Decision № 12102716, 28.09.2010, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
28.09.2010
Case No.
57/41
Document №
12102716
Form of court proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА

01030, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-Б тел. 284-18-98 РІШЕННЯ ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 57/4128.09.10 За позовом          Приватного підприємства "ВМТ-Транс"

до                    Приватного підприємства "Сінтек-Про"

про                    стягнення 4 000,00 грн.

Суддя: Гулевець О.В.

Представники сторін:

Від позивача:                    не з’явився

Від відповідача:          не з’явився

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Позивач - Приватне підприємство "ВМТ-Транс" звернувся до Господарського суду міста Києва з вимогою про стягнення з Відповідача - Приватного підприємства "Сінтек-Про" 4000,00 грн. заборгованості, 102,00 грн. державного мита та 236,00 грн. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем своїх грошових зобов’язань щодо оплати наданих позивачем транспортно-експедиційних послуг.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.08.2010 р. порушено провадження у справі № 57/41 та призначено її до розгляду у судовому засіданні на 06.09.2010р.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.09.2010р. відкладено розгляд справи № 57/41 на 28.09.2010р.

16.09.2010р. через відділ діловодства Господарського суду міста Києва від позивача надійшли письмові додаткові пояснення по справі, до яких позивачем додані докази надсилання документів на адресу відповідача та клопотання про розгляд справи без присутності представника позивача за наявними документами у справі.

Відповідач відзив на позов не надав, явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечив, про час та місце судового розгляду був повідомлений належним чином, що підтверджується повідомленнями про вручення поштового відправлення, які знаходяться в матеріалах справи.

Ухвали суду, позовна заява надсилались відповідачу на юридичну адресу підприємства згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (витяг станом на 13.07.2010р. наявний у матеріалах справи).

У відповідності з положеннями п. 3.6 Роз'яснення Вищого арбітражного суду України "Про деякі питання практики застосування Господарського процесуального кодексу України" від 18.09.1997 № 02-5/289 особи, які беруть участь у справі, вважаються повідомленими про час і місце її розгляду судом, якщо ухвалу про порушення провадження у справі надіслано за поштовою адресою, зазначеною у позовній заяві.

Відповідно до положень статті 75 Господарського процесуального кодексу України справа розглядається за наявними в ній матеріалами.

Розглянувши документи і матеріали, додані до позову, всебічно і повно з'ясувавши всі обставини справи, оцінивши докази, які мають значення для вирішення спору, суд

ВСТАНОВИВ:

В квітні 2010 року між Позивачем - Приватним підприємством "ВМТ-Транс" та Відповідачем - Приватним підприємством "Сінтек-Про" були укладені наступні договори про надання транспортно-експедиційних послуг: № 222 (3) від 13.04.2010р., № 264 (3) від 23.04.2010р. та № 287 від 30.04.2010р. (далі - Договори), відповідно до умов яких Позивач зобов’язувався надати Відповідачу транспортно-експедиційні послуги, а Відповідач - прийняти та оплатити такі послуги.

На виконання умов Договору Позивач - Приватне підприємство "ВМТ-Транс" надав Відповідачу - Приватному підприємству "Сінтек-Про" транспортно-експедиційні послуги загальною вартістю 5600,00 грн., що підтверджується товарно-транспортними накладними, копії яких знаходяться в матеріалах справи.

Відповідно до умов п.2.3. Договору Відповідач зобов’язувався здійснювати оплату вартості транспортно-експедиційних послуг шляхом перерахування на р/р Позивача або готівкою в термін п’яти банківських днів після отримання Відповідачем платіжних документів.

На виконання умов Договорів Позивачем виставлялись та направлялись Відповідачу наступні рахунки-фактури, копії яких знаходяться в матеріалах справи:

- рахунок-фактура № 19/04 від 15.04.2010р. на суму 1900,00 грн.;

- рахунок-фактура № 28/04 від 24.04.2010р. на суму 1800,00 грн.;

- рахунок-фактура № 01/05 від 03.05.2010р. на суму 1900,00 грн.

Належним чином завірені копії вищевказаних рахунків фактур та докази направлення їх Відповідачу знаходяться в матеріалах справи.

В порушення умов Договору Відповідач - Приватне підприємство "Сінтек-Про" виконав зобов’язання по оплаті вартості транспортно-експедиційних послуг частково в сумі 1600,00 грн., що підтверджується банківськими виписками, копії яких знаходяться в матеріалах справи.

14 червня 2010 року Позивач надіслав на адресу Відповідача претензію вих. № 5 від 20.05.2010р. на суму 4000 грн.

Вищевказану претензію Відповідач отримав 17.062010р. (що підтверджується повідомленням про вручення поштового відправлення, яке знаходиться в матеріалах справи), проте, залишив її без відповіді та задоволення.

