Decision № 119639986, 10.06.2024, Obolonskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
10.06.2024
Case No.
756/6200/24
Document №
119639986
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

10.06.2024 Справа № 756/6200/24

Справа пр. №2/756/3270/24

ун. №756/6200/24

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 червня 2024 року Оболонський районний суд міста Києва в складі:

головуючого - судді Луценко О.М.,

при секретарі - Галелюк Т.О.,

розглянувши у спрощеному позовному провадженні у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань м. Києві цивільну справу позовом Акціонерного товариства « Таскомбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості, -

в с т а н о в и в:

В травні 2024 року позивач звернувся до суду з вказаним позовом, посилаючись на те, що 22 грудня 2020 року між АТ Таскомбанк» та ОСОБА_1 було укладено кредитний договір № 1157038-013 в рамках кредитного продукту «Зручна готівка Максимум» на умовах договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб, за умовами якого відповідачу було надано кредит у розмірі 83920,00 грн., зі сплатою процентів за користування кредитом в розмірі 0,01% річних, на строк 48 місяців, та зі сплатою комісії за обслуговування кредиту в розмірі 4,9% щомісячно. Відповідно до п. 2 розділу І кредитного договору відповідач просив надати кредит шляхом зарахування коштів на його поточний рахунок, відкритий в АТ «Таскомбанк», якому доручив перерахувати кредитні кошти для погашення заборгованості в ТОВ «ФК «Центр Фінансових Рішень». Позивач сої зобов`язання виконав. Відповідач зобов`язалася виконувати всі умови кредитного договору та взяті на себе зобов`язання, проте зобов`язання не виконав, у зв`язку з чим утворився заборгованість, яка станом на 21.04.2024 становить 138837,90 грн., в тому числі: заборгованість по тілу кредиту - 48359,80 грн.; заборгованість по процентам - 12,34 грн.; заборгованість по комісії - 90465,76 грн.

Позивач просить суд стягнути з відповідача на користь АТ «Таскомбанк» кредитну заборгованість за заявою-договором 1157038-013 про надання споживчого кредиту від 22.12.2020 в розмірі 138837,90 грн.

Позивач АТ «Таскомбанк» в позовній заяві зазначив, що просить справу розглядати без участі представника.

Відповідач до судового засідання надав заяву про розгляд справи без його участі, позовні вимоги визнає.

Суд, дослідивши матеріали справи, вважає, що позовні вимоги слід задовольнити, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 22.12.2020 між АТ «Таскомбанк» та ОСОБА_1 було укладено заяву-договір про надання споживчого кредиту №1157038-013.

Відповідно до п. 1 розділу 1 «Замовлення банківських послуг» Кредитного договору Позичальник просив надати кредит на власні потреби в рамках продукту "Зручна готівка Максимум" на умовах договору про комплексне банківське обслуговування фізичних осіб: загальна сума кредиту - 83920,00 грн., строк кредиту - 48 місяців, проценти за користування кредитом : 0,01 % річних, комісія за обслуговування кредиту - 4,9 % щомісячно.

Відповідно до п. 2. Кредитного договору Банк зобов`язаний надати кредит шляхом виплати кредитних коштів в сумі, визначеній в п.п.1.1. даного розділу, з оформленням такої виплати відповідно до законодавства України.

Пунктом 3 договору встановлено, що платежі з повернення заборгованості за кредитом та сплати процентів та комісій за користування ним, оплата вартості усіх супутніх послуг та інших фінансових зобов`язань позичальника здійснюються у сумах та в терміни, що передбачені графіком платежів, розрахунком сукупної вартості кредиту та реальної процентної ставки, з урахуванням вартості усіх послуг, що передбачені договором №1 заяви-договору.

Кредитні кошти відповідачу були надано у спосіб, зазначений в кредитному договорі, що підтверджується випискою по особовому рахунку. Отже, позивач, свої зобов`язання за кредитним договором виконав в повному обсязі.

Відповідач умови зазначеного кредитного договору належним чином не виконував, у зв`язку із чим АТ «Таскомбанк» звернулося до останнього з повідомленням-вимогою вих. № 169793/70.2.2 від 22.02.2024 року щодо врегулювання заборгованості за кредитним договором .

