№ 22090599, 23.02.2012, Donetsk Circuit Administrative Court

Approval Date
23.02.2012
Case No.
2а/0570/1747/2012
Document №
22090599
Form of court proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

Україна

ДОНЕЦЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2012 р. справа № 2а/0570/1747/2012

Приміщення суду за адресою: 83052, м.Донецьк, вул. 50-ої Гвардійської дивізії, 17

час прийняття постанови:

Донецький окружний адміністративний суд в складі:

головуючого судді Христофорова А.Б.

при секретаріМірошниченко А.О.,

за участю :

представника позивача - Глуховського О.О.,

представника відповідача - не з'явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу за позовом Шахтарської обєднаної державної податкової інспекції до Товариства з обмеженою відповідальністю «Вуглець-С» про стягнення податкового боргу на суму 1 767 649,00 гривень,-

ВСТАНОВИВ:

Позивач, Шахтарська обєднана державна податкова інспекція, звернулась до суду з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю «Вуглець-С» про стягнення податкового боргу на суму 1 767 649,00 гривень.

В обґрунтування позову зазначила, що станом на момент звернення до суду за відповідачем рахується заборгованість перед бюджетом з податку на додану вартість, та податку на прибуток у загальній сумі 1 767 649,00 гривень.

Зазначає, що відповідач не сплачуючи заборгованість порушує інтереси держави, тому враховуючи викладене просить задовольнити позовні вимоги.

Представник позивача у судовому засіданні позовні вимоги підтримав, просив їх задовольнити.

Представник відповідача у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, заяв про відкладення розгляду справи не надавав, причини неявки до суду не повідомив.

З огляду на зазначені обставини, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутність представника відповідача.

Суд, заслухавши пояснення сторін, що зявилися, перевіривши матеріали справи і обговоривши доводи адміністративного позову, встановив наступне.

Згідно абз.1-2 ст. 2 Закону України „Про державну податкову службу в Україні”,- завданнями органів державної податкової служби є, зокрема здійснення контролю за додержанням податкового законодавства, правильністю обчислення, повнотою і своєчасністю сплати до бюджетів, державних цільових фондів податків і зборів (обов'язкових платежів), а також неподаткових доходів, установлених законодавством.

Згідно п. 1 ч.1 ст. 10 Закону України „Про державну податкову службу в Україні”,- державні податкові інспекції в районах, містах без районного поділу, районах у містах, міжрайонні та об'єднані спеціалізовані державні податкові інспекції зокрема виконують такі функції як здійснення контролю за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати податків та зборів.

Відповідно до п.п. 20.1.18 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України,- органи державної податкової служби мають право, зокрема звертатися до суду щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Відповідно до п.п. 41.1.1. п.4.1 ст.41 Податкового кодексу України,- контролюючими органами є, зокрема органи державної податкової служби - щодо податків, які справляються до бюджетів та державних цільових фондів, крім зазначених у підпункті 41.1.2 цього пункту, а також стосовно законодавства, контроль за дотриманням якого покладається на органи державної податкової служби.

Відповідно до п.п. 14.1.137 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України,- орган стягнення - державний орган, уповноважений здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах повноважень, встановлених цим Кодексом та іншими законами України.

Відповідно до п.4.15 ст.41 Податкового кодексу України,- органами стягнення є виключно органи державної податкової служби, які уповноважені здійснювати заходи щодо забезпечення погашення податкового боргу в межах їх повноважень, а також державні виконавці в межах своїх повноважень.

Таким чином, позивач Шахтарська обєднана державна податкова інспекція, (Далі за текстом,- Шахтарська ОДПІ), - є субєктом владних повноважень, який в даних правовідносинах реалізує повноваження надані йому Податковим кодексом та Законом України „Про державну податкову службу в Україні”.

Відповідач, Товариство з обмеженою відповідальністю «Вуглець-С» (86233, Донецька область, м. Шахтарськ, смт. Стіжківське, вул.. Комсомольський розїзд, 2, ІК,- 34594860), - є юридичною особою перебуває на обліку в Шахтарській ОДПІ, як платник податків.

Заборгованість відповідача перед бюджетом з податку на прибуток утворилась у звязку із несвоєчасною сплатою у повному обсязі у встановлений законом строк узгоджених податкових зобовязань визначених :

податковим органом згідно прийнятих податкових повідомлень-рішень № 0000042341/0-29 від 01.02.2010 року на суму 1018608,00 гривень, з якої станом на момент розгляду справи несплачений залишок складає 1013115,00 гривень.

Заборгованість відповідача перед бюджетом з податку на додану вартість утворилась у звязку із несвоєчасною сплатою у повному обсязі у встановлений законом строк узгоджених податкових зобовязань визначених :

податковим органом згідно прийнятих податкових повідомлень-рішень № 0000052341/0 від 01.02.2010 року на суму 754926,00 гривень, з якої станом на момент розгляду справи несплачений залишок складає 754534,00 гривень.

Зазначені податкові повідомлення-рішення саном на момент розгляду справи є узгодженими.

Заборгованість щодо якої предявлено вимоги підтверджується розрахунком податкового боргу та зворотнім боком облікової картки платника податків.

Податковий кодекс України регулює відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, визначає вичерпний перелік податків та зборів, що справляються в Україні, та порядок їх адміністрування, платників податків та зборів, їх права та обов'язки, компетенцію контролюючих органів, повноваження і обов'язки їх посадових осіб під час здійснення податкового контролю, а також відповідальність за порушення податкового законодавства.

