Decision № 116288493, 15.01.2024, Commercial Court of Poltava Oblast

Approval Date
15.01.2024
Case No.
917/1982/23
Document №
116288493
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Капітана Володимира Кісельова, 1, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 61 04 21

E-mail: inbox@pl.arbitr.gov.ua, https://pl.arbitr.gov.ua/sud5018/

Код ЄДРПОУ 03500004

ДОДАТКОВЕ РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.01.24 Справа № 917/1982/23

м. Полтава

Господарський суд Полтавської області у складі судді Пушка І.І., при секретарі судового засідання Білій І.М., розглянувши матеріали

за позовною заявою Товариства з обмеженою відповідальністю «МАЯК» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03771442, село Соснівка, Гадяцький район, Полтавська область, 37352)

до Товариства з обмеженою відповідальністю «ДВК АГРО», (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 41256598, вул. Гагаріна, 31, село Новий Калкаїв, Семенівський район, Полтавська область, 38211)

про стягнення 50 000,00 грн

ВСТАНОВИВ:

Рішенням господарського суду Полтавської області від 09.01.2024 позовні вимоги задоволені повністю та стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю «ДВК АГРО» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «МАЯК» 50 000,00 грн основного боргу; 2684,00 грн витрат по сплаті судового збору.

Товариство з обмеженою відповідальністю «МАЯК» звернулось до Господарського суду Полтавської області з заявою про ухвалення додаткового рішення (вх. № 314 від 10.01.2024) про стягнення з відповідача витрат на професійну правничу допомогу в сумі 5 000,00 грн.

Згідно ч. 3 ст. 244 ГПК України додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

Оскільки розгляд справи № 917/1982/23 здійснювався в порядку спрощеного провадження, заява про ухвалення додаткового рішення про стягнення витрат на правничу (правову) допомогу розглядається за наявними в ній матеріалами в порядку спрощеного провадження відповідно до cт. 247 ГПК України.

Представники сторін в судове засідання не викликались.

Розглянувши надані позивачем докази понесення витрат на професійну правничу допомогу суд враховує таке.

Відповідно до ст. 123 ГПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати, зокрема, на професійну правничу допомогу.

Відповідно до статті 124 ГПК України разом з першою заявою по суті спору кожна сторона подає до суду попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які вона понесла і які очікує понести у зв`язку із розглядом справи. У разі неподання стороною попереднього розрахунку суми судових витрат, суд може відмовити їй у відшкодуванні відповідних судових витрат, за винятком суми сплаченого нею судового збору.

Як свідчить судова практика Верховного Суду, вирішуючи питання про види витрат на професійну правничу допомогу, які підлягають відшкодуванню, суд керується, зокрема, положеннями частини другої статті 126 ГПК України і статті 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Розмір гонорару визначається за погодженням адвоката з клієнтом. Адвокат має право у розумних межах визначати розмір гонорару, виходячи із власних міркувань, з урахуванням складності справи, кваліфікації, досвіду і завантаженості адвоката та інших обставин. Погоджений адвокатом з клієнтом та/або особою, яка уклала договір в інтересах клієнта, розмір гонорару може бути змінений лише за взаємною домовленістю. У разі виникнення особливих по складності доручень клієнта або у випадку збільшення затрат часу й обсягу роботи адвоката на фактичне виконання доручення (підготовку до виконання) розмір гонорару може бути збільшено за взаємною домовленістю.

При цьому, адвокатський гонорар може існувати в двох формах - фіксований розмір та погодинна оплата. Вказані форми відрізняються порядком обчислення - при зазначенні фіксованого розміру для виплати адвокатського гонорару не обчислюється фактична кількість часу, витраченого адвокатом при наданні послуг клієнту, і навпаки, підставою для виплати гонорару, який зазначено як погодинну оплату, є кількість годин помножена на вартість такої години того чи іншого адвоката у залежності від його кваліфікації, досвіду, складності справи та інших критеріїв (аналогічну правову позицію викладено у постанові Верховного Суду від 07.09.2020 у справі № 910/4201/19).

Отже, діяльність адвоката є оплачуваною працею і така оплата у вигляді гонорару здійснюється на підставі укладеного між адвокатом та його клієнтом договору про надання правової допомоги.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави.

За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Відповідно до ч. 3 ст. 126 ГПК України для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

При цьому, як зазначено у постанові Об`єднаної палати Верховного Суду у складі суддів Касаційного господарського суду від 03.10.2019 р. у справі № 922/445/19, за змістом пункту 1 частини 2 статті 126, частини 8 статті 129 Господарського процесуального кодексу України. розмір витрат на оплату професійної правничої допомоги адвоката встановлюється і розподіляється судом згідно з умовами договору про надання правничої допомоги при наданні відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, як уже сплаченої, так і тієї, що лише підлягає сплаті (буде сплачена) відповідною стороною або третьою особою.

Згідно з частиною першою статті 26 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатська діяльність здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги. Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової допомоги, можуть бути: 1) договір про надання правової допомоги; 2) довіреність; 3) ордер; 4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги.

