Decision № 18478723, 29.08.2011, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

Approval Date
29.08.2011
Case No.
20/5009/4035/11
Document №
18478723
Form of court proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Запорізької області

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.08.11 Справа № 20/5009/4035/11

Суддя Гандюкова Л.П.

м. Запоріжжя За позовом Відкритого акціонерного товариства “Запоріжжяобленерго” в особі Запорізьких міських електричних мереж (69035, м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 25) до Фізичної особипідприємця ОСОБА_1 (69073, АДРЕСА_1; АДРЕСА_2)

про стягнення суми 3 576,97 грн.

Суддя Гандюкова Л.П.

Представники сторін:

Від позивача ОСОБА_2 (дов. № 257 від 09.11.2010 р.);

Від відповідача не зявився;

СУТНІСТЬ СПОРУ:

Заявлений позов про стягнення з відповідача суми 3576,97 грн. основної заборгованості за спожиту активну електричну енергію за договором від 29.12.2006 р. № 5542.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 19.07.2011 р. позовна заява прийнята до розгляду, порушено провадження у справі № 20/5009/4035/11, судове засідання призначено на 04.08.2011 р. Ухвалою суду від 04.08.2011 р. на підставі ст.77 ГПК України розгляд справи відкладено на 29.08.2011 р.

29.08.2011 р. справу розглянуто, оголошено вступну та резолютивну частини рішення.

Позивач підтримав позовні вимоги, які мотивовано обставинами, викладеними в позові та заяві про уточнення до позовної заяви, яка прийнята судом до розгляду в порядку ст. 22 ГПК України. В заяві зазначено, що при написанні позовної заяви позивачем було зроблено технічну помилку в частині зазначення суми боргу за жовтень 2010 р. 669,77 грн., тоді як сума боргу за жовтень 2010 р. становить 676,67 грн. Позовні вимоги обґрунтовано ст.ст.11, 15, 16, 509, 525, 526, 625 Цивільного кодексу України, Законом України “Про електроенергетику”, Правилами користування електричною енергією, затвердженими Постановою НКРЕ України № 28 від 31.07.1996 р. (в редакції постанови НКРЕ України від 17.10.2005 р. № 910), ст.ст. 20, 173, 174, 175, 188, 193 ГК України.

Відповідач у судові засідання не зявлявся, письмовий відзив та витребувані судом документи не надав. Про час і місце розгляду справи повідомлений належним чином. Ухвали суду направлені за адресою, вказаною в позовній заяві, та за адресою, вказаною в довідці державного реєстратора виконкому Запорізької міської ради від 18.07.2011 р. № 071-Ю.

Суд визнав можливим розглянути справу на підставі ст. 75 ГПК України у відсутність відповідача за наявними в ній матеріалами, оригінали яких оглянуті в судовому засіданні.

Розглянувши матеріали справи та вислухавши пояснення представника позивача, суд

ВСТАНОВИВ:

29.12.2006 р. між Відкритим акціонерним товариством “Запоріжжяобленерго” (Постачальник електричної енергії, позивач у справі) та Приватним підприємцем ОСОБА_1 (Споживач, відповідач) був укладений договір про постачання електричної енергії № 5542, відповідно до якого позивач продає електричну енергію відповідачу для забезпечення потреб електроустановок з приєднаною потужністю, зазначеною у додатку № 1 “Обсяги постачання електричної енергії споживачу”, а відповідач оплачує вартість використаної (купленої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього договору.

Відповідно до п. 2.1 сторони зобовязалися під час виконання умов цього договору, а також при вирішенні всіх питань, що не обумовлені цим договором, керуватися чинним законодавством України та Правилами користування електричною енергією.

Згідно з п.п.2.3.1, 2.3.4, 2.3.5 відповідач зобовязався виконувати умови договору; оплачувати постачальнику вартість електричної енергії згідно з умовами додатка № 4 “Порядок розрахунків за активну електричну енергію” та додатка № 5 “Графік зняття показів розрахункових засобів обліку електричної енергії”; здійснювати оплату за послуги з компенсації за перетікання реактивної електричної енергії між електромережею постачальника та електроустановками споживача згідно з додатком № 6 “Порядок розрахунків за надання послуг з компенсації перетікання реактивної електричної енергії”.

