Decision № 20154748, 19.12.2011, Commercial Court of Kirovohrad Oblast

Approval Date
19.12.2011
Case No.
5013/1893/11
Document №
20154748
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Кіровоградської області

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

"19" грудня 2011 р.Справа № 5013/1893/11 Господарський суд Кіровоградської області у складі судді Змеула О.А. розглянув у відкритому судовому засіданні справу

за позовом: публічного акціонерного товариства "РОДОВІД БАНК"

до відповідача: приватного підприємства "Черемшина-Люкс"

про стягнення 625 092,18 грн.,

представники сторін:

від позивача - ОСОБА_1., довіреність від 27.07.11 № 840;

від відповідача - відсутній.

Публічне акціонерне товариство "РОДОВІД БАНК" у жовтні 2011 р. звернулося до господарського суду з позовною заявою, яка містить вимоги про стягнення з приватного підприємства "Черемшина-Люкс" 625 092,18 грн. заборгованості за кредитним договором № 48.1/01-КЛТ-07 від 19.10.2007 року, з них: 272 000,00 грн. строкова заборгованість за кредитом; 268514,63 грн. прострочена заборгованість за кредитом; 10 366,04 грн. заборгованість за строковими процентами; 54 216,08 грн. заборгованість за простроченими процентами; 2 363,16 грн. пеня за несвоєчасне погашення заборгованості за процентами; 16 279,90 грн. пеня за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитами; 1 352,37 грн. заборгованість за простроченими комісіями.

Позивач 19.12.2011 року подав суду пояснення, у якому повідомив про те, що вже після подання позову за рахунок коштів відповідача 17.11.2011 р. проведено погашення діючої заборгованості у сумі 100 000 грн., які розподілені банком наступним чином: 20490,82 грн. на прострочені зобов'язання за кредитом, а 79509,18 грн. - на прострочені відсотки.

До господарського суду 26.10.2011р. повернувся поштовий конверт, відправлений на адресу відповідача з ухвалою суду про порушення провадження у справі, з відміткою підприємства зв'язку "за зазначеною адресою не проживає".

Відповідно до Спеціального витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців станом на 24.10.2011р. адреса місцезнаходження відповідача така: 25015, місто Кіровоград, вул. Євгена Маланюка, 11.

З метою повідомлення відповідача про день судового засідання господарський суд 28.10.2011р. повторно направив відповідачу хвалу про порушення провадження у справі від 24.10.2011р. за відомою суду адресою керівника відповідача: 25014, м. Кіровоград, пров. Цеховий, 3а.

Однак, на адресу господарського суду поштовим органом зв'язку повернуто вищевказану ухвалу з відміткою "за закінченням терміну зберігання".

Відповідач не надав суду інформації щодо його іншої поштової адреси.

Ухвалу про відкладення розгляду справи від 16.11.2011р. суд також направив на адресу відповідача: м. Кіровоград, пров. Цеховий, 3а, та за адресою: 25015, місто Кіровоград, вул. Євгена Маланюка, 11, що значиться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Згідно приписів частини першої ст. 64 Господарського процесуального кодексу України, у разі ненадання сторонами інформації щодо їх поштової адреси, ухвала про відкриття провадження у справі надсилається за адресою місцезнаходження (місця проживання) сторін, що зазначена в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. У разі відсутності сторін за такою адресою, вважається, що ухвала про порушення провадження у справі вручена їм належним чином.

Отже, господарський суд вжив усіх заходів для повідомлення відповідача про час і місце проведення судового засідання, направляючи вказані ухвали суду за адресою місцезнаходження відповідача, що значиться у Єдиному державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Вважається, що ухвала про порушення провадження у справі та ухвала про відкладення розгляду справи вручені відповідачу належним чином.

Відповідач у справі несе відповідальність за всі процесуальні наслідки неподання ним відомостей стосовно зміни свого місцезнаходження до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

До суду не надходило відзиву на позовну заяву.

Згідно ст. 75 ГПК України справу розглянуто за наявними в ній матеріалами.

Заслухавши в судовому засіданні пояснення представника позивача, розглянувши матеріали справи та дослідивши подані докази, господарський суд встановив наступні обставини справи.

