Decision № 119677663, 12.06.2024, Commercial Court of Kyiv Oblast

Approval Date
12.06.2024
Case No.
911/966/24
Document №
119677663
Form of court proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" червня 2024 р. м. Київ Справа № 911/966/24

Суддя Конюх О.В., при секретарі судового засідання Лівандовському О.О., розглянувши в порядку спрощеного позовного провадження справу

за позовом Приватного акціонерного товариства «Есма», м. Київ

до відповідача Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергетична компанія Енструм», м. Бориспіль Київської області

про стягнення 779 172,32 грн.

без участі представників;

СУТЬ СПОРУ:

позивач - Приватне акціонерне товариство «Есма», м. Київ (далі по тексту - ПрАТ «Есма») 15.04.2024 звернувся до Господарського суду Київської області з позовом від 08.04.2024 до відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергетична компанія Енструм», м. Бориспіль Київської області (далі по тексту - ТОВ «ЕК Енструм»), в якому просить суд стягнути з відповідача на користь позивача неповернуту переплату за Договором №ЕЕ21/2309-1 від 23.09.2021 про постачання електричної енергії споживачу в сумі 779 172,32 грн.

Крім того, позивач просить суд стягнути з відповідача 11 687,58 грн. судового збору та розглядати справу в порядку спрощеного позовного провадження.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує, що 23.09.2021 сторони уклали договір №ЕЕ21/2309-1 про постачання електричної енергії споживачу, за умовами якого ТОВ «ЕК Енструм» (постачальник) продає електричну енергію ПрАТ «Есма» (споживач) для забезпечення потреб електроустановок споживача, а споживач оплачує постачальнику вартість використаної (купованої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього договору.

Позивач твердить, що вчасно і в повному обсязі виконував свої обов`язки за договором, здійснював оплату купованої електричної енергії відповідно до умов договору, у зв`язку з чим, після оплати акту купівлі-продажу електричної енергії за лютий 2022 року утворилась переплата у розмірі 779 172,32 грн. Позивач зазначає, що останній акт купівлі-продажу електричної енергії від відповідача був отриманий позивачем за лютий 2022 року, надалі постачання електричної енергії за договором припинилось.

Оскільки постачальник припинив постачання електричної енергії та не повернув наявну переплату, позивач звернувся з вимогою про стягнення вказаної заборгованості в судовому порядку.

Ухвалою Господарського суду Київської області від 17.04.2024 відкрито провадження у справі №911/966/24 у порядку спрощеного позовного провадження.

Цією ж ухвалою суд зобов`язав відповідача невідкладно зареєструвати електронний кабінет юридичної особи (код 44388509) в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами;

у строк 15 днів з дати отримання цієї ухвали подати суду докази повернення переплати у розмірі 779 172,32 грн. або докази постачання електричної енергії споживачу на спірну заборгованість відповідно до договору №ЕЕ21/2309-1 від 23.09.2021 (ч. 2 ст. 74 ГПК України).

Вказану копію ухвали від 17.04.2024, відповідно до вимог процесуального закону, було надіслано відповідачу засобами поштового зв`язку «Укрпошта» рекомендованим листом з повідомленням №0600911848187 на адресу, вказану у позовній заяві, яка відповідає адресі місцезнаходження згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: 08300, Київська обл., Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Головатого, буд. 89. Однак, поштове відправлення не було вручено адресату та 30.04.2024 повернуто підприємством зв`язку на адресу суду у зв`язку з відсутністю адресата за вказаною адресою.

Крім того, додатково суд направив копію ухвали від 17.04.2024 на електронну пошту відповідача, яка зазначена у позовній заяві та договорі №ЕЕ21/2309-1 від 23.09.2021 - office@enstrum.com.ua.

