Court decree № 118689708, 18.04.2024, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

Approval Date
18.04.2024
Case No.
761/10974/24
Document №
118689708
Form of court proceedings
Criminal
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 761/10974/24

Провадження № 1-кс/761/7487/2024

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 720 230 004 000 000 11 від 27.02.2023,

у с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, що належить ОСОБА_5 звернувся адвокат ОСОБА_3 .

На обґрунтування клопотання його ініціатор зазначила, що Бюро економічної безпеки України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 720 230 004 000 000 11 від 27.02.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України, у якому ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31.08.2023 накладений арешт на речі та документи, вилучені 17.08.2023 під час обшуку офісних приміщень ТОВ «Центральна компанія», ТОВ «Енергогазрезереза», ТОВ «Центральна газова компанія», ТОВ «Єврогаз ЛТД» та ТОВ «Укрфінгаз» за адресою - м. Черкаси, вул. Гоголя, 137 (справа № 761/29717/23).

Водночас, ініціатор клопотання, на погоджуючись з вказаним рішенням, вважаючи його необґрунтованим, наполягав, що вказане майно не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не є матеріальними об`єктами, які можуть зберегти сліди кримінального правопорушення, не набуте та не могло бути набутим кримінально протиправним шляхом, або отриманим внаслідок вчинення зазначеного кримінального правопорушення.

Ініціатор клопотання зазначив, що за таких обставин належне ОСОБА_5 майно не відповідає жодній із ознак речового доказу, визначених ст. 98 КПК України, оскільки не має відношення до обставин, які підлягають доказуванню у межах кримінального провадження.

У судовому засіданні представник власника майна клопотання підтримав, з підстав у ньому наведених та просив його задовольнити.

Прокурор заперечував проти задоволення клопотання, вважаючи його необґрунтованим.

Слідчий суддя, заслухавши думки учасників розгляду, дослідивши надані документи, дійшов висновку про таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 9 Конституції України, ст. 19 Закону України «Про міжнародні договори України» та Закону України від 17.07.1997 № 475/97-ВР Європейська Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (далі - Конвенція) є частиною національного законодавства України і застосовуються у порядку, передбаченому для норм національного законодавства

Відповідно до статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, що передбачені законом і загальними принципами міжнародного права.

Наведена засада закріплена у ст. 41 Конституції України, яка зазначає, що право власності є непорушним, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.

У рішенні «Смірнов проти Росії» від 07.06.2007 ЄСПЛ зазначив, що найбільш важлива вимога ст. 2 Протоколу № 1 до Конвенції полягає у тому, що будь-який акт втручання державного органу у здійснення права на безперешкодне користування своїм майном повинен бути законним.

У практиці ЄСПЛ неодноразово зазначалось, що таке втручання держави у права особи повинно здійснюватися на підставі закону.

Крім того, статтею 19 Конституції України визначено, що органи державної влади та їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Підстави та порядок встановлення тимчасового обмеження прав особи щодо реалізації нею усієї сукупності або ж окремих складових частин права власності під час досудового розслідування визначені кримінальним процесуальним законодавством.

У силу ст. 2 Кримінального процесуального кодексу України до завдань кримінального провадження з-поміж іншого віднесена охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення того, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу.

У контексті клопотання, що розглядається слідчим суддею, має бути надана оцінка правомірності обмеження власника можливості реалізації ним права власності.

Главою 2 КПК встановлені засади, тобто основоположні принципи кримінального провадження до яких, серед інших, віднесені законність (ст. 9 КПК), недоторканність права власності (ст. 16).

Відповідно до ст. 9 КПК під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Кримінальне процесуальне законодавство України повинно застосовуватися з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У силу ст. 16 КПК позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК.

Сукупність наведених норм кримінального провадження, їх внутрішній, змістовний зв`язок між собою свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Процесуальним законом визначено, що обов`язок здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні покладається на слідчого суддю.

Таким чином, саме слідчий суддя шляхом застосування своїх повноважень має забезпечити дотримання закону усіма учасниками кримінального провадження, а також зобов`язаний вживати передбачені законом заходи для поновлення порушених під час досудового розслідування прав та інтересів осіб.

Особливої актуальності та гостроти це питання набуває у відношенні здійснення судового контролю за діяльністю сторони обвинувачення, представники якої наділені значними можливостями застосування заходів примусового характеру.

Отже, слідчий суддя, виконуючи покладені на нього обов`язки, має запобігти зловживанню стороною обвинувачення її повноваженнями з метою збереження рівності сторін кримінального провадження та збалансованості їх прав.

Рішенням слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31.08.2023 накладений арешт на майно, що належить ОСОБА_5 .

У той же час, на день розгляду клопотання про скасування арешту майна стороною обвинувачення не надано доказів, що ОСОБА_5 причетний до вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК та вказане майно зберігає на собі сліди кримінального правопорушення.

Також, слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування, так і судового розгляду ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються, та їх аналіз, як підставу для подальшого втручання у права особи, у тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК.

У силу ст. 98 КПК до речових доказів кримінальний процесуальний закон відносить серед іншого об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Водночас, як встановлено вище слідчим суддею, не отримано даних на підтвердження того, що арештоване майно відповідає вимогам ст. 98 КПК.

Викладені обставини свідчать, що ризики, які стали підставою для арешту зазначеного майна на час розгляду клопотання про скасування арешту майна відпали, що обґрунтовано матеріалами, доданими до клопотання.

Виходячи з того, що прокурором не спростовані аргументи ініціатора клопотання, що піддане арешту майно має законне походження, а також відсутні інші ознаки для віднесення його до речових доказів, застосування щодо нього зазначеного заходу забезпечення не відповідає положенням ст. 170 КПК.

Також, враховуючи тривалість досудового розслідування, ненадання прокурором на день розгляду клопотання про скасування арешту належних і допустимих доказів того, що вказане майно має кримінально протиправне походження, подальше перебування його під арештом не відповідає завданням, визначеним ч. 3 ст. 132 КПК.

Зазначене приводить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про скасування арешту.

Приймаючи до уваги вищенаведене, керуючись ст. 7, 9, 132, 170, 174 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 задовольнити.