Відповідно до п.п. 5, 6 Додатку № 4 до договору (з урахуванням додаткової угоди від 27.08.2007 р. до договору) споживач не пізніше 12-00 години 2-го робочого дня місяця, наступного за розрахунковим, направляє свого представника до постачальника електричної енергії для подання у двох примірниках, підписаних уповноваженою особою споживача та скріплених його печаткою: Акта про спожиту протягом розрахункового періоду активну електричну енергію, Акта звірки обсягу споживання електроенергії, відпущеної постачальником за тарифами, диференційованими за періодами часу. Постачальник підписує подані акти та один примірник повертає споживачу. За підсумками розрахункового періоду Постачальник виписує Споживачу рахунок або платіжну вимогу-доручення для остаточного розрахунку. Сума платежу при остаточному розрахунку визначається, виходячи з тарифів на активну електроенергію та фактичного обсягу спожитої електричної енергії, згідно даних наданого споживачем Акта про спожиту протягом розрахункового періоду активну електричну енергію з урахуванням сум платежів, що надійшли від споживача.

Споживач зобовязаний після розрахункового періоду і проведення постачальником розрахунку обсягу використаної електроенергії у разі не одержання рахунка або вимоги-доручення до 10 числа, направити свого уповноваженого представника отримати платіжний документ на сплату спожитої електроенергії, і не пізніше 15 числа місяця, наступного за розрахунковим здійснити сплату (п. 11 додатку № 4). Якщо споживач не надав Акт про спожиту протягом розрахункового періоду активну електричну енергію в обумовлений термін, постачальник електричної енергії самостійно визначає обсяги спожитої електроенергії та надає споживачу рахунок або платіжну вимогу доручення для сплати, виходячи із середньодобового обсягу споживання енергії за попередній розрахунковий період з подальшим перерахунком у разі надання споживачем даних про використану електричну енергію протягом наступного розрахункового періоду. Тривалість періоду розрахунку за середньодобовим обсягом споживання електричної енергії не перевищує один розрахунковий період, після чого розрахунок обсягу спожитої електроенергії здійснюється постачальником за величиною дозволеної потужності струмоприймачів та кількістю годин їх використання, визначених згідно з п.3 Додатку № 5 без подальшого перерахунку (пункт 12 додатку №4).

Аналогічні положення містить п. 6.39 Правил користування електричною енергією, затверджених Постановою НКРЕ 31.07.96 № 28 (у редакції постанови НКРЕ від 17.10.2005 № 910).

Матеріали справи свідчать, що відповідачем на виконання договору було підписано та подано позивачу Акт звірки про спожиту електричну енергію за період з 01 по 30.06.2010 р. (а.с. 36) на 599 кВт/год, що склало суму 489,14 грн.

У звязку із ненаданням відповідачем даних про спожиту електроенергію, розрахунок спожитої електроенергії за період з липня 2010 р. по 03.12.2010 р. було здійснено відповідно до п. 6.39 Правил та склало:

За липень 2010 р. - 619 кВт/год. на суму 514,61 грн.;

За серпень 2010 р. 822 кВт/год. на суму 669,77 грн.;

За вересень 2010 р. 796 кВт/год. на суму 655,27 грн.;

За жовтень 2010 р. 822 кВт/год. на суму 676,67 грн.;

За листопад 2010 р. 796 кВт/год. на суму 655,27 грн.;

За період з 01.12.2010 р. по 03.12.2010 р. 79 кВт/год. на суму 65,03 грн.

Всього за період з 01.06.2010 р. по 03.12.2010 р. відповідачем спожито електроенергії в кількості 4533 кВт/год. на суму 3725,76 грн.

Загальна сума боргу відповідача за спожиту електроенергію склала 3576,97 грн., враховуючи здійснену останнім до 01.06.2010 р. переплату у сумі 148,79 грн. (3725,76 грн. - 148,79 грн. = 3576,97 грн.).

Згідно з актом № 14853 від 03.12.2010 р. (а.с. 39) споживач був відключений від електропостачання за заборгованість.