Відповідно до частини 3 статті 120 Господарського процесуального кодексу України виклики і повідомлення здійснюються шляхом вручення ухвали у порядку, передбаченому цим Кодексом для вручення судових рішень. Згідно із пунктом 5 частини 6 статті 242 Господарського процесуального кодексу України днем вручення судового рішення є день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати копію судового рішення чи відмітки про відсутність особи за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила суду іншої адреси.

Примірники повідомлень про вручення рекомендованої кореспонденції, повернуті органами зв`язку з позначками «адресат вибув», «адресат відсутній» і т.п. з урахуванням конкретних обставин справи можуть вважатися належними доказами виконання господарським судом обов`язку щодо повідомлення учасників судового процесу про вчинення цим судом певних процесуальних дій (даний висновок зазначено у постанові Верховного Суду від 07.06.2019 у справі №910/17797/17).

Направлення листа рекомендованою кореспонденцією на дійсну адресу є достатнім для того, щоб вважати повідомлення належним, оскільки отримання зазначеного листа адресатом перебуває поза межами контролю відправника, у цьому випадку суду (аналогічний висновок викладено у постанові Великої Палати Верховного Суду від 25.04.2018 у справі №800/547/17, постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 27.11.2019 у справі №913/879/17, від 21.05.2020 у справі №10/249-10/19, від 15.06.2020 у справі №24/260-23/52-б).

Розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом для розгляду справи у порядку загального позовного провадження, з особливостями, визначеними у главі 10 розділу ІІІ Господарського процесуального кодексу України.

Розгляд справи по суті в порядку спрощеного провадження починається з відкриття першого судового засідання або через тридцять днів з дня відкриття провадження у справі, якщо судове засідання не проводиться (ч. ч. 1-2 ст. 252 ГПК України).

Суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня відкриття провадження у справі (ст. 248 Господарського процесуального кодексу України).

Суд розглядає справу у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання будь-якої із сторін про інше (ч. 5 ст. 252 ГПК України).

Згідно з частиною 9 статті 165 Господарського процесуального кодексу України у разі ненадання відповідачем відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд вирішує справу за наявними матеріалами.

Станом на 11.06.2024 відповідач відзив на позов та докази на його підтвердження не подав.

Згідно з ч. 4 ст. 240 Господарського процесуального кодексу України у разі розгляду справи без повідомлення (виклику) учасників справи суд підписує рішення без його проголошення.

Розглянувши позов ПрАТ «Есма» до ТОВ «ЕК Енструм» про стягнення 779 172,32 грн., всебічно та повно вивчивши наявні у матеріалах справи докази та оцінивши їх в сукупності, господарський суд

УСТАНОВИВ:

відповідно до частини 1 статті 11 Цивільного кодексу України цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, зокрема, з правочинів.

Згідно із частиною 1 статті 509 Цивільного кодексу України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Майново-господарські зобов`язання між суб`єктами господарювання виникають на підставі договорів (ст. 179 Господарського кодексу України) й сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору (ст. 627 Цивільного кодексу України).

Положеннями Закону України «Про ринок електричної енергії» та приписами Правил роздрібного ринку електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №312 від 14.03.2018 (далі - ПРРЕЕ), регламентовані взаємовідносини, що виникають під час купівлі-продажу електричної енергії між електропостачальником та споживачем, а також з іншими учасниками роздрібного ринку електричної енергії.

Закон України «Про ринок електричної енергії» визначає правові, економічні та організаційні засади функціонування ринку електричної енергії, регулює відносини, пов`язані з виробництвом, передачею, розподілом, купівлею-продажем, постачанням електричної енергії для забезпечення надійного та безпечного постачання електричної енергії споживачам з урахуванням інтересів споживачів, розвитку ринкових відносин, мінімізації витрат на постачання електричної енергії та мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг №1180 від 23.07.2021 ТОВ «ЕК Енструм» є електропостачальником, який отримав ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії.

