№ 18765950, 03.10.2011, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

Approval Date
03.10.2011
Case No.
23/5009/4511/11
Document №
18765950
Form of court proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Запорізької області

ПОСТАНОВА

Іменем України

03.10.11 Справа № 23/5009/4511/11

За заявою кредитора Управління Пенсійного фонду України в Якимівському районі Запорізької області (72503, Запорізька область, смт. Якимівка, вул.. М. Патріотів, 7, ідент. код юридичної особи 20508441)

до боржника Фізичної особи підприємця ОСОБА_1 (72503, АДРЕСА_2, ідент. код НОМЕР_2)

про визнання банкрутом

Суддя Шевченко Т.М.

Представники сторін:

Від кредитора ОСОБА_2, довіреність б/н від 15.08.2011 р.;

Від боржника не зявився.

Розглядається заява Управління Пенсійного фонду України в Якимівському районі Запорізької області (далі УПФУ в Якимівському районі) про визнання Фізичної особи підприємця ОСОБА_1 (далі ФОП ОСОБА_1) банкрутом, як неспроможного виконати зобовязання щодо сплати внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування та як відсутнього боржника, на підставі ст. 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»(далі за текстом Закон про банкрутство).

Ухвалою суду від 08.08.2011 р. заяву прийнято до розгляду, порушено провадження у справі № 23/5009/4511/11 про банкрутство ФОП ОСОБА_1, введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, засідання суду призначено на 22.08.2011 р. Розгляд справи було відкладено 03.10.2011 р.

09.08.2011 р. від Запорізької філії Державної госпрозрахункової установи «Агентство з питань банкрутства» надійшло звернення щодо кандидатури арбітражного керуючого Сороки Н.В. на виконання обовязків ліквідатора у даній справі.

В судових засіданнях представник кредитора заяву підтримав, зазначив, що боржник має заборгованість перед бюджетом зі сплати страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування у розмірі 1227,59 грн., заборгованість боржником не погашена, останній звіт з нарахування страхових внесків був поданий за 2008 рік, крім того, боржником протягом року не подається звітність до податкового органу.

Боржник (або його представник) у судові засідання не зявився, про час та місце проведення судового засідання повідомлений відповідно до вимог закону (за місцем проживання особи відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та за іншою адресою, вказаною як місце реєстрації особи згідно даних копії паспорту), відзив на заяву та витребувані документи суду не надав.

Направлена боржнику кореспонденція (ухвала про призначення розгляду справи та ухвала про відкладення розгляду справи) повернулась із значенням органом звязку причин повернення «за закінченням терміну зберігання»(за адресою: Запорізька область, АДРЕСА_3) та «за вказаною адресою не проживає»(за адресою: АДРЕСА_2).

Враховуючи обмеженість розгляду справи, порушеної в порядку ст. 52 Закону про банкрутство, визначеними законом процесуальними строками, достатність матеріалів справи для розгляду та прийняття відповідного рішення, судове засідання проведено за відсутності представника боржника, згідно зі ст. 75 ГПК України.

Розгляд справи здійснювався без застосування технічних засобів фіксування судового процесу.

Вислухавши пояснення представника кредитора, дослідивши надані документи, господарський суд

ВСТАНОВИВ:

Провадження у справі про банкрутство ФОП ОСОБА_1 порушено за заявою УПФУ в Якимівському районі в порядку статті 52 Закону про банкрутство.

За приписами ст. 6 Закону про банкрутство справа про банкрутство порушується господарським судом, якщо безспірні вимоги кредитора (кредиторів) до боржника сукупно складають не менше трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, які не були задоволені боржником протягом трьох місяців після встановленого для їх погашення строку, якщо інше не передбачено цим законом.

Втім, статтею 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»передбачено, що <…>, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобовязань.

Відповідно до статті 1 Закону про банкрутство безспірні вимоги кредиторів - вимоги кредиторів, визнані боржником, інші вимоги кредиторів, підтверджені виконавчими документами чи розрахунковими документами, за якими відповідно до законодавства здійснюється списання коштів з рахунків боржника.

Із викладених норм вбачається, що при зверненні до суду в порядку статті 52 Закону про банкрутство кредитор має підтвердити безспірність своїх вимог до боржника.

Вимоги кредитора набувають характеру безспірних, якщо вони підтверджені відповідними документами, зокрема, виконавчими.

Виключний перелік виконавчих документів, які підлягають виконанню державною виконавчою службою, передбачено у статті 3 Закону України «Про виконавче провадження».

