Decision № 107488178, 23.11.2022, Circuit Administrative Court of Kyiv City

Approval Date
23.11.2022
Case No.
640/2273/21
Document №
107488178
Form of court proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД МІСТА КИЄВА 01051, м. Київ, вул. Болбочана Петра 8, корпус 1Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2022 року м. Київ № 640/2273/21

Окружний адміністративний суд міста Києва у складі головуючого судді Скочок Т.О., розглянувши у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні) адміністративну справу

за позовомДержавної служби геології та надр України доТовариства з обмеженою відповідальністю "Будіндустрія-2003" проанулювання спеціального дозволу, ВСТАНОВИВ:

До Окружного адміністративного суду міста Києва звернулася Державна служба геології та надр України з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будіндустрія-2003" про припинення права користування надрами шляхом анулювання спеціального дозволу на користування надрами від 23.10.2007 №4445, виданого Товариству з обмеженою відповідальністю "Будіндустрія-2003" (з урахуванням уточненої позовної заяви від 19.02.2021).

В обґрунтування заявлених позовних вимог зазначено про те, що під час проведення перевірки ТОВ "Будіндустрія-2003" виявлені порушення, зафіксовані в акті перевірки від 07.10.2016, а також не виконання вимог розпорядчих документів, що є порушенням вимог, передбачених спеціальним дозволом, та підставою для припинення права користування надрами, згідно зі ст. 26 Кодексу України про надра та п. 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 №615. Крім того, у позовній заяві наголошено на тому, що строк звернення до суду із заявленими позовними вимогами у даному разі обраховується з моменту отримання відповіді на надрокористувача (відповідача) на лист Держгеонадр про надання власної позиції (згоди/незгоди) на припинення права користування надрами шляхом анулювання спеціального дозволу на користування надрами у зв`язку з порушенням вимог, передбачених спеціальним дозволом, який 02.11.2020 отримано ТОВ "Будіндустрія-2003".

Ухвалою Окружного адміністративного суду м. Києва відкрито провадження у справі у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи (у письмовому провадженні) та встановлено сторонам строки для подання відзиву, відповіді на відзив, заперечення.

Від представника відповідача через канцелярію суду надійшов відзив, в якому останній заперечував проти задоволення позовних вимог, вказавши про те, що порушення, вказані у приписі від 07.10.2016 №1246-14/06, складеного на підставі акту перевірки від 07.10.2016, усунуто, крім п. 7. У той же час, як зазначено у відзиві, станом на момент звернення з даним позовом до суду п. 25 Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 22.12.1994 №865, у редакції, на яку посилався припис, був нечинним, а тому відсутні підстави вважати, що у відповідача існувала необхідність проведення повторної державної експертизи та, відповідно, відсутні підстави для припинення відповідачу права на користування надрами, адже не проведення такої експертизи наразі не є порушенням законодавства про надра. При цьому, за твердженням представника відповідача, останній неодноразово повідомляв позивача про усунення всіх порушень (окрім п. 7 припису), з урахуванням того, що у подальшому, позивачем під час складання припису від 18.10.2019 не зазначено про продовження існування попередньо виявлених порушень (п.п. 3, 5-7 припису від 07.10.2016 №1246-14/06). Водночас, за твердженням представника відповідача, у межах заявленого спору допущено процедурне порушення, оскільки наказами Держгеонадр від 19.09.2016 №312 та від 21.09.2016 №323 перевірку доручено провести Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України. Однак, фактично дану перевірку проведено її територіальним органом - Центральним міжрегіональним відділом Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України. На додаток, представником відповідача наголошено на тому, що позивачем пропущено строк звернення з даним позовом до суду, з огляду на те, що відмова відповідача від припинення права користування надрами у листі від 05.11.2020 є за своїм змістом аналогічною всім попереднім листам відповідача, надісланих на адресу Держгеонадра.

Розглянувши подані сторонами документи, всебічно і повно з`ясувавши всі фактичні обставини, на яких ґрунтується позов та відзив, об`єктивно оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду справи і вирішення спору по суті, суд встановив наступне.

