№ 1803872, 08.07.2008, Kyiv Commercial Court of Appeals

Approval Date
08.07.2008
Case No.
4/108
Document №
1803872
Form of court proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

01025, м.Київ, пров. Рильський, 8 т. (044) 278-46-14

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.07.2008 № 4/108

Київський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого: Сотнікова С.В.

суддів:

при секретарі:

За участю представників:

від позивача - Ковальчук С.М. (дов. б/н від 14.02.2008р.);

від відповідача - не з’явився;

від третьої особи - не з’явився;

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу Дарницька районна у м. Києві рада

на рішення Господарського суду м.Києва від 21.04.2008

у справі № 4/108

за позовом Колективне підприємство Торгово-виробнича фірма "Магазин 834"

до Дарницька районна у м. Києві рада

третя особа відповідача Фонд приватизації комунального майна Дарницького району м. Києва

про визнання незаконним та скасування рішення

ВСТАНОВИВ:

Рішенням Господарського суду міста Києва від 21.04.2008р. у справі №4/108 позов задоволено повністю.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням, Дарницька районна у місті Києві рада звернулась з апеляційною скаргою, в якій просить рішення місцевого суду скасувати, прийняти нове, яким в позові відмовити повністю.

Позивачем надано відзив на апеляційну скаргу відповідача, в якому він просить рішення місцевого господарського суду залишити без змін, апеляційну скаргу – без задоволення.

В день слухання справи представники відповідача та третьої особи в судове засідання не з’явились, про причини неявки апеляційний суд не повідомили. Враховуючи те, що в матеріалах справи мають місце докази належного повідомлення учасників судового процесу про час та місце проведення судового засідання по розгляду апеляційної скарги, колегія вважає можливим здійснити перевірку судового рішення суду першої інстанції у даній справі в апеляційному порядку за наявними матеріалами справи та без участі представників відповідача та третьої особи.

Розглянувши доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи, заслухавши пояснення представника позивача, колегія суддів вважає, що рішення суду першої інстанції підлягає скасуванню, а провадження у справі – припиненню з огляду на наступне.

Колективне підприємство “Торгово-виробнича фірма “Магазин 834” звернулось з позовом до Дарницької районної у місті Києві ради про визнання незаконним та скасування рішення ради від 27.12.2007р. № 39 в частині включення нежитлового приміщення, що знаходиться в м. Києві по пров. Руднєва, 1 до переліку об’єктів, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні.

Як було зазначено вище, рішенням Господарського суду міста Києва від 21.04.2008р. у справі № 4/108 позов задоволено повністю, визнано недійсним та скасовано рішення Дарницької районної у місті Києві ради від 27.12.2007р. № 39 в частині включення нежитлового приміщення, що знаходиться в м. Києві по пров. Руднєва, 1 до переліку об’єктів, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні. Спір вирішено за правилами встановленими Господарським процесуальним кодексом України.

Проте, на думку колегії суддів, зазначене рішення місцевого господарського суду прийнято з порушенням норм чинного процесуального права.

За визначенням термінів, що дається у статті 3 Кодексу адміністаривного судочинства України:

справа адміністративної юрисдикції (адміністративна справа) - переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір, у якому хоча б однією зі сторін є орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа або інший суб'єкт, який здійснює владні управлінські функції на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень (пункт 1 частини першої);

адміністративний позов - звернення до адміністративного суду про захист прав, свобод та інтересів у публічно-правових відносинах (пункт 6 частини першої);

суб’єкт владних повноважень - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб'єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень (пункт 7 частини першої).

Виходячи з зазначених норм, спір є публічно-правовим і підлягає розгляду в порядку адміністративної юрисдикції в тому разі, якщо він виник із публічно-правових відносин за участю суб’єкта владних повноважень.

Необхідною ознакою суб’єкта владних повноважень є здійснення цим суб’єктом владних управлінських функцій, причому ці функції повинні здійснюватися відповідним суб’єктом саме у тих правовідносинах, у яких виник спір.

Таким чином, від справ господарської юрисдикції за участю суб’єктів господарської діяльності і суб’єктів владних повноважень адміністративні справи відрізняються особливим змістом правовідносин між сторонами та предметом позовних вимог.

З огляду на викладене до компетенції господарських судів не відноситься розгляд справ у спорах про оскарження рішень (нормативно-правових актів чи актів індивідуальної дії), ухвалених суб’єктом владних повноважень, яким останній зобов’язує суб’єкта господарювання вчинити певні дії, утриматись від вчинення певних дій або нести відповідальність, за умови, що оскаржуваний акт згідно із законодавством України є обов’язковим до виконання.

