№ 21790313, 03.10.2011, Circuit Administrative Court of the Autonomous Republic of Crimea

Approval Date
03.10.2011
Case No.
2а-8727/11/0170/2
Document №
21790313
Form of court proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

вул. Севастопольська, 43, м. Сімферополь, Автономна Республіка Крим, Україна, 95013

ПОСТАНОВА

Іменем України

03 жовтня 2011 р. (17:24) Справа №2а-8727/11/0170/2 Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим у складі:

головуючого судді

Яковлєва С.В., при секретарі Дрягіні В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовом Кримського республіканського відділення Фонду соціального захисту інвалідів

до Державного підприємства Пансіонат «Дружба»

про стягнення 19317,95 грн. адміністративно господарських санкцій,

за участю представників:

від позивача не зявився

від відповідача не зявився

Суть спору: Кримське республіканське відділення Фонду соціального захисту інвалідів (далі позивач) звернулось до Окружного адміністративного суду Автономної Республіки Крим з адміністративним позовом, у якому просить стягнути з Державного підприємства Пансіонат «Дружба» 19317,95 грн. адміністративно-господарських санкцій.

Позовні вимоги мотивовані тим, що відповідач не забезпечив працевлаштування інваліда на підприємстві, у звязку з чим зобовязаний сплатити позивачу адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньорічної заробітної плати за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте ним.

Позивач явку свого представника у судове засідання, яке відбулось 03.10.2011 року, не забезпечив, про час, день та місце його проведення повідомлений належним чином, 03.10.2011 року від нього надійшли додаткові пояснення, згідно з якими позивач просив задовольнити позовні вимоги у повному обсязі та розглянути справу за відсутності його представника.

Відповідач явку свого представника у судове засідання, яке відбулось 03.10.2011 року, не забезпечив, про час, день та місце його проведення повідомлений належним чином, 29.09.2011 року від нього надійшло заперечення на адміністративний позов, відповідно до якого відповідач просив відмовити у задоволенні позову у повному обсязі, посилаючись на те, що відповідачем у 2010 році до Алуштинського міського центру зайнятості направлялись звіти «про наявність вакансій» по формі 3-ПН, а саме про наявність вакантних місць для працевлаштування інвалідів, проте останнім інваліди на підприємство не направлялись. Більш того, враховуючи сезонний характер роботи підприємства, у квітні-вересні 2010 року відповідачем було працевлаштовано інваліда на посаду покоївки. Таким чином, на думку представника відповідача, у позові повинно бути відмовлено.

Суд, враховуючи належним чином повідомлення сторін про час, день та місце проведення судового засідання, приймаючи до уваги клопотання позивача, надання відповідачем заперечення на позовну заяву відсутність його клопотання про відкладення розгляду справи, керуючись ст. 128 КАС України, вважає можливим розглянути справу на підставі наявних в ній матеріалів.

Розглянувши матеріали справи, всебічно і повно з'ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, об'єктивно оцінивши докази, суд

ВСТАНОВИВ:

Виконавчим комітетом Алуштинської міської ради АР Крим Державне підприємство Пансіонат «Дружба» 22.05.1992 року зареєстровано в якості юридичної особи (ЄДРПОУ 20668317).

Порядок, підстави та умови участі субєктів господарювання в реалізації державний гарантій для забезпечення інвалідів рівними правами з іншими громадянами регулюється Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 року № 875.

Відповідно до статті 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991 року № 875 (далі Закон) для підприємств, установ, організацій, у тому числі підприємств, організацій громадських організацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю, установлюється норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів у розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік, а якщо працює від 8 до 25 осіб, - у кількості одного робочого місця.

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно розраховують кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нормативу, встановленого частиною першою цієї статті, і забезпечують працевлаштування інвалідів. При розрахунках кількість робочих місць округлюється до цілого значення.

Підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які використовують найману працю, самостійно здійснюють працевлаштування інвалідів у рахунок нормативів робочих місць виходячи з вимог статті 18 цього Закону. Виконанням нормативу робочих місць у кількості, визначеній згідно з частиною першою цієї статті, вважається працевлаштування підприємством, установою, організацією, у тому числі підприємством, організацією громадських організацій інвалідів, фізичною особою, яка використовує найману працю, інвалідів, для яких це місце роботи є основним.

Відповідно до частини 9 статті 19 Закону підприємства, установи, організації, у тому числі підприємства, організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, в яких за основним місцем роботи працює 8 і більше осіб, реєструються у відповідних відділеннях Фонду соціального захисту інвалідів за своїм місцезнаходженням і щороку подають цим відділенням звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів.

