Decision № 13658756, 17.01.2011, Commercial Court of Kharkiv Oblast

Approval Date
17.01.2011
Case No.
62/287-10
Document №
13658756
Form of legal proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,

тел. приймальня (057) 705-14-50, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41

_____________

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"17" січня 2011 р. Справа № 62/287-10

вх. № 9730/4-62

Суддя господарського суду Суярко Т.Д.

при секретарі судового засідання Філіппова В.С.

за участю представників сторін:

прокурора - Фатєєва А.І.,посв.№15 від 15.01.10р.

позивача - Манахова О.О., дов.№3879 від.15.12.2010р.

3-й особи - Денисов Д.В., дов. №9953/10/10-019 від 10.11.10р.

відповідача - не з"явився.

розглянувши справу за позовом Чугуївський міжрайонний прокурор м. Чугуїв в особі Чугуївська районна державна адміністрація, м. Чугуїв

до ТОВ "Чугуївський Завод Будматеріалів" смт. Кочеток

про стягнення 7760,44 грн.

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Чугуївського району Харківської області інтересах держави в особі Чугуївської районної державної адміністрації Харківської області звернувся до господарського суду із позовною заявою про стягнення з відповідача - ТОВ "Чугуївськой завод будматеріалів" 7760,44 грн. заборгованості по орендній платі за землю, мотивуючи позовні вимоги не належним виконанням з боку відповідача зобов"язань за договором оренди землі №45/06-12 від 25.04.07р.

Представник позивача та прокурор підтримують позовні вимоги у повному обсязі та просять суд їх задовольнити.

Представник відповідача у призначене судове засідання не з"явився, витребуваних судом документів не надав, про причини неявки суд не повідомив, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином

Відповідно до п. 3.6 Роз’яснення президії Вищого арбітражного суду України від 18.09.1997 № 02-5/289 “Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України”, особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві.

У разі нез'явлення в судове засідання представника відповідача, суддя має право відкласти розгляд справи (стаття 77 ГПК), вжити заходів, передбачених пунктом 5 статті 83 ГПК або статтею 90 ГПК, чи прийняти рішення за відсутності цього представника (частина третя статті 70 ГПК).

Ухвали господарського суду, які надсилались на адресу відповідача, а також засновника ТОВ "Чугуївський Завод Будматеріалів" повернуті до суду у зв’язку із тим, що, згідно довідки поштового відділення, адресат за вказаною адресою не проживає (арк.с.27-30, 46-49).

Згідно Інформаційного листа Вищого господарського суду України N 01-8/1228, 02.06.2006 року “Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2005 році” до повноважень господарських судів не віднесено установлення фактичного місцезнаходження юридичних осіб або місця проживання фізичних осіб - учасників судового процесу на час вчинення тих чи інших процесуальних дій. Тому примірники повідомлень про вручення рекомендованої кореспонденції, повернуті органами зв'язку з позначками “адресат вибув”, “адресат відсутній”і т.п., з урахуванням конкретних обставин справи можуть вважатися належними доказами виконання господарським судом обов'язку щодо повідомлення учасників судового процесу про вчинення цим судом певних процесуальних дій.

Враховуючи вищезазначене, та зважаючи на приписи ч. 1 ст. 18 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців”, відповідно до якої, якщо відомості, які підлягають внесенню до Єдиного державного реєстру, були внесені до нього, то такі відомості вважаються достовірними і можуть бути використані в спорі з третьою особою, доки до них не внесено відповідних змін. А отже, відповідач був належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду справи й відсутність представника відповідача не перешкоджає розгляду справи по суті.

З’ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши надані учасниками судового процесу докази, суд встановив наступне.

Таким чином, судом вжито всі заходи для належного повідомлення відповідача про час та місце розгляду справи, а тому суд вважає за можливе розглядати справу за відсутності представника відповідача за наявними в справі матеріалами, як передбачено статтею 75 Господарського процесуального кодексу України.