Відповідно до п.п. 16.1.4 п.16.1 ст.16 Податкового кодексу України,- платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи.

Відповідно до п. 57.1 ст. 57 Податкового кодексу України,- платник податків зобов'язаний самостійно сплатити суму податкового зобов'язання, зазначену у поданій ним податковій декларації, протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку, передбаченого цим Кодексом для подання податкової декларації, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до п. 57.3 ст. 57 Податкового кодексу України,- у разі визначення грошового зобов'язання контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1 - 54.3.6 пункту 54.3 статті 54 цього Кодексу, платник податків зобов'язаний сплатити нараховану суму грошового зобов'язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

Відповідно до п.п. 14.1.156. п. 14.1 ст.14 Податкового кодексу України,- податкове зобов'язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк).

Відповідно до п.п. 14.1.175. п. 14.1 ст.14 Податкового кодексу України,- податковий борг - сума грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), самостійно узгодженого платником податків або узгодженого в порядку оскарження, але не сплаченого у встановлений цим Кодексом строк, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання.

Таким чином, станом на момент розгляду справи, сума податкових зобовязань у розмірі 1 767 649,00 гривень,- є податковою заборгованістю.

Відповідно до ст. 67 Конституції України кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Судом встановлено, що станом на момент розгляду справи, відповідачем заборгованість щодо якої предявлено позовні вимоги, не погашена.

Згідно п.п. 20.1.18 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України,- органи державної податкової служби мають право звертатися до суду із позовом щодо стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Реалізація повноважень, наданих податковому органу Податковим кодексом України, щодо захисту інтересів держави, можлива, шляхом звернення до суду з вимогами про стягнення коштів платника податків, який має податковий борг, з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, на суму податкового боргу або його частини.

Згідно п. 95.2. Податкового кодексу України,- стягнення коштів та продаж майна платника податків провадяться не раніше ніж через 60 календарних днів з дня надіслання такому платнику податкової вимоги.

Судом вставлено, що на адресу відповідача направлена податкова вимога, яка станом на момент розгляду справи не є відкликаною.

Згідно ч.1 п.95.3 ст.95 Податкового кодексу України,- стягнення коштів з рахунків платника податків у банках, обслуговуючих такого платника податків, здійснюється за рішенням суду, яке направляється до виконання органам державної податкової служби, у розмірі суми податкового боргу або його частини.

З огляду на вищенаведене, суд приходить до висновку про задоволення позову.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 8, 9, 10, 11, 112, 159, 160, 161, 162, 163 Кодексу адміністративного судочинства України, суд,-

П О С Т А Н О В И В :

Позов Шахтарської обєднаної державної податкової інспекції до Товариства з обмеженою відповідальністю «Вуглець-С» про стягнення податкового боргу на суму 1767649,00 гривень, задовольнити.

Стягнути кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Вуглець-С» (86233, Донецька область, м. Шахтарськ, смт. Стіжківське, вул.. Комсомольський розїзд, 2, ІК,- 34594860), з рахунків у банках, обслуговуючих такого платника, в рахунок погашення частини податкового боргу перед бюджетом на суму 1 767 649,00 гривень (один мільйон сімсот шістдесят сім тисяч шістсот сорок девять) гривень з якої :

1013115,00 (один мільйон тринадцять тисяч сто п'ятнадцять) гривень податок на прибуток, зарахувати до державного бюджету України код платежу 3014010100 на р/р 31112029700093 в УДК в Донецькій області ВДК в м. Шахтарськ та Шахтарському районі, МФО 834016, ЄДРПОУ 37885550

754534,00 (сімсот пятдесят чотири тисячі пятсот тридцять чотири) гривень зарахувати до державного бюджету України код платежу 3014010100 на р/р 31112029700093 в УДК в Донецькій області ВДК в м. Шахтарськ та Шахтарському районі, МФО 834016, ЄДРПОУ 37885550.

Постанова ухвалена у нарадчій кімнаті та проголошено її вступну та резолютивну частини у судовому засіданні 23 лютого 2012 року.

Повний текст постанови складений 28 лютого 2012 року.

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі застосування судом частини третьої статті 160 Кодексу адміністративного судочинства України, а також прийняття постанови у письмовому провадженні апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Якщо суб'єкта владних повноважень у випадках та порядку, передбачених частиною четвертою статті 167 Кодексу адміністративного судочинства України, було повідомлено про можливість отримання копії постанови суду безпосередньо в суді, то десятиденний строк на апеляційне оскарження постанови суду обчислюється з наступного дня після закінчення п'ятиденного строку з моменту отримання суб'єктом владних повноважень повідомлення про можливість отримання копії постанови суду.

Суддя Христофоров А.Б.

Часті запитання

Який тип судового документу № 22090599 ?

Документ № 22090599 це

Яка дата ухвалення судового документу № 22090599 ?

Дата ухвалення - 23.02.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 22090599 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 22090599 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 22090599, Donetsk Circuit Administrative Court

The court decision No. 22090599, Donetsk Circuit Administrative Court was adopted on 23.02.2012. The procedural form is Administrative, and the decision form is . On this page, you will find key data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find useful data easily.

The court decision No. 22090599 refers to case No. 2а/0570/1747/2012

This decision relates to case No. 2а/0570/1747/2012. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 22090592
Next document : 22090606