Скасувати у кримінальному провадженні № 720 230 004 000 000 11 від 27.02.2023 арешт, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31.08.2023 (справа № 761/29717/23), на майно ОСОБА_5 , а саме: печатку ТОВ «УКРФІНГАЗ» код 39450302 (№2); печатку ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» код 41665589; печатку ТОВ «ГЛОБАЛ ЕНЕРГОТРЕЙД» код 43460039; печатку ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» код 41665589; печатку ТОВ «Н2О» код 36492664; печатку ТОВ «ЦЕНТРАЛЬНА ГАЗОВА КОМПАНІЯ» код 39450352; печатку ТОВ «ОБЛГАЗПОСТАЧ» код 39790288; печатку ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» код 36860996; печатку ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» код 41665589; agreement №La09 від 26.05.2022 на 1 арк; статутні документи компанії «Sales Nash Inc» на 5 арк; Договір №05/07/2022 від 05.07.2022 «Sales Nash Inc» на 3 аркушах; Додаткова угода №1 до договору №05/07/2022 від 05.07.2022 «Sales Nash Inc» на 1 аркуші; Додаткова угода №1 до договору №05/07/2022 від 05.07.2022 «Sales Nash Inc» на 1 аркуші; Акт надання послуг №1 від 09 липня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №2 від 09 липня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №3 від 15 серпня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Договір №15/03/2022 від 15.03.2022 «Sales Nash Inc» на 3 аркушах; Додаткова угода №1 до договору №15/03/2022 від 15.03.2022 «Sales Nash Inc» на 1 аркуші; Додаткова угода №2 до договору №05/07/2022 від 05.07.2022 «Sales Nash Inc» на 1 аркуші; Додаткова угода №3 до договору №05/07/2022 від 05.07.2022 «Sales Nash Inc» на 1 аркуші; Додаткова угода №4 до договору №05/07/2022 від 05.07.2022 «Sales Nash Inc» на 1 аркуші; Додаткова угода №5 до договору №05/07/2022 від 05.07.2022 «Sales Nash Inc» на 1 аркуші; Додаткова угода №6 до договору №05/07/2022 від 05.07.2022 «Sales Nash Inc» на 1 аркуші; Додаткова угода №7 до договору №05/07/2022 від 05.07.2022 «Sales Nash Inc» на 1 аркуші; Додаткова угода №8 до договору №05/07/2022 від 05.07.2022 «Sales Nash Inc» на 1 аркуші; Додаткова угода №9 до договору №05/07/2022 від 05.07.2022 «Sales Nash Inc» на 1 аркуші; Акт надання послуг №1 від 30 червня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №2 від 30 червня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №3 від 30 червня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №4 від 06 липня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №5 від 06 липня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №6 від 07 липня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №7 від 07 липня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №10 від 11 липня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №9 від 11 липня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №8 від 08 липня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №11 від 05 серпня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №12 від 05 серпня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №13 від 08 серпня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №14 від 08 серпня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №11 від 05 серпня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №12 від 05 серпня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №13 від 08 серпня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №14 від 08 серпня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №15 від 10 серпня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №16 від 10 серпня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №17 від 15 серпня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №18 від 15 серпня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №19 від 23 серпня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №20 від 01 вересня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №21 від 21 вересня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №22 від 22 вересня 2022 «Sales Nash Inc»на 1 арк; Акт надання послуг №23 від 09 вересня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №24 від 09 вересня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №25 від 12 вересня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №26 від 13 вересня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №27 від 14 вересня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №28 від 14 вересня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №29 від 23 вересня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №30 від 30 вересня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №31 від 04 жовтня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №32 від 06 жовтня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №33 від 06 жовтня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №34 від 06 жовтня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №35 від 10 жовтня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №36 від 13 жовтня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №37 від 09 листопада 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №38 від 10 листопада 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №39 від 14 листопада 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №40 від 14 листопада 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №41 від 14 листопада 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №42 від 18 листопада 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №43 від 18 листопада 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №44 від 21 листопада 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №45 від 22 листопада 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №45 від 22 листопада 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №46 від 09 грудня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №47 від 13 грудня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №48 від 13 грудня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №49 від 13 грудня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №50 від 16 грудня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №51 від 21 грудня 2022 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №52 від 23 січня 2023 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №52 від 23 січня 2023 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №53 від 23 січня 2023 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №54 від 31 січня 2023 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №55 від 31 січня 2023 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №56 від 31 січня 2023 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №57 від 31 січня 2023 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №58 від 27 лютого 2023 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №59 від 27 лютого 2023 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №60 від 27 лютого 2023 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №61 від 10 березня 2023 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №62 від 24 березня 2023 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №63 від 10 березня 2023 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №64 від 10 березня 2023 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №65 від 10 березня 2023 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №66 від 24 березня 2023 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №67 від 11 квітня 2023 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акт надання послуг №68 від 11 квітня 2023 «Sales Nash Inc» на 1 арк; Акти надання послуг №1 від 09.01.2023 між ФОП ОСОБА_6 на 7 арк.; Акти надання послуг №13 від 09.01.2023 між ФОП ОСОБА_6 на 18 арк.; Акти надання послуг №02 від 10.02.2023 між ФОП ОСОБА_6 на 20 арк.; Акти надання послуг №03 від 10.02.2023 між ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; Акти надання послуг №02 від 08.02.2023 між ФОП ОСОБА_6 на 7 арк.; Акти надання послуг №02 від 07.02.2023 між ФОП ОСОБА_6 на 5 арк.; Акти надання послуг №02 від 06.02.2023 між ФОП ОСОБА_6 на 9 арк.; Акти надання послуг №02 від 03.02.2023 між ФОП ОСОБА_6 на 5 арк.; Акти надання послуг №03 від 10.03.2023 між ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; Акти надання послуг №03 від 06.03.2023 між ФОП ОСОБА_6 на 3 арк.; Акти надання послуг №03 від 10.03.2023 між ФОП ОСОБА_6 на 9 арк.; Акти надання послуг №02 від 10.03.2023 між ФОП ОСОБА_6 на 1 арк.; Акти надання послуг №03 від 06.03.2023 між ФОП ОСОБА_6 на 8 арк.; Договір про надання послуг №Т28 від 01.02.2023 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками на 6 арк.; Рахунок-фактура №СФ-0000001 від 31 січня 2022 ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРНЗЕРВ» на 1 арк.; Акт надання послуг №01 від 31 січня 2022 ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРНЗЕРВ» на 1 арк.; Рахунок-фактура №СФ-0000003 від 28 лютого 2022 ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРНЗЕРВ» на 1 арк.; Акт надання послуг №03 від 28 лютого 2022 ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРНЗЕРВ» на 1 арк.; Рахунок-фактура №СФ-0000007 від 31 березня 2022 ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРНЗЕРВ» на 1 арк.; Акт надання послуг №07 від 31 березня 2022 ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРНЗЕРВ» на 1 арк.; Акт виконаних послуг №31/22 від 30 квітня 2022 ТОВ «ЦГК» на 1 арк; Акт виконаних послуг №32/22 від 31 квітня 2022 ТОВ «ЦГК» на 1 арк; Акт виконаних послуг №33/22 від 30 червня 2022 ТОВ «ЦГК» на 1 арк; Акт виконаних послуг №34/22 від 31 липня 2022 ТОВ «ЦГК» на 1 арк; Акт виконаних послуг №35/22 від 31 серпня 2022 ТОВ «ЦГК» на 1 арк; Акт виконаних послуг №36/22 від 31 серпня 2022 ТОВ «ЦГК» на 1 арк; Акт виконаних послуг №37/22 від 30 вересня 2022 ТОВ «ЦГК» на 1 арк; Акт виконаних послуг №38/22 від 30 вересня 2022 ТОВ «ЦГК» на 1 арк; Акт виконаних послуг №39/22 від 31 жовтня 2022 ТОВ «ЦГК» на 1 арк; Акт виконаних послуг №40/22 від 31 жовтня 2022 ТОВ «ЦГК» на 1 арк; Рахунок-фактура №СФ-0000005 від 28 лютого 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №05 від 28 лютого 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Додаток №01 до договору надання послуг №02-22 від 01.02.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок-фактура №СФ-0000006 від 31 березня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №06 від 31 березня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Додаток №02 до договору надання послуг №02-22 від 01.02.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок-фактура №СФ-0000010 від 30 квітня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №10 від 30 квітня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Додаток №03 до договору надання послуг №02-22 від 01.02.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок-фактура №СФ-0000011 від 31 травня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №11 від 31 травня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Додаток №04 до договору надання послуг №02-22 від 01.02.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок-фактура №СФ-0000013 від 30 червня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №13 від 30 червня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Додаток №05 до договору надання послуг №02-22 від 01.02.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №16 від 30 червня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Додаток №06 до договору надання послуг №02-22 від 01.02.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок-фактура №СФ-0000017 від 31 липня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №17 від 31 липня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Додаток №11 до договору надання послуг №02-22 від 01.02.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок-фактура №СФ-0000019 від 31 серпня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №19 від 31 серпня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Додаток №13 до договору надання послуг №02-22 від 01.02.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок-фактура №СФ-0000021 від 30 вересня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №21 від 30 вересня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Додаток №15 до договору надання послуг №02-22 від 01.02.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок-фактура №СФ-0000023 від 31 жовтня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №23 від 31 жовтня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Додаток №17 до договору надання послуг №02-22 від 01.02.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок-фактура №СФ-0000025 від 30 листопада 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №25 від 30 листопада 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Додаток №19 до договору надання послуг №02-22 від 01.02.