З’ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтуються позовні вимоги, дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення представників сторін, дослідивши надані учасниками судового процесу докази, суд встановив наступне.

25.04.2007р. між позивачем та відповідачем було укладено договір оренди землі (далі - договір), що зареєстрований у Чугуївському районному відділі ХРВ ДП ЦДЗК в державному реєстрі земель 08.05.2007р. за №040768200001., у відповідності до умов якого позивач на підставі розпорядження Чугуївської державної адміністрації №82 від 26.02.2004 р. надав відповідачеві в довгострокове платне користування земельну ділянку, загальною площею 3,3161 га, яка знаходяться за адресою: Харківська обл., Чугуївський район, землі Кочетоцької селищної ради, зона №11, комплекс будівель №11. Пунктом 8 договору передбачено, що договір укладено строком на 10 років. Після закінчення строку договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за 30 днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

Пунктом 9 договору передбачено, що орендна плата за земельну ділянку вноситься Орендарем (відповідачем) у грошовій формі на спеціальний селищний рахунок. Інформація щодо реквізитів отримується у відповідному органі державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки. Розмір орендної плати за земельну ділянку становить 3,0 % від нормативної грошової оцінки землі у сумі 10519,71 грн. на рік.

Відповідно до пунктів 10, 11 названого вище договору орендна плата за землю здійснюється з урахуванням індексів інфляції та сплачується рівними частками щомісячно у сумі 1/12 річної орендної плати.

Чугуївською об"єднаною державною податковою інспекцією у Харківській області проведено перевірку ТОВ "Чугуївський завод будівельних матеріалів" з питань своєчасності сплати узгодженого податкового зобов"язання та складено відповідний акт №619/1523/05423739 від 10.06.2009 р. Документальною перевіркою встановлені порушення: частини 1 ст.1 Закону України "Про плату за землю" (зі змінами та доповненнями) від 03.07.1992 року №2535-ХІІ несвоєчасно здійснена сплата узгодженого податкового зобов"язання по орендній платі за землю по терміну 02.03.2009р. в сумі 1020,64 грн. та несплата узгоджених податкових зобов"язань по орендній платі за землю по термінам 30.03.2009р. в сумі 1038,17 грн., 30.04.2009р. в сумі 1038,17 грн., 01.06.2009р. в сумі 1038,17 грн. (арк.с. 22)

Як вказують прокурор та позивач Орендар (відповідач) систематично порушував умови договору щодо своєчасного внесення орендної плати за оренду землі, внаслідок чого станом на 05.10.10р. у відповідача виникла заборгованість з орендної плати за землю у сумі 7760,44 грн. (арк.с.52)

Судом встановлено, що відповідач у податковій декларації №54, поданій 15.01.09р., самостійно визначив щомісячний розмір орендної плати у сумі 1099,42 грн.

Надаючи правову кваліфікацію викладеним обставинам, суд виходить з наступного.

Згідно ч.2 ст. 792 Цивільного кодексу України та ч.7 ст. 93 Земельного кодексу України відносини щодо найму (оренди) земельної ділянки регулюються законом.

Відповідно до статті 2 Закону України "Про оренду землі" відносини, пов'язані з орендою землі, регулюються Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також договором оренди землі.

Статтею 21 цього Закону встановлено, що орендна плата за землю - це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою. Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Закону України "Про плату за землю").

Згідно ст.2 Закону України "Про плату за землю" використання землі в Україні є платним. Плата за землю справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, що визначається залежно від грошової оцінки земель.

Відповідно до ст. 20 Закону України "Про плату за землю" платежі за землю у вигляді земельного податку чи орендної плати зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням земельної ділянки.

За приписами до ст.ст. 14, 27 Закону України "Про плату за землю" контроль за правильністю обчислення і справляння земельного податку, а також орендної плати за земельні ділянки комунальної власності здійснюється органами державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки.