Згідно з ч.1 ст.20 Закону роботодавці, де середньооблікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж установлено нормативом, щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів адміністративно-господарські санкції, сума яких визначається в розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві, установі чи організації, за кожне робоче місце, призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте ним.

Відповідно до ч.4 ст.20 Закону та Порядку сплати підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів (далі Порядок), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.07р. №70 адміністративно-господарські санкції розраховуються та сплачуються роботодавцями самостійно в строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу, встановленого ч.1 ст.19 Закону. На підприємствах, де працює більш як 15 чоловік, суми штрафних санкцій визначаються у розмірі середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві за кожне робоче місце, не зайняте інвалідом, а на підприємствах, де працює від 8 до 15 чоловік, - у розмірі половини середньої річної заробітної плати на відповідному підприємстві за кожне робоче місце, не зайняте інвалідом.

Відповідно до п.4 ст. 20 Закону України «Про зайнятість населення» підприємства, установи і організації незалежно від форми власності реєструються у місцевих центрах зайнятості за їх місцезнаходженням як платники збору до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, щомісяця подають цим центрам адміністративні дані у повному обсязі про наявність вільних робочих місць (вакансій), у тому числі призначених для працевлаштування інвалідів, та про працівників, які працюють неповний робочий день (тиждень), якщо це не передбачено трудовим договором, або не працюють у зв'язку з простоєм виробництва з не залежних від них причин, і в десятиденний строк - про всіх прийнятих працівників у порядку, встановленому законодавством. Несвоєчасна реєстрація або відмова від неї, порушення порядку подання адміністративних даних тягне за собою відповідальність, передбачену законом.

Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 19.12.2005р. № 420, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 21.12.2005р. за №1534/11814 затверджена Інструкція щодо заповнення форми звітності №3-ПН «Звіт про наявність вакансій» (далі Інструкція № 420). У абзаці 1 Інструкції щодо заповнення форми звітності №3-ПН «Звіт про наявність вакансій», зазначено, що відповідно до Закону України «Про зайнятість населення» підприємства, установи й організації, їх структурні підрозділи та філії незалежно від форми власності та господарювання повинні за наявності вакансій у повному обсязі подавати інформацію про наявність вільних робочих місць (вакансій) центрам зайнятості за місцем їх реєстрації як платника страхових внесків.

Судом встановлено, що відповідач використовує найману працю, та відповідно до Закону подає Кримському республіканському відділенню Фонду соціального захисту інвалідів звіт про зайнятість та працевлаштування інвалідів.

Відповідно до звіту відповідача про зайнятість та працевлаштування інвалідів за 2010 рік середньооблікова кількість штатних працівників облікового складу відповідача становить 39 осіб, з них середньооблікова кількість штатних працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлена інвалідність 1 особа. Кількість інвалідів штатних працівників, які повинні працювати на робочих місцях, створених відповідно до вимог ст. 19 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» складає 2 особи. Середньорічна заробітна плата на підприємстві у 2010 році складала 19317,95 грн.

Позивач наполягає на тому, що відповідач повинен був самостійно до 15.04.2011 року сплатити суму адміністративно-господарських санкцій у розмірі 19317,95 грн. за 1 робоче місце призначене для працевлаштування інваліда і не зайняте ним.

Суд вважає, що позовні вимоги задоволенню не підлягають з наступних підстав.

Надані відповідачем документи свідчать про те, що у 2010 році він був готовий у повному обсязі виконати вимоги ст. 19 Закону України «Про зайнятість населення», надсилав до Алуштинського міського центру зайнятості звіти про наявність на підприємстві вакансій, на яких може використовуватись праця інвалідів (форма 3-ПН).

До матеріалів справи залучена відповідь Алуштинського міського центру зайнятості № 06/02-1157 від 29.08.2011 р., якою підтверджено направлення відповідачем за період з 01.01.2010 року по 01.01.2011 року звітів по формі № 3-ПН «Про наявність вакансій», із зазначенням одного робочого місця з можливим працевлаштуванням інвалідів, про що також свідчать надані відповідачем копії таких звітів станом на 19.07.2010 р., 10.09.2010 р., 12.10.2010 р., 04.11.2010 р., з відмітками Алуштинського міського центру зайнятості про їх отримання.