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №254 від 31 січня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №254 від 31 січня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Загальна вартість послуг відповідно до п.2.2 за січень 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №261 від 28 лютого 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №261 від 28 лютого 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Загальна вартість послуг відповідно до п.2.2 за лютий 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №263 від 31 березня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №263 від 31 березня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Загальна вартість послуг відповідно до п.2.2 за березень 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №272 від 30 квітня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №272 від 30 квітня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Загальна вартість послуг відповідно до п.2.2 за квітень 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №279 від 31 травня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №279 від 31 травня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Загальна вартість послуг відповідно до п.2.2 за травень 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №284 від 30 червня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №284 від 30 червня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Загальна вартість послуг відповідно до п.2.2 за червень 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №297 від 31 серпня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №297 від 31 серпня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Загальна вартість послуг відповідно до п.2.2 за серпень 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №300 від 30 вересня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №300 від 30 вересня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Загальна вартість послуг відповідно до п.2.2 за вересень 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №316 від 31 жовтня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №316 від 31 жовтня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Загальна вартість послуг відповідно до п.2.2 за жовтень 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 2 арк.; Рахунок на оплату №320 від 30 листопада 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №320 від 30 листопада 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Загальна вартість послуг відповідно до п.2.2 за листопад 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №327 від 31 грудня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №327 від 31 грудня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Загальна вартість послуг відповідно до п.2.2 за грудень 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Платіжні інструкції на видачу готівки за травень 2023 на 76 арк.; Платіжні інструкції на видачу готівки за квітень 2023 на 76 арк.; Платіжні інструкції на видачу готівки за березень 2023 на 12 арк.; Платіжні інструкції на видачу готівки за лютий 2023 на 81 арк.; Платіжні інструкції на видачу готівки за січень 2023 на 136 арк.; Платіжні інструкції на видачу готівки за грудень 2022 на 99 арк.; Платіжні інструкції на видачу готівки за листопад 2022 на 29 арк.; Платіжні інструкції на видачу готівки за жовтень 2022 на 6 арк.; Платіжні інструкції на видачу готівки за вересень 2022 на 7 арк.; Платіжні інструкції на видачу готівки за серпень 2022 на 18 арк.; Платіжні інструкції на видачу готівки за липень 2022 на 24 арк.; Платіжні інструкції на видачу готівки за червень 2022 на 34 арк.; Платіжні інструкції на видачу готівки за травень 2022 на 6 арк.; Акт надання послуг №21 від 31 травня 2022 ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» на 1 арк.; Акт надання послуг №20 від 30 квітня 2022 ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» на 1 арк.; Акт надання послуг №19 від 31 березня 2022 ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» на 1 арк.; Акт надання послуг №18 від 28 лютого 2022 ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» на 1 арк.; Акт надання послуг №17 від 31 січня 2022 ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» на 1 арк.; Акт надання послуг №16 від 31 грудня 2021 ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» на 1 арк.; Акт надання послуг №15 від 30 листопада 2021 ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» на 1 арк.; Акт надання послуг №14 від 31 жовтня 2021 ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» на 1 арк.; Акт надання послуг №13 від 30 вересня 2021 ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» на 1 арк.; Акт надання послуг №12 від 31 серпня 2021 ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» на 1 арк.; Акт надання послуг №11 від 31 липня 2021 ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» на 1 арк.; Акт надання послуг №10 від 30 червня 2021 ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» на 1 арк.; Акт надання послуг №9 від 31 травня 2021 ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» на 1 арк.; Акт надання послуг №8 від 30 квітня 2021 ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» на 1 арк.; Акт надання послуг №7 від 31 березня 2021 ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» на 1 арк.; Акт надання послуг №6 від 28 лютого 2021 ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» на 1 арк.; Акт надання послуг №5 від 31 січня 2021 ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» на 1 арк.; Акт надання послуг №4 від 31 грудня 2021 ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» на 1 арк.; Акт надання послуг №3 від 30 листопада 2020 ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» на 1 арк.; Акт надання послуг №2 від 31 жовтня 2020 ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» на 1 арк.; Акт надання послуг №1 від 30 вересня 2020 ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» на 1 арк.; Акт надання послуг №13 від 30 червня 2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №12 від 31 травня 2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №11 від 30 квітня 2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №10 від 31 березня 2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №9 від 28 лютого 2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №8 від 31 січня 2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №7 від 31 грудня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №6 від 30 листопада 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №5 від 31 жовтня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №4 від 30 вересня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №3 від 31 серпня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №2 від 31 липня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №1 від 30 червня 2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акти надання послуг №6-№1 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 6 арк.; Акти надання послуг №2-№1 ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» на 2 арк.; Акти надання послуг №05-№01 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 5 арк.; Акти надання послуг №20-№1 ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» на 20 арк.; Акти надання послуг №34-№1 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 34 арк.; Акти надання послуг №2-№1 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 2 арк.; Акти надання послуг №8-№1 ТОВ «ЦГК» на 8 арк.; Акти надання послуг №5-№1 ТОВ «ЦГК» на 5 арк.; Акти виконання послуг №04/22-01/22 ТОВ «ЦГК» на 4 арк.; Акти надання послуг №29-№1 ТОВ «ЦГК» на 29 арк.; Акти виконаних послуг №ЕГ-009 - ЕГ-001 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 9 арк.; Акти приймання-передачі послуг №12-1 ТОВ «ЦГК» на 12 арк.; Акти приймання-передачі наданих послуг №12-22-1-22 ТОВ «ЦГК» на 12 арк.; Акти приймання-передачі наданих послуг №27-1 ТОВ «ЦГК» на 27 арк.; Акти приймання-передачі наданих послуг №ЕГР03-23 - ЕГР01-23 ТОВ «ЦГК» на 3 арк.; Акти про надання послуг згідно договору №000/01 від 12 жовтня 2020 року ТОВ «ЦГК» за 2022-2023 роки №1-№27 на 27 арк.; Рахунок на оплату №7 від 31 липня 2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №7 від 31 липня 2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №6 від 30 червня 2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №6 від 30 червня 2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №5 від 31 травня 2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №5 від 31 травня 2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №4 від 30 квітня 2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №4 від 30 квітня 2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №3 від 31 березня 2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №3 від 31 березня 2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №2 від 28 лютого 2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №2 від 28 лютого 2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату №1 від 31 січня 2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг №1 від 31 січчня 2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Ноутбук ASUS s/n KAN0GR00R19941A з зарядним пристроєм; Договір про надання фінансової допомоги ПП «Н2О» №13-02/2023 від 13.02.2023 - на 4 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ПП «Н2О» №ФД2107/2023 від 21.07.2023 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Єврогаз ЛТД» №ФД-18-07/23 від 18.07.2023 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ПП «Н2О» №11-07/2023 від 11.07.2023 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Укрфінгаз» №ФД-10-07-23 від 10.07.2023 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ПП «Н2О» №ФД0607/2023 від 06.07.2023 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ПП «Н2О» №04-07/2023 від 04.07.2023 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ПП «Н2О» №08-02/2023 від 08.02.2023 - на 2 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ПП «Н2О» №ФД2806/2023 від 28.06.2023 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Енергогазрезерв» №ФД-23-06/2023 від 23.06.2023 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Єврогаз ЛТД» №ФД-23-06/23 від 23.06.2023 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Глобаленерготрейд» №ФД/12/06/23 від 12.06.2023 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ПП «Н2О» №ФД0606/2023 від 06.06.2023 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ПП «Н2О» №ФД3005/2023 від 30.05.2023 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ПП «Н2О» №ФД3105/2023 від 31.05.2023 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Укрфінгаз» №ФД-30-05/23 від 30.05.2023 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ПП «Н2О» №29-05/2023 від 29.05.2023 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ПП «Н2О» №ФД2605/2023 від 26.05.2023 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ПП «Н2О» №26-05/2023 від 26.05.2023 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ПП «Н2О» №ФД2405/2023 від 24.052023 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ПП «Н2О» №24-05/2023 від 24.05.2023 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ПП «Н2О» №23-05/2023 від 23.05.2023 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Єврогаз ЛТД» №ФД-11-04/23 від 11.04.2023 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ПП «Н2О» №22-05/2023 від 22.05.2023 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ПП «Н2О» №ФД2305/2023 від 23.05.2023 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ПП «Н2О» №09-022023 від 09.02.2023 - на 2 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ПП «Н2О» №ФД3003/2023 від 30.03.2023 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Центральна газова компанія» №30/09/22 від 30.09.2022 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Єврогаз ЛТД» №ФД-15-03/23 від 15.03.2023 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Єврогаз ЛТД» №ФД-14-03/23 від 14.03.2023 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Єврогаз ЛТД» №ФД-13-03/23 від 13.03.2023 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Єврогаз ЛТД» №ФД-17-03/23 від 17.03.2023 - на 2 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Єврогаз ЛТД» №ФД-16-03/23 від 16.03.2023 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Укрфінгаз» №ФД-01-03/23 від 01.03.2023 - на 2 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Єврогаз ЛТД» №ФД23/022023 від 23.02.2023 - на 2 арк.; Рішення учасника №24/05-1 ТОВ «Енергогазрезерв» від 24.05.2023 - на 1 арк.; Рішення учасника №18/05-1 ТОВ «Енергогазрезерв» від 18.05.2023 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ПП «Н2О» №08/2022 від 08.08.2022 - на 2 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ПП «Н2О» №22-08/2022 від 22.08.2022 - на 2 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ПП «Н2О» №29-06/2022 від 29.06.2022 - на 2 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ПП «Н2О» №27-07/2022 від 27.07.2022 - на 2 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Енергогазрезерв» №ФД-19-01/2022 від 19.01.2022 - на 2 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» №ФД/25/01/2022 від 25.01.2022 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Єврогаз ЛТД» №ФП-28-01/22 від 28.01.2022 - на 2 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Укрфінгаз» №ФП -1412-22 від 14.12.2022 - на 2 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» №ФД/15/11/2022 від 15.11.2022 - на 2 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Енергогазрезерв» №ФД-28-07/2022 від 28.07.2022 - на 2 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Енергогазрезерв» №ФД-24-08/22 від 24.08.2022 - на 2 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Енергогазрезерв» №ФД-14-12/22 від 14.12.2022 - на 2 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Енергогазрезерв» №ФД-01-08/22 від 01.08.2022 - на 2 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Енергогазрезерв» №ФП-25-05/22 від 25.05.2022 - на 2 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» №ФД/19/09/2022 від 19.09.2022 - на 2 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Єврогаз ЛТД» №ФД-30-11/22 від 30.11.2022 - на 2 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Єврогаз ЛТД» №ФДП-03-06/22 від 03.06.2022 - на 2 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ПП «Н2О» №ФД-3008 від 30.08.2022 - на 2 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ПП «Н2О» №27-07/2022 від 27.07.2022 - на 2 арк.; Акт звіряння за договором №29-06/2022 від 29.06.2022 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Єврогаз ЛТД» №ФД-07-12/2022 від 07.12.2022 - на 4 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Єврогаз ЛТД» №ФД-07-12/22 від 07.12.2022 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ПП «Н2О» №12-09/2022 від 12.09.2022 - на 1 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ПП «Н2О» №20-10/2022 від 20.10.2022 - на 9 арк.; Ноутбук чорного кольору ASUS с/н E8N0CV079291326 з зарядним пристроєм; Ноутбук чорного кольору DELL с/н 13071349622 з зарядним пристроєм; Флеш-носій KINGSTON 32GB білого кольору; Флеш-носій APACER 64GB чорного кольору; Системний блок чорного кольору; Акт № 12-2022-1907000362 від 31.12.2022 врегулювання щодобових небалансів за газовий місяць грудень 2022 року ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 2 арк.; Акт № 06-22 від 31.12.2022 приймання-передачі наданих послуг ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 2 арк.; Акт № SO-2015-003/23987 від 31.12.2022 про надання доступу до онлайн-сервісу ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 12-2022-1907000362/1201222 від 31.12.2022 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на 1 арк.; Акт надання послуг № 7 від 31.12.