№ 1311365, 24.01.2008, Donetsk Commercial Court of Appeals

Approval Date
24.01.2008
Case No.
33/281
Document №
1311365
Form of court proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

донецький апеляційний господарський суд

Постанова

Іменем України

21.01.2008 р. справа №33/281

Донецький апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

головуючого:

Акулової Н.В.

суддів

Гези Т.Д. , Дзюби О.М.

за участю представників сторін:

від позивача:

не з'явився,

від відповідача:

Пуговкіна А.В., довіреність №19 від 30.08.2007року,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу

Закритого акціонерного товариства "Енерговугілля" м.Донецьк

на рішення

господарського суду

Донецької області

від

19.11.2007 року

по справі

№33/281 (Новікова Р.Г.)

за позовом

Комунального підприємства "Олександрія-водоканал" м.Олександрія

до

Закритого акціонерного товариства “Енерговугілля” м.Донецьк в особі Олександрійської філії Рудоремонтний завод м.Олександрія

про

стягнення основного боргу за надані послуги з водопостачання та водовідведення у розмірі 70 015 грн. 81 коп., індексу інфляції у розмірі 1 541 грн. 68коп., 3-х % річних у розмірі 155 грн. 38 коп., пені у розмірі 87 грн. 76 коп

У судовому засіданні оголошувалась перерва на 21.01.2008року на 10:00

В С Т А Н О В И В:

Комунальне підприємство “Олександрія –водоканал” м.Олександрія Кіровоградська область звернулось до господарського суду Донецької області з позовом до Закритого акціонерного товариства “Енерговугілля” м.Донецьк в особі Олександрійської філії Рудоремонтний завод м.Олександрія про стягнення основного боргу за водопостачання та водовідведення в сумі 70015грн.81коп., пені в сумі 475грн.14коп, інфляційних нарахувань в сумі 6296грн.56коп, 3% річних в сумі 644грн.04коп. / арк. справи 2-3/.

На підставі ст. 22 Господарського процесуального кодексу України позивач заявою №2856/14 від 13.11.2007року зменшив розмір позовних вимог та просить стягнути з відповідача основний борг за надані послуги з водопостачання та водовідведення у розмірі 70015грн. 81коп., індекс інфляції у розмірі 1541грн.68коп., 3-х% річних у розмірі 155грн.38коп., пеню у розмірі 87грн.76коп./арк. справи 78-79/

Рішенням від 19.11.2007року господарський суд Донецької області / суддя Новикова Р.Г./ позовні вимоги задовольнив, стягнув з відповідача на користь позивача суму основного боргу за надані послуги з водопостачання та водовідведення у розмірі 70015грн.81коп. за період з квітня 2006р. по березень 2007р., суму інфляційної складової у розмірі 1541грн.68коп., 3-х% річних у розмірі 155грн.38коп., пені у розмірі 87грн. 76коп.. /арк. справи81-83/.