Разом з тим, згідно із п. 30 Постанови Пленуму Верховного Суду України 18.12.2009 N 15 «Про судову практику в справах про банкрутство», відповідно до норм законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, які регулюють питання відповідальності за несвоєчасну та неповну сплату страхових внесків, вимоги щодо їх стягнення визнаються безспірними, а самі ці вимоги підтверджуються документами обліку страхових внесків, що складаються цільовими страховими фондами з відповідних видів страхування.

Згідно з п. 10 ст. 7 Закону про банкрутство до заяви кредитора - органу державної податкової служби чи інших державних органів, які здійснюють контроль за правильністю та своєчасністю справляння єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, податків і зборів (обов'язкових платежів), додаються докази вжиття заходів до отримання заборгованості по обов'язкових платежах у встановленому законодавством порядку.

Проаналізувавши викладені норми чинного законодавства та дослідивши подані документи, судом встановлено наступне.

Відповідно до Свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця та Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців боржник ФОП ОСОБА_1 зареєстрований Якимівською районною державною адміністрацією Запорізької області як субєкт підприємницької діяльності 17.06.2005 р.

Згідно зі Свідоцтвом про державну реєстрацію фізичної особи підприємця та Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців місце проживання боржника Запорізька область, Якимівський район, смт. Якимвіка, вул. Горького, б. 8.

За даними Якимівського РВ УМВС (лист № 31/3557 від 14.03.2011 р.) боржник ОСОБА_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3.

Направлена кредитором боржнику кореспонденція повертається із значенням причин повернення «за закінченням терміну зберігання»(за адресою: Запорізька область, АДРЕСА_3) та «за вказаною адресою не проживає» (за адресою: АДРЕСА_2).

Згідно з обліковими даними УПФУ в Якимівському районі боржник має заборгованість перед бюджетом зі сплати внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування у розмірі 1227,59 грн.

Борг зі сплати страхових внесків у ФОП ОСОБА_1 виник, відповідно до вимоги про сплату боргу (а.с.24), з вересня 2010 р. на підставі картки особового рахунку платника.

Борг не був сплачений боржником у встановлені строки, у звязку з чим УПФУ в Якимівському районі вжило заходів щодо погашення вказаної заборгованості, а саме: вимогу №Ф-12У від 31.12.010 р. направлено до Відділу державної виконавчої служби Якимівського РУЮ на примусове виконання.

Постановою ВДВС Якимівського РУЮ від 23.05.2011 р. виконавчий документ повернуто стягувачу (УПФУ в Якимівському районі), оскільки у боржника відсутнє майно, на яке можливе звернути стягнення, боржник не працює, доходів не має, підприємницькою діяльністю станом на 23.05.2011 р. не займається (а.с.23).

Отже, безспірність вимог кредитора підтверджується вимогою про сплату боргу №ф-12У від 31.12.2010 р., яка є виконавчим документом та була предявлена кредитором до ВДВС на примусове виконання, а також документами виконавчого провадження (а.с.23-25).

Однак, заборгованість боржником не була погашена ані у добровільному, ані у примусовому порядку через державну виконавчу службу.

За даними УПФУ в Якимівському районі боржник останній раз подав звіт про розрахунок страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування за 2008 рік.

Крім того, кредитором було отримано інформацію від ДПІ у Якимівському районі Запорізької області щодо подачі боржником звітності до податкового органу, згідно з якою остання звітність боржником подавалась до ДПІ 16.06.2010 р. (а.с.6-7).

Також кредитором вживались заходи щодо розшуку майна боржника шляхом направлення відповідних запитів до Якимівського районного відділу Запорізької філії ДЗК, Якимівського БТІ.

Відповідно до отриманої від вказаних установ інформації за боржником не зареєстровано ані рухомого (транспортних засобів), ані нерухомого майна (земельних ділянок, будівель, споруд, квартир, приміщень тощо).

Статтею 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»передбачено, що у разі, якщо громадянин-підприємець - боржник або керівні органи боржника юридичної особи відсутні за її місцезнаходженням, або у разі ненадання боржником протягом року до органів податкової служби згідно із законодавством податкових декларацій, документів бухгалтерської звітності, а також за наявності інших ознак, що свідчать про відсутність підприємницької діяльності боржника, заява про порушення справи про банкрутство відсутнього боржника може бути подана кредитором незалежно від розміру його вимог до боржника та строку виконання зобовязань.