06.01.2011 р. позивач направив на адресу відповідача поштою рахунок № 5542 (а.с. 37) за активну електроенергію на суму 3576,97 грн., що підтверджується відповідним реєстром та фіскальним чеком (а.с. 38).

Відповідно до ст.ст. 11, 509 ЦК України підставою виникнення цивільних прав і обовязків (зобовязань), які мають виконуватися належним чином і в установлений строк відповідно до вказівок закону, договору є договір.

Згідно зі ст.ст. 525, 526 ЦК України зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до вимог закону, умов договору. Одностороння відмова від виконання зобов`язання не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

Аналогічний припис містять п.п.1, 7 ст. 193 ГК України.

Статтею 530 ЦК України також передбачено, що якщо у зобовязанні встановлено строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

У пункті 4 додатку № 4 встановлено, що у разі відсутності попередньої оплати, оплата споживаної протягом розрахункового періоду електричної енергії проводиться споживачем плановими платежами по рахункам або платіжним вимогам-дорученням, які направляє йому постачальник електроенергії за плановий період або споживач самостійно проводить сплату згідно наступного графіку: з 1 по 15 число місяця на суму 45% від вартості обсягу договірної величини споживання електроенергії до 11 числа розрахункового періоду; з 16 по 30 число місяця на суму 45% від вартості обсягу договірної величини споживання електроенергії до 21 числа розрахункового періоду. У разі не проведення споживачем планових платежів постачальник має право відключити його електроустановку відповідно до діючого законодавства.

Відповідачем у порушення умов договору в обумовлені терміни не здійснено оплату за спожиту активну електроенергію за період з 01.06.2010 р. по 03.12.2010 р. на загальну суму 3576,97 грн. згідно з виставленим та направленим йому рахунком.

Відповідач своїм правом участі у судовому засіданні та надання письмового відзиву не скористався, позовні вимоги не спростував, доказів належного виконання договірних зобовязань по сплаті заборгованості у встановленому порядку не надав. Розрахунок заборгованості відповідає умовам договору та письмовим доказам, які надані позивачем і містяться у матеріалах справи.

Таким чином, вимоги про стягнення суми 3576,97 грн. боргу за спожиту активну електричну енергію підлягають задоволенню у повному обсязі.

Відповідно до ст. 49 ГПК України судові витрати покладаються на відповідача, оскільки спір доведений до суду, внаслідок його неправильних дій.

Керуючись ст.ст. 22, 49, 75, ст.ст. 8285 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з Фізичної особипідприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на користь Відкритого акціонерного товариства “Запоріжжяобленерго” в особі Запорізьких міських електричних мереж (69035, м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 25, код ЄДРПОУ 00130926; на поточний рахунок із спеціальним режимом використання № 260313141419 в ЗОУ ВАТ “Державний Ощадний Банк” м. Запоріжжя, МФО 313957) суму 3576 грн. 97 коп. боргу за активну електричну енергію. Видати наказ.

Стягнути з Фізичної особипідприємця ОСОБА_1 (АДРЕСА_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_1) на користь Відкритого акціонерного товариства “Запоріжжяобленерго” в особі Запорізьких міських електричних мереж (69035, м. Запоріжжя, вул. Волгоградська, 25, код ЄДРПОУ 00130926; на розрахунковий рахунок № 260030231709 в АТ “СБЕРБАНК РОСІЇ”, МФО 320627) суму 102 грн. 00 коп. витрат на державне мито та суму 236 грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення позову. Видати наказ.

Суддя Л.П. Гандюкова

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня підписання. Рішення оформлено і підписано 05.09.2011 р.

Часті запитання

Який тип судового документу № 18478723 ?

Документ № 18478723 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 18478723 ?

Дата ухвалення - 29.08.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 18478723 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 18478723 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 18478723, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

The court decision No. 18478723, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast was adopted on 29.08.2011. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find essential data about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find necessary data quickly.

The court decision No. 18478723 refers to case No. 20/5009/4035/11

This decision relates to case No. 20/5009/4035/11. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 18478721
Next document : 18478724