Рішення мотивоване тим, що між Комунальним підприємством „Олександрія - водоканал” та Закритим акціонерним товариством „Енерговугілля” в особі Рудоремонтного заводу укладений договір №1115 від 01.05.2004р. на відпуск води з комунального водопроводу і прийняття стоків в комунальну каналізацію , строком на 1 рік, вступає в дію з його підписання і вважається щорічно продовженим (але не більше 3 років), якщо за місяць до закінчення строку дії не послідує заява однієї з сторін про розірвання Договору чи його перегляд; згідно листа Олександрійської філії Закритого акціонерного товариства „Енерговугілля” №10-73/12 від 01.03.2006р. Комунальному підприємству „Олександрія водоканал” запропоновано заключити єдиний договір на 2006р. про відпуск води з комунального водопроводу і прийняття стоків в комунальну каналізацію відносно таких структурних підрозділів Олександрійської філії Закритого акціонерного товариства „Енерговугілля”: Теплоелектроцентраль №3; Олександрійський рудоремонтний завод; Управління по монтажу та ремонту гірничошахтного обладнання; Димитрівська брикетна фабрика. 13.06.2006р. між Комунальним підприємством „Олександрія - водоканал” та Закритим акціонерним товариством „Енерговугілля” в особі Олександрійської філії Закритого акціонерного товариства „Енерговугілля” укладений договір №694/2 про надання послуг постачання холодної води та водовідведення. Відповідно до договорів №1115 від 01.05.2004р. та №694/2 від 13.06.2006р. позивач бере на себе зобов’язання по забезпеченню відповідача питною водою та відведення і очистку стічних вод, відповідач зобов’язаний своєчасно оплачувати надані йому послуги з водопостачання та водовідведення, належно експлуатувати та зберігати водопровідні та каналізаційні мережі, пристрої та прилади на них. Як вбачається з актів №223 від 14.04.2006р., №269 від 16.05.2006р., №213 від 15.06.2006р., №281 від 18.07.2006р., №246 від 15.09.2006р., №198 від 15.11.2006р., №275 від 15.12.2006р., №183 від 16.01.2007р., №243 від 15.02.2007р., №276 від 15.03.2007р. за період з квітня 2006р. по березень 2007р. Рудоремонтному заводу Закритого акціонерного товариства „Енерговугілля” позивачем надано послуги з водовідведення та водопостачання на суму 70015грн.81коп. Пунктом 3.1 договору №1115 від 01.05.2004р. та договору №694/2 від 13.06.2006р. передбачено, що розрахунки за використану Абонентом воду та скид стоків здійснюються згідно пунктів 12.1 –12.7, 21.1 –21.10 Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України, затверджених наказом Державного Комітету України по житлово-комунальному господарству від 1 липня 1994р. №65 (далі - Правил), чинного законодавства України і тарифами, затвердженими міськвиконкомом. Пунктом 12.9 Правил встановлено, що рахунки або інші платіжні документи за воду підлягають оплаті абонентами у триденний строк після їх подачі Водоканалом. Відлік зазначених строків починається з наступного дня після вручення рахунку чи пред'явлення в банк платіжних документів. У випадку встановлення Водоканалом абоненту конкретного строку оплати за воду відлік прострочення платежу починається з наступного дня після закінчення цього строку. Вихідні і святкові дні до уваги не беруться. Тобто, конкретний строк оплати за надані послуги з водопостачання та водовідведення договорами №1115 від 01.05.2004р.та №694/2 від 13.06.2006р. не передбачений, спірні правовідносини регулюються нормами статті 530 Цивільного кодексу України. Так, згідно пункту 2 вищезазначеної статті, якщо строк (термін) виконання боржником обов'язку не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов'язок у семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, якщо обов'язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства. Як вбачається з матеріалів справи, вимогу пред’явлено 29.08.2007р. Відповідач повинен був здійснити оплату за надані за договорами №155/1169 від 23.09.2004р. та №694/2 від 13.06.2006р. послуги з водовідведення та водопостачання 06.09.2007р.

Доказів належного виконання умов договору на відпуск води з комунального водопроводу і прийняття стоків в комунальну каналізацію №1115 від 01.05.2004р. та договору про надання послуг постачання холодної води та водовідведення №694/2 від 13.06.2006р. відповідачем до суду не надано. Факт невиконання відповідачем взятих на себе зобов’язань підтверджений матеріалами справи.

Позивач обґрунтовано вимагає стягнення з відповідача трьох відсотків річних за період з 06.09.2007р. по 02.10.2007р. у сумі 155грн.38коп. та суми інфляційної складової за період з 06.09.2007р. по 02.10.2007р. у розмірі 1541грн.68коп.,пені за період з 06.09.2007р. по 02.10.2007р. у розмірі 02грн.47коп. ‘

Закрите акціонерне товариство “ Енерговугілля” м.Донецьк в апеляційній скарзі просить скасувати рішення господарського суду Донецької області від 19.12.2007року у справі № 33/281 та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог в частині стягнення основного боргу в сумі 58856грн.91коп.,3% річних в сумі 121грн.49коп., інфляційних в сумі 1533грн.56коп, пені в сумі 75грн.61коп. посилаючись на те, що висновки суду першої інстанції не відповідають фактичним обставинам справи, невірне застосування судом норм матеріального права./ арк. справи 89091/.

У судовому засіданні представник Закритого акціонерного товариства “Енерговугілля” м.Донецьк змінив апеляційні вимоги та просить скасувати рішення господарського суду Донецької області від 19.11.2007року у справі № 33/281.