Крім того, згідно п.8 ст.14 Закону України "Про систему оподаткування" до загальнодержавних податків і зборів (обов'язкових платежів) належить плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки комунальної власності).

Відповідно до п. 5.1 ст. 5 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", податкове зобов'язання, самостійно визначене платником податків у податковій декларації, вважається узгодженим з дня подання такої податкової декларації.

Статтями 24, 35 Закону України "Про оренду землі" передбачено право орендодавця вимагати від орендаря своєчасного внесення орендної плати; спори пов'язані з орендою землі, вирішуються у судовому порядку.

Згідно ст.193 Господарського кодексу України та ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України, яка містить аналогічні положення, одностороння відмова від виконання зобов'язань, крім випадків, передбачених законом не допускається. Зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до закону, інших актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Частиною 1 статті 530 Цивільного кодексу України передбачено, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно відлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно зі ст. 610 Цивільного кодексу України, порушенням зобов'язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Враховуючи вказані обставини та те, що відповідач не надав суду жодного доказу, який би спростовував наявність заборгованості перед позивачем, хоча мав можливість скористуватись своїми процесуальними правами та надати документи в обґрунтування своєї позиції по справі, суд дійшов висновку про те, що позовні вимоги прокурора та позивача про стягнення з відповідача заборгованості по орендній платі в сумі 7760,44 грн. правомірна та обґрунтована, така, що не спростована відповідачем, тому підлягає задоволенню.

Відповідно до ст.ст. 44, 49 ГПК України, витрати по сплаті держмита та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу підлягають віднесенню на відповідача.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 525, 526, 530, 610, 625 Цивільного кодексу України, ст.ст. 193 Господарського кодексу України, ст. 2, 21 Закону України "Про оренду землі", ст. 14, 20, 27 Закону України "Про плату за землю", ст. 14 Закону України "Про систему оподаткування", п.1.4. ч.1 ст.1, п.5.1 ст.5, п. 16.1.1. ст.16, п.16.1.2. ст.16, п.16.4.1. ст.16 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", ст.ст. 1, 4, 12, 22, 32, 33, 38, 43, 44, 49, 75, ст.ст. 82-85 Господарського процесуального кодексу України, суд,-

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити повністю.

Стягнути з ТОВ "Чугуївський завод будматеріалів" (Харківська обл., Чугуївський район, смт. Кочеток, вул. Леніна, 2а, код 05423739) на користь Чугуївської районної державної адміністрації (м. Чугуїв, харківська обл., вул. К.Либкнехта, 29, Чугуївське ВДК код 24134478 р/р 31118115600460 Банк ГДУДКУ МФО 851011) 7760,44 грн. боргу по орендній платі за землю.

Стягнути з ТОВ "Чугуївський завод будматеріалів" ( Харківська обл., Чугуївський район, смт. Кочеток, вул. Леніна, 2а, код 05423739) на користь державного бюджету України (відділення державного казначейства м. Харкова, код ЄДРПОУ 24134490, рахунок 31110095700002 в Управління державного казначейства у Харківський області, МФО 851011, код бюджетної класифікації 22090200, символ звітності 095) -102 грн. державного мита.

Стягнути з ТОВ "Чугуївський завод будматеріалів" ( Харківська обл., Чугуївський район, смт. Кочеток, вул. Леніна, 2а, код 05423739) на користь державного бюджету України (рахунок №31219264700002, код бюджетної класифікації доходів бюджету (КБКД) 22050003, символ звітності 264, отримувач: УДК у М.Харкові ГУДКУ у Харківській області, код ЄДРПОУ: 24134490, МФО банку: 851011, банк отримувача ГУДКУ у Харківській області) - 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Видати накази після набрання рішенням законної сили.

Суддя Суярко Т.Д.

Повний текст рішення по справі №62/287-10 підписано 17.01.11р.

Previous document : 13658755
Next document : 13658757