Decision № 118093293, 03.04.2024, Putylskyi Raion Court of Chernivtsi Oblast

Approval Date
03.04.2024
Case No.
721/218/24
Document №
118093293
Form of court proceedings
Civil
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

03.04.2024

Справа № 721/218/24

Провадження 2/721/115/2024

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Путильський районнийсуд Чернівецькоїобласті вскладі головуючоїсудді СтефанкоУ.Д.,за участю секретарясудових засіданьСвідунович Ю.Ю.розглянувши упідготовчому судовомузасіданні взалі судусмт.Путила цивільнусправу за позовом ОСОБА_1 до Путильськоїселищної радиВижницького районуЧернівецької областіпро визнанняправа власностіна спадковемайно впорядку спадкуванняза заповітом,

УСТАНОВИВ:

Позивач звернувся до суду з позовом про визнанняправавласностіна спадковемайновпорядку спадкуваннязазаповітом довідповідача Путильської селищноїради Вижницькогорайону Чернівецькоїобласті.

Свої позовні вимоги обґрунтував наступним.

ІНФОРМАЦІЯ_1 помер брат позивача - ОСОБА_2 , який відповідно до заповіту від 23.03.2017 року, все своє майно заповів позивачу. Після смерті ОСОБА_2 відкриласяспадщина,якаскладаєтьсяізжитловогобудинкуз господарськимибудівлямитаспорудами,щознаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 . Позивач своєчасно, протягом шестимісячного строку прийняв спадщину, звернувся до нотаріуса Путильської державної нотаріальної контори Чернівецької області Кокаревої Н.М. із відповідною заявою. Постановою нотаріуса йому було відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом у зв`язку з відсутністю документів, що посвідчують право власності на вищевказане нерухоме майно.

Просить визнати за ним право власності на спадкове майно, яке складається з житловогобудинку з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_1 , що належав померлому ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_2 .

У підготовче судове засідання позивач та його представник ОСОБА_3 не з`явилися, від останнього до суду надійшла заява про розгляд справи за їх відсутності, позовні вимоги підтримують в повному обсязі.

У підготовче судове засідання представник відповідача не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд справи за його відсутності, заперечень щодо позовних вимог немає.

Згідно ч. 3 ст. 200 ЦПК України, за результатами підготовчого провадження суд ухвалює рішення у випадку визнання позову відповідачем. Оскільки від відповідача до суду надійшла заява про визнання позовних вимог, яка не суперечить закону та інтересам сторін, суд вважає, що необхідно ухвалити рішення в підготовчому судовому засіданні.

Враховуючи те, що в судове засідання не з`явились всі особи, які беруть участь у справі фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 2 ст. 247 ЦПК України.

Суд, дослідивши матеріали справи, з`ясувавши всі фактичні обставини на яких ґрунтуються позовні вимоги, об`єктивно оцінивши докази, які мають значення для розгляду справи і вирішення справи по суті, прийшов до висновку, що позов обґрунтованийі підлягає задоволенню.

В силу ч. 1ст. 4 ЦПК України, кожна особа має право в порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів .

На підставіст. 12 ЦПК України,цивільне судочинствоздійснюється назасадах змагальності сторін.Учасники справимають рівніправа щодоздійснення всіхпроцесуальних правта обов`язків,передбачених законом.Кожна сторонаповинна довестиобставини,які маютьзначення длясправи іна яківона посилаєтьсяяк на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Судом встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 помер брат позивача ОСОБА_2 , що підтверджується копією свідоцтва про смерть серії НОМЕР_1 , виданого 19.04.2017 року виконавчим комітетом Путильським районним відділом держвної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області, актовий запис № 20 (а.с.5).

23.03.2017року ОСОБА_2 склав заповіт, відповідно до якого усе своє майно заповів ОСОБА_1 . Даний заповіт посвідчений державним нотаріусом Путильської державної нотаріальної контори Кокаревою Н. М., зареєстрований в реєстрі за №213 (а.с. 7).

Після смерті ОСОБА_2 відкрилася спадщина,яка складаєтьсяіз житловогобудинку (літА-І)з господарськимибудівлями таспорудами,що знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 ,вартістю 248740грн.,що підтверджується копією технічного паспорта виданого ФОП ОСОБА_4 (а.с.12-15).

З копіївитягупрореєстрацію вспадковомумайні№ 49425521від11.10.2017рокувбачається,щопіслясмерті ОСОБА_2 в Путильській державній нотаріальній конторі зареєстрована спадкова справа. (а.с.10)

З довідки Путильської селищної ради Вижницького району Чернівецької області вбачається, що згідно погосподарської книги № 2 за 2016-2020 роки за померлим ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_2 числився житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами, 1970 року побудови, який розташований в АДРЕСА_1 (а.с.8).

Відповідно до матеріалів спадкової справи №137-2017 Путильської державної нотаріальної контори Чернівецької області позивач прийняв спадщину шляхом звернення до нотаріальної контори у передбачений законом шестимісячний строк із заявою про прийняття спадщини. Осіб, які б мали право на обов`язкову частку у спадковому майні немає (а.с. 24-34).

Згідно копії постанови державного нотаріуса Путильської державної нотаріальної контори Чернівецької області Кокаревої Н.М. № 40/02-31 від 16.02.2024 року, позивачу відмовлено у видачі свідоцтва про право на спадщину за заповітом у зв`язку із ненаданням останнім належним чином оформлених документів, що посвідчують право власності спадкодавця на вищевказане нерухоме майно (а.с. 9).