Апеляційна скарга мотивована тим, що у відповідності з п.п. 3.3. договорів №1115 від 01.05.2004року та №694/2 від 13.06.2006року, платіжні документи на воду та стоки підлягають оплаті - Абонентом / відповідачем/ у 5-ти дений строк після їх пред’явлення Водоканалом / позивачем/, відлік зазначеного терміну починається з наступного дня після отримання рахунку чи пред’явлення в банк платіжних доручень., тобто, строк виконання зобов’язання чітко визначений в договорі, тому посилання на ст. 530 Цивільного кодексу України є безпідставним. Акт звірки розрахунків не може розцінюватись як документ, згідно якого виникає зобов’язання, оскільки наявність чи відсутність зобов’язань сторін підтверджується первинними документами - договором, накладними, рахунками. Згідно п.п 2.2 вказаних договорів облік використаної води здійснюється за показниками водолічільників, встановлених на водопровідних мережах, повірених і опломбованих органами Держстандарту або згідно розрахункових норм, затверджених міськвиконкомом за узгодженням з Водоканалом. Показники водолічильників фіксуються Абонентом спільно з представником Водоканалу, про що складається акт, підписаний обома сторонами, в матеріалах справи наявні тільки акти №223 від 14.04.2006р., №269 від 16.05.2006р., №213 від 15.06.2006р., №281 від 18.07.2006р., №246 від 15.09.2006р., №198 від 15.11.2006р., №275 від 15.12.2006р., №183 від 16.01.2007р., №243 від 15.02.2007р., №276 від 15.03.2007р., при арифметичному підрахуванні сум за актами загальна складова дорівнює 61308грн.95коп, а не 70015грн.81коп, як зазначено у рішенні. За період, за який стягується заборгованість - з квітня 2006р. по березень 2007р. відповідачем були частково сплачені отримані рахунки: рахунок №5745 від 21.12.2006року / акт №275 від 15.12.2006року / сплачено в сумі 3000грн платіжним дорученням №24 від 30.01.2007року; рахунок №717 від 22.02.2007року / акт №243 від 15.02.2007року / сплачено в сумі 3000грн. платіжним дорученням №2941 від 23.03.2007року; рахунок №1170 від 23.03.2007року /акт №276 від 15.03.2007року/ сплачено в сумі 5000грн. платіжним дорученням №2776 від 16.08.2007року, тоді як загальна сума, що належала до оплати у відповідності з рахунками, що отримані відповідачем, складає 22158грн.90коп., тому зобов’язання у відповідача перед позивачем виникло лише на залишкову вартість неоплачених рахунків - 11158грн.90коп. з огляду на викладене, відповідно повинні бути зменшені пеня, інфляційні та 3% річних, належить до стягнення –3% річних в сумі 33грн.89коп, індекс інфляції - 8грн.12коп, пеня - 12грн.15коп.

Представник Комунального підприємства “ Олександрія –водоканал” м.Олександрія у судове засідання не з’явився, про час та місце судового розгляду справи повідомлений належним чином.

Комунальне підприємство “Олександрія –водоканал” м.Олександрія Кіровоградська область звернулось до Донецького апеляційного господарського суду з телеграмою від 18.01.2008року, в якій просить рішення господарського суду Донецької області від 19.11.2007року у справі №33/281 змінити в частині суми, що підлягає стягненню, оскільки відповідачем на рахунок позивача перераховано 11000грн.

Колегія суддів Донецького апеляційного господарського суду у відповідності до ст.ст. 28-29 Закону України „Про судоустрій” та ст. 101 ГПК України на підставі встановлених фактичних обставин переглядає матеріали господарської справи та викладені в скарзі доводи щодо застосування судом при розгляді норм матеріального та процесуального права, що мають значення для справи.

Розглянувши матеріали господарської справи, апеляційну скаргу, заслухавши у судовому засіданні представників сторін, судова колегія дійшла висновку, що оскаржуване рішення підлягає зміні з наступних підстав.

Згідно ст. 19 Закону України “Про питну воду та питне водопостачання” послуги з питного водопостачання надаються споживачам підприємством питного водопостачання на підставі договору.

