Decision № 198326, 16.10.2006, Commercial Court of Kharkiv Oblast

Approval Date
16.10.2006
Case No.
29/417-06
Document №
198326
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

____________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" жовтня 2006 р. Справа № 29/417-06

вх. № 12712/5-29

Суддя господарського суду Тихий П.В.

при секретарі судового засідання Мазур Т.В.

за участю представників сторін:

позивача - Репнін Є.Ю. відповідача - Вербицький В.В.

розглянувши справу за позовом

ЗАТ "Серп і молот", м. Харків

до ВАТ "Серп і Молот", м. Харків

про розірвання договорів

ВСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до господарського суду з позовом, в якому просить розірвати договори зберігання і додаткові угоди до них: договір зберігання № 1/х від 01/12/2004 року і додаткову угоду до нього від 03/12/2004 року; договір зберігання № 2/х від 23/12/2004 року і додаткову угоду до нього від 24/12/2004 року; договір зберігання № 3/х від 22/02/2005 року і додаткову угоду до нього від 23/02/2005 року; договір зберігання № 2м/х від 06/01/2005 року і додаткову угоду до нього від 07/01/2005 року.

13 жовтня 2006 року через канцелярію Позивач подав клопотання про уточнення позовних вимог, відповідно до якого просить стягнути з Відповідача 1 953 532 (один мільйон дев’ятсот п’ятдесят три тисячі п’ятсот тридцять дві) гривні 50 копійок як компенсацію за користування приміщеннями Позивача, що є частиною вартості послуг зі збереження майна Відповідача.

Відповідно до статті 22 ГПК України позивач вправі, до прийняття рішення по справі, змінити підставу або предмет позову, збільшити розмір позовних вимог, відмовитись від позову або зменшити позовні вимоги. Суд, розглянувши заяву Позивача, визнав її такою, що не суперечить чинному законодавству та не порушує чиї - небудь права та охоронювані законом інтереси, відповідає вимогам ст. 22 ГПК України. У зв’язку з чим, уточнення позивача прийняті до розгляду в судовому засіданні.

В обґрунтування вимог Позивач посилається на неможливість надання послуг із зберігання у зв’язку із передачею приміщень, де відбувається зберігання, в оренду ТОВ «Паперова фабрика «Слобожанка», на прострочення Відповідачем оплати компенсації.

Відповідач проти позову заперечує, просить договори і додаткові угоди не розривати оскільки ВАТ «Серп і Молот» перебуває в процедурі ліквідації, за відсутністю спеціалізованих приміщень і відповідного персоналу не має можливості звільнити приміщення внаслідок розірвання договорів до продажу майна, яке зберігається. Проти вимоги з оплати компенсації заперечує, оскільки вважає, що оплатив послуги за зберігання Позивачеві в повному обсязі.

Розглянувши матеріали справи, вислухавши пояснення представників сторін, суд встановив наступне.

Позивач уклав із Відповідачем в особі керуючого санацією Нікіним О.І. договори зберігання і додаткови угоди:

- договір зберігання № 1/х від 01/12/2004 року і додаткову угоду до нього від 03/12/2004 року;

- договір зберігання № 2/х від 23/12/2004 року і додаткову угоду до нього від 24/12/2004 року;

- договір зберігання № 3/х від 22/02/2005 року і додаткову угоду до нього від 23/02/2005 року;

- договір зберігання № 2м/х від 06/01/2005 року і додаткову угоду до нього від 07/01/2005 року.

Відповідно до умов усіх вказаних договорів строк дії договору встановлений до 01 січня 2007 року, передбачено, що зміни в договори можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, про що складається окрема додаткова угода (п. 6.3). В той же час пункт 3.1.5 договорів передбачає зобов’язання Відповідача на вимогу Позивача протягом 15 календарних днів компенсувати вартість користування приміщеннями (територією), які використовувались під зберігання майна Відповідача. Передбачений порядок визначення вартості користування, розмір якої дорівнює розміру орендної плати, за якою Позивач надає приміщення в оренду третім особам на дату повернення майна або пред’явлення вимоги.

Позивач надав суду акт від 01 серпня 2006 року, відповідно до якого сторони спору визначили площу приміщення, яка використана під зберігання майна Відповідача.

Позивач листом від 22 серпня 2006 року звернувся до Відповідача з пропозицією розірвати договори зберігання і вимогою сплатити передбачену договором компенсацію вартості користування приміщеннями, які були визначені актом від 01 серпня 2006 року на загальну суму 1 953 532, 50 гривні. При визначенні розміру компенсації виходив із того, що станом на день складання листа надає приміщення в оренду за 15,00 гривень за один квадратний метр приміщення разом із ПДВ на місяць.

Відповідач листом від 25 вересня 2006 року повідомив Позивача про можливість припинити дію договорів зберігання шляхом повернення майна з 30 листопада 2006 року. На вимогу про сплату 1 953 532,50 гривень зазначив, що послуги з охорони сплачує в повному обсязі.