Посилаючись на неналежне виконання відповідачем умов кредитного договору, позивач просить стягнути з відповідача суму заборгованості, яка згідно долученого до позову розрахунку позивача, становить 138837,90 грн., в тому числі: заборгованість по тілу кредиту (в т.ч. прострочена) - 48359,80 грн.; заборгованість по відсоткам - 12,34 грн.; заборгованість по комісії (в т.ч. прострочена) - 90465,76 грн.

Перевіряючи обґрунтованість позовних вимог, суд приймає до уваги те, що відповідно до ст. 509 ЦК України, зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Статтею 1054 ЦК України визначено, що за кредитним договором банк або інша фінансова установа (кредитодавець) зобов`язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, встановлених договором, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти.

Станом на день подачі позовної заяви та розгляду справи в суді відповідачем умови кредитного договору належним чином не виконуються, кредит відсотки за його користування не повертаються, та доказів зворотному з боку відповідача суду надано не було.

Згідно зі ст. 1055 ЦК України, кредитний договір укладається у письмовій формі.

Судом встановлено, що кредитний договір сторонами укладено в письмовій формі, зазначено його розмір та умови надання кредиту. Останній є чинним та у встановленому законом порядку недійсним не визнавався.

Відповідно до ст. 526 ЦК України, зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу.

Сплата прострочених відсотків, комісії, штрафів обумовлені договором і підлягають стягненню, оскільки відповідач своєчасно не погасив суму кредиту та відсотки за користування кредитом.

Відповідно до ст. 625 ЦК України, боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов`язання.

Відповідач, не сплативши у вказаний в договорі строк кредит, порушила вимоги ст. 530 ЦК України, відповідно до якої, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Згідно зі ст. 610 ЦК України, порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ст. 81 ЦПК України кожна сторона зобов`язана довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень.

За правилами ст. 76 ЦПК України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.

Частиною 1 ст. 77 ЦПК України визначено, що належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.

Згідно з ч. 6 ст. 81 ЦПК України доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Враховуючи викладене, оскільки відповідачем не спростовано факт неналежного виконання нею зобов`язань за кредитним договором і наявності заборгованості, то суд вважає за необхідне задовольняючи позовні вимоги, стягнути з ОСОБА_1 на користь позивача заборгованість по кредитному договору в розмірі 138837,90 грн.

Відповідно до ст. 141 ЦПК України з відповідача необхідно стягнути на користь позивача на відшкодування витрат по сплаті судового збору 3028,00 гривень, пропорційно до задоволених вимог.

Керуючись ст. ст. 207, 526, 530, 549, 610, 633, 634, 638, 1054 ЦК України, ст. ст. 2, 4, 5, 10, 12, 76 -83, 133, 141, 209-211, 223, 247, 258, 259, 263-265, 268 ЦПК України, суд

в и р і ш и в:

Позов Акціонерного товариства « Таскомбанк» до ОСОБА_1 про стягнення заборгованості - задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ; адреса місця проживання: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) на користь Акціонерного товариства «Таскомбанк» (місцезнаходження - 01032 м. Київ, вул. С. Петлюри 30, код ЄДРПОУ 09806443) заборгованість за кредитним договором №1157038-013 від 22.12.2020 року в розмірі 138 837 (сто тридцять вісім тисяч вісімсот тридцять сім ) грн. 90 коп. та судовий збір в сумі 3028,00 грн.

Рішення суду може бути оскаржено в апеляційному порядку до Київського апеляційного суду шляхом подання в тридцятиденний строк з дня проголошення рішення суду апеляційної скарги.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Суддя О.М. Луценко

Часті запитання

Який тип судового документу № 119639986 ?

Документ № 119639986 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 119639986 ?

Дата ухвалення - 10.06.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 119639986 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 119639986 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 119639986, Obolonskyi District Court of Kyiv City

The court decision No. 119639986, Obolonskyi District Court of Kyiv City was adopted on 10.06.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find useful information about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find important information quickly.

The court decision No. 119639986 refers to case No. 756/6200/24

This decision relates to case No. 756/6200/24. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 119639983
Next document : 119639988