Між відкритим акціонерним товариством "РОДОВІД БАНК", правонаступником якого є публічне акціонерне товариство "РОДОВІД БАНК" (Банк) та приватним підприємством "Черемшина - Люкс" (Позичальник) 19.10.2007 року укладено кредитний договір № 48.1/01-КЛТ-07 (далі - Кредитний договір), згідно якого Банк надав Позичальнику кредити (транші) в межах загальної суми 1 200 000,00 грн. для поповнення обігових коштів та на інші господарські потреби, пов'язані з веденням статутної діяльності, на строк по 19.10.2010 року зі сплатою за користування кредитом відсотків з розрахунку 18,5% річних.

Відповідно до п. 2.7.1 Кредитного договору проценти за користування кредитами, наданими відповідно до Додаткових угод, нараховуються Банком щомісячно, 25-го числа (за період з 26-го числа місяця, що передує звітному, до 25-го числа звітного місяця включно ("звітний період"), а також у день повного погашення заборгованості за кредитами, але не пізніше дат погашення кредитів, вказаних у відповідних Додаткових угодах, та дати вказаної в пункті 1.2 цього Договору, виходячи із суми заборгованості на відповідних позичкових рахунках та процентних ставок, що встановлені у відповідних Додаткових угодах.

При погашенні заборгованості перед Банком за процентами та кредитом, кошти Позичальника спрямовуються у першу чергу для оплати простроченої заборгованості за нарахованими процентами та кредитами, а потім для погашення строкової заборгованості за нарахованими процентами та кредитами. В останню чергу погашається пеня, розмір якої визначається відповідно до пункту 3.4.8 Договору.

Відповідно до п. 3.4.8 Кредитного договору у разі несвоєчасного погашення заборгованості за кредитами та/або процентами за користування ними, сплатити Банку пеню від суми простроченого платежу, за кожний день прострочення, в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який сплачується пеня, за умови її нарахування Банком.

Кредитні зобов'язання Банку та зобов'язання Позичальника щодо погашення кредитів, сплати процентів, а також інші права та зобов'язання Сторін, передбачені цим Договором, виникають з моменту укладення Сторонами за взаємною згодою Додаткових угод про видачу кредитів до цього Договору, що є його невід'ємними частинами, в межах суми кредитів, передбачених такими Додатковими угодами. Строки користування кожним окремим кредитом визначається відповідною Додатковою угодою.

19.10.2007 року відкритим акціонерним товариством "РОДОВІД БАНК" (Банк) та приватним підприємством "Черемшина - Люкс" (Позичальник) укладено додаткову угоду № 1 до кредитного договору № 48.1/01-КЛТ-07 від 19.10.2007 року, за умовами якого Банк надав Позичальнику кредит (транш) в сумі 505 000,00 грн. на поточний рахунок № 26002539000003 для розрахунків відповідно до цілей, вказаних у пункті 2.2 Кредитного договору, а Позичальник зобов'язався повернути кредит, наданий за цією додатковою угодою, згідно з графіком погашення заборгованості (Додаток № 1 до Кредитного договору), але не пізніше 19.10.2010 року на рахунок Банку № 20635539000001, з процентною ставкою за користування кредитом - 18,5% річних, проценти за користування кредитом сплачуються в строки, встановлені Кредитним договором на рахунок Банку № 20680539000001.

22.10.2007 року відкритим акціонерним товариством "РОДОВІД БАНК" (Банк) та приватним підприємством "Черемшина - Люкс" (Позичальник) укладено додаткову угоду № 2 до кредитного договору № 48.1/01-КЛТ-07 від 19.10.2007 року, за умовами якого Банк надав Позичальнику кредит (транш) в сумі 136 000,00 грн. на поточний рахунок № 26002539000003 для розрахунків відповідно до цілей, вказаних у пункті 2.2 Кредитного договору, а Позичальник зобов'язався повернути кредит, наданий за цією додатковою угодою, згідно з графіком погашення заборгованості (Додаток № 1 до Кредитного договору), але не пізніше 19.10.2010 року на рахунок Банку № 20635539000001, з процентною ставкою за користування кредитом - 18,5% річних, проценти за користування кредитом сплачуються в строки, встановлені Кредитним договором на рахунок Банку № 20680539000001.