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 1 від 31.12.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 21 від 31.12.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 22 від 31.12.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт виконаних послуг № ЕГ-003 від 31.12.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 127 від 31.12.2022 ПП «Н2О» на 1 арк.; Рахунок на оплату № 40 від 31.12.2022 ПП «Н2О» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 2000205/12.22/1805000474/ПВдоб від 31.12.2022 АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 2000201/12.22/1805000474/ІРЩміс від 31.12.2022 АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 12-2022-1907000362/1150000 від 31.12.2022 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 12-2022-1907000362/1140000 від 31.12.2022 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на 1 арк.; Акт звірки товарів за період з 01.12.2022 по 31.12.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Копія акту № 04-GAS-281222-14-200906 від 28.12.2022 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.; Копія акту № 04-GAS-291222-14-200906 від 28.12.2022 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.; Акт приймання-передачі наданих послуг № 05-22 від 30.11.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 2 арк.; Акт наданих послуг № 6 від 30.11.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт № 11-2022-1907000362 від 30.11.2022 врегулювання щодобових небалансів за газовий місяць листопад 2022 року ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 11-2022-1907000362/1201122 від 30.11.2022 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 25 від 30.11.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з додатком на 2 арк.; Рахунок-фактура № СФ-0000025 від 30.11.2022 на 1 арк.; Акт наданих послуг № 2000204/11.22/1805000474/ПВдоб від 30.11.2022 АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 2000205/11.22/1805000474/ПВдоб від 30.11.2022 АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 2000201/11.22/1805000474/ПВдоб від 30.11.2022 АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 122 від 30.11.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату № 38 від 30.11.2022 на 1 арк.; Акт наданих послуг № 11-2022-1907000362/1150000 від 30.11.2022 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 11-2022-1907000362/1140000 від 30.11.2022 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на 1 арк.; Акт приймання-передачі наданих послуг за листопад 2022 року ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт виконання послуг № ЕГ-002 від 30.11.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 19 від 30.11.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» в двох примірниках на 2 арк.; Акт наданих послуг № 20 від 30.11.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» в двох примірниках на 2 арк.; Коригуючий Акт № 05-2022-1907000362-11 від 01.11.2022 врегулювання щодобових небалансів за газовий місяць травень 2022 року ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 2 арк.; Коригуючий Акт № 06-2022-1907000362-11 від 01.11.2022 врегулювання щодобових небалансів за газовий місяць червень 2022 року ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 2 арк.; Коригуючий Акт № 07-2022-1907000362-11 від 01.11.2022 врегулювання щодобових небалансів за газовий місяць липень 2022 року ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 2 арк.; Акт № SO-2015-003/21171 від 30.11.2022 про надання доступу до онлайн-сервісу ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 2 арк.; Акт № 04-22 від 31.10.2022 приймання-передачі наданих послуг ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 2 арк.; Акт виконаних послуг № ЕГ-001 від 31.10.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Копія акту № 146683 від 21.10.2022 здачі-прийняття послуг ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт № УЕ-000428 без дати здачі-прийняття робіт (надання послуг) ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок-фактура № УЕ-0000428 від 19.10.2022 на 1 арк.; Акт № 121-2022 без дати здачі-прийняття робіт (надання послуг) ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок-фактура № 121-2022 від 19.10.2022 на 1 арк.; Акт № SO-2015-003/18282 від 31.10.2022 про надання доступу до онлайн-сервісу ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт № 17 від 31.10.2022 наданих послуг ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт № 18 від 31.10.2022 наданих послуг ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Копія Акту № 316 від 31.10.2022 надання послуг ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт № 5 від 31.10.2022 надання послуг ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт № 23 від 31.10.2022 надання послуг ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з додатком на 2 арк.; Рахунок-фактура № СФ-0000023 від 31.10.2022 на 1 арк.; Акт № 10-2022-1907000362 від 31.10.2022 врегулювання щодобових небалансів за газовий місяць жовтень 2022 року ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 2 арк.; Копія акту надання послуг № 316 від 31.10.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 2 арк.; Копія додатку № 10 до договору № 219/юр від 03.01.2022 на 2 арк.; Копія рахунку на оплату № 316 без дати на 1 арк.; Акт надання послуг № 120 від 31.10.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату № 35 від 31.10.2022 на 1 арк.; Акт наданих послуг № 2000201/10.22/1805000474/ІРОміс від 30.10.2022 АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 2000205/10.22/1805000474/ПВдоб від 30.10.2022 АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 1 арк.; Акт приймання-передачі послуг за жовтень 2022 року ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 10-2022-1907000362/1140000 від 31.10.2022 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на 1 арк.; Акт надання послуг № 10-2022-1907000362/1201022 від 31.10.2022 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на 1 арк.; Акт приймання-передачі наданих послуг № 03-22 від 30.09.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 21 від 30.09.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з додатком на 2 арк.; Рахунок-фактура № СФ-0000021 від 30.09.2022 на 1 арк.; Акт надання послуг № 106 від 30.09.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату № 31 від 30.09.2022 на 1 арк.; Копія акту надання послуг № 300 від 30.09.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 09-2022-1907000362/1140000 від 30.09.2022 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на 1 арк.; Акт № SO-2015-003/16391 від 30.09.2022 про надання доступу до онлайн-сервісу ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 2 арк.; Акт надання послуг № 09-2022-1907000362/1200922 від 30.09.2022 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на 1 арк.; Акт № 09-2022-1907000362 від 30.09.2022 врегулювання щодобових небалансів за газовий місяць вересень 2022 року ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 2 арк.; Акт № 123/09-22 без дати про рух природного газу в газосховищах АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 2000204/09.22/1805000474/ПЗдоб від 30.09.2022 АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 2000201/09.22/1805000474/ІРОміс від 30.09.2022 АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 1 арк.; Акт № 02-22 від 31.08.2022 приймання-передачі послуг ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 19 від 31.08.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з додатком на 2 арк.; Рахунок-фактура № СФ-0000019 від 31.08.2022 на 1 арк.; Копія рахунку на оплату № 297 без дати з додатком ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з додатком на 2 арк.; Копія рахунку на оплату № 297 від 31.08.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Скріншот акту № 13 від 31.08.2022 наданих послуг ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Скріншот акту № 14 від 31.08.2022 наданих послуг ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Скріншот додаткової угоди № 6 від 19.07.2022 до Договору № 2 від 17.12.2021 про надання комбінованих адміністративних послуг ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт № 08-2022-1907000362 від 31.08.2022 врегулювання щодобових небалансів за газовий місяць серпень 2022 року ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 2 арк.; Акт надання послуг № 08-2022-1907000362/1200822 від 31.08.2022 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 2000204/08.22/1805000474/ПЗдоб від 31.08.2022 АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 2000201/08.22/1805000474/ІРОміс від 31.08.2022 АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 1 арк.; Акт надання послуг № 08-2022-1907000362/1150000 від 31.08.2022 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на 1 арк.; Акт надання послуг № 08-2022-1907000362/1140000 від 31.08.2022 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на 1 арк.; Фотокопія акту наданих послуг № 291 від 31.07.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт № 01-22 від 31.07.2022 приймання-надання послуг ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт наданих послуг №17 від 31.07.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з додатком на 2 арк.; Рахунок-фактура № СФ-0000017 від 31.07.2022 на 1 арк.; Акт наданих послуг №17 від 31.07.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з додатком на 2 арк.; Рахунок-фактура № СФ-0000017 від 31.07.2022 на 1 арк.; Акт наданих послуг №11 від 31.07.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт наданих послуг №12 від 31.07.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Додаткова угода № 5 від 16.06.2022 до Договору № 2 від 17.12.2021 про надання комбінованих адміністративних послуг ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 07-2022-1907000362/1200722 від 31.07.2022 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 2000205/07.22/1805000474/ПВдоб від 31.07.2022 АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 1 арк.; Акт № 07-2022-1907000362 від 31.07.2022 врегулювання щодобових небалансів за газовий місяць липень 2022 року ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 2 арк.; Акт наданих послуг № 2000201/07.22/1805000474/ІРОміс від 31.07.2022 АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 1 арк.; Акт надання послуг № 07-2022-1907000362/1140000 від 31.07.2022 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на 1 арк.; Акт надання послуг № 07-2022-1907000362/1150000 від 31.07.2022 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на 1 арк.; Акт надання послуг № 2 від 31.07.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» в двох примірниках на 2 арк.; Договір про надання юридичних послуг № Юр-03/2022 від 30.06.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 2 арк.; Копія акту надання послуг № 16 від 30.06.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з додатком на 2 арк.; Акт надання послуг № 13 від 30.06.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з додатком на 2 арк.; Копія акту надання послуг № 284 від 30.06.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з додатком на 2 арк.; Акт № 06-2022-1907000362 від 30.06.2022 врегулювання щодобових небалансів за газовий місяць червень 2022 року ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 2 арк.; Акт надання послуг № 06-2022-1907000362/1140000 від 30.06.2022 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на 1 арк.; Акт надання послуг № 06-2022-1907000362/1150000 від 30.06.2022 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на 1 арк.; Акт надання послуг № 1 від 30.06.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 9 від 30.06.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 10 від 30.06.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 06-2022-1907000362/1140000 від 30.06.2022 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на 1 арк.; Акт надання послуг № 06-2022-1907000362/1150000 від 30.06.2022 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на 1 арк.; Акт надання послуг № 61 від 31.05.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату № 26 від 31.05.2022 на 1 арк.; Акт № 7 від 31.05.2022 наданих послуг ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт № 8 від 31.05.2022 наданих послуг ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 05-2022-1907000362/1200522 від 31.05.2022 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» в двох примірниках на 2 арк.; Акт № 05-2022-1907000362 від 30.06.2022 врегулювання щодобових небалансів за газовий місяць травень 2022 року ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 2000205/05.22/1805000474/ПВдоб від 31.05.2022 АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 2000201/05.22/1805000474/ІРОміс від 31.05.2022 АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 1 арк.; Акт надання послуг № 05-2022-1907000362/1150000 від 31.05.2022 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на 1 арк.; Копія акту наданих послуг № 279 від 31.05.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з додатком на 2 арк.; Копія акту наданих послуг № 279 від 31.05.