Як встановлено судом першої інстанції, 01.05.2004року між Комунальним підприємством „Олександрія - водоканал” (Водоканал) та Закритим акціонерним товариством „Енерговугілля” в особі Рудоремонтного заводу ( Абонент) укладений договір №1115 на відпуск води з комунального водопроводу і прийняття стоків в комунальну каналізацію /арк. справи 11-12/.

У відповідності з п. 5.1 даного договору цей договір укладається строком на один рік , вступає в дію з дня його підписання і вважається щорічно продовженим /але не більше 3 років/, якщо за місяць до закінчення строку дії не послідує заява однієї з сторін про розірвання договору чи його перегляд.

Як вбачається з листа Олександрійської філії Закритого акціонерного товариства „Енерговугілля” №10-73/12 від 01.03.2006року, позивачу запропоновано укласти єдиний договір на 2006рік про відпуск води з комунального водопроводу і прийняття стоків в комунальну каналізацію відносно таких структурних підрозділів Олександрійської філії Закритого акціонерного товариства „Енерговугілля”: Теплоелектроцентраль №3; Димитрівська брикетна фабрика; Олександрійський рудоремонтний завод; Управління по монтажу та ремонту гірничошахтного обладнання. /арк. справи 14/.

З огляду на дану вимогу, 13.06.2006року між сторонами у справі укладено договір №694/2 про надання послуг постачання холодної води та водовідведення./арк. справи 15/.

Згідно п. 1.2, 1.5 договорів №1115 від 01.05.2004року та №694/2 від 13.06.2006року Водоканал бере на себе зобов’язання по забезпеченню Абонента питною водою та відведення і очистку стічних вод в межах затверджених норм та лимітів. Абонент зобов’язаний своєчасно оплачувати надані йому послуги з водопостачання та водовідведення, належно експлуатувати та зберігати водопровідні та каналізаційні мережі, пристрої та прилади на них.

Відповідно до пункту 2.2 договору№1115 від 01.05.2004року та договору №694/2 від 13.06.2006року облік використаної води здійснюється за показниками водолічильників, встановлених на водопровідних мережах, повірених і опломбованих органами Держстандарту або згідно розрахункових норм, затверджених міськвиконкомом за узгодженням з Водоканалом.

Згідно п. 2.4 договору №1115 від 01.05.2004року показники водолічільників фіксуються Абонентом спільно з представником Водоканалу, про що складається акт, підписаний обома сторонами.

Пункт 2.4 договору №694/2 від 13.06.2006року передбачає, що показники водолічільників фіксуються відповідальною особою Абонента, та надаються в абонентський відділ КП “Олександрія –водоканал” до 15 числа щомісячно, про що складається акт. Оформлення та підписання актів споживання води та водовідведення здійснюється керівниками або іншими відповідальними особами підприємств та скріплюються печатками.

Предмет позовних вимог –стягнення основного боргу за водопостачання та водовідведення в сумі 70015грн.81коп. за період з квітня 2006року по березень 2007року, індекс інфляції у розмірі 1541грн.68коп., 3-х% річних у розмірі 155грн.38коп., пеню у розмірі 87грн.76коп./з урахуванням заяви про зменшення позовних вимог, арк. справи 2-3, 78-79/

В підтвердження своїх позовних вимог позивач посилається на акти №223 від 14.04.2006року, №269 від 16.05.2006року, №213 від 15.06.2006року, №281 від 18.07.2006року, №246 від 15.09.2006року, № 215 від 16.10.2006року, №198 від 15.11.2006року, №275 від 15.12.2006року, №183 від 16.01.2007року, №243 від 15.02.2007року, №276 від 15.03.2007року, згідно яких визначена кількість наданої позивачем води та прийнятих ним стічних вод та вартість послуг з водовідведення та водопостачання. /арк. справи 27-28, 30-32, 34 / зворотній бік/, 35-39/.

Вищезазначені акти засвідчені печаткою відповідача - Рудоремонтного заводу Закритого акціонерного товариства „Енерговугілля” та підписані його уповноваженою особою.

Тобто, факт надання позивачем відповідачу послуг з водопостачання та водовідведення у період з квітня 2006року по березень 2007року підтверджено належними доказами, представник відповідача у судовому засіданні не заперечував факт отримання послуг.