23.10.2007 року відкритим акціонерним товариством "РОДОВІД БАНК" (Банк) та приватним підприємством "Черемшина - Люкс" (Позичальник) укладено додаткову угоду № 3 до кредитного договору № 48.1/01-КЛТ-07 від 19.10.2007 року, за умовами якого Банк надав Позичальнику кредит (транш) в сумі 10 000,00 грн. на поточний рахунок № 26002539000003 для розрахунків відповідно до цілей, вказаних у пункті 2.2 Кредитного договору, а Позичальник зобов'язався повернути кредит, наданий за цією додатковою угодою, згідно з графіком погашення заборгованості (Додаток № 1 до Кредитного договору), але не пізніше 19.10.2010 року на рахунок Банку з процентною ставкою за користування кредитом - 18,5% річних, проценти за користування кредитом сплачуються в строки, встановлені Кредитним договором на рахунок Банку № 20688539000003.

25.10.2007 року відкритим акціонерним товариством "РОДОВІД БАНК" (Банк) та приватним підприємством "Черемшина - Люкс" (Позичальник) укладено додаткову угоду № 4 до кредитного договору № 48.1/01-КЛТ-07 від 19.10.2007 року, за умовами якого Банк надав Позичальнику кредит (транш) в сумі 98 000,00 грн. на поточний рахунок № 26002539000003 для розрахунків відповідно до цілей, вказаних у пункті 2.2 Кредитного договору, а Позичальник зобов'язався повернути кредит, наданий за цією додатковою угодою, згідно з графіком погашення заборгованості (Додаток № 1 до Кредитного договору), але не пізніше 19.10.2010 року на рахунок Банку № 20631539000005, з процентною ставкою за користування кредитом - 18,5% річних, проценти за користування кредитом сплачуються в строки, встановлені Кредитним договором на рахунок Банку № 20686539000005.

29.10.2007 року відкритим акціонерним товариством "РОДОВІД БАНК" (Банк) та приватним підприємством "Черемшина - Люкс" (Позичальник) укладено додаткову угоду № 5 до кредитного договору № 48.1/01-КЛТ-07 від 19.10.2007 року, за умовами якого Банк надав Позичальнику кредит (транш) в сумі 133 000,00 грн. на поточний рахунок № 26002539000003 для розрахунків відповідно до цілей, вказаних у пункті 2.2 Кредитного договору, а Позичальник зобов'язався повернути кредит, наданий за цією додатковою угодою, згідно з графіком погашення заборгованості (Додаток № 1 до Кредитного договору), але не пізніше 19.10.2010 року на рахунок Банку № 20630539000006, з процентною ставкою за користування кредитом - 18,5% річних, проценти за користування кредитом сплачуються в строки, встановлені Кредитним договором на рахунок Банку № 20685539000006.

30.10.2007 року відкритим акціонерним товариством "РОДОВІД БАНК" (Банк) та приватним підприємством "Черемшина - Люкс" (Позичальник) укладено додаткову угоду № 6 до кредитного договору № 48.1/01-КЛТ-07 від 19.10.2007 року, за умовами якого Банк надав Позичальнику кредит (транш) в сумі 113 000,00 грн. на поточний рахунок № 26002539000003 для розрахунків відповідно до цілей, вказаних у пункті 2.2 Кредитного договору, а Позичальник зобов'язався повернути кредит, наданий за цією додатковою угодою, згідно з графіком погашення заборгованості (Додаток № 1 до Кредитного договору), але не пізніше 19.10.2010 року на рахунок Банку № 20638539000008, з процентною ставкою за користування кредитом - 18,5% річних, проценти за користування кредитом сплачуються в строки, встановлені Кредитним договором на рахунок Банку № 20683539000008.

05.11.2007 року відкритим акціонерним товариством "РОДОВІД БАНК" (Банк) та приватним підприємством "Черемшина-Люкс" (Позичальник) укладено додаткову угоду № 7 до кредитного договору № 48.1/01-КЛТ-07 від 19.10.2007 року, за умовами якого Банк надав Позичальнику кредит (транш) в сумі 60 500,00 грн. на поточний рахунок № 26002539000003 для розрахунків відповідно до цілей, вказаних у пункті 2.2 Кредитного договору, а Позичальник зобов'язався повернути кредит, наданий за цією додатковою угодою, згідно з графіком погашення заборгованості (Додаток № 1 до Кредитного договору), але не пізніше 19.10.2010 року на рахунок Банку № 20637539000010, з процентною ставкою за користування кредитом - 18,5% річних, проценти за користування кредитом сплачуються в строки, встановлені Кредитним договором на рахунок Банку № 20682539000010.