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт № 05-2022-1907000362 від 31.05.2022 врегулювання щодобових небалансів за газовий місяць травень 2022 року ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 2 арк.; Акт надання послуг № 11 від 31.05.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з додатком на 2 арк.; Копія акту здачі-передачі робіт (надання послуг) № 72004334 від 13.05.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з додатком на 2 арк.; Акт здачі-передачі робіт (надання послуг) № 78984274 від 02.05.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт здачі-передачі робіт (надання послуг) № 78984269 від 02.05.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 50 від 30.04.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату № 21 від 30.04.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Копія акту надання послуг № 272 від 30.04.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 6 від 30.04.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 5 від 30.04.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Копія акту надання послуг № 272 від 30.04.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 10 від 30.04.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з додатком на 2 арк.; Акт здачі-передачі робіт (надання послуг) № 72004670 від 03.04.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з додатками на 4 арк.; Акт надання послуг № 04-2022-1907000362/1200422 від 30.04.2022 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» в двох примірниках на 2 арк.; Акт № 108/04-22 без дати про рух природного газу в газосховищах АТ «Укртрансгаз» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 2000201/04.22/1805000474/ІРОміс від 30.04.2022 АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 2000205/04.22/1805000474/ПВдоб від 30.04.2022 АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 1 арк.; Акт № 04-2022-1907000362 від 30.04.2022 врегулювання щодобових небалансів за газовий місяць квітень 2022 року ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» в двох примірниках на 4 арк.; Акт надання послуг № 26 від 31.03.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату № 16 від 31.03.2022 на 1 арк.; Копія Акту надання послуг № 3 від 31.03.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 3 арк.; Копія Акту надання послуг № 4 від 31.03.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Копія Акту наданих послуг № 3 від 31.03.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Копія акту надання послуг № 263 від31.03.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з додатком на 2 арк.; Копія рахунку на оплату № 263 від 31.03.2022 на 1 арк.; Акт № 03-2022-1907000362 від 31.03.2022 врегулювання щодобових небалансів за газовий місяць квітень 2022 року ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 2 арк.; Акт надання послуг № 03-2022-1907000362/1200322 від 31.03.2022 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 2000205/03.22/1805000474/ПЗдоб від 31.03.2022 АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 2000205/03.22/1805000474/ПВдоб від 31.03.2022 АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 2000201/03.22/1805000474/ІРОміс від 31.03.2022 АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 1 арк.; Акт надання послуг № 03-2022-1907000362/1200322 від 31.03.2022 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на 1 арк.; Акт надання послуг № 06 від 31.03.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з додатком на 2 арк.; Акт № 2 від 28.02.2022 наданих послуг ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 5 арк.; Акт № 2 від 28.02.2022 наданих послуг ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Копія акту надання послуг № 261 від 28.02.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з додатком на 2 арк.; Рахунок на оплату № 261 від 28.02.2022 на 1 арк.; Акт надання послуг № 05 від 28.02.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з додатком на 2 арк.; Акт надання послуг № 21 від 28.02.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату № 10 від 28.02.2022 на 1 арк.; Фотокопія акту надання послуг № 261 від 28.02.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з додатком на 1 арк.; Фотокопія рахунку на оплату № 261 від 28.02.2022 на 1 арк.; Акт № 02-2022-1907000362 від 28.02.2022 врегулювання щодобових небалансів за газовий місяць лютий 2022 року ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 2 арк.; Акт надання послуг № 02-2022-1907000362/1150000 від 28.02.2022 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на 1 арк.; Акт надання послуг № 02-2022-1907000362/1140000 від 28.02.2022 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 2000201/02.22/1805000474/ІРОміс від 28.02.2022 АТ «УКРТРАНСГАЗ» в двох примірниках на 2 арк.; Акт наданих послуг № 1 від 31.01.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 3 арк.; Копія Акту надання послуг № 1 від 31.01.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Акт надання послуг № 6 від 31.01.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; Рахунок на оплату № 5 від 31.01.2022 на 1 арк.; Копія акту № 254 від 31.01.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з додатком на 2 арк.; Акт № 01-2022-1907000362 від 31.01.2022 врегулювання щодобових небалансів за газовий місяць січень 2022 року ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 2 арк.; Акт надання послуг № 01-2022-1907000362/1200122 від 31.01.2022 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на 1 арк.; Акт наданих послуг № 2000201/01.22/1805000474/ІРОміс від 31.01.2022 АТ «УКРТРАНСГАЗ» на 1 арк.; Акт надання послуг № 01-2022-1907000362/1150000 від 31.01.2022 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на 1 арк.; Акт надання послуг № 01-2022-1907000362/1140000 від 31.01.2022 ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» на 1 арк.; Блокнот з чорновими записами Таблиці з чорновими записами на 89 арк. Виписка щодо виконання договорів ТОВ «Еврогаз ЛТД», ТОВ «УкрГазПетролеум» та ТОВ «ЦГК» на 8 арк.; Договір купівлі-продажу природного газу №2803-2023/011 від 28.03.23 на 4 арк.; Додаткова угода № 3 від 14.06.2023 до договір купівлі-продажу природного газу №2803-2023/011 від 28.03.23 на 1 арк.; Додаткова угода № 2 від 19.04.2023 до договір купівлі-продажу природного газу №2803-2023/011 від 28.03.23 на 1 арк.; Додаткова угода № 1 від 28.03.2023 до договір купівлі-продажу природного газу №2803-2023/011 від 28.03.23 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №1498 від 30.06.23 за договором №2803-2023/011 від 28.03.23 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №1020 від 30.04.23 за договором №2803-2023/011 від 28.03.23 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №1019 від 30.04.23 за договором №2803-2023/011 від 28.03.23 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу природного газу №3011-22/02 від 30.11.22 на 4 арк.; Додаткова угода № 14 від 27.04.2023 до договір купівлі-продажу природного газу №3011-22/02 від 30.11.22 на 1 арк.; Додаткова угода № 13 від 25.04.2023 до договір купівлі-продажу природного газу №3011-22/02 від 30.11.22 на 1 арк.; Додаткова угода № 12 від 20.04.2023 до договір купівлі-продажу природного газу №3011-22/02 від 30.11.22 на 1 арк.; Додаткова угода № 11 від 07.03.2023 до договір купівлі-продажу природного газу №3011-22/02 від 30.11.22 на 1 арк.; Додаткова угода № 10 від 03.03.2023 до договір купівлі-продажу природного газу №3011-22/02 від 30.11.22 на 1 арк.; Додаткова угода № 9 від 27.02.2023 до договір купівлі-продажу природного газу №3011-22/02 від 30.11.22 на 1 арк.; Додаткова угода № 8 від 21.02.2023 до договір купівлі-продажу природного газу №3011-22/02 від 30.11.22 на 1 арк.; Додаткова угода № 7 від 09.02.2023 до договір купівлі-продажу природного газу №3011-22/02 від 30.11.22 на 1 арк.; Додаткова угода № 6 від 23.01.2023 до договір купівлі-продажу природного газу №3011-22/02 від 30.11.22 на 1 арк.; Додаткова угода № 5 від 18.01.2023 до договір купівлі-продажу природного газу №3011-22/02 від 30.11.22 на 1 арк.; Додаткова угода № 4 від 15.12.2022 до договір купівлі-продажу природного газу №3011-22/02 від 30.11.22 на 1 арк.; Додаткова угода № 3 від 13.12.2022 до договір купівлі-продажу природного газу №3011-22/02 від 30.11.22 на 1 арк.; Додаткова угода № 2 від 09.12.2022 до договір купівлі-продажу природного газу №3011-22/02 від 30.11.22 на 1 арк.; Додаткова угода № 1 від 01.12.2022 до договір купівлі-продажу природного газу №3011-22/02 від 30.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №1294 від 31.05.23 за договором №3011-22/02 від 30.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №1293 від 31.05.23 за договором №3011-22/02 від 30.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №1292 від 31.05.23 за договором №3011-22/02 від 30.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №651 від 31.03.23 за договором №3011-22/02 від 30.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №654 від 31.03.23 за договором №3011-22/02 від 30.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №652 від 31.03.23 за договором №3011-22/02 від 30.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №653 від 31.03.23 за договором №3011-22/02 від 30.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №330 від 28.02.23 за договором №3011-22/02 від 30.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №329 від 28.02.23 за договором №3011-22/02 від 30.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №47 від 31.01.23 за договором №3011-22/02 від 30.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №4017 від 31.12.22 за договором №3011-22/02 від 30.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №3728 від 31.12.22 за договором №3011-22/02 від 30.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №3729 від 31.12.22 за договором №3011-22/02 від 30.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №4018 від 31.12.22 за договором №3011-22/02 від 30.11.22 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу природного газу №1011-2022/01 від 10.11.22 на 4 арк.; Договір купівлі-продажу природного газу №1111-2022/01 від 11.11.22 на 4 арк.; Додаткова угода № 19 від 14.06.2023 до договір купівлі-продажу природного газу №1111-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк.; Додаткова угода № 12 від 07.03.2023 до договір купівлі-продажу природного газу №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк., два примірника; Додаткова угода № 11 від 03.03.2023 до договір купівлі-продажу природного газу №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк., два примірника; Додаткова угода № 10 від 17.02.2023 до договір купівлі-продажу природного газу №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк., два примірника; Додаткова угода № 9 від 21.02.2023 до договір купівлі-продажу природного газу №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк., два примірника; Додаткова угода № 8 від 09.02.2023 до договір купівлі-продажу природного газу №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк.; Додаткова угода № 7 від 23.01.2023 до договір купівлі-продажу природного газу №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк., два примірника; Додаткова угода № 6 від 18.01.2023 до договір купівлі-продажу природного газу №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк.; Додаткова угода № 5 від 13.12.2022 до договір купівлі-продажу природного газу №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк.; Додаткова угода № 4 від 09.12.2022 до договір купівлі-продажу природного газу №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк.; Додаткова угода № 3 від 05.12.2022 до договір купівлі-продажу природного газу №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк.; Додаткова угода № 2 від 01.12.2022 до договір купівлі-продажу природного газу №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк., два примірника; Додаткова угода № 1 від 01.12.2022 до договір купівлі-продажу природного газу №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк.; Додаткова угода № 2 від 17.11.2022 до договір купівлі-продажу природного газу №1111-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк.; Додаткова угода № 1 від 10.11.2022 до договір купівлі-продажу природного газу №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк.; Додаткова угода № 1 від 10.11.2022 до договір купівлі-продажу природного газу №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №14 від 30.06.23 за договором №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №9 від 30.04.23 за договором №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №8 від 30.04.23 за договором №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №7 від 31.03.23 за договором №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №4 від 31.03.23 за договором №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №5 від 31.03.23 за договором №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №6 від 31.03.23 за договором №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №2 від 28.02.23 за договором №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №3 від 28.02.23 за договором №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №1 від 31.01.23 за договором №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №11 від 31.12.22 за договором №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №10 від 31.12.22 за договором №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №9 від 31.12.22 за договором №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №8 від 31.12.22 за договором №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №4 від 30.11.22 за договором №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №5 від 30.11.22 за договором №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №6 від 30.11.22 за договором №1011-2022/01 від 11.11.22 на 1 арк.; Договір купівлі-продажу природного газу №2911-2022/01 від 29.11.22 на 4 арк.; Додаткова угода № 1 від 29.11.2022 