Court decree № 111900561, 30.06.2023, Commercial Court of Kyiv City

Approval Date
30.06.2023
Case No.
910/6659/23
Document №
111900561
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про затвердження мирової угоди та закриття провадження у справі

30.06.2023Справа № 910/6659/23

Суддя Господарського суду міста Києва Нечай О.В., розглянувши без виклику сторін (без проведення судового засідання) у спрощеному позовному провадженні

спільну заяву Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Державного підприємства "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства"

про затвердження мирової угоди

у справі № 910/6489/22

за позовом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

до Державного підприємства "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства"

про стягнення 235 654,44 грн

ВСТАНОВИВ:

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (далі - позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовною заявою до Державного підприємства "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства" (далі - відповідач) про стягнення 235 654,44 грн.

Позовні вимоги обґрунтовані неналежним виконанням відповідачем взятих на себе зобов`язань за Договором № 50 про відшкодування витрат балансоутримувача майна за надані комунальні та інші послуги користувачу від 22.11.2022.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.05.2023 було прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 910/6659/23, постановлено розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження без виклику сторін (без проведення судового засідання).

16.06.2023 до загального відділу діловодства Господарського суду міста Києва надійшла спільна заява сторін про затвердження мирової угоди від 14.06.2023 у справі № 910/6659/23.

Розглянувши спільну заяву сторін про затвердження мирової угоди, суд зазначає наступне.

Згідно з частиною 7 статті 46 Господарського процесуального кодексу України сторони можуть укласти мирову угоду на будь-якій стадії судового процесу.

За приписами частин 1, 2 статті 192 Господарського процесуального кодексу України мирова угода укладається сторонами з метою врегулювання спору на підставі взаємних поступок і має стосуватися лише прав та обов`язків сторін. У мировій угоді сторони можуть вийти за межі предмета спору за умови, якщо мирова угода не порушує прав чи охоронюваних законом інтересів третіх осіб. Сторони можуть укласти мирову угоду і повідомити про це суд, зробивши спільну письмову заяву, на будь-якій стадії судового процесу.

Як встановлено судом, мирова угода стосується лише прав та обов`язків сторін щодо предмету спору, права та інтереси будь-яких інших осіб мировою угодою не порушені.

Відповідно до частини 3 статті 192 Господарського процесуального кодексу України до ухвалення судового рішення у зв`язку з укладенням сторонами мирової угоди суд роз`яснює сторонам наслідки такого рішення, перевіряє, чи не обмежені представники сторін вчинити відповідні дії.

Судом встановлено, що мирова угода укладена та підписана з боку позивача державним секретарем Євдокією Яровою, повноваження якої як представника позивача підтверджуються відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також наявною у матеріалах справи Довіреністю № 25/1-16/9159/23 від 12.06.2023 та з боку відповідача - тимчасово виконуючою обов`язки директора Мариною Голюк, повноваження якої як керівника відповідача підтверджуються відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Частиною 4 статті 192 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що укладена сторонами мирова угода затверджується ухвалою суду, в резолютивній частині якої зазначаються умови угоди. Затверджуючи мирову угоду, суд цією самою ухвалою одночасно закриває провадження у справі.

Згідно з ч. 3 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України у разі закриття провадження у справі повторне звернення до суду із спору між тими самим сторонами, про той самий предмет і з тих самих підстав не допускається.

Зі змісту поданої сторонами заяви про затвердження мирової угоди вбачається, що наслідки закриття провадження у справі, у зв`язку з затвердженням судом мирової угоди, сторонам відомі та зрозумілі.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 231 Господарського процесуального кодексу України господарський суд закриває провадження у справі, якщо сторони уклали мирову угоду і вона затверджена судом.

З урахуванням вищенаведеного, оскільки зміст укладеної сторонами мирової угоди не суперечить чинному законодавству та не порушує права та охоронювані законом інтереси інших осіб, суд вважає за необхідне затвердити укладену сторонами мирову угоду та закрити провадження у справі, на підставі частини 4 статті 192 та пункту 7 частини 1 статті 231 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно з ч. 4 ст. 231 Господарського процесуального кодексу України про закриття провадження у справі суд постановляє ухвалу, а також вирішує питання про розподіл між сторонами судових витрат, повернення судового збору з бюджету.