Як вбачається з наявних у матеріалах справи доказів, Центральним міжрегіональним відділом Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України проведено планову перевірку дотримання законодавства у сфері видобування корисних копалин (металічні руди, неметалічні корисні копалини, горючі тверді корисні копалини) щодо надрокористувача ТОВ "Будіндустрія-2003" (спеціальний дозвіл на користування надрами від 23.10.2007 №4445), результати якою оформлено актом від 07.10.2016 №06-02/15/2016-58/п(210). На підставі викладеного, Центральним міжрегіональним відділом Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України складено припис від 07.10.2016 №1246-14/06, в якому вказано про наступні порушення ТОВ "Будіндустрія-2003":

1. відсутній погоджений документ в установленому порядку план розвитку гірничих робіт на 2015 рік;

2. відсутній погоджений документ в установленому порядку план розвитку гірничих робіт на 2016 рік;

3. акт про передачу розвіданого родовища для промислового освоєння, складений відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №114, відсутній;

4. не проводиться геологічне обслуговування;

5. не виконується вимога ст. 4.1.4 Угоди про умови використання надрами від 23.10.2007 щодо проведення протягом 6 місяців з часу отримання дозволу аналізу фонового вихідного екологічного стану навколишнього природного середовища;

6. не виконується вимога ст. 4.1.4 угоди про умови користування надрами від 23.10.2007 щодо моніторингу екологічного стану навколишнього природного середовища (надра, водні об`єкти, ґрунти, біоресурси) у зоні впливу гірничого виробництва;

7. не проведено повторну державну експертизу та оцінку запасів Сазонівського родовища суглинків (протокол ДКЗ від 15.02.2007 №1230).

З урахуванням викладеного, у зв`язку з невиконанням всіх положень припису від 07.10.2016 №1246-14/06, листом від 22.10.2020 №15774/01/07-20 Держгеонадра звернулись до ТОВ "Будіндустрія-2003" щодо надання згоди/незгоди на припинення права користування надрами, згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами від 23.10.2007 №4445.

Листом від 05.11.2020 №05/11-1 ТОВ "Будіндустрія-2003" повідомило Держгеонадра про те, що 22.09.2018 між даними особами укладено нову угоду, яка не містить вимогу через кожні п`ять років проводити повторну експертизу.

На підставі викладеного, вважаючи наявними підстави для припинення права відповідача користування надрами, позивач звернувся з даним позовом до суду.

Розглядаючи справу по суті, суд виходить з наступного.

Відповідного до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Приписами ст. 60 Кодексу України про надра (тут і надалі у редакції, яка діяла станом на момент виникнення спірних правовідносин) передбачено, що державний контроль і нагляд за веденням робіт по геологічному вивченню надр, їх використанням та охороною спрямовані на забезпечення додержання всіма державними органами, підприємствами, установами, організаціями та громадянами встановленого порядку користування надрами, виконання інших обов`язків щодо охорони надр, встановлених законодавством України.

Згідно з ч. 1 ст. 61 Кодексу України про надра, державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним використанням надр України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Відповідно до Положення про Державну службу геології та надр України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1174 (надалі - Положення №1174), Державна служба геології та надр України (Держгеонадра) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів і який реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

При цьому, Держгеонадра здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи (п. 7 Положення №1174).

Відтак, здійснюючи спірну перевірку позивача Центральний міжрегіональний відділ Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України, як територіальний орган Держгеонадр, діяв правомірно на у межах наданих йому повноважень.

Відповідно до ч.ч. 1 та 2 ст. 26 Кодексу України про надра, право користування надрами припиняється у разі: 1) якщо відпала потреба у користуванні надрами; 2) закінчення встановленого строку користування надрами; 3) припинення діяльності користувачів надр, яким їх було надано у користування; 4) користування надрами з застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров`я населення; 5) використання надр не для тієї мети, для якої їх було надано, порушення інших вимог, передбачених спеціальним дозволом на користування ділянкою надр; 6) якщо користувач без поважних причин протягом двох років, а для нафтогазоперспективних площ та родовищ нафти та газу - 180 календарних днів не приступив до користування надрами; 7) вилучення у встановленому законодавством порядку наданої у користування ділянки надр.

Право користування надрами припиняється органом, який надав надра у користування, а у випадках, передбачених пунктами 4, 5, 6 цієї статті, у разі незгоди користувачів, - у судовому порядку. При цьому питання про припинення права користування земельною ділянкою вирішується у встановленому земельним законодавством порядку.

Як було зазначено вище, Центральним міжрегіональним відділом Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України за результатами проведеної перевірки складено припис від 07.10.2016 №1246-14/06, в якому вказано про ряд порушень ТОВ "Будіндустрія-2003" законодавства у сфері видобування корисних копалин. При цьому, відповідачем не заперечувалось факту невиконання вказаного припису у повному обсязі, зокрема й п. 7 останнього.

Крім того, слід зазначити, що ТОВ "Будіндустрія-2003" допущено контролюючий орган до проведення перевірки, жодних заперечень щодо законності призначення та проведення перевірки в акті перевірки не зазначено, а припис від 07.10.2016 №1246-14/06 не оскаржено у судовому порядку.

