Decree № 21585170, 26.12.2011, Circuit Administrative Court of Kyiv City

Approval Date
26.12.2011
Case No.
2а-18429/11/2670
Document №
21585170
Form of legal proceedings
Administrative
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста КИЄВА

01601, м.Київ, вул. Командарма Каменєва 8, корпус 1 П О С Т А Н О В А І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Київ

26 грудня 2011 року                     № 2а-18429/11/2670

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Келеберди В.І. при секретарі судового засідання Віруцькій О.В. розглянувши у відкритому судовому засіданні адміністративну справу

за позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "АСТІ Верховецький елеватор"

до Державної податкової інспекції у Шевченківському районі м. Києва

провизнання дії протиправними, скасування податкового повідомлення-рішення ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач –товариство з обмеженою відповідальністю «АСТІ Верховецький елеватор»- звернувся о суду з вимогою про визнання недійсними

- податкового повідомлення-рішення від 25.11.2011 №0157711511, яким Позивачу зменшено суму від’ємного значення оподаткування податком на прибуток за ІІ квартал 2011 року на суму 1954722,00 грн.,

- податкового повідомлення-рішення від 25.11.2011 №0157721511, яким збільшено Позивачу суму грошового зобов’язання з податку на прибуток за ІІ квартал 2011 року на 63 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на ст. 86 Податкового кодексу України та зазначає, що оскільки Відповідачем не було вручено акт перевірки на підставі, якого винесено податкове повідомлення-рішення, Позивач був позбавлений можливості в строки визначені законодавством подати заперечення щодо порушень, встановлених під час перевірки. За таких обставин Позивач вважає, що у зв’язку із порушенням порядку проведення перевірки, оскаржуване податкове повідомлення-рішення є незаконним та таким, що підлягає скасуванню.

В судовому засіданні представник Позивача підтримав позовні вимоги та зазначив, що акт перевірки є необґрунтованим.

          Відповідач –Державна податкова інспекція у Шевченківському районі міста Києва –заперечував проти задоволення позовних вимог, з підстав, викладених у письмових запереченнях, які долучено до матеріалів справи та зазначив, що підставою для нарахування грошового зобов’язання стало те, що Позивач протиправно відобразив у декларації з податку на прибуток підприємства за 2 квартал 2011 року суму від’ємного значення з цього податку за 2010 рік.

Розглянувши подані документи і матеріали, всебічно і повно з’ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується позов, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд,

ВСТАНОВИВ:

          Співробітниками Державної податкової інспекції у Шевченківському районі міста Києва проведено камеральну перевірку податкової звітності з податку на прибуток ТОВ «АСТІ Верховецький елеватор», результати якої оформлено Актом перевірки №14/1511/33603122 від 07.11.2011.

У вказаному Акті перевірки Відповідач, зокрема, дійшов висновків про порушення Позивачем:

- пункту 150.1 статті 150, з урахуванням вимог п. 3 підрозділу 4 «Особливості справляння податку на прибуток підприємств у 2011 році»розділу ХХ «Перехідні положення»Податкового кодексу України, оскільки Позивач відобразив у декларації з податку на прибуток підприємства за 2 квартал 2011 року суму від’ємного значення з цього податку за 2010 рік, що призвело до завищення від’ємного значення об’єкту оподаткування податком на прибуток за ІІ квартал 2011 року в сумі 195749722,00 грн. та заниження податку на прибуток в ІІ кварталі 2011 року в сумі 638,00 грн.

На підставі висновків Акту перевірки Відповідачем винесено:

-          податкове повідомлення-рішення від 25.11.2011 №0157711511, яким Позивачу збільшено суму грошових зобов’язань по податку на прибуток в сумі 195749722,00 грн.

-          податкове повідомлення-рішення від 25.11.2011 №0157721511 яким Позивачу збільшено суму грошових зобов’язань по податку на прибуток в сумі 638,00 грн.

Проаналізувавши матеріали справи та пояснення представників сторін, суд приходить до висновку, що позовні вимоги не підлягають задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 36 Податкового кодексу України податковим обов’язком визнається обов’язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені цим Кодексом, законами з питань митної справи.

Згідно з п. 37.1 ст. 37 Податкового кодексу України, підстави для виникнення, зміни і припинення податкового обов’язку, порядок у умови його виконання встановлюються цим Кодексом або законами з питань митної справи.

Так, відповідно до п. 150.1 ст. 150 Податкового кодексу України, якщо за результатом розрахунку об’єкту оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками податкового року є від’ємне значення, то сума такого від’ємного значення підлягає включенню до витрат першого календарного кварталу наступного податкового року. Розрахунок об’єкта оподаткування за наслідками півріччя, трьох кварталів та року здійснюється з урахуванням зазначеного від’ємного значення попереднього року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від’ємного значення.

Як вбачається з матеріалів справи, Позивачем у податковій декларації з податку на прибуток підприємств за 2 квартал 2011 року відображено від’ємне значення з цього податку в сумі 9455,00 грн. за 2010 рік.