У відповідності з п.п. 3.1 договору №1115 від 01.05.2004року та договору №694/2 від 13.06.2006року розрахунки за використану Абонентом воду та скид стоків здійснюються згідно пунктів 12.1 –12.7, 21.1 –21.10 Правил користування системами комунального водопостачання та водовідведення в містах і селищах України, затверджених наказом Державного Комітету України по житлово-комунальному господарству від 1 липня 1994р. №65, чинного законодавства України і тарифами, затвердженими міськвиконкомом. У разі змін тарифів , діючих на час укладання договору, оплата Абонентом наданих послуг здійснюється за новими цінами без зміни інших умов договору та згідно повідомлення Водоканалу, що є невід’ємною частиною договору, і без додаткового узгодження з Абонентом.

Згідно з п. 3.3 договору №1115 від 01.05.2004року платіжні документи за воду та стоки підлягають оплаті Абонентом у 5-ти дений строк після їх пред’явлення Водоканалом. Відлік зазначеного терміну починається з наступного дня після отримання рахунку чи пред’явлення в банк платіжних документів.

Пункт 3.3 договору №694/2 від 13.06.2006року твердить, що оплата Абонентом за надані послуги з водопостачання та водовідведення проводиться у 5-ти дений термін після пред’явлення рахунку Водоканалом, але не пізніше 10 числа наступного за звітним місяця.

Як вбачається з матеріалів справи, позивач на підставі вищеназваних актів виставив відповідачу рахунки №1514 від 20.04.2006року на суму 3992грн.80коп, № 2105-2104 від 23.05.2006року на суму 3349грн.16коп, № 2867 від 26.06.2006року на суму 5501грн.76коп, №3223 від 20.07.2006року на суму 5765грн.76коп., № 4197 від 21.09.2006року на суму 6600грн.00коп., №4753-4754 від 23.10.2006року на суму 8476грн.95коп, №109 від 31.10.2006року на суму 229грн.90коп, №5335 від 23.11.2006року на суму 6922грн.18коп, №5745 від 21.12.2006року на суму 7063грн.68коп., №347 від 24.01.2007року на суму 7018грн.40коп., №717 від 22.02.2007року на суму 7680грн.62коп, № 1170 від 23.03.2007року на суму 7414грн.60коп., на загальну суму 70015грн.81коп., які були направлені на адресу відповідача замовною кореспонденцією, про що свідчать реєстри відправлених рахунків за послуги з водопостачання та водовідведення./ арк. справи 27-39; 59-74/.

З огляду на це, посилання Закритого акціонерного товариства “Енерговугілля” м.Донецьк на той факт, що відповідачем не були отримані дані рахунки в зв’язку порушенням позивачем порядку їх направлення є безпідставними, оскільки наявність відповідних реєстрів є належним доказом їх направлення.

Оскільки умовами договору №1115 від 01.05.2004року та договору №694/2 від 13.06.2006року не передбачено строку, в який позивач зобов’язаний направити відповідачу рахунки за надані послуги, позивач звернувся до відповідача з претензією №1876/14 від 29.08.2007року, в якій вимагав оплати вищезазначених рахунків в зв’язку з неоплатою їх відповідачем./арк. справи 25/.

У відповідності з ч.2 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо строк/ термін/ виконання боржником обов’язку не встановлений або визначений моментом пред’явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов’язок у семиденний строк від дня пред’явлення вимоги, якщо обов’язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

У відповіді на претензію №112 –02/20 від 26.09.2007року відповідач не вказував на неотримання рахунків, навпаки, визнав наявність заборгованості, зазначив, що сума заборгованості була лише частково перерахована на рахунок позивача в зв’язку з фінансовими труднощами відповідача./арк. справи 58/.

Зокрема, відповідачем були частково сплачені отримані рахунки: рахунок №5745 від 21.12.2006року / акт №275 від 15.12.2006року / сплачено в сумі 3000грн. 00коп. платіжним дорученням №24 від 30.01.2007року; рахунок №717 від 22.02.2007року / акт №243 від 15.02.2007року / сплачено в сумі 3000грн. 00коп. платіжним дорученням №2941 від 23.03.2007року; рахунок №1170 від 23.03.2007року /акт №276 від 15.03.2007року/ сплачено в сумі 5000грн.00коп. платіжним дорученням №2776 від 16.08.2007року. / арк. справи 96-98/.

