Decree № 13616277, 01.02.2011, Commercial Court of Kherson Oblast

Approval Date
01.02.2011
Case No.
12/108-б-10
Document №
13616277
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Горького, 18

_________________ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"01" лютого 2011 р. Справа № 12/108-Б-10

Господарський суд Херсонської області у складі судді Пінтеліна Т.Г., при секретарі Бєловій О.С., розглянувши справу

за заявою: Державної податкової інспекції у м. Херсоні

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Елінг-Стар" вул. 21 Січня, буд. 37, офіс 606, м. Херсон код ЄДРПОУ 35568433

про визнання банкрутом

за участю представників:

від кредитора - Князєва Я.Є., довір. № 21189/9/10105 від 30.12.2010р.

від боржника - не прибули

в с т а н о в и в:

Кредитор звернувся до господарського суду із заявою про визнання боржника банкрутом з урахуванням особливостей, встановлених статтею 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, оскільки боржник має заборгованість перед державним бюджетом ( орган стягнення ДПІ ) загальною сумою 2266грн. До заяви додано копії наступних документів довідки статуправління про включення боржника до Єдиного державного реєстру, свідоцтва про державну реєстрацію, інших документів, що підтверджують наявність заборгованості боржника, про відсутність будь-якої господарської та підприємницької діяльності боржника.

У призначене судове засідання боржник не прибув, витребувані судом документи не надав. До суду повернулась копія ухвали про порушення справи направлена на адресу боржника з відміткою пошти про відсутність адресанта за зазначеною адресою.

Ухвалами суду від 25.11.2010р. та 12.01.11р. розгляд справи було відкладено для отримання додаткової інформації та повторного виклику боржника.

На вимогу суду надійшли довідки стосовно документів та активів боржника - від АКБ " ЮНЕКС" супровідний лист з додатком, від ДПІ ум. Херсоні лист з додатком, від ПАТ КБ " Інтербанк" супровідні листи з додатком, від державного реєстратора лист.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Елінг - Стар»зареєстровано рішенням Херсонського міськвиконкому від 11.12.07р.

Як платник податків ТОВ " Елінг-Стар" взято на податковий облік до ДПІ у м. Херсоні.

Згідно даних особових рахунків податковий борг підприємства станом на 28.09.10 становить 2266,00 грн., який складається з ;

Податковий борг по податку на прибуток приватних підприємств - 170,00 грн. (штрафні санкції - 170,00 грн.) виник 28.07.08р. в результаті несплати податкового зобов'язання, нарахованих згідно податкового повідомлення-рішення (форми "Р") від 11.07.08р. на загальну суму 170,00 грн. (за штрафними (фінанс.) санкціями - 170,00 грн.), яке прийнято на підставі акту перевірки від 10.07.08р. про результати невиїзної документальної перевірки ТОВ "Елінг - Стар", своєчасності подання податкової звітності з податку на прибуток за 1 квартал 2008 року.

Податковий борг по податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) - 2 096,00 грн. (основний платіж - 2 096,00 грн.) виник 01.07.08 в результаті несплати податкового зобов'язання, самостійно задекларованого платником податків згідно податкової декларації по податку на додану вартість за травень 2008 року від 20.06.08р. на суму 2096,00грн.

Залишок несплачених податкового зобов'язань становить 2096,00грн.

Для стягнення податкового боргу ДПІ у м. Херсоні вжиті наступні заходи:

Згідно підпункту 6.2.1 статті 6 Закону України № 2181-ІІІ боржнику вручено першу податкову вимогу від 03.07.08 на суму - 2 096,00 три., яка розміщена на дошці податкових оголошень 14.07.08, та другу податкову вимогу від 14.08.08 на суму 266,00 грн., яка вручена поштою 20.08.08.

Згідно статті 10 Закону України № 2181-ІІІ податковим органом прийнято Рішення про стягнення коштів та Продаж інших активів платника податків в рахунок погашення його податкового боргу від 22.09.08.

Кредитором проведено перевірку достовірності юридичної адреси ТОВ «Елінг - Стар», в результаті , якої встановлено, що за адресою: юридичною адресою боржник не знаходиться, про що складено акт від 14.07.08 „Про результати перевірки достовірності юридичної адреси ТОВ «Елінг - Стар». До Єдиного державного реєстру направлено Повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням форми № 18-ОПП від 11.08.08р. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 08.09.10р. в ЄДР внесено запис, що не підтверджено місцезнаходження юридичної особи.

З метою встановлення наявності активів зареєстрованих за ТОВ " Елінг-Стар" кредитором направлено запити до державних органів реєстрації та отримані довідки: Херсонського державного технічної інвентаризації про відсутність зареєстрованих за боржником домоволодінь, УДАІ УМВС України в Херсонській області про відсутність зареєстрованого за боржником автомототранспорту, Інспекції держав технічного нагляду облдержадміністрації про відсутність зареєстрованої сільгосптехніки за боржником.

До ГВПМ ДПІ у м. Херсоні направлено службову записку щодо встановлення фактичного місцезнаходження активів ТОВ «Елінг - Стар»для реєстрації податкової застави та подальшої реєстрації активів в рахунок погашення податкового боргу. ДПІ у м. Херсоні надано службову записку, що встановити фактичне місцезнаходження активів ТОВ «Елінг - Стар»не вдалося.

Управлінням оподаткування юридичних осіб повідомлено, що підприємство ТОВ «Елінг Стар»до ДПІ у м. Херсоні не звітує, про що складено акт від 13.09.10 "Про результати перевірки надання податкових звітів про результати фінансово - господарської діяльності ТОВ «Елінг - Стар»з 21.10.08 по 13.09.10".