Відповідно до п. 1.2.15 ПРРЕЕ, укладення, внесення змін, продовження строку дії чи розірвання будь-якого із договорів, передбаченого цими Правилами, здійснюється відповідно до вимог законодавства та цих Правил. Для договорів, які укладаються шляхом приєднання до умов договору, укладення договору можливе шляхом підписання заяв-приєднань, оплати виставленого рахунку, споживання будь-якого обсягу електричної енергії (за умови відсутності направлених заперечень щодо договірних умов в цілому чи частково) через особистий кабінет в електронній формі (в установленому законодавством порядку). На роздрібному ринку не допускається споживання (використання) електричної енергії споживачем без укладення відповідно до цих Правил договору з електропостачальником та інших договорів, передбачених цими Правилами. Електропостачальники зобов`язані повідомляти оператора системи розподілу (передачі) про укладення та припинення договору із споживачем в установленому цими Правилами порядку. При переході права власності (користування) на об`єкт до нового власника (користувача) переходять права та обов`язки за договорами, укладеними відповідно до цих Правил.

Пунктом 3.1.5 ПРРЕЕ встановлено, що електропостачальник розміщує у відкритому доступі форму відповідного договору, який пропонується споживачам для укладення. До договору про постачання електричної енергії споживачу або договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг відповідний електропостачальник має розробити з урахуванням вимог законодавства публічні комерційні пропозиції та розмістити їх на власному офіційному веб-сайті, про що повідомити Регулятора.

Згідно з п. 3.1.7 ПРРЕЕ, договір між електропостачальником та споживачем укладається, як правило, шляхом приєднання споживача до розробленого електропостачальником договору на умовах комерційної пропозиції, опублікованої електропостачальником. У разі офіційного оприлюднення комерційної пропозиції електропостачальник не має права відмовити споживачу у приєднанні до договору на умовах цієї комерційної пропозиції, якщо технічні засоби вимірювання та обліку електричної енергії забезпечують виконання сторонами умов комерційної пропозиції. На вимогу споживача електропостачальник має надати письмовий примірник договору, підписаний з його боку. Якщо сторони досягли згоди щодо укладення договору на інших умовах, відмінних від тих, які містяться у комерційних пропозиціях, розміщених на офіційному сайті електропостачальника, договір укладається у паперовій формі. При цьому сторони можуть за взаємною згодою оформлювати додатки до договору, в яких узгоджуються організаційні особливості постачання електричної енергії. Такі додатки оформлюються у паперовій формі та підписуються обома сторонами.

23.09.2021 ТОВ «ЕК Енструм» (постачальник) та ПрАТ «Есма» (споживач) уклали Договір №ЕЕ21/2309-1 про постачання електричної енергії споживачу (далі по тексту - Договір) у письмовій формі шляхом підписання договору, заяви-приєднання до договору про постачання електричної енергії споживачу (додаток №1) та комерційної пропозиції до договору (додаток №2).

За умовами Договору:

- постачальник продає електричну енергію споживачу для забезпечення потреб електроустановок споживача, а споживач оплачує постачальнику вартість використаної (купованої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору (п. 2.1);

- обов`язковою умовою для постачання електричної енергію споживачу є наявність у останнього укладеного в установленому порядку з оператором системи розподілу договору про надання послуг з розподілу. Споживач підтверджує, що на дату укладення цього договору у нього є чинний договір про надання послуг з розподілу, що укладений в установленому порядку з оператором системи розподілу, а саме з ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» (п. 2.2);

- початок постачання електричної енергії споживачу здійснюється відповідно до заяви-приєднання до Договору, яка надається споживачем за формою у відповідності до Додатку №1 до цього Договору (п. 3.1);

- споживач розраховується з постачальником за електричну енергію за цінами, що визначаються відповідно до механізму визначення ціни електричної енергії, згідно з п. 2 Додатку №2 до цього Договору (п. 5.1);

- розрахунковим періодом є календарний місяць (п. 5.3);

- оплата здійснюється споживачем у строки та розміри, визначені в п. 3-4 Додатку №2 до цього договору (п.5.5);

- цей договір вступає в силу з моменту його підписання та діє на строк відповідно до п. 9 Додатку №2 до цього Договору, а в частині здійснення розрахунків до моменту здійснення розрахунків між сторонами у повному обсязі. Договір подовжується на кожен наступний календарний рік, якщо жодна із сторін не повідомить іншу сторону про бажання припинити його дію, але при цьому загальний строк дії договору не можу перевищувати 3 років (п. 13.1).

