№ 22083034, 05.03.2012, Vinnytsia Circuit Administrative Court

Approval Date
05.03.2012
Case No.
2а/0270/360/12
Document №
22083034
Form of court proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м.Вінниця

05 березня 2012 р. Справа № 2а/0270/360/12

Вінницький окружний адміністративний суд в складі головуючого судді Томчука Андрія Валерійовича, розглянувши в порядку скороченого провадження матеріали справи

за позовом: заступника прокурора м. Вінниці в інтересах держави - Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в особі Вінницького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

до: приватного акціонерного товариства "Рибоводне сільськогосподарське товариство "Голуба Нива"

про: стягнення штрафу

ВСТАНОВИВ :

До Вінницького адміністративного суду звернувся заступник прокурора м. Вінниці в інтересах держави - Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в особі Вінницького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку з позовом до приватного акціонерного товариства "Рибоводне сільськогосподарське товариство "Голуба Нива" про стягнення штрафу в розмірі 3500 грн., заявленого до стягнення на підставі постанови №152-ВІ від 19.10.2011р.

Справа розглядається в порядку скороченого провадження, оскільки в силу пункту 4 частини 1 статті 183-2 КАС України в адміністративних справах щодо стягнення грошових сум, які ґрунтуються на рішеннях суб'єкта владних повноважень, щодо яких завершився встановлений цим Кодексом строк оскарження, застосовується скорочене провадження.

Відповідач у строк, передбачений ч. 3 ст. 183-2 КАС України заперечень проти позову не направив. Копія ухвали суду про відкриття скороченого провадження у адміністративній справі від 07.02.2012р. направлялась відповідачу рекомендованим листом за адресою, вказаною в ЄДРПОУ. Вказана ухвала не отримана відповідачем, на адресу суду повернувся конверт з судовою кореспонденцією з відміткою відділення поштового зв'язку "за закінченням терміну зберігання".

Відповідно до ч. 11 ст. 35 КАС України, у разі повернення поштового відправлення із повісткою, яка не вручена адресату з незалежних від суду причин, вважається, що така повістка вручена належним чином.

Розглянувши та оцінивши матеріали справи в порядку скороченого провадження, відповідно до вимог статті 183-2 КАС України - без проведення судового засідання та виклику осіб, які беруть участь у справі - суд дійшов висновку про наявність підстав щодо прийняття рішення про задоволення позову в порядку скороченого провадження, з огляду на наступне.

Згідно наданих прокурором доказів судом встановлено, що відповідно довідки Головного управління статистики у Вінницькій області №13/4/61 від 20.01.2012р. органами державної реєстрації 11.11.2011р. перейменовано відкрите акціонерне товариство "Рибоводне сільськогосподарське Відкрите акціонерне товариство "Голуба Нива" (первинного відповідача, стосовно якого винесено постанову №152-ВІ від 19.10.2011р.) в приватне акціонерне товариство "Рибоводне сільськогосподарське товариство "Голуба Нива" та внесено відповідні зміни до ЄДРПОУ.

Ухвалою суду від 07.02.2012р. відповідно до статті 55 КАС України замінено відповідача відкрите акціонерне товариство "Рибоводне сільськогосподарське Відкрите акціонерне товариство "Голуба Нива" на приватне акціонерне товариство "Рибоводне сільськогосподарське товариство "Голуба Нива".

Відповідно до вищезазначеної довідки Головного управління статистики у Вінницькій області №13/4/61 від 20.01.2012р. приватне акціонерне товариство "Рибоводне сільськогосподарське товариство "Голуба Нива" зареєстроване як юридична особа, ідентифікаційний код - 00692140, місце знаходження Немирівське шосе, 103, с. Вінницькі Хутори, Вінницька область, керівник - Мисак П.В. (а.с.29).

20.07.2011р. позивачем складено Акт № 92-ВІ про правопорушення на ринку цінних паперів відкритим акціонерним товариством "Голуба нива" (а.с.7).

19.10.2011р. Вінницьким територіальним управлінням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку винесено постанову №152-ВІ про накладення санкцій на відповідача у розмірі 3500 грн. за правопорушення на ринку цінних паперів.

Вказана постанова направлена відповідачу рекомендованим листом, що підтверджується реєстром рекомендованих листів від 19.10.2011р. (а.с. 6), відповідно до Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2272 від 11.12.2007р. (далі Правила).

На час розгляду справи в суді сума штрафу відповідачем не була сплачена та не оскаржена ні до Державної комісії з цінних паперів, ні до суду у встановленому законом порядку.

