№ 103524846, 23.02.2022, Commercial Court of Kherson Oblast

Approval Date
23.02.2022
Case No.
923/1622/21
Document №
103524846
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine Єдиний державний реєстр судових рішень

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

____________________________

Д О Д А Т К О В Е Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 лютого 2022 року Справа № 923/1622/21

Господарський суд Херсонської області у складі судді Нікітенка С.В., розглянувши справу

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю "Нетафім Україна", м. Нова Каховка, Херсонська область, код ЄДРПОУ 36631390,

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Грін Тім Трейдинг", м. Каховка, Херсонська область, код ЄДРПОУ 37431644,

про стягнення 326059,71 грн.

Розгляд справи здійснюється без повідомлення (виклику) учасників справи.

Дослідивши матеріали справи, суд,

в с т а н о в и в :

09 грудня 2021 року Товариство з обмеженою відповідальністю "Нетафім Україна" звернулось до Господарського суду Херсонської області з позовною заявою про стягнення з Товариства з обмеженою відповідальністю "Грін Тім Трейдинг" суми заборгованості у розмірі 326059,71 грн.

Рішенням Господарського суду Херсонської області від 09 лютого 2022 року позов задоволено частково, стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю "Грін Тім Трейдинг" на корить Товариства з обмеженою відповідальністю "Нетафім Україна" суму основного боргу у розмірі 240498,95 грн, суму пені у розмірі 14406,45 грн, суму 20% штрафу у розмірі 44848,31 грн, суму 3% річних у розмірі 6925,20 грн та суму судових витрат по сплаті судового збору у розмірі 4600,19 грн. У задоволенні іншої частини позовних вимог відмовлено.

18 лютого 2022 року до суду від позивача у справі надійшло клопотання про поновлення пропущеного строку та приєднання доказів до матеріалів справи, в якій заявник просить суд поновити ТОВ «Нетафім Україна» пропущений строк для подання доказів на підтвердження судових витрат.

В обґрунтування вказаного клопотання заявник посилається на ті обставини, що 09.02.2022 Господарським судом Херсонської області ухвалено рішення у справі за позовом ТОВ «Нетафім Україна» до ТОВ «Грін Тім Трейдинг» про стягнення 326059,71 грн.

З позовною заявою позивачем подано заяву про подання доказів на підтвердження судових витрат протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду. Причиною такого подання доказів стала прогнозована можливість надання правничої допомоги адвокатом позивачеві аж до дня ухвалення у справі рішення судом (подання заяв по суті, заяв, клопотань тощо), та відображення послуг адвоката у первинних документах.

Разом з тим, оскільки розгляд справи здійснено судом без повідомлення сторін, про прийняте у справі рішення позивач дізнався лише отримавши його 15 лютого 2022 року, тобто після спливу п`яти днів від дня його ухвалення.

Таким чином, строк для подання доказів про судові витрати позивачем пропущений. Беручи до уваги, що про прийняття судом рішення позивач міг дізнатися лише після його отримання, причина пропуску строку на подання доказів про судові витрати, є поважною.

Щодо клопотання позивача поновити ТОВ «Нетафім Україна» пропущений строк для подання доказів на підтвердження судових витрат, суд дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 123 ГПК України, судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи.

Згідно з п. 1 ч. 3 ст.123 ГПК України, до витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати на професійну правничу допомогу.

Відповідно до ч. 1 ст. 221 ГПК України, якщо сторона з поважних причин не може до закінчення судових дебатів у справі подати докази, що підтверджують розмір понесених нею судових витрат, суд за заявою такої сторони, поданою до закінчення судових дебатів у справі, може вирішити питання про судові витрати після ухвалення рішення по суті позовних вимог.

Згідно з ч. 8 ст. 129 ГПК України, розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо); такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву; у разі неподання відповідних доказів протягом встановленого строку така заява залишається без розгляду.