до договір купівлі-продажу природного газу №2911-2022/01 від 29.11.22 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу №7 від 30.11.22 за договором №2911-2022/01 від 29.11.22 на 1 арк.; Акт наданих послуг №2000201/01.23/1807000033/ІРОміс від 31.01.2023 року на 1 арк.; Акт наданих послуг №2000201/01.22/1807000033/ІРОміс від 30.11.2022 року на 1 арк.; Акт наданих послуг №2000201/01.22/180500546/ІРОміс від 30.11.2022 року на 1 арк.; Акт наданих послуг №2000205/11.22/1805000546/ПВдоп від 30.11.2022 року на 1 арк.; Угоди на 7 арк.; Акт про зарахування зустрічних однорідних вимог від 24 березня 2023 року на 4 арк.; Договір купівлі продажу природнього газу №2205-2023 від 22.05.2023 на 3 арк.; Додаткова угода №1 від 22.05.2023 до договору №2205-2023 від 22.05.2023 на 1 арк., 2 примірника; Акт приймання-передачі природного газу №1299 від 31.05.2023 на 1 арк.; Договір купівлі продажу природнього газу №25Г/Гам/Ег від 22.06.2023 на 2 арк.; Договір купівлі продажу природнього газу №20Г/Гам/Ег від 20.06.2023 на 2 арк.; Договір купівлі продажу природнього газу №15Г/Гам/Ег від 27.04.2023 на 2 арк., два примірника; Акт приймання-передачі природного газу №25 від 31.07.2023 до договору №25Г/Гам/Ег від 22.06.2023 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природного газу №20 від 31.07.2023 до договору №20Г/Гам/Ег від 20.06.2023 на 1 арк., копії; Акт приймання-передачі природного газу №16 від 31.05.2023 до договору №15Г/Гам/Ег від 27.04.2023 на 1 арк., копії; Акт приймання-передачі природного газу №8 від 31.05.2023 до договору №7Г/Гам/Ег від 24.04.2023 на 1 арк., копії; Додаткова угода №3 від 16.02.2023 до договору №3008-2022/02 від 30.08.2022 на 1 арк., 2 примірника; Додаткова угода №2 від 31.12.2022 до договору №3008-2022/02 від 30.08.2022 на 1 арк., 2 примірника; Акт приймання-передачі природного газу №367 від 28.02.2023 до договору №3008-2022/02 від 30.08.2022 на 1 арк., 2 примірника; Договір купівлі продажу природнього газу №0202-2023/01 від 02.02.2023 на 4 арк., два примірника; Додаткова угода №2 від 19.04.2023 до договору газу №0202-2023/01 від 02.02.2023 на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 02.02.2023 до договору газу №0202-2023/01 від 02.02.2023 на 1 арк., два примірника; Акт приймання-передачі природного газу №1044 від 30.04.2023 до договору №0202-2023/01 від 02.02.2023 на 1 арк.,; Акт приймання-передачі природного газу №308 від 28.02.2023 до договору №0202-2023/01 від 02.02.2023 на 1 арк.,; Договір купівлі продажу природнього газу Г-23/4/3/1 від 03.04.2023 на 3 арк.; Акт приймання-передачі природного газу №138 від 30.04.2023 до договору Г-23/4/3/1 від 03.04.2023 на 1 арк.,; Договір купівлі продажу природнього газу 2402-2023/03 від 24.02.2023 на 4 арк.; Додаткова угода №3 від 15.06.2023 до договору газу 2402-2023/03 від 24.02.2023 на 1 арк.; Додаткова угода №2 від 03.03.2023 до договору газу 2402-2023/03 від 24.02.2023 на 1 арк., два примірника; Додаткова угода №1 від 24.02.2023 до договору газу 2402-2023/03 від 24.02.2023 на 1 арк. два примірника; Акт приймання-передачі природного газу №1523 від 30.06.2023 до договору 2402-2023/03 від 24.02.2023 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природного газу №684 від 31.03.2023 до договору 2402-2023/03 від 24.02.2023 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природного газу №685 від 31.03.2023 до договору 2402-2023/03 від 24.02.2023 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природного газу №685 від 06.03.2023 до договору 2402-2023/03 від 24.02.2023 на 1 арк., два примірника; Додаткова угода №10 від 13.03.2023 до договору газу 2312-2021 від 23.21.2021 на 1 арк.; Додаткова угода №9 від 30.12.2022 до договору газу 2312-2021 від 23.21.2021 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природного газу №662 від 31.03.2023 до договору 2402-2023/03 від 24.02.2023 на 1 арк., два примірника; Договір купівлі продажу природнього газу 0202-2023/02 від 02.02.2023 на 4 арк.; Додаткова угода №2 від 09.03.2023 до договору газу 0202-2023/02 від 02.02.2023 на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 02.02.2023 до договору газу 0202-2023/02 від 02.02.2023 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природного газу №365 від 28.02.2023 до договору 0202-2023/02 від 02.02.2023 на 1 арк.; Акт приймання-передачі природного газу №679 від 31.03.2023 до договору 0202-2023/02 від 02.02.2023 на 1 арк.; Додаткові угоди №9,10,11,7 до договору газу 3110-2022/02 від 31.10.2020 на 4 арк.; Акти приймання-передач за договором 3110-2022/02 від 31.10.2020 на 3 арк.; Додаткові угоди №2,3,4 до договору газу 2312-2022/01 від 23.12.2022 на 3 арк.; Акти приймання-передач за договором 2312-2022/01 від 23.12.2022 на 3 арк.; Договір купівлі продажу природнього газу 2701-2023/01 від 27.01.2023 з додатковими угодами №1-8 на 12 арк.; Акти приймання-передач за договором 2701-2023/01 від 27.01.2023 на 7 арк.; Додаткові угоди №18,19 до договору газу 16/11-2021/01 від 16.11.2021 на 2 арк.; Акти приймання-передач від 28 лютого за договором 16/11-2021/01 від 16.11.2021 на 2 арк.; Договір купівлі продажу природнього газу 30-Г від 09.05.2023 на 3 арк.; Договір купівлі продажу природнього газу 11-Г від 19.01.2023 на 3 арк.; Договір купівлі продажу природнього газу 23-Г від 24.03.2023 на 3 арк.; Договір купівлі продажу природнього газу 12-Г від 24.01.2023 на 3 арк.; Акти приймання-передачі природнього газу від за договором на 25 арк.; Додаткові угоди №3-8 до договору газу 3110-2022/01 від 25.10.2022 на 5 арк.; Акти приймання-передачі природнього газу від за договором 3110-2022/01 від 25.10.2022 на 5 арк.; Договір купівлі продажу природнього газу 1502-2023/01 від 15.02.2023 з додатковими угодами №1,3-5 на 8 арк.; Акти приймання-передачі природнього газу від за договором 1502-2023/01 від 15.02.2023 на 7 арк.; Додаткові угоди №№6-20 до договору газу 3-1-2022/200 від 01.06.2022 на 14 арк.; Комерційні акти приймання-передачі природнього газу від за договором 3-1-2022/200 від 01.06.2022 на 14 арк.; Додаткові угоди №№15-48 до договору газу 0106-2022/01 від 01.06.2022 на 36 арк.; Акти приймання-передачі природнього газу від за договором 0106-2022/01 від 01.06.2022 на 34 арк.; Договір купівлі продажу природнього газу 2402-2023/01 від 24.02.2023 з додатковими угодами №№1-5 на 9 арк.; Акти приймання-передачі природнього газу від за договором 2402-2023/01 від 24.02.2023 на 5 арк.; Договір купівлі продажу природнього газу 2312-2022/02 від 23.12.2022 з додатковими угодами №№1-4 на 8 арк.; Акти приймання-передачі природнього газу від за договором 2312-2022/02 від 23.12.2022 на 4 арк.; Договір купівлі продажу природнього газу 2402-2023/02 від 24.02.2023 на 3 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу від за договором 2402-2023/02 від 24.02.2023 на 1 арк.; Договір купівлі продажу природнього газу 2802-2023/02 від 24.02.2023 на 9 арк.; Акт приймання-передачі природнього газу від за договором 2802-2023/02 від 24.02.2023 на 1 арк.; рахунок на оплату № 2604 від 21.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2605 від 21.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; акт звіряння за червень 2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» і ТОВ «Черлис» на 1 арк.; акт звіряння за червень 2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» і ТОВ «Черлис» на 1 арк.; додаткова угода № 10 від 24.07.2023 до договору № ЕГ-104/2022 від 03.08.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2621 від 24.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2622 від 24.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2623 від 24.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2624 від 24.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2629 від 25.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2630 від 25.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; додаткова угода № 15 від 25.07.2023 до договору № ЕГ-55/2022 від 24.03.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2633 від 25.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2634 від 25.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2635 від 25.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2636 від 25.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; акт звіряння за 1 півріччя 2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» і ТОВ «МАРІЯ» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2637 від 26.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2638 від 26.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; додаткова угода № 2 від 25.07.2023 до договору № ЕГ-210/2023 від 25.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; додаткова угода № 15 від 25.07.2023 до договору № ЕГ-55/2022 від 24.03.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; додаткова угода № 11 від 26.07.2023 до договору № ЕГ-131/2021 від 26.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; додаткова угода № 4 від 30.06.2023 до договору № ЕГ-189/2023 від 24.01.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; акт звіряння за 1 півріччя 2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» і ТОВ «Медичний центр «Астор груп» на 1 арк.; додаткова угода № 9 від 27.07.2023 до договору № ЕГ-210/2022 від 06.01.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2646 від 27.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2647 від 25.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; акт звіряння за січень 2022 - червень 2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» і Приватне підприємство приватна виробнича фірма «Ацинус» на 1 арк.; акт звіряння за січень 2022 - червень 2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» і Приватне підприємство приватна виробнича фірма «Ацинус» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2659 від 28.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2660 від 28.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2665 від 28.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2666 від 28.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; додаткова угода № 13 від 28.07.2023 до договору № ЕГ-89/2022 від 30.05.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2663 від 28.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2664 від 28.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; додаткова угода № 13 від 24.05.2023 до договору № 2510-2022/01 від 25.10.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; акт звіряння за 01.01.2023-01.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» і ПП «Укргосптовари» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2667 від 31.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2668 від 31.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2669 від 31.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2670 від 31.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2671 від 31.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2672 від 31.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2678 від 31.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2679 від 31.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2681 від 31.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; додаткова угода № 3 від 30.06.2023 до договору № ЕГ-225/2023 від 12.04.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2682 від 31.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; рахунок на оплату № 2683 від 31.07.2023 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; акт звірки за 2022 рік ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» і ТОВ «Еру Трейдінг» на 1 арк.; договір №ПГ01-07-15 від 15.07.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 4 арк.; додаткова угода №01 від 15.07.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; акт прийому-передачі від 31.07.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; додаткова угода №1 від 31.12.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» до договору № 2510-2022/02 від 25.10.2022 на 1 арк.; акт прийому-передачі від 15.07.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; договір №17/ПСГ від 27.12.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» на 1 арк.; договір №2510-2022/02 від 25.10.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з протоколом узгодження розбіжностей, всього на 11 арк.; договір №2802-2022 від 28.02.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з додатковими угодами, всього на 11 арк.; додаткові угоди від 31.03.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» до договору № ПП-01-2020 від 01.11.2020, всього на 10 арк.; додаткові угоди від 31.10.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» до договору № 3009-2022/3 від 30.09.2022, всього на 9 арк.; акти приймання-передачі природнього газу ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з ТОВ «ЦГК» за травень, жовтень, листопад, грудень 2022 року, всього на 28 арк.; договір №0709-2022/01 від 07.09.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з додатковою угодою № 1 та актом приймання-передачі № 2562 від 30.09.2022, всього на 6 арк.; договір №3008-2022/02 від 30.08.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з додатковою угодою № 1 та актом приймання-передачі № 2275 від 31.08.2022, всього на 9 арк.; додаткові угоди № за листопад-грудень 2022 року ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» до договору №3110-2022/02 від 31.10.2022, всього на 6 арк.; акти приймання-передачі природнього газу ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з Криворізька енергетична компанія за грудень 2022 року, всього на 9 арк.; договір №2712-2022/01 від 27.12.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з додатковою угодою № 1 та актом приймання-передачі № 3731 від 31.12.2022, всього на 6 арк.; договір №3012-2022/1 від 30.12.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з видатковою накладною 3 4093 від 30.12.2022, актом приймання-передачі № 3731 від 30.12.2022 та рахунком на оплату № 1958 від 30.12.2022, всього на 7 арк.; договір №2312-2022/01 від 23.12.