Податковим органом були застосовані заходи стягнення податкового боргу в судовому порядку згідно підпункту 3.1.1 пункту 3.1 статті 3 Закону України № 2181-ІІІ. Постановою Херсонського окружного адміністративного суду від 30.04.09 позов ДПІ у м. Херсоні задоволено. Виконавчий лист по адміністративній справі направлено на виконання до ВДВС Суворовського РУЮ у м. Херес Постановою ВДВС Суворовського РУЮ у м. Херсоні від 25.06.10 повернуто виконавчий лист стягувачеві у зв'язку з відсутністю боржника за місцезнаходженням.

Матеріали справи та відомості про майновий стан боржника свідчать про те, що підприємницька діяльність боржника відсутня протягом тривалого часу, боржник неспроможний провести розрахунок з кредиторами без визнання його банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, відсутні будь-які активи для відновлення підприємницької діяльності боржника .

Згідно статті 209 Господарського кодексу України, у разі нездатності суб'єкта підприємництва після настання встановленого строку виконати свої грошові зобов'язання перед іншими особами або державою інакше як через відновлення його платоспроможності, цей суб'єкт відповідно до частини четвертої статті 205 цього Кодексу визнається неспроможним. Нездатність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування визначеної судом ліквідаційної процедури вважається банкрутством.

Відповідно ст. 23 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури :

- підприємницька діяльність банкрута завершується за кінченням технологічного циклу з виготовлення продукції у разі можливості її продажу;

- строк виконання всіх грошових зобов'язань банкрута та зобов'язання щодо сплати страхових внесків на загаль нообов'язкове державне пенсійне страхування та інші види загальнообов'язкового державного соціального страхуван ня, податків і зборів (обов'язкових платежів) вважається таким, що настав;

- припиняється нарахування неустойки (штрафу, пені), процентів та інших економічних санкцій по всіх видах за боргованості банкрута;

- відомості про фінансове становище банкрута переста ють бути конфіденційними чи становити комерційну таєм ницю;

- укладення угод, пов'язаних з відчуженням майна бан крута чи передачею його майна третім особам, допускаєть ся в порядку, передбаченому Законом,

- скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпоря дження майном такого боржника. Накладення нових аре штів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається;

- вимоги за зобов'язаннями боржника, визнаного банкру том, що виникли під час проведення процедур банкрутства, можуть пред'являтися тільки в межах ліквідаційної про цедури;

- виконання зобов'язань боржника, визнаного банкрутом, здійснюється у випадках і порядку, передбаченому цим розділом.

3 дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури припиняються повноваження органів управлін ня банкрута щодо управління банкрутом та розпоряджен ня його майном, ке рівник банкрута звільняється з роботи у зв'язку з банкрут ством підприємства, про що робиться запис у його трудовій книжці, а також припиняються повноваження власника (власників) майна банкрута .

Опублікування відомостей про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури здійсню ється ліквідатором у офіційних друкованих органах за рахунок банкрута у п'ятиденний строк з дня прийняття постанови про визнання боржника банкрутом. Відомості про визнання боржника банкрутом і про відкриття ліквідаційної процедури повинні містити:

- найменування та інші реквізити боржника, визнаного банкрутом;

- найменування господарського суду, в провадженні яко го знаходиться справа про банкрутство;

- дату прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;

- відомості про ліквідатора (ліквідаційну комісію)

Відповідно до ст. 25 Закону, посадові особи банкрута зобов'язані передати всі документи, печатки, штампи, бланки банкрута і його активи ліквідатору. Невиконання цієї вимоги Закону є складом злочину, згідно ст. 221 Кримінального кодексу України –Незаконні дії у разі банкрутства.

Відповідно до пункту 2 статті 2 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" державний орган з питань банкрутства забезпечує реалізацію процедури банкрутства щодо відсутнього боржника.

Станом на день розгляду справи до суду не надійшли відомості від Херсонського обласного сектора з питань банкрутства щодо кандидатури арбітражного керуючого для призначення ліквідатором по справі.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 22 –34, 52 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом ”, ст. 86 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 209 –215 Господарського кодексу України, суд -

п о с т а н о в и в:

1. Визнати грошові вимоги ДПІ у м. Херсоні до ТОВ " Еленг-Стар" у розмірі 2266,00грн.

2. Визнати Товариства з обмеженою відповідальністю "Елінг-Стар" вул. 21 Січня, буд. 37, офіс 606, м. Херсон код ЄДРПОУ 35568433 банкрутом та відкрити щодо нього ліквідаційну процедуру строком на 3 місяці.

3. Призначити ліквідатором банкрута Херсонський обласний сектор з питань банкрутства та зобов'язати його здійснити ліквідаційну процедуру банкрута та надати суду звіт та ліквідаційний баланс згідно ст. 32 Закону

4. Припинити повноваження органів управління банкрута щодо управління банкрутом та розпорядження його майном, припинити повноваження власників майна банкрута.

5. Постанову надіслати: ДПІ у м. Херсоні, боржнику, ВДВС Суворовського РУЮ, Херсонському обласному сектору з питань банкрутства, Херсонському міськвиконкому (державному реєстратору).

Суддя Т.Г. Пінтеліна

7 екз.

Часті запитання

Який тип судового документу № 13616277 ?

Документ № 13616277 це Постанова

Яка дата ухвалення судового документу № 13616277 ?

Дата ухвалення - 01.02.2011

Яка форма судочинства по судовому документу № 13616277 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 13616277 ?

В Commercial Court of Kherson Oblast
Previous document : 13616273
Next document : 13616281