Так, частиною 1 ст. 119 ГПК України визначається, що суд за заявою учасника справи поновлює пропущений процесуальний строк, встановлений законом, якщо визнає причини його пропуску поважними, крім випадків, коли цим Кодексом встановлено неможливість такого поновлення

Положеннями ст. 119 ГПК України не передбачено конкретного переліку обставин, які відносяться до поважних і можуть бути підставою для поновлення пропущеного процесуального строку.

У кожному випадку суд повинен з урахуванням конкретних обставин пропуску строку оцінити доводи, які наведені на обґрунтування клопотання про його поновлення, та зробити мотивований висновок щодо поважності чи неповажності причин пропуску строку, встановити чи є такий строк значним та чи поновлення такого строку не буде втручанням у принцип юридичної визначеності з врахуванням балансу суспільного та приватного інтересу.

З урахування викладеного, суд вважає за можливе задовольнити вказане клопотання позивача, у зв`язку з чим на підставі ст. 119 ГПК України вважає поважними причини пропуску строку на подання доказів на підтвердження понесених судових витрат та поновлює ТОВ «Нетафім Україна» строк на подання доказів на підтвердження понесених судових витрат.

Судом встановлено, що при зверненні з позовною заявою позивачем у прохальній частині позову зазначено про стягнення з ТОВ "Грін Тім Трейдинг" на користь ТОВ "Нетафім Україна" 17300,00 грн витрат на професійну правничу допомогу.

Одночасно з позовною заявою позивачем подано заяву про те, що протягом п`яти днів після ухвалення рішення у справі ТОВ "Нетафім Україна" будуть подані докази про витрати, які він сплатив або має сплатити у зв`язку з розглядом справи.

Згідно зі статтею 16 ГПК України учасники справи мають право користуватися правничою допомогою. Представництво у суді, як вид правничої допомоги, здійснюється виключно адвокатом (професійна правнича допомога), крім випадків, встановлених законом.

Однією з основних засад (принципів) господарського судочинства є відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення (пункт 12 частини 3 статті 244 зазначеного Кодексу).

Метою впровадження цього принципу є забезпечення особі можливості ефективно захистити свої права в суді, ефективно захиститись у разі подання до неї необґрунтованого позову, а також стимулювання сторін до досудового вирішення спору.

За змістом статті 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати на професійну правничу допомогу.

Відповідно до частин 1, 2 статті 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. Для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Відповідно до ч. 8 ст. 129 Господарського процесуального кодексу України, розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

Такі докази подаються до закінчення судових дебатів у справі або протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду, за умови, що до закінчення судових дебатів у справі сторона зробила про це відповідну заяву.

Відповідно до ст. 244 ГПК України суд, що ухвалив рішення, може за заявою учасників справи чи з власної ініціативи ухвалити додаткове рішення, якщо:

1) стосовно якої-небудь позовної вимоги, з приводу якої сторони подавали докази і давали пояснення, не ухвалено рішення;

2) суд, вирішивши питання про право, не зазначив точної грошової суми, присудженої до стягнення, або майно, яке підлягає передачі, або дії, що потрібно виконати;

3) судом не вирішено питання про судові витрати.

Заяву про ухвалення додаткового рішення може бути подано до закінчення строку на виконання рішення.

Додаткове судове рішення ухвалюється в тому самому порядку, що й судове рішення.

У разі необхідності суд може викликати сторони або інших учасників справи в судове засідання. Неприбуття у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду заяви.

Оскільки судом при винесені рішення у справі № 923/1622/21 не вирішено питання про судові витрати, суд вважає за необхідне ухвалити додаткове рішення.

Розгляд справи № 923/1622/21 здійснювався без виклику сторін, суд здійснює вирішення даного питання в порядку письмового провадження.

Судом встановлено, що представництво інтересів Товариства з обмеженою відповідальністю "Нетафім Україна" в даній справі здійснювалось адвокатом Іващенком Андрієм Івановичем на підставі Договору про надання правничої допомоги № 02-02/11/21 від 02 листопада 2021 року та Ордеру серія ХС № 190533 від 02.11.2021.