Згідно ст.ст.1216,1218 ЦК України,спадкуванням є перехід прав та обов`язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців), до складу спадщини входять усі права та обов`язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті.

Відповідно дост.1217 ЦК України, спадкування здійснюється за заповітом або за законом.

Згідност. 1268 ЦК Україниспадкоємець вважається таким, що прийняв спадщину, якщо він протягом шести місяців з часу відкриття спадщини подав заяву про прийняття спадщини нотаріусу або в населених пунктах - уповноваженій на це посадовій особі відповідного органу місцевого самоврядування.

Відповідно до ч. 1ст. 1270 ЦК Українидля прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Відповідно до ч. 1, 5, 6ст. 81 ЦПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених цим Кодексом. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи. Доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.

Відповідно до ч. 1ст. 1296 ЦК України, спадкоємець, який прийняв спадщину, може одержати свідоцтво про право на спадщину. Однією з таких підстав є успадкування прав на майно, в тому числі за заповітом відповідно дост. 1217 ЦК України.

Відповідно до п. 23Постанови Пленуму Верховного Суду України від 30.05.2008 року №7 «Про практику у справах про спадкування»у разі відмови нотаріуса в оформлені права на спадщину особа може звернутися до суду за правилами позовного провадження.

Відповідно до статті 1 Першого протоколу доКонвенції про захист прав людини і основоположних свободкожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як виднозпредставленихдоказів,на житловийбудинок згосподарськими будівлями, 1970рокупобудови,який знаходитьсяв АДРЕСА_1 , інші особи на володіння та користування даним житловим будинком на підставах, передбачених законом, своїх прав не заявляють, придатність житлового будинку для проживання ніким не оспорюється.

В той же час, право власності вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом, власник майна може пред`явити позов про визнання його права власності, а також якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою (ст. 344, ст. 382ч. 2, ст. 392 ЦК України).

Відповідно дост. 27 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень"Державна реєстрація права власності та інших речових прав, крім державної реєстрації права власності на об`єкт незавершеного будівництва, проводиться на підставі: 9) судового рішення, що набрало законної сили, щодо набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно;

Відповідно дост. 31 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», для проведення державної реєстрації прав власності на індивідуальні (садибні) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудови до них, що були закінчені будівництвом до 5 серпня 1992 року та розташовані на територіях сільських, селищних, міських рад, якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення погосподарського обліку, проведення технічної інвентаризації щодо зазначених об`єктів нерухомості є необов`язковим.

Відповідно дост. 392 Цивільного кодексу України,власник майна може пред`явити позов про визнання його права власності, якщо це право оспорюється або не визнається іншою особою, а також у разі втрати ним документа, який засвідчує його право власності.

Приймаючи доуваги те,щовизнанняправа власностінаспадковемайно є винятковим способомзахисту, що має застосовуватися, якщо існують перешкоди для оформлення спадкових прав у нотаріуса,суд вважає позовні вимоги позивача ОСОБА_1 про визнання за ним права власності на вищевказаненерухоме майно житловий будинок з господарськими будівлями в порядку спадкування за заповітом після смерті брата ОСОБА_2 , такими, що підлягають дозадоволення, оскількивідсутність здійснення спадкодавцем зажиття державної реєстрації прававласності нанерухоме майно унеможливлює для позивачки оформлення праванаспадщинуу нотаріальному порядку.

Таким чином, аналізуючи вищевикладене, дослідивши обставини справи, перевіривши їх доказами, оцінившиналежність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності, виходячи з принципів розумності, виваженості та справедливості, суд приходить до висновку, що позовні вимоги є обґрунтованими та підлягають до задоволення.

Керуючись ст.ст.16,392,1216,1218,1233-1236,1268-1270,1273-1275ЦК України, ст.ст. 1, 27,31 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", ст.ст. 4,13, ст. 76,77,200,258-265,354 ЦПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Позов ОСОБА_1 задовольнити.

Визнати за ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 , право власності на майно в порядку спадкування за заповітом, а саме на житловийбудинок1970 року побудови з господарськими будівлями та спорудами, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який належав померлому ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_2 .

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку поданняапеляційної скарги. Апеляційна скарга на рішення суду може бути подана протягом 30 днів з дня його проголошення. Учасник справи, якому повне рішення не було вручено у день його проголошення, має право на поновлення строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом тридцяти днів з дня вручення йому повного рішення суду. Апеляційна скарга подається до Чернівецького апеляційного суду через Путильський районний суд Чернівецької області.

Сторони у справі:

Позивач: ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , місцереєстрації: АДРЕСА_2 .

Відповідач: Путильська селищна рада Вижницького району Чернівецької області, юридична адреса: смт. Путила, вул. Українська, 186, Вижницького району, Чернівецької області, Код ЄДРПОУ 04417046.

Суддя Уляна СТЕФАНКО

Часті запитання

Який тип судового документу № 118093293 ?

Документ № 118093293 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 118093293 ?

Дата ухвалення - 03.04.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 118093293 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 118093293 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 118093293, Putylskyi Raion Court of Chernivtsi Oblast

The court decision No. 118093293, Putylskyi Raion Court of Chernivtsi Oblast was adopted on 03.04.2024. The procedural form is Civil, and the decision form is Decision. On this page, you will find useful data about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find necessary data easily.

The court decision No. 118093293 refers to case No. 721/218/24

This decision relates to case No. 721/218/24. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 118061448
Next document : 118098383