Факт часткової оплати відповідачем даних рахунків підтверджено позивачем. / див. телеграму від 18.01.2008року/.

Тобто, суд першої інстанції безпідставно зазначив, що заборгованість відповідача за надані послуги з водопостачання та водовідведення за період з квітня 2006р. по березень 2007р. складає 70015грн.81коп., тоді як наявні належні докази часткової оплати заборгованості в сумі 11000грн.00коп., тому заборгованість за зазначений період складає 59015грн.81коп.

Статтею 526 Цивільного Кодексу України передбачено, що зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Судовими доказами слід вважати документи, які можуть підтвердити або спростувати обставини, що мають значення для правильного рішення справи.

Згідно ст.33 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

Доказів належного виконання умов договору на відпуск води з комунального водопроводу і прийняття стоків в комунальну каналізацію №1115 від 01.05.2004року та договору про надання послуг постачання холодної води та водовідведення №694/2 від 13.06.2006року в сумі 59015грн.81коп. відповідачем до суду не надано.

Тому позовні вимоги щодо стягнення суми боргу за надані послуги з водопостачання та водовідведення за період з квітня 2006р. по березень 2007р. в сумі 59015грн.81коп. підлягають задоволенню, позовні вимоги щодо стягнення 11000грн.00коп. задоволенню не підлягають в зв’язку з безпідставністю, рішення господарського суду Донецької області від 19.11.2007року у справі №33/281 в цій частині підлягає зміні.

Суд першої інстанції не звернув уваги, що у відповіді на претензію №112-02/20 від 26.09.2007року /арк. справи 58/ відповідач посилався на платіжні доручення №24 від 30.01.2007року, №2941 від 23.03.2007року,№2776 від 16.08.2007року, що свідчать про оплату 11000грн. Дані документи були наявні у позивача, оскільки вони були направлені відповідачем на його адресу у якості додатку до вказаної відповіді на претензію, він повинен був надати їх суду першої інстанції в підтвердження часткової оплати заборгованості.

Позивач з урахуванням заяви про зменшення розміру позовних вимог №2856/14 від 13.11.2007року вимагає стягнення 1541грн.68коп. –індексу інфляції ,155грн.38коп. –3% річних за період з 06.09.2007року по 02.10.2007року, 87грн.76коп.- пені на підставі рахунку № 1170 від 23.03.2007року на суму 7414грн.60коп.за період з 06.09.2007року по 02.10.2007року. /арк. справи 79/.

Відповідно до ст. 625 Цивільного кодексу України, боржник, який прострочив виконання грошового зобов’язання, на вимогу кредитора зобов’язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Враховуючи викладене, в зв’язку з наявністю у відповідача перед позивачем заборгованості в сумі 59015грн.81коп. судова колегія вважає, що позивач обґрунтовано вимагає стягнення з відповідача трьох відсотків річних за період з 06.09.2007р. по 02.10.2007р. у сумі 126грн.12коп. та суми інфляційної складової за період з 06.09.2007р. по 02.10.2007р. у сумі 1299грн.69коп. , вимоги позивача в цій частині обґрунтовані та підлягають задоволенню, в іншій частині позовні вимоги стосовно стягнення інфляційних та 3% річних задоволенню не підлягають в зв’язку з безпідставністю.

Оскільки, як вбачається з заяви про зменшення розміру позовних вимог №2856/14 від 13.11.2007року позивач вимоги щодо стягнення пені за період з 06.09.2007року по 02.10.2007року заявляє тільки відносно рахунку № 1170 від 23.03.2007року на суму 7414грн.60коп., який платіжним дорученням №2776 від 16.08.2007року частково сплачено відповідачем в сумі 5000грн.00коп., сума заборгованості за даним рахунком у згадуваний період складає відповідно 2 414грн.60коп.

