ "Вельд" який копію складеного акту отримав нарочно під час його складення на місці виявлення порушення. В даному акті ПКЕЕ було зазначено про час і місце проведення комісії з розгляду актів.

Комісія з розглядів актів порушень ПКЕЕ при визначенні обсягу не облікової безпідставно отриманої електроенергії згідно акту порушення ПКЕЕ керувалася п. 2.6. та п.2.1.7. зазначеної у п.6.41. ПКЕЕ Методики, де зазначено, що у разі виявлення у споживача самовільного підключення електроустановок, струмоприймачів або проводів до мережі електропередавальної організації, та за умови відсутності Договору, величина розрахункового добового обсягу споживання електричної енергії через проводи (кабелі), якими здійснене самовільне підключення .

На підставі складеного акту № 129132 від 06.12.2011 року було здійснено розрахунок завданих збитків електричної енергії що складає суму у розмірі 42464 грн. 73 коп., що підтверджується витягом з протоколу № 48 та додатковим рахунком № 5500 за січень 2012 року по акту № 129132.

Таким чином, відповідач користувався електричної енергією без достатньої правової підстави на це, тобто без укладення договору, чим порушено п. п. 1.3., 6.1., 6.2 ПКЕЕ та ст.. 714 Цивільного кодексу України, ст.. 275 Господарського кодексу України, а отже безпідставно набув майно (електроенергію).

Відповідно до ст.. 1212 Цивільного кодексу України, особа, яка набула майно або зберегла його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої підстави (безпідставно набуте майно), зобов'язана повернути майно і тоді, коли підстава, на якій воно було набуте, згодом відпала.

Згідно ч. 2 ст. 1213 ЦК України у разі неможливості повернути в натурі потерпілому безпідставно набуте майно відшкодовується його вартість, яка визначається на момент розгляду судом справи про повернення майна.

Виходячи з приписів зазначених норм обов'язок відшкодувати позивачу безпідставно отримане майно (електроенергію), у відповідача виник одразу з моменту фактичного отримання такого майна (електроенергії).

Відповідно до положень ст. 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

За вказаних обставин, позовні вимоги підлягають задоволенню.

Відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України судові витрати покладаються на відповідача.

На підставі зазначених вище норм матеріального права, керуючись ст. ст. 49, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд

в и р і ш и в:

1. Позов задовольнити в повному обсязі.

2. Стягнути з Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку "Вельд" (м. Херсон, вул. Димитрова, 20, код ЄДРПОУ 34074578) на користь Відкритого акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Херсонобленерго", вул. Пестеля, 5, м. Херсон, код ЄДРПОУ 05396638:

- р/р 26036300020852, у філії Херсонського обласного управління ВАТ "Ощадбанк" № 10021, МФО 352457 - 42464 грн. 73 коп. по акту № 129132 від 06.12.2011 року;

- р/р 26007010068166 у ПАТ "ВТБ Банк", МФО 321767 код 05396638 - 1609 грн. 50 коп. витрат зі сплати судового збору.

3. Накази видати після набрання рішенням законної сили.

Суддя В. В. Людоговська

Дата підписання рішення 26.03.2012р.

Previous document : 22359042
Next document : 22359044