Заявою-приєднання до Договору від 23.09.2021 передбачено, що електроенергія постачається до офісних та складських приміщень за адресою м. Київ, вул. Краснова, буд. 27. Також, у даній заяві зазначено ЕІС-коди точок комерційного обліку за об`єктами споживача та прогнозовані обсяги постачання.

Додатком №2 до Договору сторонами підписана комерційна пропозиція, за умовами якої:

- розрахунковим період є календарний місяць;

- оплата електричної енергії здійснюється споживачем у формі попередньої оплати з остаточним розрахунком, що проводиться за фактично відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного обліку;

- попередня оплата розраховується за відповідною формулою;

- у разі надходження коштів від споживача понад повну вартість електричної енергії, поставленої у розрахунковому періоді, сума таких надходжень зараховується як оплата заборгованості за минулі періоди, а у разі її відсутності, в рахунок оплати наступного розрахункового періоду або за письмовою заявою Споживача повертається на його рахунок;

- планові платежі розраховуються споживачем самостійно та сплачуються у строк:

перший платіж - не пізніше ніж за 5 банківських днів до кінця місяця, що передує місяцю поставки в розмірі 30% розрахованого обсягу;

другий платіж - не пізніше 10 числа місяця поставки в розмірі 40% розрахованого обсягу;

третій платіж - не пізніше 20 числа місяця поставки в розмірі 30% розрахованого обсягу;

- остаточний платіж, по фактичному споживанню з використанням фактичної ціни, яка розраховується відповідно до п.2 та п. 3 цього Додатку, здійснюється протягом 5 робочих днів з моменту відправлення електронного листа з сканованими копіями акту купівлі-продажу електроенергії та рахунку за спожиту електричну енергію, на електронну адресу споживача вказану в розділі 11, з електронної адреси постачальника, з подальшим направленням оригіналів рахунку за спожиту електричну енергію та акту купівлі-продажу електроенергії засобами поштового зв`язку, на адресу споживача вказану в розділі 11;

- споживач сплачує послуги з розподілу через постачальника;

- договір діє до 31.12.2021 та вважається автоматично продовженим на один рік, якщо жодна із сторін не направила другій стороні письмове повідомлення про розірвання договору за 21 день до дня його закінчення, але у будь-якому разі до моменту здійснення розрахунків між сторонами у повному обсязі.

Договір, відповідно до статті 629 Цивільного кодексу України, є обов`язковим для виконання сторонами.

Суд встановив, що у період з жовтня 2021 року по лютий 2022 року ТОВ «ЕК Енструм» продало електричну енергію ПрАТ «Есма» на загальну суму 7040099,34 грн., що підтверджується підписаними з обох сторін Актами купівлі-продажу електроенергії відповідно до договору №ЕЕ21/2309-1 від 23.09.2021, а саме:

№16 від 31.10.2021 на суму 1 245 610,80 грн.;

№45 від 30.11.2021 на суму 1 336 016,64 грн.;

№53 від 31.12.2021 на суму 1 731 465,01 грн.;

№35 від 31.01.2022 на суму 1 636 236,77 грн.;

№69 від 28.02.2022 на суму 1 090 770,12 грн.