Відповідно до ст. 42 Господарського кодексу України підприємництво це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється субєктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Відповідно до п.п. 16.1.3. п. 6.1 ст. 16 Податкового кодексу України платник податків зобов'язаний подавати до контролюючих органів у порядку, встановленому податковим та митним законодавством, декларації, звітність та інші документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків та зборів.

Такий же обовязок (надання податкової звітності) був покладений на платника податків нормами статті 4 Закону України «Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами».

Судом встановлено, що боржник у червні 2010 року востаннє звітував перед податковим органом.

Розрахунок зі страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування боржник останній раз надавав за 2008 рік.

Отже, з матеріалів справи вбачається, що боржник протягом року не звітує до податкового органу, більше двох років не надає звітність до Управління Пенсійного фонду України, кореспонденцію за місцем реєстрації не отримує, що, за переконанням суду, безумовно свідчить про відсутність підприємницької діяльності боржника.

Відсутній боржник має безспірну заборгованість перед ініціюючим кредитором, яка не була погашена ані у добровільному, ані у примусовому порядку через державну виконавчу службу.

З огляду на викладене, суд вважає, що наявні визначені законом підстави для визнання відсутнього боржника (ФОП ОСОБА_1) банкрутом за спрощеною процедурою відповідно до приписів ст. 52 Закону про банкрутство.

Відповідно до ст.ст. 24, 52 Закону про банкрутство, відкриваючи ліквідаційну процедуру, суд призначає ліквідатора.

Філією Державної госпрозрахункової установи «Агентство з питань банкрутства»в Запорізькій області запропонувано кандидатуру арбітражного керуючого Сороки Наталі Володимирівни на призначення ліквідатором у даній справі.

Враховуючи те, що інших кандидатур на призначення ліквідатором не надходило, суд призначає ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Сороку Наталю Володимирівну (ліцензія Державного департаменту з питань банкрутства серії АВ № НОМЕР_3 від 24.02.2010 р., ідент. код НОМЕР_1, місце проживання: 72319, АДРЕСА_1, адреса для листування: 72319, м. Мелітополь, а/с 335). Вказана кандидатура відповідає вимогам ст. 31 Закону про банкрутство, відповідна згода арбітражного керуючого міститься в матеріалах справи (заява № 4511/11-01 від 18.08.2011 р.).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 31, 5, 22-24, 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст.ст. 41, 45 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд Запорізької області

ПОСТАНОВИВ:

Визнати фізичну особу-підприємця ОСОБА_1 (72503, АДРЕСА_2, ідент. код НОМЕР_2) банкрутом.

Відкрити ліквідаційну процедуру.

Ліквідатором призначити арбітражного керуючого Сороку Наталю Володимирівну (ліцензія Державного департаменту з питань банкрутства серії АВ № НОМЕР_3 від 24.02.2010 р., ідент. код НОМЕР_1, місце проживання: 72319, АДРЕСА_1, адреса для листування: 72319, м. Мелітополь, а/с 335).

Зобовязати ліквідатора, відповідно до приписів ч. 5 ст. 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», повідомити про визнання відсутнього боржника банкрутом усіх відомих йому кредиторів відсутнього боржника, які в місячний строк з дня одержання повідомлення можуть направити ліквідатору заяви з вимогами до банкрута.

Зобовязати ліквідатора здійснити ліквідаційну процедуру згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»та за результатами проведеної роботи подати до господарського суду звіт про свою діяльність та ліквідаційний баланс для затвердження у строк до 01.02.2012 р.

Завірені примірники постанови надіслати: кредитору, банкруту, ліквідатору, державному реєстратору Якимівської районної державної адміністрації Запорізької області, ВДВС Якимівського РУЮ Запорізької області, ДПІ у Якимівському районі Запорізької області, Головному управлінню статистики у Запорізькій області, Відділу з питань банкрутства у Запорізькій області.

СуддяШевченко Т.М.

03.10.2011

Сорока Наталя Володимирівна

Часті запитання

Який тип судового документу № 18765950 ?

Документ № 18765950 це

Яка дата ухвалення судового документу № 18765950 ?

Дата ухвалення - 03.10.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 18765950 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 18765950 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 18765950, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

The court decision No. 18765950, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast was adopted on 03.10.2011. The procedural form is Economic, and the decision form is . On this page, you will find important data about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find useful data conveniently.

The court decision No. 18765950 refers to case No. 23/5009/4511/11

This decision relates to case No. 23/5009/4511/11. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 18765949
Next document : 18765957