Згідно п.2 р.ХV Правил постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів щодо юридичної особи може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку особою, щодо якої її винесено, протягом десяти днів з дати винесення постанови. У разі пропуску зазначеного строку з поважних причин цей строк може бути продовжено уповноваженою особою, якою винесено постанову (уповноваженими особами, якими винесено постанову), за клопотанням особи, щодо якої винесено постанову про накладення санкції.

Статтею 6 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" визначено, що Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку є державним органом, підпорядкованим Президенту України і підзвітним Верховній Раді України. До системи цього органу входять Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, її центральний апарат і територіальні органи.

Так, відповідно до розділу XVIII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 грудня 2007 року № 2272 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2008 року за № 120/14811, штраф, застосований Комісією, має бути сплачений юридичною особою не пізніше як через 15 днів з дати отримання нею постанови. Юридичні особи сплачують штрафи шляхом перерахування коштів до Державного бюджету. Документ, який підтверджує сплату штрафу, протягом п'яти робочих днів надсилається до уповноваженого підрозділу центрального апарату Комісії (відповідного підрозділу територіального органу Комісії). У разі несплати штрафу юридичною особою в строк, установлений пунктом 2 цього розділу, штраф стягується в судовому порядку.

Судом з'ясовано, що відповідач не оскаржив постанову про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, в добровільному порядку штраф не сплатив. Постанова Вінницького територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів, не є виконавчим документом в розумінні ст. 3 Закону України "Про виконавче провадження".

Оскільки, рішення органів державної влади є обов'язковим до виконання, а примусовий механізм виконання даних рішень не визначений законодавством, прокурор звернувся до суду для прийняття рішення, яке виконується примусово органами державної виконавчої служби.

В силу ч. 2 ст. 124 Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі.

Згідно ст. 36-1 Закону України “Про прокуратуру”, підставою представництва у суді інтересів держави - наявність порушень або загрози порушень економічних, політичних та інших державних інтересів внаслідок протиправних дій (бездіяльності) фізичних або юридичних осіб, що вчиняють ся у відносинах між ними або з державою.

Відповідно до ст. 60 Кодексу адміністративного судочинства України у випадках, встановлених законом, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, прокурор, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи можуть звертатися до адміністративного суду із адміністративними позовами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб і брати участь у цих справах.

Відповідно до ст. ст. 11, 71 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, а суд згідно ст. 86 цього Кодексу, оцінює докази, які є у справі, за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на їх безпосередньому, всебічному, повному та обєктивному дослідженні.

Враховуючи те, що вимоги прокурора та позивача є обґрунтованими, відповідають дійсним обставинам та матеріалам справи, суд приходить до висновку про доцільність задоволення позову.

Відповідно до частини 4 статті 94 КАС України, у справах, в яких позивачем є суб'єкт владних повноважень, а відповідачем - фізична чи юридична особа, судові витрати, здійснені позивачем, з відповідача не стягуються.

ПОСТАНОВИВ :

Адміністративний позов задовольнити.

Стягнути з приватного акціонерного товариства "Рибоводне сільськогосподарське товариство "Голуба Нива" (Немирівське шосе, 103, с. Вінницькі Хутори, Вінницька область, код ЄДРПОУ 00692140) в дохід Державного бюджету (код бюджетної класифікації 21081100, символ звітності 106, банк одержувач ГУДКУ у Вінницькій області, р/р 31111106700002, МФО 802015, код ЄДРПОУ 34701167, державний бюджет - м.Вінниця) штраф у розмірі 3500 грн. (три тисячі п'ятсот грн.).

Постанова підлягає негайному виконанню.

Відповідно до ст.ст. 183-2, 186 КАС України постанова може бути оскаржена протягом 10 днів з моменту отримання копії постанови.

Постанова, прийнята у скороченому провадженні, крім випадків її оскарження в апеляційному порядку, є остаточною.

Постанова набирає законної сили в порядку ст. 254 КАС України

Суддя Томчук Андрій Валерійович

Часті запитання

Який тип судового документу № 22083034 ?

Документ № 22083034 це

Яка дата ухвалення судового документу № 22083034 ?

Дата ухвалення - 05.03.2012

Яка форма судочинства по судовому документу № 22083034 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 22083034 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 22083034, Vinnytsia Circuit Administrative Court

The court decision No. 22083034, Vinnytsia Circuit Administrative Court was adopted on 05.03.2012. The procedural form is Administrative, and the decision form is . On this page, you will find useful data about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find important data quickly.

The court decision No. 22083034 refers to case No. 2а/0270/360/12

This decision relates to case No. 2а/0270/360/12. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 22083022
Next document : 22083037