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з додатковою угодою № 1 актом приймання-передачі № 3730 від 31.12.2022 та рахунком на оплату № 1958 від 30.12.2022, всього на 6 арк.; договір №7Г/ГАМ-ЄГ від 22.08.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з актом приймання-передачі № 9 від 30.09.2022, всього на 5 арк.; договір №13Г/ГАМ-ЄГ від 20.09.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з актом приймання-передачі № 16 від 31.10.2022, всього на 5 арк.; акти приймання-передачі природнього газу ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з ТОВ «Укргазпетролеум» за вересень та грудень 2022 року, всього на 6 арк.; додаткові угоди до договору №2203-2022/01 від 22.03.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД», всього на 6 арк.; договір № 2211-2022/02 від 22.11.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з додатковою угодою № 1, актом приймання-передачі № 3692 від 31.12.2022, листуванням щодо постачання, всього на 11 арк.; договір № 1711-2022/01 від 17.11.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» з додатковими угодами, актами приймання-передачі за листопад-грудень 2022 року, всього на 13 арк.; додаткові угоди за 2022 рік до договору №1611-2021/02 від 16.11.2021 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» та акти приймання-передачі від 30.11.2022, всього на 4 арк.; додаткова угода № 2 від 18.10.2022 до договору №3005-2022/01 від 30.05.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» та акти приймання-передачі від 31.10.2022, всього на 4 арк.; договір № 107Г/СГС-ЄГ від 24.05.2022 ТОВ «ЄВРОГАЗ ЛТД» та акт приймання-передачі № 299 від 30.06.2022, всього на 5 арк. Договір про постачання природного газу №ЕГ-208/2022 від 05.01.2021 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 7 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-210/2022 від 06.01.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 30 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-212/2022 від 11.01.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 36 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-213/2022 від 13.01.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 31 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-214/2022 від 13.01.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 53 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-215/2022 від 17.01.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 23 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-217/2022 від 08.02.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 8 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-219/2022 від 24.01.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 11 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-221/2021 від 02.11.2021 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 6 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-129/2021 від 29.10.2021 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 48 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-153/2022 від 24.11.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 22 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-154/2022 від 29.11.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 25 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-155/2022 від 29.11.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 13 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-156/2022 від 29.11.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 7 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-157/2022 від 30.11.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 33 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-158/2022 від 14.12.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 40 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-159/2022 від 14.12.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 14 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-160/2022 від 26.01.2023 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 30 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ- 161/2022 від 26.01.2023 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 30 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-162/2022 від 26.12.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 7 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-163/2022 від 26.12.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 12 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-164/2022 від 26.12.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 9 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-165/2022 від 26.12.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 14 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-166/2022 від 26.12.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 15 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-167/2023 від 05.01.2023 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 5 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-168/2022 від 26.12.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 24 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-169/2022 від 26.12.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 16 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-170/2022 від 26.12.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 29 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-171/2022 від 26.12.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 8 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-173/22 від 28.12.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 22 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-174/2022 від 01.01.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 17 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-175/2022 від 30.12.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 12 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-117/2022 від 10.10.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 23 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-118/2022 від 27.09.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 11 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-121/2022 від 27.09.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 13 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-122/2022 від 27.09.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 4 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-125/2022 від 29.09.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 14 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-126/2022 від 29.09.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 28 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-127/2022 від 29.09.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 37 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-128/2022 від 06.10.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 14 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-130/2022 від 19.10.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 22 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-131/2022 від 20.10.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 18 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-134/2022 від 25.10.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 16 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-135/2022 від 26.01.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 13 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-136/2022 від 26.10.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 21 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-137/2022 від 26.10.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 36 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-138/2022 від 26.10.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 29 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-139/2022 від 27.10.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 16 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-141/2022 від 28.10.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 14 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-142/2022 від 31.10.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 8 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-143/2022 від 07.11.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 32 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-145/2022 від 10.11.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 26 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-146/2022 від 10.11.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 29 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-151/2022 від 21.11.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 21 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-152/2022 від 21.11.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 13 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-2711/2023 від 07.11.2022 ТОВ «Центральна газопостачальна компанія» з додатками - на 5 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-04/02/2022 від 04.02.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 5 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-1/2022 від 31.01.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 12 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-6/2022 від 15.03.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 16 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-8/2022 від 21.03.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 22 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-11/2022 від 23.03.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 9 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-12/2022 від 23.03.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 16 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-15/2022 від 23.03.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 20 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-16/2022 від 23.03.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 15 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-18/2022 від 23.03.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 10 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-19/2022/Л від 23.03.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 7 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-20/2022/ІФ від 23.03.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 7 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-4600014394 від 21.10.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 23 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-21/2022 від 23.03.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 12 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-22/2022 від 23.03.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 82 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-23/2022 від 09.09.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 11 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-24/2022 від 23.03.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 60 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-25/2022 від 24.03.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 19 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-26/2022 від 28.03.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 26 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-28/2022 від 23.03.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 57 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-29/2022 від 24.03.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 11 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-30/2022 від 10.09.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 21 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-31/2022 від 24.03.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 39 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-32/2022 від 22.03.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 20 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-33/2022 від 22.03.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 17 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-35/2022 від 24.03.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 15 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-36/2022 від 24.03.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 12 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-38/2022 від 24.03.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 11 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-39/2022 від 24.03.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 58 арк.; Договір про постачання природного газу №ЕГ-40/2022 від 24.03.2022 ТОВ «Єврогаз ЛТД» з додатками - на 21 арк.; Договір про надання фінансової допомоги ТОВ «Центральнагазопостачальна компанія» №ФД/29/12/2021 від 21.12.2021 - на 2 арк. Договір ЕГ - 245/2023 постачання природного газу від 06.07.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») на 6 аркушах; Договір ЕГ - 244/2023 постачання природного газу від 21.06.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») на 5 аркушах; Договір ЕГ - 242/2023 постачання природного газу від 15.06.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») на 10 аркушах; Договір ЕГ - 242/2023 постачання природного газу від 15.06.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») на 10 аркушах, прим 2; Договір ЕГ - 241/2023 постачання природного газу від 09.06.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») на 5 аркушах; Договір ЕГ - 238/2023 постачання природного газу від 26.05.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») на 6 аркушах; Договір ЕГ - 237/2023 постачання природного газу від 26.05.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») на 6 аркушах; Договір ЕГ - 236/2023 постачання природного газу від 26.05.