Матеріали справи свідчать, що 02.11.2021 року між Адвокатом Іващенко Андрієм Івановичем (надалі - Адвокат) і Товариством з обмеженою відповідальністю "Нетафім Україна" (надалі Клієнт) було укладено Договір про надання правничої допомоги № 02-02/11/21 (надалі Договір).

Відповідно до умов Договору Адвокат зобов`язується за дорученням (завданням) Клієнта надати йому професійну правничу допомогу у спорі з Товариством з обмеженою відповідальністю "Грін Тім Трейдинг" про стягнення з нього на користь Клієнта грошових коштів (заборгованості та інших сум) за договором купівлі-продажу № 15 05 2020 від 15 травня 2020 року, в свою чергу Клієнт зобов`язується оплатити надання професійної правничої допомоги та фактичні витрати необхідні для виконання договору (п. 2.1. Договору).

Відповідно до розділу 11 Договору Сторонами погоджено, що ціна (вартість) професійної правничої допомоги Адвоката за цим договором, яку Клієнт зобов`язується сплатити Адвокатові у вигляді винагороди ( гонорару) становить:

- 17300,00 грн - за надання професійної правничої допомоги з підготовки та подання позовної заяви до суду, та у справі з вирішення спору судом першої інстанції;

- 8650,00 грн - за надання професійної правничої допомоги у справі з перегляду судового рішення суду першої інстанції судом апеляційної інстанції;

- 8650,00 грн - за надання професійної правничої допомоги у справі з перегляду судових рішень судів першої та (або) апеляційної інстанції судом касаційної інстанції;

- 4000,00 грн - за надання професійної правничої допомоги у виконавчому провадженні щодо виконання судового рішення про стягнення з ТОВ «Грін Тім Трейдинг» на користь Клієнта грошових коштів за договором купівлі - продажу № 15 05 2020 від 15 травня 2020 року.

За умовами п. 12.1.1. Договору Клієнт сплачує Адвокатові винагороду у такому винагороду, передбачену п. 11.1.1. - не пізніше трьох робочих днів з дня, у який буде подано позов до суду.

Сторонами Договору передбачено, що приймання-передача наданих послуг проводиться за кожен узгоджений період шляхом підписання Сторонами за місцезнаходженням Адвоката акту (актів) приймання-передачі наданих послуг протягом (п`яти) робочих днів після закінчення звітного періоду (п. 6.2. Договору).

Доказів про відмову від договору чи його розірвання у визначеному законодавством порядку суду не надано.

На підтвердження понесених витрат на професійну правничу допомогу позивачем надано копію Договору про надання професійної правничої допомоги № 02-02/11/21 від 02.11.2021 та Акт № 1 приймання-передачі наданих послуг від 15.02.2021.

Як свідчать матеріали справи на виконання умов укладеного Договору про надання правничої допомоги № 02-02/11/21, Адвокатом Іващенко А.І. було надано ТОВ "Нетафім Україна" послуги згідно Акту №1 приймання-передачі наданих послуг від 15.02.2021, яким визначено перелік, найменування, дату, витрачений час та фактичні витрати

Відповідно до наданого позивачем Акту № 1 приймання-передачі наданих послуг від 15.02.2021, адвокат Іващенко А.І. надав ТОВ "Нетафім Україна" послуги з професійної правової допомоги, вартість яких становить 17300,00 грн.

За приписами статті 30 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

Відповідно до ст. 123 Господарського процесуального кодексу України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать витрати на професійну правничу допомогу.

Згідно ч. 1, 2 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

За приписами ч. 3-5 ст. 126 Господарського процесуального кодексу України для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги.

Розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із: 1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг); 2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг); 3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт; 4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи. У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами.

Порядок розподілу судових витрат визначено статтею 129 Господарського процесуального кодексу України.

Згідно із частинами 4, 8 статті 129 ГПК України інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються: у разі задоволення позову - на відповідача; у разі відмови в позові - на позивача; у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог. Розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

При визначенні суми відшкодування, суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін. Ті самі критерії застосовує Європейський суд з прав людини, присуджуючи судові витрат на підставі ст. 41 Конвенції. Зокрема, згідно з його практикою заявник має право на компенсацію судових та інших витрат, лише якщо буде доведено, що такі витрати були фактичними і неминучими, а їхній розмір - обґрунтованим (рішення у справі "East/West Alliance Limited" проти України", заява № 19336/04).