Більш того, судом встановлено, що у 2010 році фактично працювало два інваліда. Так, наказом № 39-к від 01.06.2006 року ОСОБА_2 з 01.06.2006 року прийнятий на постійну роботу на посаду садівника Державного підприємства Пансіонат «Дружба», що також підтверджується записом у трудовій книжці, копія якої додана до матеріалів справи. Згідно з посвідченням серії НОМЕР_1, виданим Управлінням Пенсійного фонду України в м. Алушта АР Крим, ОСОБА_2 є інвалідом ІІІ групи (глухонімота з дитинства).

Наказом № 23-к від 28.04.2010 року ОСОБА_3 з 28.04.2010 року прийнята на сезонну роботу покоївкою та наказом від 30.09.2010 року № 61-к Державного підприємства Пансіонат «Дружба» звільнена за власним бажанням. Відповідно до посвідчення серії НОМЕР_2, виданим Управлінням Пенсійного фонду України в м. Алушта АР Крим, та довідки до акта огляду МСЕК серії АД № 009292 ОСОБА_3 встановлено ІІІ групу інвалідності безстроково (загальне захворювання).

Надані відповідачем документи, а саме відомості на виплату грошей (на видачу заробітної плати) свідчать про отримання ОСОБА_2 та ОСОБА_3 заробітної плати на Державному підприємстві Пансіонат «Дружба», що підтверджується їх особистими підписами на таких відомостях.

В порядку, передбаченому ст. 71 КАС України, позивачем не надано доказів того, що за період з 01.01.2010 року по 01.06.2010 року, тобто за час ненадання відповідачем звітів по формі 3-ПН, були наявні інваліди для працевлаштування їх на підприємстві відповідача, а також того, що ненадання таких звітів призвело до порушення відповідачем порядку працевлаштування інвалідів. Більш того, позивачем не надані докази того, що при наявності у відповідача зобовязання щодо працевлаштування інваліда ним було відмовлено особі з обмеженими фізичними можливостями в прийомі на роботу.

Крім того, суд вважає, що відповідачем вжито всіх необхідних заходів щодо працевлаштування інваліда та фактично працевлаштовано такого в період з 28.04.2010 року по 30.09.2010 року на сезонну роботу, що підтверджується матеріалами справи.

Вивчивши надані? сторонами документи, матеріа?ли справи, суд дійш?ов висновку, що відповідач у 2010 р., врахов?уючи сезонну діяльність підп?риємства, виконав у повному обсязі вимоги щодо створення робочого місця для працевлаштування інваліда, згідно із Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», надсилав звіти за формою № 3ПН до Алуштинського міського центру зайнятості, намагаючись виконати вимоги Закону щодо працевлаштування інваліда в період коли такий був відсутній. Проте не працевлаштування інваліда на створеному ним робочому місці у зазначений період сталося з незалежних від нього підстав.

В силу викладеного суд вважає, що позивачем нараховані адміністративно-господарські санкції без фактичного вивчення обставин справи, без урахування працевлаштування протягом півроку інваліда на сезонну роботу, факту відсутності інваліда, якого мав можливість та намагався працевлаштувати відповідач в інший період та доказів вчинення відповідачем необхідних заходів для такого працевлаштування, суд вважає, що у задоволенні позовних вимог повинно бути відмовлено.

Керуючись ст.ст.160-163, ст.167 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні позовних вимог.

Постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її проголошення. Якщо проголошено вступну та резолютивну частину постанови або справу розглянуто у порядку письмового провадження, постанова набирає законної сили через 10 днів з дня її отримання у разі неподання апеляційної скарги.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті апеляційного провадження або набрання законної сили рішенням за наслідками апеляційного провадження.

Апеляційна скарга подається до Севастопольського апеляційного адміністративного суду через Окружний адміністративний суд Автономної Республіки Крим протягом 10 днів з дня проголошення. У разі проголошення вступної та резолютивної частини постанови або розгляду справи у порядку письмового провадження, апеляційна скарга подається протягом 10 днів з дня отримання.

Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до Севастопольського апеляційного адміністративного суду.

Суддя Яковлєв С.В.

Часті запитання

Який тип судового документу № 21790313 ?

Документ № 21790313 це

Яка дата ухвалення судового документу № 21790313 ?

Дата ухвалення - 03.10.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 21790313 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 21790313 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 21790313, Circuit Administrative Court of the Autonomous Republic of Crimea

The court decision No. 21790313, Circuit Administrative Court of the Autonomous Republic of Crimea was adopted on 03.10.2011. The procedural form is Administrative, and the decision form is . On this page, you will find useful data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find key data easily.

The court decision No. 21790313 refers to case No. 2а-8727/11/0170/2

This decision relates to case No. 2а-8727/11/0170/2. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 21790311
Next document : 21790321