Court decree № 112992086, 22.08.2023, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
22.08.2023
Case No.
910/3429/15-г
Document №
112992086
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

22.08.2023Справа №910/3429/15-гЗа розглядом заяви Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість", м. Київ

про заміну сторони виконавчого провадження

у справі

за позовом Державного концерну "Укроборонпром", м. Київ

до Державного підприємства "Українська авіаційна транспортна компанія", м. Київ

про стягнення 1 873 102,05 грн, -

Суддя Морозов С.М.

За участю представників сторін:

від позивача (заявника): не з`явились;

від відповідача: не з`явились;

ВСТАНОВИВ:

Державний концерн "Укроборонпром" звернувся до господарського суду міста Києва з позовом до державного підприємства "Українська авіаційна транспортна компанія" про стягнення з останнього заборгованості в сумі 1 873 102,05 грн.

Рішенням Господарського суду міста Києва від 08.04.2015 у справі №910/3429/15-г позов задоволено повністю та стягнуто з державного підприємства "УКРАЇНСЬКА АВІАЦІЙНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" (04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 24, корп. 3; ідентифікаційний код 24964464, з будь якого його рахунку виявленого державним виконавцем під час виконавчого провадження) на користь державного концерну "УКРОБОРОНПРОМ" (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 36; ідентифікаційний код 37854297, на будь який його рахунок виявленого державним виконавцем під час виконавчого провадження) основну заборгованість в сумі 1.810.000 (один мільйон вісімсот десять тисяч) грн 00 коп.; 3% річних в сумі 6.992 (шість тисяч дев`ятсот дев`яносто дві) грн 05 коп.; інфляційні втрати в сумі 56.110 (п`ятдесят шість тисяч сто десять) грн 00 коп.; витрати по сплаті судового збору в сумі 37.462 (тридцять сім тисяч чотириста шістдесят дві) грн 04 коп.

На виконання вказаного рішення Господарським судом міста Києва було видано відповідний наказ.

19.07.2023 до суду від Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" надійшла заява про заміну стягувача у зв`язку з правонаступництвом.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 31.07.2023 розгляд заяви Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" про заміну сторони виконавчого провадження у справі №910/3429/15-г призначено на 23.08.2023.

В судове засідання 23.08.2023 представники сторін не з`явились, про час та місце повідомлялись належним чином та відповідно до положень ст. 334 ПК України їх неявка не є перешкодою для розгляду заяви.

Розглянувши в судовому засіданні заяву Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" про заміну сторони виконавчого провадження у справі №910/3429/15-г, суд ухвалив наступне.

Згідно зі статтею 129-1 Конституції України судове рішення є обов`язковим до виконання. Держава забезпечує виконання судового рішення у визначеному законом порядку. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд.

Пунктом 2 частини 1 статті 2 Закону України "Про виконавче провадження" визначено, що обов`язковість виконання рішення є однією із засад виконання виконавчого провадження.

Частиною 3 статті 2 Господарського процесуального кодексу України встановлено, що основними засадами (принципами) господарського судочинства є, зокрема: верховенство права; обов`язковість судового рішення.

За змістом статті 326 Господарського процесуального кодексу України судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими на всій території України, а у випадках, встановлених міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, - і за її межами. Невиконання судового рішення є підставою для відповідальності, встановленої законом.

Виконання судового рішення є невід`ємною складовою права кожного на судовий захист і охоплює, зокрема, законодавчо визначений комплекс дій, спрямованих на захист і відновлення порушених прав, свобод, законних інтересів фізичних та юридичних осіб, суспільства, держави (пункт 2 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 13.12.2012 № 18-рп/2012). Невиконання судового рішення загрожує сутності права на справедливий розгляд судом (пункт 3 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України від 25.04.2012 № 11-рп/2012).

В обґрунтування наявності підстав для здійснення правонаступництва, заявник посилається на положення постанови Кабінету Міністрів України від 21.03.2023 року № 441 "Про утворення акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість", пунктами 1, 2 якої встановлено:

- утворити Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", 100 відсотків акцій якого належать державі шляхом перетворення Державного концерну "Укроборонпром", код згідно з ЄДРПОУ 37854297 (пункт 1);

- затвердити такі, що додаються, зокрема: Статут Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" (пункт 2).