Щодо тверджень представника відповідача про пропуск позивачем строку звернення до суду слід зазначити наступне.

Відповідно до абз. 2 ч. 2 ст. 122 Кодексу адміністративного судочинства України, для звернення до адміністративного суду суб`єкта владних повноважень встановлюється тримісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня виникнення підстав, що дають суб`єкту владних повноважень право на пред`явлення визначених законом вимог. Цим Кодексом та іншими законами можуть також встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду суб`єкта владних повноважень.

У той же час, за змістом ч. 2 ст. 26 Кодексу України про надра, обов`язковими умовами анулювання дозволу на користування надрами за п. 5 ч. 1 ст. 26 Кодексу України про надра у судовому порядку є встановлення фактів порушення інших умов, передбачених спеціальним дозволом, а також незгода надрокористувача з припиненням права користування надрами.

Відповідно до висновків Верховного Суду у постанові від 17.09.2020 у справі №813/2443/16 та постанові від 12.11.2020 у справі №260/943/19 орган, який від імені держави надав дозвіл на користування надрами, повноважний припинити право користування надрами у випадках, передбачених пунктами 4, 5, 6 статті 26 Кодексу України про надра, лише за наявності згоди на це користувача надрами.

Крім того, Верховним Судом у постановах від 03.05.2018 у справі №812/1074/17, від 18.10.2018 у справі №812/1735/17, від 22.01.2019 у справі №810/3865/17, від 12.08.2020 у справі № 813/2441/16 висловлювалась правова позиція з приводу застосування положень ч. 1 ст. 26 Кодексу України про надра, яка полягає в тому, що суд може припинити право користування надрами, лише у разі незгоди користувачів в указаних вище випадках.

Таким чином, судовий порядок вирішення питання припинення права користування надрами передбачений у разі незгоди користувача з анулюванням спеціального дозволу на користування надрами, тобто у разі наявності спору з цього приводу.

Так, судом встановлено, що Держгеонадра вживало заходи для з`ясування наявності чи відсутності згоди відповідача на анулювання дозволу шляхом направлення на адресу ТОВ "Будіндустрія-2003" листа від 22.10.2020 №15774/01/07-20 щодо надання згоди/незгоди на припинення права користування надрами, згідно зі спеціальним дозволом на користування надрами від 23.10.2007 №4445, та отримання від відповідача відповіді на даний лист, і лише після цього звернулося до суду з позовом про припинення користування надрами. Оскільки закон пов`язує виникнення підстав, що дають позивачу, як суб`єкту владних повноважень, право на пред`явлення позову про припинення користування надрами також і з незгодою відповідача з таким припиненням, а тому саме з отриманням таких відомостей пов`язано початок перебігу тримісячного строку звернення до суду.

Аналогічна правова позиція викладена у постанові Верховного Суду від 07.12.2020 у справі №805/2406/18-а.

У силу ч.ч. 1 та 2 ст. 77 Кодексу адміністративного судочинства України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу.

В адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб`єкта владних повноважень обов`язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача.

Беручи до уваги викладене, суд дійшов до висновку про задоволення позовних вимог у повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 77, 139, 245, 246, 257-262 Кодексу адміністративного судочинства України, суд

ВИРІШИВ:

Позовні вимоги Державної служби геології та надр України (код ЄДРПОУ 37536031, адреса: 0357, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16) до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будіндустрія-2003" (код ЄДРПОУ 32769129, адреса: 02099, м. Київ, вул. Ялтинська, 5-б) задовольнити у повному обсязі.

Припинити право користування надрами шляхом анулювання спеціального дозволу на користування надрами від 23.10.2007 №4445, виданого Товариству з обмеженою відповідальністю "Будіндустрія-2003".

Рішення набирає законної сили в порядку, визначеному статтею 255 КАС України. Рішення може бути оскаржене до суду апеляційної інстанції за правилами, встановленими статтями 295-297 КАС України.

Суддя Т.О. Скочок

Часті запитання

Який тип судового документу № 107488178 ?

Документ № 107488178 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 107488178 ?

Дата ухвалення - 23.11.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 107488178 ?

Форма судочинства - Administrative

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 107488178 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Data about the court decision No. 107488178, Circuit Administrative Court of Kyiv City

The court decision No. 107488178, Circuit Administrative Court of Kyiv City was adopted on 23.11.2022. The procedural form is Administrative, and the decision form is Decision. On this page, you will find key data about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find necessary data conveniently.

The court decision No. 107488178 refers to case No. 640/2273/21

This decision relates to case No. 640/2273/21. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform supports searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for information. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 107488177
Next document : 107488179