16.11.2007 року відкритим акціонерним товариством "РОДОВІД БАНК" (Банк) та приватним підприємством "Черемшина - Люкс" (Позичальник) укладено додаткову угоду № 8 до кредитного договору № 48.1/01-КЛТ-07 від 19.10.2007 року, за умовами якого Банк надав Позичальнику кредит (транш) в сумі 30 000,00 грн. на поточний рахунок № 26002539000003 для розрахунків відповідно до цілей, вказаних у пункті 2.2 Кредитного договору, а Позичальник зобов'язався повернути кредит, наданий за цією додатковою угодою, згідно з графіком погашення заборгованості (Додаток № 1 до Кредитного договору), але не пізніше 19.10.2010 року на рахунок Банку № 20635539000012, з процентною ставкою за користування кредитом - 18,5% річних, проценти за користування кредитом сплачуються в строки, встановлені Кредитним договором на рахунок Банку № 20680539000012.

27.11.2007 року відкритим акціонерним товариством "РОДОВІД БАНК" (Банк) та приватним підприємством "Черемшина - Люкс" (Позичальник) укладено додаткову угоду № 9 до кредитного договору № 48.1/01-КЛТ-07 від 19.10.2007 року, за умовами якого Банк надав Позичальнику кредит (транш) в сумі 57 300,00 грн. на поточний рахунок № 26002539000003 для розрахунків відповідно до цілей, вказаних у пункті 2.2 Кредитного договору, а Позичальник зобов'язався повернути кредит, наданий за цією додатковою угодою, згідно з графіком погашення заборгованості (Додаток № 1 до Кредитного договору), але не пізніше 19.10.2010 року на рахунок Банку № 20633539000014, з процентною ставкою за користування кредитом - 18,5% річних, проценти за користування кредитом сплачуються в строки, встановлені Кредитним договором на рахунок Банку № 20688539000014.

11.12.2007 року відкритим акціонерним товариством "РОДОВІД БАНК" (Банк) та приватним підприємством "Черемшина - Люкс" (Позичальник) укладено додаткову угоду № 10 до кредитного договору № 48.1/01-КЛТ-07 від 19.10.2007 року, за умовами якого Банк надав Позичальнику кредит (транш) в сумі 33 000,00 грн. на поточний рахунок № 26002539000003 для розрахунків відповідно до цілей, вказаних у пункті 2.2 Кредитного договору, а Позичальник зобов'язався повернути кредит, наданий за цією додатковою угодою, згідно з графіком погашення заборгованості (Додаток № 1 до Кредитного договору), але не пізніше 19.10.2010 року на рахунок Банку № 20632539000015, з процентною ставкою за користування кредитом - 18,5% річних, проценти за користування кредитом сплачуються в строки, встановлені Кредитним договором на рахунок Банку № 20687539000015.

19.12.2007 року відкритим акціонерним товариством "РОДОВІД БАНК" (Банк) та приватним підприємством "Черемшина - Люкс" (Позичальник) укладено додаткову угоду № 11 до кредитного договору № 48.1/01-КЛТ-07 від 19.10.2007 року, за умовами якого Банк надав Позичальнику кредит (транш) в сумі 24 000,00 грн. на поточний рахунок № 26002539000003 для розрахунків відповідно до цілей, вказаних у пункті 2.2 Кредитного договору, а Позичальник зобов'язався повернути кредит, наданий за цією додатковою угодою, згідно з графіком погашення заборгованості (Додаток № 1 до Кредитного договору), але не пізніше 19.10.2010 року на рахунок Банку № 20631539000016, з процентною ставкою за користування кредитом - 18,5% річних, проценти за користування кредитом сплачуються в строки, встановлені Кредитним договором на рахунок Банку № 20686539000016.

22.05.2008 року відкритим акціонерним товариством "РОДОВІД БАНК" (Банк) та приватним підприємством "Черемшина - Люкс" (Позичальник) укладено додаткову угоду № 12 до кредитного договору № 48.1/01-КЛТ-07 від 19.10.2007 року, за умовами якого сторони прийшли до згоди з 22.05.2008 року анулювати Додаток № 1 до Кредитного договору № 48.1/01-КЛТ-07 від 19.10.2007 року та таким, що втратив чинність. Викладено пункт 3.4.34 Кредитного договору, графік сплати заборгованості в новій редакції з 22.05.2008 р.