Відповідно до ч.1 ст. 530 ЦК України якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

На виконання умов договору, позивач, відповідно до положень пункту 4 комерційно пропозиції, повністю оплатив куплену у ТОВ «ЕК Енструм» електроенергію, що підтверджується копіями платіжних доручень залучених до матеріалів справи, а саме:

№915 від 01.01.2021 на суму 326 855,79 грн.;

№937 від 05.10.2021 на суму 435 807,72 грн.;

№969 від 12.10.2021 на суму 326 855,79 грн.;

№1017 від 26.10.2021 на суму 160 000,00 грн.;

№1034 від 01.11.2021 на суму 200 000,00 грн.;

№1090 від 09.11.2021 на суму 480 000,00 грн.;

№1096 від 10.11.2021 на суму 156 091,87 грн.;

№1154 від 22.11.2021 на суму 100 000,00 грн.;

№1167 від 23.11.2021 на суму 260 000,00 грн.;

№1196 від 01.12.2021 на суму 450 110,59 грн.;

№1235 від 07.12.2021 на суму 600 147,45 грн.;

№1292 від 17.12.2021 на суму 450 110,59 грн.;

№1294 від 17.12.2021 на суму 136 016,64 грн.;

№1351 від 24.12.2021 на суму 441 000,00 грн.;

№14 від 05.01.2022 на суму 589 446,80 грн.;

№1394 від 14.01.2022 на суму 231 096,01 грн.;

№1395 від 14.01.2022 на суму 442 000,00 грн.;

№1441 від 21.01.2022 на суму 419 610,00 грн.;

№1505 від 08.02.2022 на суму 559 479,46 грн.;

№1516 від 15.02.2022 на суму 163 789,97 грн.;

№1525 від 17.02.2022 на суму 419 610,00 грн.;

№1539 від 28.02.2022 на суму 471 242,98 грн.

Таким чином, суд встановив, що станом на 01.03.2022 позивач мав переплату за постачання електричної енергії за договором у розмірі 779 172,32 грн.

Відповідно до пункту 3 комерційної пропозиції до Договору, у разі надходження коштів від споживача понад повну вартість електричної енергії, поставленої у розрахунковому періоді, сума таких надходжень зараховується як оплата заборгованості за минулі періоди, а у разі її відсутності, в рахунок оплати наступного розрахункового періоду або за письмовою заявою Споживача повертається на його рахунок;

Відповідно до п.7.1. ПРРЕЕ електрична енергія споживачу, який не допускає порушень своїх договірних зобов`язань перед оператором системи передачі та/або оператором системи розподілу та електропостачальником, постачається безперервно, крім випадків, передбачених умовами договорів, укладених споживачами з електропостачальником та оператором системи, та нормативно-правовими актами, у тому числі цими Правилами.

Положеннями статті 526 Цивільного кодексу України передбачено, що зобов`язання повинні виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Позивач твердить, що з 01.03.2022 постачання електричної енергії відповідачем не здійснювалось. Натомість, позивач зазначає, що 17.03.2022 ПрАТ «Есма» отримало від ТОВ «Київські енергетичні послуги» повідомлення №25/4/7/10/8013 про приєднання до договору про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг на період дії воєнного стану. Таким чином з 01.03.2022 позивач сплачував вартість спожитої електричної енергії ТОВ «Київські енергетичні послуги».

На виконання п.3 комерційної пропозиції позивач звернувся до відповідача із листом вих.№100 від 20.07.2022 про повернення коштів, в якому просив повернути попередню оплату за ненадані послуги в сумі 779 172,32 грн. здійснену ПрАТ «Есма» відповідно до Договору №ЕЕ21/2309-1 від 23.09.2021.

Матеріали справи містять копію фіскального чеку від 20.07.2022 копію рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення №0311509663560 з яких вбачається, що ТОВ «ЕК Енструм» 26.07.2022 отримало вказане поштове відправлення.

Суд встановив, що позивач неодноразово намагався повернути сплачену за Договором переплату, зокрема звертався до відповідача з претензією №160 від 21.11.2022, з вимогою вих.№47 від 05.05.2023, з вимогою вих. №54 від 23.05.2023. Дані звернення направлялись на належну адресу відповідача, що підтверджується копіями накладних оператора поштового зв`язку «Укрпошта» та описами вкладення до них, однак були проігноровані з боку відповідача.