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») на 11 аркушах; Договір ЕГ - 233/2023 постачання природного газу від 03.06.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») на 5 аркушах; Договір ЕГ - 228/2023 постачання природного газу від 26.05.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») з додатками на 20 аркушах (два прим); Договір ЕГ - 227/2023 постачання природного газу від 25.04.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») на 5 аркушах; Договір ЕГ - 226/2023 постачання природного газу від 25.04.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») з додатками на 8 аркушах; Договір ЕГ - 225/2023 постачання природного газу від 12.04.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») (два примірники) з додатками на 30 аркушах; Договір ЕГ - 224/2023 постачання природного газу від 10.04.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») з додатками на 10 аркушах; Договір ЕГ - 223/2023 постачання природного газу від 31.03.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») на 5 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 222/2023 від 28.03.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») на 5 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 220/2023 від 27.03.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД»), 2 примірники з додатками на 21 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 216/2023 від 23.03.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД»), 2 примірники з додатками, на 27 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 215/2023 від 23.03.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 2 примірники з додатками, на 22 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 214/2023 від 23.03.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 2 примірники з додатками, на 25 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 213/2023 від 23.03.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 13 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 212/2023 від 21.03.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 11 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 211/2023 від 21.03.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 11 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 210/2023 від 14.03.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 2 примірники з додатками, на 27 аркушах; Акт здачі - прийняття робіт № 721 та № 722 від 31.03.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») на 2 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 199/2023 від 22.02.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник, на 11 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 196/2023 від 02.02.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник, на 7 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 195/2023 від 26.01.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 18 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 194/2023 від 26.01.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 17 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 193/2023 від 06.01.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник, на 11 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 191/2023 від 24.01.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник, на 6 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 190/2023 від 24.01.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник, на 6 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 189/2023 від 24.01.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 11 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 188/2023 від 24.01.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 8 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 186/2023 від 27.01.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 14 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 185/2023 від 24.01.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 10 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 184/2023 від 23.01.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник, на 11 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 183/2023 від 23.01.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 21 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 181/2023 від 16.01.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 9 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 180/2023 від 13.01.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 2 примірника з додатками, на 26 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 179/2023 від 13.01.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 13 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 176/2023 від 06.01.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник, на 11 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 149/2023 від 06.03.2023 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 20 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 116/2022 від 27.09.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник, на 7 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 114/2022 від 26.09.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 2 примірника з додатками, на 28 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 112/2022 від 21.09.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірника з додатками, на 19 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 111/2022 від 13.09.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 7 аркушах; Акт приймання передачы природного газу № 2809 від 30.09.2022 на 1 арк; Акт здачі - прийняття робіт № 2810 від 30.09.2022 на 1 аркуші; Договір постачання природного газу ЕГ - 107/2022 від 06.09.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник, на 10 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 104/2022 від 03.08.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 12 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 103/2022 від 27.07.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 11 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 102/2022 від 26.07.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 15 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 101/2022 від 26.07.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 38 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 100/2022 від 25.07.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 7 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 99/2022 від 20.07.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник, на 6 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 98/2022 від 20.07.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 6 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 97/2022 від 19.07.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 33 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 96/2022 від 19.07.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 7 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 95/2022 від 18.07.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 46 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 94/2022 від 12.07.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 26 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 91/2022 від 13.05.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 32 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 89/2022 від 30.05.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 31 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 88/2022 від 26.05.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 9 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 86/2022 від 17.04.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 58 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 84/2022 від 28.04.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 11 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 83/2022 від 28.04.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 16 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 82/2022 від 27.04.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 10 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 81/2022 від 25.04.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 21 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 80/2022 від 22.04.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 18 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 79/2022 від 22.04.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 23 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 78/2022 від 22.04.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник, на 7 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 77/2022 від 22.04.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 64 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 76/2022 від 02.08.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 25 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 71/2022 від 13.04.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 54 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 70/2022 від 18.10.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 3 примірники з додатками, на 42 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 69/2022 від 13.04.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 2 примірники, на 20 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 72/2022 від 14.04.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 8 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 68/2022 від 13.04.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 2 примірники, на 20 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 67/2022 від 13.04.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 45 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 66/2022 від 13.04.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 2 примірники з додатками, на 40 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 65/2022 від 13.04.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 31 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 62/2022 від 29.03.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 20 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 61/2022 від 29.03.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 90 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 60/2022 від 29.03.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 8 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 59/2022 від 28.03.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник, на 7 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 58/2022 від 28.03.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 10 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 56/2022 від 25.03.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 10 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 53/2022 від 24.03.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 27 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 62/2022 від 29.03.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 8 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 53/2022 від 24.03.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД» та ін. суб`єкт) 1 примірник з додатками, на 13 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 48/2022 від 12.04.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 29 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 45/2022 від 24.03.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 44 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 44/2022 від 24.03.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник, на 7 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 43/2022 від 24.03.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 27 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 41/2022 від 24.03.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 42 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 42/2022 від 24.03.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 8 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 49/2022 від 25.03.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 2 примірники з додатками, на 14 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 52/2022-102 від 20.05.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 8 аркушах; Договір постачання природного газу ЕГ - 51/2022/109-22 від 20.05.2022 (ТОВ «Єврогаз ЛТД») 1 примірник з додатками, на 8 аркушах; Договір купівлі продажу № 7 від 24.05.2022 (ТОВ «Центральна газопостачальна компанія») з додатками на 4 аркушах; Договір купівлі продажу № 14 від 24.05.2022 (ТОВ «Центральна газопостачальна компанія») з додатками на 4 аркушах; Договір купівлі продажу № 2211000046 від 17.11.2022 (ТОВ «Центральна газопостачальна компанія») про надання послуг з декларування природного газу з додатками на 8 аркушах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Часті запитання

Який тип судового документу № 118689708 ?

Документ № 118689708 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 118689708 ?

Дата ухвалення - 18.04.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118689708 ?

Форма судочинства - Criminal

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118689708 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 118689708, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City

The court decision No. 118689708, Shevchenkivskyi District Court of Kyiv City was adopted on 18.04.2024. The procedural form is Criminal, and the decision form is Court decree. On this page, you will find essential data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find important data easily.

The court decision No. 118689708 refers to case No. 761/10974/24

This decision relates to case No. 761/10974/24. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to efficiently save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 118689698
Next document : 118689721