Decision № 14624642, 14.03.2011, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
14.03.2011
Case No.
44/124
Document №
14624642
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 44/124 14.03.11 За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельні рішення» До Товариства з обмеженою відповідальністю «АТТІК»

Про стягнення 7793,44 34. грн..

          

Суддя Чеберяк П.П.

Представники:

від позивача           Якименко Ю.С..

від відповідача не з’явився

Рішення прийнято у судовому засіданні 14. 03. 2011 р, оскільки 28. 02. 2011 р. розгляд справи не відбувся. Ухвалою від 28.02.2011р. призначено розгляд справи на 14.03.2011р.

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельні рішення». (далі –позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовною заявою про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «АТТІК»( надалі - відповідач) 7793 (сім тисяч сімсот дев’яносто три) грн., 44 коп. заборгованості.

Ухвалою Господарського суду м. Києва від 25.01.11 р. порушено провадження у справі № 44/124 та призначено до розгляду на 28.02.2011р. Ухвалою суду від 28.02.2011р. розгляд справи було відкладено на 14.03.2011р. у зв’язку з неявкою в судове засідання представника відповідача. Представник позивача а судовому засіданні 14.03.2011 р. надав пояснення по суті справи та підтримав позов.

Представник відповідача в судове засідання не з’явився. Про причини неявки суд не повідомив, хоча про час і місце судових засідань був повідомлений належним чином.

Особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною в позовній заяві. (роз’яснення Президії Вищого Арбітражного суду України від 18.09.97 № 02 - 5/289 із змінами “Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України”).

Враховуючи те, що нез’явлення представників сторін не перешкоджає розгляду справи по суті, а матеріали справи є достатніми для вирішення спору в даному судовому засіданні, суд вважає за можливе розглянути позов у відсутності представника відповідача, за наявними у справі матеріалами згідно з вимогами статті 75 Господарського процесуального кодексу України.          

Розглянувши наявні у справі матеріали, всебічно і повно з’ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, Господарський суд міста Києва, -

ВСТАНОВИВ:

На замовлення відповідача позивач поставив, а відповідач прийняв будівельні матеріали на суму 7793, 44 грн.

06.12.2010 р. позивач направив відповідачу вимогу про оплату отриманої продукції. Відповідач залишив вимогу без відповіді.

Згідно ч. 1 ст. 692 ЦК України покупець зобов'язаний оплатити товар після його прийняття або прийняття товаророзпорядчих документів на нього, якщо договором або актами цивільного законодавства не встановлений інший строк оплати товару.

Відповідно до ч. 2 ст. 530 ЦК України, якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Відповідач у строк, передбачений Цивільним кодексом, свого обов’язку по оплаті поставленого товару не виконав.

Відповідно до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст.193 Господарського кодексу України суб‘єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов‘язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов‘язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Зазначене також кореспондується зі ст. 526 Цивільного кодексу України, де встановлено, що зобов‘язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Відповідно до ст. 599 Цивільного кодексу України зобов’язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.

Відповідно до ст.1 Господарського процесуального кодексу України підприємства та організації мають право звертатися до господарського суду згідно з встановленою підвідомчістю господарських справ за захистом своїх порушених прав та охоронюваних законом інтересів.

Згідно ч. 1 ст.32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору.

Згідно ст.33 Господарського процесуального кодексу України обов'язок доказування тих обставин, на які посилається сторона як на підставу своїх вимог та заперечень, покладається на сторону.

Враховуючи те, що наявні у справі матеріали свідчать про обґрунтованість вимог позивача, суд вважає, що позов підлягає задоволенню повністю.

Відповідно до ст. ст. 44, 49 ГПК України державне мито у сумі 102, 00грн. та витрати позивача на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 236,00 грн. підлягають стягненню з відповідача.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 208, 218, 525, 526, 530, 599, 610, 629, 692, 712 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України та ст.ст. 1, 32, 33, 43, 44, 49,80, 82-85 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва –

ВИРІШИВ:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю “АТТІК” (02002, м.Київ, вул.Луначарського 24, код ЄДРПОУ 32489363) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельні рішення»(08700, Київська обл., м.Обухів, вул.Промислова,9, код ЄДРПОУ 30219145 ) 7793, 44 грн. (сім тисяч сімсот дев’яносто три)грн., 44 коп. боргу, 102 (сто дві) грн. 00 коп. державного мита та 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3. Видати наказ.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання.

                    Суддя П.П. Чеберяк

Previous document : 14624636
Next document : 14624644