Відповідно до ст. 9 Закону України “Про столицю України - місто-герой Київ” У місті Києві діють представницькі органи місцевого самоврядування - Київська міська рада, районні в місті ради, які є юридичними особами. Порядок формування та повноваження міської, районних у місті рад визначаються Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” з особливостями, передбаченими цим Законом.

Згідно ст. 26 Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” до виключної компетенції сільських, селищних, міських рад належить, зокрема таке питання, як прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна.

Статтею 73 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” встановлено, що акти ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної в місті ради, виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, прийняті в межах наданих їм повноважень, є обов’язковими для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Приймаючи оскаржуване рішення від 27.12.2007р. № 39 “Про приватизацію об’єктів комунальної власності територіальної громади Дарницького району м. Києва” відповідач діяв на виконання делегованих йому Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” повноважень, тобто здійснював владні управлінські функції на основі законодавства. Зазначене рішення відповідача є обов’язковим для позивача.

Предметом судового розгляду в даній справі є вимоги Колективного підприємства “Торгово-виробнича фірма “Магазин 834”, яке звернулось до господарського суду за захистом порушеного права на приватизацію нежитлового приміщення шляхом визнання недійсним та скасування рішенням відповідача.

Враховуючи викладене, колегія суддів відзначає, що за суб’єктним складом сторін та предметом спору дана справа відповідає наведеному вище нормативному визначенню адміністративної справи та підлягає розгляду адміністративними судами у порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 80 ГПК України господарський суд припиняє провадження у справі, якщо спір не підлягає вирішенню в господарських судах України.

Згідно ст. 101 ГПК України апеляційний господарський суд не зв'язаний доводами апеляційної скарги (подання) і перевіряє законність і обґрунтованість рішення місцевого господарського суду у повному обсязі.

За таких обставин, на думку апеляційної колегії рішення суду першої інстанції прийнято з порушенням норм процесуального права, що є беззаперечною підставою для його скасування та припинення провадження у даній справі.

Частиною 3 ст. 80 ГПК України встановлено, що про припинення провадження у справі виноситься ухвала, в якій мають бути вирішені питання про розподіл між сторонами господарських витрат, про повернення державного мита з бюджету, а також можуть бути розв’язані питання про стягнення штрафів, передбачених у пунктах 4 і 5 частини другої статті 83 цього Кодексу.

Статтею 8 Декрету Кабінету Міністрів України “Про державне мито” встановлено, що сплачене державне мито підлягає поверненню частково або повністю у випадку припинення провадження у справі або залишення позову без розгляду, якщо справа не підлягає розглядові в суді чи в господарському суді, а також коли позов подано недієздатною особою.

Таким чином, позивачу належить повернути сплачене ним державне мито при зверненні до господарського суду з позовною заявою в розмірі 85 грн.

Керуючись п. 1 ч. 1 ст. 80, ст.ст. 99, 101 – 105 ГПК України Київський апеляційний господарський суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Дарницької районної у місті Києві ради задовольнити частково.

2. Рішення Господарського суду міста Києва від 21.04.2008р. у справі № 4/108 скасувати.

3. Провадження у справі № 4/108 за позовом Колективного підприємства “Торгово-виробнича фірма “Магазин 834” до Дарницької районної у місті Києві ради, третя особа Фонд приватизації комунального майна Дарницького району м. Києва про визнання незаконним та скасування рішення припинити.

4. Повернути Колективному підприємству “Торгово-виробнича фірма “Магазин 834” (код ЄДРПОУ 16478933, 02099, м. Київ, пров. Руднєва, 1, р/р 26005200002435 в Дарницькій філії АКБ “Укрсоцбанк” м. Києва МФО 322023) з Державного бюджету України 85 (вісімдесят п’ять) грн. державного мита сплаченого платіжним дорученням № 120 від 14.02.2008р.

5. Матеріали справи № 4/108 повернути Господарському суду міста Києва.

Головуючий суддя

Судді

09.07.08 (відправлено)

Часті запитання

Який тип судового документу № 1803872 ?

Документ № 1803872 це

Яка дата ухвалення судового документу № 1803872 ?

Дата ухвалення - 08.07.2008

Яка форма судочинства по судовому документу № 1803872 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 1803872 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 1803872, Kyiv Commercial Court of Appeals

The court decision No. 1803872, Kyiv Commercial Court of Appeals was adopted on 08.07.2008. The procedural form is Economic, and the decision form is . On this page, you will find essential information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find useful information easily.

The court decision No. 1803872 refers to case No. 4/108

This decision relates to case No. 4/108. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 1803848
Next document : 1803894