У рішенні Європейського суду з прав людини у справі "Лавентс проти Латвії" зазначено, що відшкодовуються лише витрати, які мають розумний розмір.

При стягненні витрат на правову допомогу слід враховувати, що особа, яка таку допомогу надавала, має бути адвокатом (стаття 6 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність") або іншим фахівцем у галузі права незалежно від того, чи така особа брала участь у справі на підставі довіреності, чи відповідного договору.

Витрати на правову допомогу мають бути документально підтверджені та доведені. Відсутність документального підтвердження витрат на правову допомогу, а також розрахунку таких витрат є підставою для відмови у задоволенні вимог про відшкодування таких витрат.

Отже, необхідною умовою для вирішення питання про розподіл судових витрат на професійну правничу допомогу є наявність доказів, які підтверджують фактичне здійснення таких витрат учасником справи.

Матеріали справи свідчать, що між ТОВ "Нетафім Україна" і адвокатом Іващенком А.І. 15.02.2021 підписан Акт № 1 приймання-передачі наданих послуг з професійної правничої допомоги за Договором № 02-2/11/21 від 02.11.2021 на загальну вартість наданих послуг у розмірі 17300,00 грн. У зазначеному Акті визначено детальний перелік виконаних робіт (послуг) та вартість наданих послуг.

Вказані докази суд вважає достатніми для підтвердження факту понесення позивачем витрат на професійну правничу допомогу адвоката в Господарському суді Херсонської області по справі № 923/1622/21 на суму 17300,00 грн.

Судом також враховано, що витрати на надану професійну правничу допомогу у разі підтвердження обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості підлягають розподілу за результатами розгляду справи незалежно від того, чи їх уже фактично сплачено стороною/третьою особою чи тільки має бути сплачено.

Підсумовуючи викладені обставини справи, суд дійшов висновку про те, що надані позивачем докази підтверджують понесені витрати на правову допомогу у розмірі 17300,00 грн.

За таких обставин, враховуючи, що позивачем доведено та документально підтверджено понесення витрат на професійну правничу допомогу адвоката у даній справі, суд дійшов висновку про наявність підстав для стягнення з відповідача на користь позивача суми судових витрат на професійну правничу допомогу у розмірі 17300,00 грн.

Керуючись ст. ст. 123, 126, 129, 221, 244 Господарського процесуального кодексу України, суд,

в и р і ш и в :

1. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Грін Тім Трейдинг" (74800, Херсонська обл., місто Каховка, Чаплинське шосе, будинок 7, код ЄДРПОУ 37431644) на корить Товариства з обмеженою відповідальністю "Нетафім Україна"(74900, Херсонська обл., місто Нова Каховка, вул. Дружби, будинок 2, код ЄДРПОУ 36631390) суму понесених судових витрат на професійну правничу допомогу в розмірі 17300,00 грн.

2. Наказ видати після набрання додатковим рішенням законної сили.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів з дня його (її) проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Додаткове рішення підписано 23.02.2022.

Суддя С.В. Нікітенко

Часті запитання

Який тип судового документу № 103524846 ?

Документ № 103524846 це

Яка дата ухвалення судового документу № 103524846 ?

Дата ухвалення - 23.02.2022

Яка форма судочинства по судовому документу № 103524846 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 103524846 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 103524846, Commercial Court of Kherson Oblast

The court decision No. 103524846, Commercial Court of Kherson Oblast was adopted on 23.02.2022. The procedural form is Economic, and the decision form is . On this page, you will find useful data about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database contains the full range of information you need, allowing you to find useful data conveniently.

The court decision No. 103524846 refers to case No. 923/1622/21

This decision relates to case No. 923/1622/21. Legal Entities, which are mentioned in the text of this judgment:


Our platform enables searching by various criteria, such as region or court name. In addition, detailed customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 103524845
Next document : 103524847