У відповідності з п. 3.5 договору №694/2 від 13.06.2006року у разі несвоєчасного перерахування коштів за послуги з водопостачання та водовідведення нараховується пеня в розмірі 1% від суми простроченого платежу за кожен день прострочки, але не більше 100% загальної суми боргу та надається термін погашення заборгованості.

Позивач згідно з Законом України “Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов’язань” вимагає стягнення пені виходячи з розміру подвійної облікової ставки НБУ України.

Виходячи з вищевикладеного, сума пені, яка підлягає стягненню, складає 27грн.51коп., в іншій частині позовних вимог щодо стягнення пені судова колегія Донецького апеляційного господарського суду вважає за необхідне відмовити.

Доводи скаржника судовою колегією не приймаються, оскільки спростовуються вищевикладеним.

Донецький апеляційний господарський суд зазначає, що господарський суд Донецької області на підставі ст. 89 Господарського процесуального кодексу України має право на виправлення описок, які допущені у тексті рішення від 19.11.2007року у справі №3/281, зокрема невірно зазначена сума боргу / арк. рішення 4 абз.2/ та невірно зазначена сума пені, яка підлягає стягненню / арк. рішення 5, абз3/.

Відповідно до ст.49 ГПК України витрати по сплаті держмита за подання позову відносяться на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог; витрати за подання апеляційної скарги відносяться на скаржника.

Керуючись ст. ст. 43, 49, 53, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 122 Господарського процесуального кодексу України, Донецький апеляційний господарський суд

П О С Т А Н О В И В:

Відновити строк на подання апеляційної скарги.

У задоволенні апеляційної скарги Закритого акціонерного товариства “Енерговугілля” м.Донецьк відмовити.

Рішення господарського суду Донецької області від 19.11.2007року у справі №33/281 змінити.

Викласти резолютивну частину рішення у наступній редакції:

“Позовні вимоги Комунального підприємства „Олександрія - водоканал” м.Олександрія до Закритого акціонерного товариства „Енерговугілля” м. Донецьк в особі Олександрійської філії Рудоремонтного заводу м. Олександрія про стягнення основного боргу за надані послуги з водопостачання та водовідведення за період з квітня 2006р. по березень 2007р. у розмірі 70015грн.81коп., суми інфляційної складової у розмірі 1541грн.68коп., 3-х% річних у розмірі 155грн.38коп., пені у розмірі 87грн. 76коп. задовольнити частково.

Стягнути з Закритого акціонерного товариства „Енерговугілля” м. Донецьк (83055, м. Донецьк, б-р Пушкіна, 30, код ЄДРПОУ 32515954, МФО 300056) в особі Олександрійської філії Рудоремонтного заводу м. Олександрія на користь Комунального підприємства „Олександрія - водоканал” м. Олександрія (28000, Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Діброви, 30, код ЄДРПОУ 13756426, МФО 323215) суму основного боргу за надані послуги з водопостачання та водовідведення за період з квітня 2006р. по березень 2007р. у розмірі 59015грн.81коп., інфляційної складової у розмірі 1299грн.69коп., 3-х % річних у розмірі 126грн.12коп, пені у розмірі 27грн.51коп. , державного мита за подання позову в сумі 604грн.69коп., витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в сумі 91грн.01коп..

В іншій частині позовних вимог відмовити.”

В решті рішення залишити без змін.

Господарському суду Донецької області видати накази на підставі ст. 122 Господарського процесуального кодексу України.

Головуючий Н.В. Акулова

Судді: Т.Д. Геза

О.М. Дзюба

Надруковано: 6 прим.

1-позивачу

2-3відповідачу

4-у справу

5-ГСДО

6-ДАГС

Часті запитання

Який тип судового документу № 1311365 ?

Документ № 1311365 це

Яка дата ухвалення судового документу № 1311365 ?

Дата ухвалення - 24.01.2008

Яка форма судочинства по судовому документу № 1311365 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 1311365 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 1311365, Donetsk Commercial Court of Appeals

The court decision No. 1311365, Donetsk Commercial Court of Appeals was adopted on 24.01.2008. The procedural form is Economic, and the decision form is . On this page, you will find essential information about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find necessary information conveniently.

The court decision No. 1311365 refers to case No. 33/281

This decision relates to case No. 33/281. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 1310374
Next document : 1313409