Також заявник зазначає, що абзацом другим пункту 1 Статуту Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" встановлено, що з дня його державної реєстрації товариство є правонаступником усіх прав і обов`язків Державного концерну "Укроборонпром".

Так, у зазначеній заяві повідомлено про те, що 28.06.2023 року відбулась державна реєстрація Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість", що підтверджується наданою до заяви випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Державний концерн "Укроборонпром" є учасником у справі про банкрутство Державного підприємства "Завод імені В.О.Малишева".

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2023 року № 441 "Про утворення акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість"" утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", 100 відсотків акцій якого належать державі, шляхом перетворення державного концерну "Укроборонпром", код згідно з ЄДРПОУ 37854297.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно Державного концерну "Укроборонпром" внесено запис №1000741120027040740 від 28.06.2023 про припинення юридичної особи (підстава: рішення щодо реорганізації).

Відповідно до інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" є правонаступником Державного концерну "Укроборонпром".

Статутом акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" передбачено, що акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" (далі - товариство) є юридичною особою, 100 відсотків акцій якого належать державі. Товариство утворене внаслідок припинення шляхом реорганізації державного концерну "Укроборонпром" в порядку перетворення відповідно до Закону України "Про особливості реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності" з урахуванням розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.12.2021 № 1594 "Про припинення шляхом реорганізації Державного концерну "Укроборонпром" в порядку перетворення в акціонерне товариство". З дня його державної реєстрації товариство є правонаступником усіх прав і обов`язків державного концерну "Укроборонпром".

Частиною 1 статті 104 Цивільного кодексу України передбачено, що юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов`язки переходять до правонаступників.

За приписами статті 106 Цивільного кодексу України злиття, приєднання, поділ та перетворення юридичної особи здійснюються за рішенням його учасників або органу юридичної особи, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади, законом може бути передбачено одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення юридичної особи шляхом злиття або приєднання.

Згідно зі ст. 334 Господарського процесуального кодексу України у разі вибуття однієї із сторін виконавчого провадження суд замінює таку сторону її правонаступником. Заяву про заміну сторони її правонаступником може подати сторона (заінтересована особа), державний або приватний виконавець.

Відповідно до ст. 52 Господарського процесуального кодексу України у разі припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.

Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу (ч. 2, 3 ст. 52 ГПК України).

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для задоволення заяви Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" та здійснення заміни стягувача у справі №910/3429/15-г - Державного концерну "Укроборонпром" на Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість".

Керуючись ст. ст. 52, 232, 334 Господарського процесуального кодексу України, Господарський суд міста Києва, -

УХВАЛИВ:

1. Заяву Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість"про заміну сторони виконавчого провадження у справі №910/3429/15-г задовольнити.

2. Замінити стягувача у виконавчому провадженні з виконання наказу про примусове виконання рішення Господарського суду міста Києва від 08.04.2015 у справі №910/3429/15-г з Державного концерну "Укроборонпром" (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, код ЄДРПОУ 37854297) на Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" (04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 36, код ЄДРПОУ 37854297).

3. Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та може бути оскаржена в порядку та строк, передбачені ст.ст. 254-256 Господарського процесуального кодексу України.

Повний текст ухвали підписано 23.08.2023

Суддя Сергій МОРОЗОВ

Часті запитання

Який тип судового документу № 112992086 ?

Документ № 112992086 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 112992086 ?

Дата ухвалення - 22.08.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 112992086 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 112992086 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 112992086, Commercial Court of Kyiv City

The court decision No. 112992086, Commercial Court of Kyiv City was adopted on 22.08.2023. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find useful data about this court decision. We provide convenient and quick access to actual court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database covers the full range of information you need, allowing you to find key data quickly.

The court decision No. 112992086 refers to case No. 910/3429/15-г

This decision relates to case No. 910/3429/15-г. Firms, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 112992085
Next document : 112992087