Court decree № 115188940, 27.11.2023, Zhovtnevyi District Court of Kharkiv City

Approval Date
27.11.2023
Case No.
639/6935/23
Document №
115188940
Form of court proceedings
Civil
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 639/6935/23

Провадження № 2/639/2441/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 року м. Харків

Жовтневий районний суд м. Харкова у складі судді Гаврилюк С. М.,

розглянувши матеріали позовної заяви ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про виділ в натурі частки домоволодіння, що є у спільній частковій власності,

встановив:

Позивач ОСОБА_1 звернувся до Жовтневого районного суду м. Харкова з позовною заявою до ОСОБА_2 , в якій просить суд: виділити ОСОБА_1 в натурі у приватну власність у домоволодінні АДРЕСА_1 наступні приміщення: в житловому будинку літ. «А-1»: веранда (І) загальною площею 12,4 кв.м, комора (ІІ) загальною площею 2,3 кв.м, житлову кімнату (1-1) загальною та житловою прощею 12,5 кв.м, житлову кімнату (1-3) загальною та житловою площею 14,0 кв.м, кухню (1-2) загальною площею 5,6 кв.м, житловий будинок «К-1», веранда «а» та ганок «а4»; виділити ОСОБА_2 в натурі у приватну власність у домоволодінні АДРЕСА_1 наступні приміщення: в будинку літ. «А-1»: тамбур (ІІІ) загальною площею 3,6 кв.м, коридор (2-1) загальною площею 4,8 кв.м, коридор (2-2) загальною площею 7,0 кв.м, передпокій (2-3) загальною площею 8,5 кв.м, житлова кімната (2-4) загальною та житловою площею 14,4 кв.м, житлова кімната (2-5) загальною та житловою площею 6,8 кв.м, кухня (1-2) загальною площею 5,6 кв.м, прибудова «А 1», прибудова «а1», тамбур «а2», ганок «а3», літня кухня «З», сарай «Е», вбиральня «Н», вигрібна яма № 3; виділити ОСОБА_1 у користування земельну ділянку обмежену лініями розподілу, яка проходить через точки 1-2-3-4-5-6-6.1-6.2-6.3-6.4-6.5; виділити ОСОБА_3 у користування земельну ділянку, яка проходить через точки 6.5-6.4-6.3-6.2-6.1-6-7-8-9-2-1..

Зазначена позовна заява підлягає залишенню без руху, оскільки не відповідає вимогам пунктів 3, 4 ч. 3 ст. 175, ч. 4 ст. 177 ЦПК України, а саме.

В порушення вимог пункту 3 ч. 3 ст. 175 ЦПК України позовна заява не містить зазначення ціни позову, адже позов підлягає грошовій оцінці.

Запостановою Пленуму Верховного Суду від 22.12.1995 № 20«Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності» під дійсною вартістю розуміється грошова сума, за яку майно може бути продане в даному населеному пункті чи місцевості.

В порушення вимог п. 4 ч. 3 ст. 175 ЦПК України у позовних вимогах не зазначена адреса місцезнаходження земельної ділянки, яку позивач просить суд виділити у користування сторін.

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 25 серпня 2020 року у справі № 910/13737/19, провадження № 12-36гс20, зазначено, що будь-який майновий спір має ціну. Різновидами майнових спорів є, зокрема, спори, пов`язані з підтвердженням прав на майно та грошові суми, на володіння майном і будь-які форми використання останнього.

Отже, вимога про виділ в натурі частки домоволодіння є вимогою майнового характеру, та має сплачуватися судовий збір відповідно до п.п.1 п. 1 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір».

Згідно з пунктами 2, 9,10 частини першої статті 176 ЦПК України ціна позову визначається: у позовах про визнання права власності на майно або його витребування - вартістю майна; у позовах про право власності на нерухоме майно, що належить фізичним особам на праві приватної власності, - дійсною вартістю нерухомого майна, а на нерухоме майно, що належить юридичним особам, - не нижче його балансової вартості; у позовах, що складаються з кількох самостійних вимог, -загальною сумою всіх вимог.

Як зазначив Верховний Суду постановівід 07квітня 2021року усправі №495/1706/16-ц,наявність вартісного,грошового вираженняматеріально-правовоївимоги свідчитьпро їїмайновий характер,який маєвідображатися уціні заявленогопозову. Натомість до позовних заяв немайнового характеру відносяться вимоги, які не підлягають вартісній оцінці.

Правові засади справляння судового збору, платників, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначені Законом України «Про судовий збір».

При зверненні до суду позивачем сплачено судовий збір у розмірі 1073,60 грн.

За змістом ч. 3 ст. 6 Закону України «Про судовий збір» за подання позовної заяви, що має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру.

Дана позовна заява містить одночасно, як вимогу майнового характеру про виділ в натурі у приватну власність частки домоволодіння, так і вимогу немайнового характеру про виділ у користування земельної ділянки.