Зі змісту мирової угоди від 14.06.2023 вбачається, що сторони передбачили порядок розподілу судових витрат, а саме відповідач зобов`язується сплатити позивачу судовий збір в розмірі 3 534,82 грн до 30.06.2023, відтак питання про розподіл між сторонами судових витрат або повернення судового збору з бюджету судом не вирішується.

Керуючись статтями 130, 192, 231 - 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Спільну заяву Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України та Державного підприємства "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства" про затвердження мирової угоди задовольнити.

2. Затвердити мирову угоду від 14.06.2023 у справі № 910/6659/23, укладену між Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України та Державним підприємством "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства", у наступній редакції:

МИРОВА УГОДА

у справі № 910/6659/23, що перебуває у провадженні

Господарського суду міста Києва

м. Київ 14 червня 2023 року

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 43672853 (далі - Позивач), в особі державного секретаря Ярової Євдокїї Василівни, яка діє на підставі Положення про Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.06.2020 № 614, розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.12.2021 № 1536-р «Про призначення Ярової Є.В. державним секретарем Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України» та довіреності з однієї сторони та Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства», ідентифікаційний код ЄДРПОУ 03363588 (далі - Відповідач), в особі т.в.о. директора Голюк Марини Геннадіївни, яка діє на підставі статуту та наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 22.02.2021 № 84К/ОС, з іншої сторони, разом далі - Сторони, а кожна окремо - Сторона, керуючись статтями 42, 46, 192, 193 Господарського процесуального кодексу України домовились врегулювати спір мирним шляхом та укласти цю мирову угоду у справі № 910/6659/23, що перебуває у провадженні Господарського суду міста Києва (далі - мирова угода) про наступне:

1. Відповідач визнає, що у нього утворилася заборгованість за договором про відшкодування витрат балансоутримувача майна за надані комунальні та інші послуги користувачу від 22.11.2022 № 50 у розмірі 245 654,44 грн (двісті сорок п`ять тисяч шістсот п`ятдесят чотири гривні сорок чотири копійки).

2. Позивач визнає, що на момент відкриття провадження у справі № 910/6659/23 Відповідач частково сплатив заборгованість на суму 20 000,00 грн (двадцять тисяч гривень 00 копійок), а також 10.05.2023 Відповідач сплатив заборгованість на суму 10 000,00 грн (десять тисяч гривень 00 копійок).

3. Відповідач визнає заборгованість за договором про відшкодування витрат балансоутримувача майна за надані комунальні та інші послуги користувачу від 22.11.2022 № 50 у розмірі 215 654,44 грн (двісті п`ятнадцять тисяч шістсот п`ятдесят чотири гривні сорок чотири копійки).

4. Відповідач зобов`язується сплатити на користь Позивача заборгованість за договором про відшкодування витрат балансоутримувача майна за надані комунальні та інші послуги користувачу від 22.11.2022 № 50 у розмірі 215 654,44 грн (двісті п`ятнадцять тисяч шістсот п`ятдесят чотири гривні сорок чотири копійки) на наступних умовах:

4.1. До 30.06.2023 - частину боргу в розмірі 15 000,00 грн (п`ятнадцять тисяч гривень 00 копійок);

4.2. До 31.07.2023 - частину боргу в розмірі 15 000,00 грн (п`ятнадцять тисяч гривень 00 копійок);

4.3. До 31.08.2023 - частину боргу в розмірі 15 000,00 грн (п`ятнадцять тисяч гривень 00 копійок);

4.4. До 30.09.2023 - частину боргу в розмірі 15 000,00 грн (п`ятнадцять тисяч гривень 00 копійок);

4.5. До 31.10.2023 - частину боргу в розмірі 15 000,00 грн (п`ятнадцять тисяч гривень 00 копійок);

4.6. До 30.11.2023 - частину боргу в розмірі 75 327,22 грн (сімдесят п`ять тисяч триста двадцять сім гривень двадцять дві копійки);

4.7. До 24.12.2023 - частину боргу в розмірі 65 327,22 грн (шістдесят п`ять тисяч триста двадцять сім гривень двадцять дві копійки).