Так, пунктом 3 підрозділу 4 «Особливості справляння податку на прибуток підприємств» Перехідних положень Податкового кодексу України визначено, що пункт 150.1 статті 150 Кодексу застосовується у 2011 році з урахуванням такого:

          якщо результатом розрахунку об’єкта оподаткування платника податку з числа резидентів за підсумками першого кварталу 2011 року є від’ємне значення, то сума такого від’ємного значення підлягає включенню до витрат другого календарного кварталу 2011 року.

Розрахунок об’єкта оподаткування за наслідками другого, другого і третього кварталів, другого-четвертого кварталів 2011 року здійснюється з урахуванням від’ємного значення, отриманого платником податку за першій квартал 2011 року у складі витрат таких податкових періодів наростаючим підсумком до повного погашення такого від’ємного значення.

Отже, до складу витрат II кварталу 2011 року, відповідно до вимог п. 3 розділу 4 «Особливості справляння податку на прибуток підприємств»Перехідних положень Податкового кодексу України, переноситься від’ємне значення з податку на прибуток, отримане лише у I кварталі 2011 року, без урахування від'ємного значення попередніх років.

Оскільки, Позивачем у податковій декларації за 2 квартал 2011 року відображено від’ємне значення з податку на прибуток за 2010 рік в сумі 195749722,00 грн., що призвело до завищення витрат, та, відповідно, до заниження грошового зобов’язання з податку на прибуток за ІІ квартал 2011 року в сумі 638,00 грн.

На підставі викладених норм Закону, враховуючи, що Позивачем у податковій декларації з податку на прибуток підприємств за 2 квартал 2011 року відображено від’ємне значення за 2010 рік, суд приходить до висновку про правомірність винесених податкових повідомленні-рішень від 25.11.2011 №0157711511 та №0157721511 .

Твердження Позивача, що Відповідачем в порушення вимог ст. 86 Податкового кодексу України не вручено Акт перевірки на підставі, якого винесено податкове повідомлення-рішення, суд вважає необґрунтованим, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 76.1 статті 76 Податкового кодексу України, що згода платника податків на перевірку та його присутність під час проведення камеральної перевірки не обов’язкова.

Згідно з пунктом 86.2 статті 86 Податкового кодексу України, за результатами камеральної перевірки у разі встановлення порушень складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами такого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації в органі державної податкової служби вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків у порядку, встановленому статтею 42 цього кодексу.

Так, відповідно до пункту 42.2-42.3 статті 42 Податкового кодексу України, документи вважаються належним чином врученими, якщо вони надіслані за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків рекомендованим листом з повідомленням про вручення або особисто вручені платнику податків або його законному чи уповноваженому представникові. Якщо платник податків протягом чотирьох днів з дня надсилання йому контролюючим органом відповідного документа не повідомив такий орган про зміну податкової адреси, повернення документів, як таких, що не знайшли адресата, не звільняє платника податку від їх виконання.

Як вбачається з довідки з ЄДРПОУ №327589, місцем Позивач знаходиться за адресою: м. Київ, вул. рейтарська, 11, кв. 3.

Як вбачається з матеріалів справи, Акт перевірки направлено позивачу 15.11.2011, за вказаною адресою, поштовим повідомленням, яке було повернуто Відповідачу з відміткою, що Позивач вибув з зазначеної адреси.

Отже, Відповідачем, відповідно до вимог ст. 86 Податкового кодексу України, було направлено Акт перевірки.

Згідно з ч. 3 ст. 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано; обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії); безсторонньо (неупереджено); добросовісно; розсудливо; з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації; пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія); з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення; своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Відповідно до ч. 2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 72 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 71 Кодексу адміністративного судочинства України в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.

Відповідач, як суб’єкт владних повноважень, з урахуванням всіх встановлених фактичних обставин по справі та вимог законодавства, довів правомірність прийнятого ним рішення.

Розглянувши подані сторонами документи і матеріали, заслухавши пояснення представників сторін, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд вважає, що позовні вимоги ТОВ «АСТІ Верховецький елеватор»задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 69-71, 94, 160-165, 167, 254 Кодексу адміністративного судочинства України, Окружний адміністративний суд міста Києва,

П О С Т А Н О В И В:

Відмовити в задоволенні позовних вимог Товариства з обмеженою відповідальністю «АСТІ Верховецький елеватор».

Постанова може бути оскаржена до суду апеляційної інстанції протягом десяти днів з за правилами, встановленими ст. ст. 185-187 КАС України, шляхом подання через суд першої інстанції апеляційної скарги.

          Постанова набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження, відповідно до ч. 1 ст. 254 Кодексу адміністративного судочинства України

Суддя                                                                                           В.І. Келеберда

Часті запитання

Який тип судового документу № 21585170 ?

Документ № 21585170 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 21585170 ?

Дата ухвалення - 26.12.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 21585170 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 21585170 ?

В Circuit Administrative Court of Kyiv City
Previous document : 21585164
Next document : 21585176