Згідно з п.п.1 п. 1 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» за подання позовної заяви майнового характеру, яка подана фізичною особою, справляється судовий збір 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до п.п.2 п. 1 ч. 2 ст. 4 Закону України «Про судовий збір» за подання позовної заяви немайнового характеру, яка подана фізичною особою, справляється судовий збір 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Станом на 01.01.2023 прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2684,00 грн, отже сума судового збору за подання позовної заяви майнового характеру становить 1 відсоток ціни позову, але не менше 1073,60 грн та не більше 13420,00 грн, та за подання позовної заяви немайнового характеру становить 1073,60 грн.

Отже, судовий збір з вимоги виділити в натурі у приватну власність частку домоволодіння визначається з урахуванням вартості спірного майна на момент пред`явлення позову. Натомість позовна вимога про виділ земельної ділянки у користування є вимогою немайнового характеру, з якої належить сплатити збір у розмірі 0,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1073,60 грн).

Документом, який підтверджує вартість майна та підтверджує виконані процедури з оцінки майна суб`єктом оціночної діяльності суб`єктом господарювання відповідно до договору є звіт про оцінку майна (ст. 12 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»), висновок про вартість майна є його невід`ємною частиною.

Таким чином, позивачу належить, з урахуванням сплачених сум судового збору, подати суду документи на підтвердження доплати судового збору за вимогу майнового характеру 1 відсоток ціни позову, але не менше 0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (1073,60 грн) та не більше 5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб (13420,00 грн).

Судовий збір сплачується за наступними реквізитами: Отримувач коштів: ГУК Харківська обл./м. Харків/Новобаварський/22030101, код отримувача (код за ЄДРПОУ) 37874947, банк отримувача Казначейство України (ЕАП), код банку отримувача 899998, рахунок отримувача UA808999980313141206000020658, код класифікації доходів бюджету 22030101.

Відповідно до ч. 1 ст. 185 ЦПК України суддя, встановивши що позовну заяву, подано без додержання вимог, викладених у статтях 175 і 177 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Згідно з ч. 3 ст. 185 ЦПК України, якщо позивач відповідно до ухвали суду у встановлений строк виконає вимоги, визначеністаттями 175і177цього Кодексу, сплатить суму судового збору, позовна заява вважається поданою в день первісного її подання до суду. Якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається позивачеві.

Враховуючи наведене, суд дійшов висновку, що позовна заява підлягає залишенню без руху. Протягом встановленого судом строку позивачу необхідно усунути вказані недоліки шляхом подання до суду позовної заяви разом з її копіями, відповідно до кількості учасників справи, яка містить ціну позову; обгрунтувано дійсну вартість спірного майна з посиланням на належні докази та надавши відповідні документи, що підтверджують цей факт; зазначити в позовних вимогах адресу місцезнаходження земельної ділянки, яку позивач просить суд виділити у користування сторін; подання документів щодо сплати судового збору за вимогумайнового характеру, або документів, що підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Керуючись ст. 175, 177, 185, 260, 261 ЦПК України, суд

УХВАЛИВ:

Залишити без руху позовну заяву ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про виділ в натурі частки домоволодіння, що є у спільній частковій власності.

Повідомити позивача про необхідність виправити зазначені недоліки протягом десяти днів з дня отримання копії даної ухвали.

Роз`яснити, що інакше позовна заява буде вважатися неподаною та повернута позивачеві.

Ухвала в частині визначення розміру судового збору може бути оскаржена в апеляційному порядку до апеляційного суду Харківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`ятнадцяти днів з дня її складення.

Учасник справи, якому ухвала суду не була вручена у день її проголошення або складення, має право на поновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційна скарга подана протягом п`ятнадцяти днів з дня вручення йому відповідної ухвали суду.

Строк на апеляційне оскарження може бути також поновлений в разі пропуску з інших поважних причин, крім випадків, зазначених у частині другій статті 358 цього Кодексу.

Веб-адреса цього документу у Єдиному державному реєстрі судових рішень http://reyestr.court.gov.ua/ з посиланням на номер справи.

Суддя Світлана ГАВРИЛЮК

Часті запитання

Який тип судового документу № 115188940 ?

Документ № 115188940 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 115188940 ?

Дата ухвалення - 27.11.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 115188940 ?

Форма судочинства - Civil

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 115188940 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 115188940, Zhovtnevyi District Court of Kharkiv City

The court decision No. 115188940, Zhovtnevyi District Court of Kharkiv City was adopted on 27.11.2023. The procedural form is Civil, and the decision form is Court decree. On this page, you will find essential information about this court decision. We offer convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find necessary information easily.

The court decision No. 115188940 refers to case No. 639/6935/23

This decision relates to case No. 639/6935/23. Companies, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 115188939
Next document : 115188943