Court decree № 18765482, 17.10.2011, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

Approval Date
17.10.2011
Case No.
23/5009/4928/11
Document №
18765482
Form of court proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Запорізької області

УХВАЛА

17.10.11 Справа № 23/5009/4928/11

Суддя Шевченко Т.М.

Господарський суд у складі судді Шевченко Т.М.,

за участю представників сторін:

від кредитора: ОСОБА_1 (дов.№ б/н від 01.08.2011 р.);

від боржника: не зявився;

ліквідатор - арбітражний керуючий ОСОБА_1 (на підставі постанови суду від 01.09.2011 р.);

розглянувши поданий ліквідатором звіт та ліквідаційний баланс у справі № 23/5009/4928/11

за заявою кредитора Фізичної особи підприємця ОСОБА_2 (49126, АДРЕСА_1, адреса для листування: м. Запоріжжя, а/с 3962, ідентифікаційний код - НОМЕР_1)

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОКОНТУР»(69076, м. Запоріжжя, вул. Задніпровська, 66, код ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 37004990),

про визнання банкрутом,

ВСТАНОВИВ:

Постановою господарського суду Запорізької області від 01.09.2011 р. визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОКОНТУР», відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого ОСОБА_1 (ліцензія Державного департаменту з питань банкрутства серії АВ № НОМЕР_3 від 04.06.2007 р., ідент. номер НОМЕР_2), зобовязано ліквідатора, відповідно до приписів ч. 5 ст. 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», повідомити про визнання відсутнього боржника банкрутом усіх відомих йому кредиторів відсутнього боржника, зобовязано ліквідатора здійснити ліквідаційну процедуру згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»та за результатами проведеної роботи подати до господарського суду звіт про свою діяльність та ліквідаційний баланс для затвердження у строк до 01.12.2011 р.(а.с. 53-54)

01.10.2011 р. ліквідатором подано суду звіт та ліквідаційний баланс на затвердження.

Ухвалою суду від 05.10.2011 р. призначено судове засідання для заслуховування звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу на 17.10.2011 р.

Розгляд справи здійснювався без застосування технічних засобів фіксування судового процесу.

Заслухавши звіт ліквідатора, дослідивши подані документи, господарський суд вважає за можливе затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс.

Відповідно до ч. 5 ст. 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»(далі за текстом Закон про банкрутство) ліквідатор письмово повідомляє про визнання господарським судом відсутнього боржника банкрутом усіх відомих йому кредиторів відсутнього боржника, які в місячний строк з дня одержання повідомлення можуть направити ліквідатору заяви з вимогами до банкрута.

Виходячи з приписів ст. 25 та ст. 52 Закону про банкрутство в ліквідаційній процедурі ліквідатор виявляє та повідомляє кредиторів банкрута, здійснює пошук майна та будь-яких активів підприємства-банкрута, в тому числі можливих активів боржника по реєстрах обтяжень.

Згідно із ст. 32 Закону про банкрутство після завершення усіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються: показники виявленої ліквідаційної маси (дані її інвентаризації); відомості про реалізацію об'єктів ліквідаційної маси з посиланням на укладені договори купівлі-продажу; копії договорів купівлі-продажу та акти приймання-передачі майна; реєстр вимог кредиторів з даними про розміри погашених вимог кредиторів; документи, які підтверджують погашення вимог кредиторів.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Отже, законодавством передбачено певну сукупність дій, яку необхідно ліквідатору вчинити в ході ліквідаційної процедури, та перелік додатків до звіту ліквідатора, які подаються суду разом із зазначеним звітом та є предметом дослідження в судовому засіданні за підсумками ліквідаційної процедури, яке проводиться за участю кредиторів (комітету кредиторів); подання звіту та ліквідаційного балансу здійснюється ліквідатором за наслідком всіх проведених нім дій в ході ліквідаційної процедури.

Якщо за результатами ліквідаційного балансу після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали направляється органу, який здійснив державну реєстрацію юридичної особи - банкрута, та органам державної статистики для виключення юридичної особи з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, а також власнику (органу, уповноваженому управляти майном), органам державної податкової служби за місцезнаходженням банкрута (ч. 2 ст. 32 Закону про банкрутство).

Якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до ліквідаційної маси, він зобов'язаний подати господарському суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність у банкрута майна (ч. 5 ст. 32 Закону про банкрутство).

З поданих ліквідатором документів встановлено, що ним було повідомлено про визнання господарським судом відсутнього боржника банкрутом наступних потенційних кредиторів: Запорізьке обласне відділення фонду соціального захисту інвалідів, ПАТ «Запоріжгаз», Запорізьке обласне відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Запоріжжі та в м. Дніпропетровську, УПФУ в Красногвардійському районі м. Дніпропетровська, ДПІ у Хортицькому районі м. Запоріжжя, ПАТ «Укртелеком», тощо.