Позивач не погодився із Відповідачем, вважає, що його права порушені внаслідок відмови від розірвання договорів і сплати компенсації вартості користування приміщеннями, вимагає від суду розірвати договори на підставі ст. 188 ГК України, стягнути з Відповідача 1 953 532 (один мільйон дев’ятсот п’ятдесят три тисячі п’ятсот тридцять дві) гривні 50 копійок як компенсацію за користування приміщеннями/

Суд вважає , що позов повинен бути задоволений частково. До такого висновку суд дійшов на підставі наступного.

Відповідно статті 33 Господарського процесуально кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Позивач в листі від 22 серпня 2006 року запропонував розірвати договори. Відповідачем надано згоду на розірвання договорів зберігання з 30 листопада 2006 року, оскільки до цього часу забезпечити зберігання майна неможливо з об’єктивних причин.

В той же час посилання Позивача на неможливість виконання зобов’язання по зберіганню не підтверджуються матеріалами справи. Стаття 942 ЦК України вимагає вжиття Зберігачем, по справі – Позивачем, усіх заходів із збереження майна. Позивач не надав доказів вжиття усіх можливих заходів щодо збереження При цьому як свідчать документи про реєстрацію прав власності на нерухоме майно Позивача, в його власності перебувають приміщення, здатні забезпечити зберігання майна Відповідача. Доказів чи пояснень з приводу неможливості використання інших приміщень під зберігання не наведено.

Тому провадження по справі в частині вимоги Позивача про розірвання договорів зберігання і додаткових угод до них Позивачу слід припинити, оскільки, договір є розірваним.

Вимога Позивача про стягнення з Відповідача 1 953 532,50 гривень як компенсації за користування приміщеннями Позивача, що є частиною вартості послуг зі збереження майна Відповідача підлягає задоволенню в повному обсязі відповідно до наступного.

Умовами договорів зберігання сторони визначили оплату компенсації як зобов’язання Відповідача.

Відповідно до статті 530 ЦКУ «якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін)».

Сторони визначили строк виконання зобов’язання Відповідача з оплати компенсації вартості користуванням приміщеннями, Він становить 15 календарних днів з дати закінчення строку зберігання (в тому числі достроково) або пред’явлення вимоги Позивача.

Як свідчить відмітка на листі позивача, вимога про оплату була отримана Відповідачем 22 вересня 2006 року. Задоволення вимоги не здійснено, заперечення представника Відповідача з приводу того, що ним здійснено повний розрахунок не підтверджуються матеріалами справи. Таким чином строк належного виконання з оплати Відповідачем компенсацію за користування приміщеннями Позивача, що є частиною вартості послуг зі збереження майна, пропущено.

Позивач надав суд належним чином завірені копії договорів оренди, відповідно до яких ставка орендної плати становить 15,00 гривень на місяць з урахуванням ПДВ за один квадратний метр приміщень (п. 4.1 наданих договорів). Таким чином, з урахуванням строку дії договорів зберігання, Позивачем доведений розрахунок компенсації, що належить до стягнення.

Відповідно до статті 526 ЦКУ зобов’язання повинні виконуватись належним чином відповідно до умов договору.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 22, 33, 34, 43, 44, 49, 82-85 ГПК України, суд -

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Провадження в частині розірвання договору зберігання № 1/х від 01/12/2004 року і додаткової угоди до нього від 03/12/2004 року; договору зберігання № 2/х від 23/12/2004 року і додаткової угоди до нього від 24/12/2004 року; договору зберігання № 3/х від 22/02/2005 року і додаткової угоди до нього від 23/02/2005 року; договору зберігання № 2м/х від 06/01/2005 року і додаткової угоди до нього від 07/01/2005 року припинити.

Стягнути з Відкритого акціонерного товариства «Серп і Молот», п/р 260083035374 в АКБ «Золоті ворота», м. Харків, МФО 351931, ОКПО 00236004, поштова адреса: м. Харків, проспект Московський, 183, на користь ЗАТ «Серп і Молот», п/р 260043056393 в АКБ «Золотые ворота» МФО 351931, ОКПО 33203363, - 1 953 532,50 гривень витрат на компенсацію за користування приміщеннями.

Стягнути з Відкритого акціонерного товариства «Серп і Молот», п/р 260083035374 в АКБ «Золоті ворота», м. Харків, МФО 351931, ОКПО 00236004, поштова адреса: м. Харків, проспект Московський, 183 на користь державного бюджету - 19 535,32 гривні державного мита.

Стягнути з Відкритого акціонерного товариства «Серп і Молот», п/р 260083035374 в АКБ «Золоті ворота», м. Харків, МФО 351931, ОКПО 00236004, поштова адреса: м. Харків, проспект Московський, 183, на користь ЗАТ «Серп і Молот», п/р 260043056393 в АКБ «Золотые ворота» МФО 351931, ОКПО 33203363 - 118,00 гривень витрат на інформаційно-технічне забезпечення процесу.

Видати накази після набрання судовим рішенням законної сили.

Рішення підписано 23.10.06

Суддя Тихий П.В.

Previous document : 198325
Next document : 198327