На день розгляду справи заборгованість Відповідача за надані Позивачем транспортно-експедиційні послуги за договорами про надання транспортно-експедиційних послуг: № 222 (3) від 13.04.2010р., № 264 (3) від 23.04.2010р. та № 287 від 30.04.2010р. складає 4000,00 грн., що підтверджується належними доказами, копії яких знаходяться в матеріалах справи.

За договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов'язується доставити ввірений їй другою стороною (вантажовідправником) вантаж до пункту призначення в установлений законодавством чи договором строк та видати його уповноваженій на одержання вантажу особі (вантажоодержувачу), а вантажовідправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату (ч. 1 ст. 307 Господарського кодексу України).

Згідно із ч. 1 ст. 901 Цивільного кодексу України за договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням другої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено договором.

Відповідно до ч. 1 ст. 903 Цивільного кодексу України якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник зобов'язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором.

Відповідно до ст. 193 Господарського кодексу України, суб'єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов'язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов'язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

Згідно ст. 173 Господарського кодексу України один суб’єкт господарського зобов’язання повинен вчинити певну дію на користь іншого суб’єкта, а інший суб’єкт має право вимагати від зобов’язаної сторони виконання її обов’язку.

Згідно ч. 1 ст. 530 Цивільного кодексу України якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України зобов'язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом.

У відповідності до ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов’язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання (неналежне виконання).

Боржник вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов’язання або не виконав його у строк, встановлений договором або законом (ст. 612 Цивільного кодексу України).

На підставі вищевикладеного суд дійшов висновку, що Відповідачем було порушено положення ст. ст. 525, 526 Цивільного кодексу України та ст. 193 Господарського кодексу України, відповідно до яких зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цих Кодексів, інших актів законодавства.

Отже, факт порушення Відповідачем обов’язку та строків оплати за надані Позивачем транспортно-експедиційні послуги судом встановлено та по суті не оспорений Відповідачем.

Таким чином, вимоги Позивача про стягнення з Відповідача заборгованості в розмірі 4000,00 грн. визнаються судом обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню судом.

Згідно зі ст. 33 Господарського процесуального кодексу України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог та заперечень.

Відповідно до ст. 34 Господарського процесуального кодексу України господарський суд приймає тільки ті докази, які мають значення для справи. Обставини справи, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

Відповідач в судове засідання не з’явився та заявлених до нього позовних вимог не спростував.

Оскільки Відповідач не скористався правом участі у судовому засіданні, не подав відзив на позов та наявні у справі матеріали є достатніми для вирішення спору по суті, суд, всебічно і ґрунтовно дослідивши всі обставини справи з врахуванням наданих доказів прийшов до висновку про обґрунтованість позовних вимог та задоволення їх в повному обсязі.

В зв’язку з задоволенням позову, відповідно до ст. 49 Господарського процесуального кодексу України витрати по сплаті державного мита в розмірі 102,00 грн. та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу в розмірі 236,00 грн. підлягають стягненню з Відповідача на користь Позивача.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 49, 75, 82-85 ГПК України, господарський суд міста Києва, -

В И Р І Ш И В:

1.          Позов задовольнити повністю.

2.          Стягнути з Приватного підприємства "Сінтек-Про" (04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 28/2; ідентифікаційний код 32594680; р/р 26001038741500 в АТ "УкрСиббанк" в м. Києві, МФО 351005; або з будь-якого іншого рахунку, виявленого державним виконавцем під час виконання судового рішення) на користь Приватного підприємства "ВМТ-Транс" (79066, м. Львів, вул. Морозна, буд. 31, кв. 65; ідентифікаційний код 35562981; р/р 2600201050049 в Другій Львівській філії ВАТ "Кредобанк", МФО 385372) 4000 (чотири тисячі) грн. 00 коп. основного боргу, 102 (сто дві) грн. 00 коп. державного мита та 236 (двісті тридцять шість) грн. 00 коп. витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

3.          Після набрання рішенням законної сили видати наказ.

Рішення набирає законної сили після закінчення десятиденного строку з дня його підписання, оформленого відповідно до вимог ст. 84 Господарського процесуального кодексу України і може бути оскаржене в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Суддя                               О.В. Гулевець

Часті запитання

Який тип судового документу № 12102716 ?

Документ № 12102716 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 12102716 ?

Дата ухвалення - 28.09.2010

Яка форма судочинства по судовому документу № 12102716 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 12102716 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 12102716, Commercial Court of Kyiv City

The court decision No. 12102716, Commercial Court of Kyiv City was adopted on 28.09.2010. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find key information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find key information quickly.

The court decision No. 12102716 refers to case No. 57/41

This decision relates to case No. 57/41. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 12102715
Next document : 12102720