Додатковою угодою № 13 до кредитного договору № 48.1/01-КЛТ-07 від 19.10.2007 року сторони узгодили розмір процентної ставки за користування кредитом з 09.10.2008 року у розмірі 22%.

31.10.2008 року додатковою угодою № 14 до кредитного договору № 48.1/01-КЛТ-07 від 19.10.2007 року сторони виклали новий графік погашення заборгованості з 31.10.2008 року.

Сторонами 31.12.2009 року укладено додатковий договір № 16 до кредитного договору № 48.1/01-КЛТ-07 від 19.10.2007 року, яким встановлено з 01.01.2010 року процентну ставку за користування кредитом у розмірі 23,5% річних та узгоджено новий графік погашення заборгованості, що має бути погашена не пізніше 30.04.2012 року.

Додатковими договорами № 17 від 24.03.10, №18 від 25.03.11 до кредитного договору № 48.1/01-КЛТ-07 від 19.10.2007 року сторони узгодили умову про те, що у випадку невиконання проведення щомісячних надходжень (дохід(виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на поточні рахунки в систему банку в розмірі 100% загальних надходжень на всі поточні рахунки і до повного виконання умов кредитного договору, процентна ставка встановлюється на рівні 28 % річних.

Додаткові угоди є невід'ємною частиною Кредитного договору.

Позивач свої зобов'язання, передбачені Кредитним договором, виконав повністю, надавши відповідачу грошові кошти в сумі 1199900,00 грн. для поповнення обігових коштів, що підтверджується, виписками з рахунку, детальним розрахунком позивача, світлокопіями розпоряджень на відкриття рахунків та договором № 0003 банківського рахунку в національній валюті (том 2 а.с. 14-40).

Відповідач, у порушення зобов'язань, передбачених Кредитним договором, вимоги не виконав, кредит у передбачений термін не повернув, відсотки за користування кредитом не сплатив.

Позивач надсилав відповідачу повідомлення від 25.05.2011 року, в якому зазначена вимога погасити прострочену заборгованість за кредитним договором в сумі 190 259,17 грн., яке залишене без задоволення.

Станом на 20.09.2011 року відповідач мав заборгованість за Кредитним договором: 272 000,00 грн. - строкова заборгованість за кредитом; 268514,63 грн. прострочена заборгованість за кредитом; 10 366,04 грн. - заборгованість за строковими процентами; 54 216,08 грн. - заборгованість за простроченими процентами; 2 363,16 грн. - пеня за несвоєчасне погашення заборгованості за процентами; 16 279,90 грн. - пеня за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитами; 1 352,37 грн. заборгованість за простроченими комісіями.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 Господарського кодексу України суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору.

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 530 ЦК України встановлено, що якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Статтею 525 ЦК України заборонено односторонню відмову від виконання зобов'язання.

Згідно частини 7 статті 193 ГК України не допускається одностороння відмова від виконання зобов'язань.

За правилами статей 526, 530 ЦК України, зобов'язання повинні виконуватись належним чином і у встановлений строк, одностороння відмова від виконання зобов'язання не допускається.

Однак, у порушення вимог закону та умов Кредитного договору Відповідач грошове зобов'язання у встановлений договором строк не виконав.

Відповідно до ч. 1 ст. 1048 Цивільного кодексу України, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів від суми позики, якщо інше не встановлено договором або законом. Розмір і порядок одержання процентів встановлюється договором.

Суму нарахованих відсотків по кредиту відповідач має сплатити на користь позивача згідно ст. 1048 ЦК України, а суму кредиту зобовязаний повернути згідно ст. 1049 ЦК України.

У зв'язку з невиконанням відповідачем графіку повернення чергових частин суми кредиту на підставі частини 2 статті 1050 ЦК України позивач має право вимагати дострокового повернення всієї суми заборгованості за кредитним договором.

Господарський суд виходить з того, що у відповідності до частин 1-2 ст. 549 ЦК України неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання. Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання.

Пеня обчислюється за весь час прострочення платежів у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діяла в період за який сплачується пеня.

Згідно статей 1, 3 Закону України "Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов'язань" платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін.

Розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Відповідно обґрунтованого розрахунку позивача (том 2 а.с. 4) пеня за несвоєчасне погашення заборгованості за процентами становить 2 363,16 грн. та 16 279,90 грн. пеня за несвоєчасне погашення заборгованості за кредитами.

Відповідно розрахунку позивача станом на 16.11.2011 р. строкова заборгованість за кредитом складає 204 000,00 грн., прострочена заборгованість за кредитом - 336 514,63 грн., заборгованість за строковими процентами - 79 509,18 грн., заборгованість за простроченими процентами - 79509,18 грн. та заборгованість за простроченими комісіями - 1803,15 грн.

Позивач 19.12.2011 року подав суду пояснення, у якому повідомив про те, що після винесення ухвали про порушення провадження у справі 17.11.2011 року на підставі п. 2.8. Кредитного договору Банком проведено договірне списання коштів з поточного рахунку Позичальника для погашення проблемної заборгованості у сумі 100 000 грн., які розподілені банком наступним чином: 20490,82 грн. - на погашення простроченого зобов'язання за кредитом, а 79509,18 грн. - на погашення прострочених відсотків, що обліковувалися станом на 17.11.2011. Як доказ погашення заборгованості в сумі 100 000 грн. позивачем подано виписку з особового рахунку відповідача за період з 20.10.2011 року по 19.12.2011 року.

Пунктом 2.9 Кредитного договору сторони узгодили умову про те, що при погашенні заборгованості перед Банком за процентами та кредитами, кошти Позичальника спрямовуються у першу чергу для оплати простроченої заборгованості за нарахованими процентами та кредитами, а потім для погашення строкової заборгованості за нарахованими процентами та кредитами. В останню чергу погашається пеня, розмір якої визначається відповідно до пункту 3.4.8 Договору.

Отже, внаслідок сплати основної заборгованості по кредиту в сумі 20490,82 грн. та заборгованості по процентах у сумі 64582,12 грн., між сторонами відсутній предмет спору в частині стягнення основної заборгованості по кредиту в сумі 20490,82 грн. та заборгованості по процентах у сумі 64 582,12 грн., тому провадження у справі в цій частині позову підлягає припиненню за пунктом 1-1 частини 1 ст. 80 ГПК України.

У іншій частині позовні вимоги слід задовольнити, оскільки не подано доказів сплати на користь позивача 520 023,81 грн. основної заборгованості за кредитом, 2 363,16 грн. пені за прострочення сплати процентів, 16 279,90 грн. пені за прострочення платежів за кредитом та 1 352,37 грн. заборгованості за простроченими комісіями.

Державне мито по справі в сумі 6251,00 грн. та витрати за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 236 грн. згідно ст. 49 Господарського процесуального кодексу України покладаються на відповідача повністю, оскільки спір виник внаслідок неправильних дій відповідача, який допустив прострочення оплати отриманого товару.

Керуючись ст.ст. 44, 49, 80, 82, 83, 84, 85 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд

ВИРIШИВ:

Провадження у справі в частині позову про стягнення основної заборгованості по кредиту в сумі 20490,82 грн. та заборгованості по процентах у сумі 64 582,12 грн. припинити.

У іншій частині позов задовольнити.

Стягнути з приватного підприємства "Черемшина-Люкс" (25015, м. Кіровоград, Ленінський район, вул. Євгена Маланюка, 11, ідентифікаційний код 32222097) на користь публічного акціонерного товариства "РОДОВІД БАНК" (04136, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, 1-3, ідентифікаційний код 14349442):

заборгованість за кредитним договором № 48.1/01-КЛТ-07 від 19.10.2007 року: 520023,81 грн. - основна заборгованість за кредитом; 2 363,16 грн. - пеня за прострочення сплати процентів; 16 279,90 грн. - пеня за прострочення платежів за кредитом; 1 352,37 грн. - заборгованість за простроченими комісіями;

судові витрати на сплату державного мита в розмірі 6251,00 грн. та інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 236 грн.

Наказ видати.

Рішення може бути оскаржено до Дніпропетровського апеляційного господарського суду через господарський суд Кіровоградської області протягом десяти днів з дня його оголошення господарським судом. У разі якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частину рішення, зазначений строк обчислюється з дня підписання рішення, оформленого відповідно до статті 84 ГПК України.

Суддя О.А. Змеул

Повне рішення складено 23.12.11

Previous document : 20154746
Next document : 20154750