З вимогами до банкрута звернулась ФОП ОСОБА_2 в сумі 102056,10 грн.

Вказані вимоги визнані та включені ліквідатором до реєстру вимог кредиторів

Надані листи-відповіді від інших перелічених підприємств та державних органів свідчать про відсутність заборгованості у банкрута.

З метою виявлення майна банкрута ліквідатором було здійснено запити до органів, що реєструють речові права на рухоме та нерухоме майно.

Згідно відповідей вказаних органів за банкрутом не зареєстровано ані рухомого (транспортних засобів, сільськогосподарської техніки), ані нерухомого майна (земельних ділянок, приміщень, будівель тощо).

Відповідно до Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців банкрут не значиться засновником юридичних осіб ( а.с.68-73)

Довідка Державної податкової інспекції у Красногвардійському районі м. Дніпропетровська свідчить про відсутність у банкрута відкритих рахунків у банків та фінансових установах ( а.с.20).

Згідно з інформацією державних органів, які реєструють обтяження рухомого майна та заборону відчуження нерухомого майна, не було виявлено заставних кредиторів боржника та можливих активів боржника по реєстрах обтяжень, у тому числі відсутня податкова застава.

За інформацієюё наданою Красногвардійським ВДВС Дніпропетровського МУЮ та Хортицьким ВДВС Запорізького МУЮ, відсутні на виконанні виконавчі документи, в яких стороною є ТОВ «Техноконтур».

Всі здійснені ліквідатором запити та отримані відповіді досліджено та приєднано до матеріалів справи.

Отже, ліквідатором в повній мірі виконано обов'язки по розшуку кредиторів банкрута (державних органів, потенційних кредиторів) та виявленню майна (активів) банкрута.

Як свідчать матеріали справи, з кредиторськими вимогами до банкрута звернулась лише ФОП ОСОБА_2 в сумі 102056,10 грн. - вимоги четвертої черги задоволення.

Таким чином, з матеріалів справи вбачається та відображено у реєстрі вимог кредиторів, що банкрут має заборгованість перед ФОП ОСОБА_2 у загальному розмірі 102056,10 грн.

За результатами пошуку ліквідатором майна (активів) у банкрута відсутні майнові активи та грошові кошти, за рахунок яких можливо було б погасити кредиторську заборгованість.

Будь-яких інших заяв з кредиторськими вимогами до банкрута ліквідатору та господарському суду не надходило.

Отже, за підсумками ходу ліквідаційної процедури вбачається, що ліквідатором вчинено належні дії по виявленню активів та пасивів боржника, доведено неможливість відновлення платоспроможності боржника внаслідок вжитих ліквідатором заходів та необхідність його ліквідації. Вказані висновки про встановлені обставини відповідають дійсності та підтверджуються достовірними доказами, дослідженими в судовому засіданні та долученими до справи.

Враховуючи викладене, суд вважає за необхідне звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута затвердити.

Пунктом 6 ч. 1 ст. 40 Закону про банкрутство передбачено, що господарський суд припиняє провадження у справі про банкрутство, якщо: затверджено звіт ліквідатора в порядку, передбаченому статтею 32 цього Закону.

Таким чином, оскільки за результатами ліквідаційного балансу у банкрута не виявлено майна, за рахунок якого можливе погашення кредиторських вимог, підприємницька діяльність припинена, його необхідно ліквідувати, а провадження у справі припинити.

Відповідно до ч. 6 статті 31 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 5, 31, 32, 40, 52 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ст.ст. 41, 45 , 86 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд Запорізької області

УХВАЛИВ:

Звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс банкрута затвердити.

Банкрута Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОКОНТУР»(69076, м. Запоріжжя, вул. Задніпровська, 66, код ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб підприємців 37004990) - ліквідувати.

Провадження у справі припинити.

Вимоги, що не задоволені за недостатністю майна, вважати погашеними.

Завірені примірники ухвали надіслати: кредитору, ліквідатору, державному реєстратору виконавчого комітету Запорізької міської ради, Головному управлінню статистики у Запорізькій області, Відділу з питань банкрутства у Запорізькій області, Красногвардійському ВДВС Дніпропетровського МУЮ.

СуддяТ.М. Шевченко

17.10.2011

Часті запитання

Який тип судового документу № 18765482 ?

Документ № 18765482 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 18765482 ?

Дата ухвалення - 17.10.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 18765482 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 18765482 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 18765482, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

The court decision No. 18765482, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast was adopted on 17.10.2011. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find important information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find important information conveniently.

The court decision No. 18765482 refers to case No. 23/5009/4928/11

This decision relates to case No. 23/5009/4928/11. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 18765480
Next document : 18765484