Відповідно до п. 6.1.21 ПРРЕЕ якщо споживачем здійснена переплата за прогнозованими даними споживання, попередній електропостачальник має протягом 3 робочих днів з дня отримання заяви повернути споживачу надлишок коштів за реквізитами рахунка, вказаного споживачем у заяві.

Частиною 2 статті 74 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що у разі посилання учасника справи на невчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної події, суд може зобов`язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення цих дій або наявності певної події. У разі ненадання таких доказів суд може визнати обставину невчинення відповідних дій або відсутності події встановленою.

ТОВ «ЕК Енструм» доказів повернення переплати у розмірі 779 172,32 грн. або доказів постачання електричної енергії споживачу на спірну заборгованість відповідно до договору №ЕЕ21/2309-1 від 23.09.2021 суду не подало, у тому числі на вимогу пункту 3 ухвали суду від 17.04.2024 про відкриття провадження, яка набрала законної сили та є обов`язковою для виконання на всій території України.

Відтак, суд встановив, що з 01.03.2022 відповідач припинив виконувати взяті на себе зобов`язання з постачання електричної енергії за Договором №ЕЕ21/2309-1 від 23.09.2021 та не повернув позивачу наявну переплату у розмірі 779 172,32 грн.

Відповідно до частини 2 ст. 693 ЦК України якщо продавець, який одержав суму попередньої оплати товару, не передав товар у встановлений строк, покупець має право вимагати передання оплаченого товару або повернення суми попередньої оплати.

Суд бере до уваги позицію, викладену у постанові Верховного Суду від 21.02.2018 у справі № 910/12382/17У, відповідно до якої у випадку невиконання зобов`язання, за яким передавався аванс, незалежно від того, з чиєї вини це відбулося, аванс підлягає поверненню особі, яка його сплатила.

За таких обставин, повно та ґрунтовно дослідивши матеріали справи, перевіривши на відповідність закону та дійсним обставинам справи розрахунки заборгованості, суд задовольняє позов ПрАТ «Есма» повністю та ухвалює рішення про стягнення з ТОВ «ЕК Енструм» 779 172,32 грн. основного боргу.

У зв`язку із задоволенням позову суд відповідно до ст. 129 ГПК України покладає на відповідача відшкодування позивачу сплаченого судового збору в сумі 11 687,58 грн. повністю.

Керуючись статтями 4, 12, 73-92, 126, 129, 233, 236-238, 240, 241, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд

ВИРІШИВ:

1. Позов Приватного акціонерного товариства «Есма» задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Енергетична компанія Енструм» (08300, Київська обл., Бориспільський район, м. Бориспіль, вул. Головатого, буд. 89, ідентифікаційний код 44388509)

на користь Приватного акціонерного товариства «Есма» (03115, м. Київ, вул. Гетьмана Кирила Розумовського, буд. 27, ідентифікаційний код 01267886)

779 172,32 грн. (сімсот сімдесят дев`ять тисяч сто сімдесят дві гривні тридцять дві копійки) основного боргу,

11 687,58 грн. (одинадцять тисяч шістсот вісімдесят сім гривень п`ятдесят вісім копійок) судового збору.

Наказ видати після набрання рішенням законної сили.

Дане рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня складення повного тексту рішення відповідно до ст. ст. 240-241 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя О.В. Конюх

Часті запитання

Який тип судового документу № 119677663 ?

Документ № 119677663 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119677663 ?

Дата ухвалення - 12.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119677663 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119677663 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 119677663, Commercial Court of Kyiv Oblast

The court decision No. 119677663, Commercial Court of Kyiv Oblast was adopted on 12.06.2024. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find key information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find key information easily.

The court decision No. 119677663 refers to case No. 911/966/24

This decision relates to case No. 911/966/24. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119677661
Next document : 119677664