5. Відповідач зобов`язується відшкодувати Позивачу понесені ним судові витрати зі сплати судового збору в розмірі 3 534,82 грн (три тисячі п`ятсот тридцять чотири гривні вісімдесят дві копійки) до 30.06.2023.

6. Позивач і Відповідач заявляють, що ні в процесі укладення цієї мирової угоди, ні в процесі виконання її умов не були, не будуть і не можуть бути порушені права будь-яких третіх осіб, в тому числі держави.

7. Дана мирова угода набуває чинності з дня її затвердження Господарським судом міста Києва і є обов`язковою для Сторін.

8. Якщо в процесі виконання цієї мирової угоди відбудеться реорганізація, зміна підпорядкованості чи форми власності однієї або обох сторін, то ця угода зберігає силу для правонаступника такої сторони.

9. У разі несплати Відповідачем суми боргу, визначеної даною мировою угодою, або допущення прострочення сплати суми боргу, Сторони домовилися про настання наступного юридичного факту:

- Позивач має право звернутись в порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження», до органів державної виконавчої служби/приватного виконавця з заявою про примусове виконання ухвали Господарського суду міста Києва про затвердження мирової угоди та стягнення з Відповідача повної суми основного боргу та витрат по сплаті судового збору.

10. Сторони підтверджують, що особи, які підписали від імені Сторін цю мирову угоду, мають всі необхідні для підписання цієї мирової угоди повноваження і не мають будь-яких обмежень їх повноважень та/або правоздатності, та/або дієздатності.

11. Наслідки затвердження судом мирової угоди, передбачені статтею 192 Господарського процесуального кодексу України, та закриття провадження по справі Сторони усвідомлюють та розуміють в повному обсязі.

12. Зобов`язання Сторін по мировій угоді повинні виконуватись належним чином та в установлений нею строк. Одностороння відмова від виконання умов мирової угоди, а також одностороння зміна її положень не допускається.

13. З моменту виконання мирової угоди спір між Сторонами є остаточно врегульованим.

14. Дана мирова угода укладена українською мовою, на двох аркушах, у трьох автентичних примірниках: один примірник залишається в матеріалах справи № 910/6659/23, другий примірник залишається у Позивача, третій примірник залишається у Відповідача.

Від Позивача: Державний секретар _____ Є. ЯРОВА Від Відповідача: Т.в.о директора _____ М. ГОЛЮК

3. Ухвала набирає законної сили 30.06.2023, відповідно до положень Закону України "Про виконавче провадження", є виконавчим документом та може бути пред`явлена до виконання у строк до 30.06.2026.

Стягувачем у виконавчому провадженні за цією ухвалою є: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України (Україна, 03035, м. Київ, вул. Митрополита В. Липківського, буд. 35; ідентифікаційний код: 43672853);

Боржником у виконавчому провадженні за цією ухвалою є: Державне підприємство "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства" (Україна, 03035, м. Київ, вул. Урицького, буд. 35; ідентифікаційний код: 03363588).

4. Провадження у справі № 910/6659/23 за позовом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України до Державного підприємства "Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства" про стягнення 235 654,44 грн закрити.

5. Ухвала може бути оскаржена в порядку та строк, передбачені статтями 254 - 256 Господарського процесуального кодексу України.

Суддя О.В. Нечай

Часті запитання

Який тип судового документу № 111900561 ?

Документ № 111900561 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 111900561 ?

Дата ухвалення - 30.06.2023

Яка форма судочинства по судовому документу № 111900561 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 111900561 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Information about the court decision No. 111900561, Commercial Court of Kyiv City

The court decision No. 111900561, Commercial Court of Kyiv City was adopted on 30.06.2023. The procedural form is Economic, and the decision form is Court decree. On this page, you will find essential information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find useful information easily.

The court decision No. 111900561 refers to case No. 910/6659/23

This decision relates to case No. 910/6659/23. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to productively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 111900560
Next document : 111900562