Відповідно до частини третьої статті 26 зазначеного Закону повноваження адвоката як захисника або представника в господарському, цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді справ про адміністративні правопорушення, а також як уповноваженого за дорученням у конституційному судочинстві підтверджуються в порядку, встановленому законом.

Частиною четвертою статті 60 ГПК України встановлено, що повноваження адвоката як представника підтверджуються довіреністю або ордером, виданим відповідно до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

В позовній заяві позивач повідомив, що витрати ТОВ «Маяк» на надання правничої допомоги у цій справі, а саме супроводження справи в суді першої інстанції складатимуть 5000,00 грн.

В клопотанні про долучення доказів від 08.01.2024 та заяві про ухвалення додаткового рішення від 10.01.2024 позивач заявив про стягнення з відповідача 5 000,00 грн витрат на професійну правничу допомогу на підставі договору про надання адвокатських послуг від 22.02.2023, додаткової угоди № 1 від 22.07.2023 до договору про надання адвокатських послуг, акту виконаних робіт № 1 від 05.01.2023 на суму 5000,00 грн.

Відповідно до п. 1.1. договору 1 від 22.02.2023 про надання адвокатських послуг, укладеного між ТОВ «МАЯК» та адвокатом Рой Інною Володимирівною, адвокат зобов`язується здійснити надання правової допомоги Клієнту на умовах і в порядку, що визначені цим Договором, а Клієнт зобов`язується оплатити надання правової допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання Договору.

Надання Адвокатом правової допомоги Клієнту включає: захист та/або представництво та/або надання інших видів правової допомоги (п. 1.2. Договору).

Згідно з п. 2 Додаткової угоди № 1 від 22.07.2023 сторони погодили, що клієнт протягом 30 робочих днів з моменту винесення рішення по справі здійснює оплату вартості послуг з надання правої допомоги в розмірі 5 000,00 грн.

До клопотання про долучення доказів від 08.01.2024 представником позивача доданий акт виконаних робіт № 1 від 05.01.2023 згідно з яким вартість консультації адвоката склала 1000,00 грн, вартість складання та подання позовної заяви до Господарського суду Полтавської області про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю «ДВК АГРО» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «МАЯК» 50 000,00 грн поворотної фінансової допомоги, склала 4000,00 грн, а всього 5 000 грн.

Відповідно до позиції Об`єднаної палати Верховного Суду у складі суддів Касаційного господарського суду, викладену в постановах від 03 жовтня 2019 року у справі № 922/445/19 та від 22 листопада 2019 року у справі № 910/906/18, витрати на надану професійну правничу допомогу у разі підтвердження обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості підлягають розподілу за результатами розгляду справи незалежно від того, чи їх уже фактично сплачено стороною/третьою особою чи тільки має бути сплачено. Натомість лише щодо розподілу витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги (витрати на проїзд, проживання, поштові послуги тощо), необхідною умовою є надання відповідних доказів, які підтверджують здійснення таких витрат.

Враховуючи викладене, а також те, що сума витрат правової допомоги є співрозмірною щодо ціни позову, ступеня складності спору та витраченого адвокатом часу на надання правової допомоги; що відповідач будь-яких заперечень стосовно розміру понесених позивачем витрат на професійну правничу допомогу не заявляв, відповідних доказів суду не надав, в порядку, визначеному п. 5 ст. 126 ГПК України не звертався до суду з клопотанням про їх зменшення, суд приходить до висновку про необхідність розподілу судових витрат виходячи з суми заявлених позивачем витрат на професійну правничу допомогу адвоката в розмірі 20 000, 00 грн.

Відповідно до ч. 2 ст. 126 ГПК України, за результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Згідно з п. 1 ч. 4 ст. 129 ГПК України інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються у разі задоволення позову - на відповідача.

З огляду на те, що заявлений позивачем позов в межах даної справи задоволений повністю, з відповідача на користь позивача також підлягають стягненню 5 000,00 грн витрат на професійну правничу допомогу.

Керуючись ст. 123, 126, 129, 232-233, 237-238, 244 ГПК України

ВИРІШИВ:

1.Прийняти додаткове рішення.

2.Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «ДВК АГРО», (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 41256598, вул. Гагаріна, 31, село Новий Калкаїв, Семенівський район, Полтавська область, 38211) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «МАЯК» (ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03771442, село Соснівка, Гадяцький район, Полтавська область, 37352) 5 000,00 грн витрат на професійну правничу допомогу.

3.Видати наказ після набрання додатковим рішенням законної сили.

Додаткове рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги на рішення, рішення набирає законної сили після прийняття судом апеляційної інстанції судового рішення. Рішення може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня складення повного судового рішення до Східного апеляційного господарського суду.

Суддя І.І. Пушко

Часті запитання

Який тип судового документу № 116288493 ?

Документ № 116288493 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 116288493 ?

Дата ухвалення - 15.01.2024

Яка форма судочинства по судовому документу № 116288493 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 116288493 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 116288493, Commercial Court of Poltava Oblast

The court decision No. 116288493, Commercial Court of Poltava Oblast was adopted on 15.01.2024. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find important information about this court decision. We offer convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find important information conveniently.

The court decision No. 116288493 refers to case No. 917/1982/23

This decision relates to case No. 917/1982/23. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 116288492
Next document : 116288494