Court decree № 102009581, 20.12.2021, Commercial Court of Mykolayiv Oblast

Approval Date
20.12.2021
Case No.
915/1809/21
Document №
102009581
Form of legal proceedings
Economic
Companies listed in the text of the court document
State Coat of Arms of Ukraine

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

=====

УХВАЛА

20 грудня 2021 року Справа № 915/1809/21

м. Миколаїв

Господарський суд Миколаївської області у складі судді Смородінової О.Г.,

розглянувши матеріали

за позовом: Товариства з обмеженою відповідальністю «КОУДАЙС УКРАЇНА» (80750, Львівська обл., Золочівський р-н, с. Хильчиці, вул. Заводська, буд. 14; адреса електронної пошти: rbazarnyk@koudijs.ua; ідентифікаційний код 33708884)

до відповідача: Товариства з обмеженою відповідальністю «ФЕРМА ЧЕРЕМША» (54055, м. Миколаїв, вул. Слобідська сьома, буд. 70/10; адреса електронної пошти: selsnabi@gmail.com; ідентифікаційний код 24946319)

про: стягнення 218 493,47 грн,

В С Т А Н О В И В:

13.12.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю «КОУДАЙС УКРАЇНА» звернулося до Господарського суду Миколаївської області з позовною заявою б/н від 29.11.2021 (вх. № 18697/21) (з додатками), в якій просить суд:

- прийняти позовну заяву та порушити провадження у справі;

- розглянути дану справу в позовному провадженні;

- стягнути з відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю «Ферма Черемша» (код ЄДРПОУ 24946319) на користь позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю «КОУДАЙС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 33708884) суму боргу в розмірі 185 569,50 грн, неустойка (пеня) за несплату вартості товару на загальну суму 32 923,97 грн;

- стягнути з відповідача судовий збір.

Дослідивши матеріали позовної заяви та додані до неї документи, суд дійшов висновку, що позовна заява не відповідає вимогам Глави 1 Розділу III Господарського процесуального кодексу України за такими підставами.

Статтею 162 Господарського процесуального кодексу України встановлено вимоги до позовної заяви, а саме позовна заява повинна містити: 1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява; 2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім`я (прізвище, ім`я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб); поштовий індекс; ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості відомі позивачу), вказівку на статус фізичної особи - підприємця (для фізичних осіб - підприємців); відомі номери засобів зв`язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти; 3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються; 4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них; 5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини; правові підстави позову; 6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору - у випадку, якщо законом встановлений обов`язковий досудовий порядок урегулювання спору; 7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися; 8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви; 9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи; 10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Однак позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю «КОУДАЙС УКРАЇНА» б/н від 29.11.2021 (вх. № 18697/21) не відповідає вимогам ст. 162 ГПК України, оскільки не містить відомостей, передбачених ч. 3 ст. 162 ГПК України, а саме:

1) позовна заява не містить належно викладеного змісту позовних вимог у відповідності до п. 4 ч. 3 ст. 162 ГПК України. Так, до позовної заяви позивачем надано розрахунки сум основного боргу (185 569,50 грн), інфляційних витрат (3 917,00 грн), 7 % річних (7 413,16 грн), пені (15 764,73 грн), 3 % штрафу 5 567,08 грн). При цьому в прохальній частині позову товариство зазначає про стягнення з відповідача суми боргу в розмірі 185 569,50 грн та неустойки (пені) на загальну суму 32 923,97 грн. Зі змісту позову вбачається, що неустойкою (пенею) позивач вважає суми пені та штрафу (які є неустойкою в розумінні ст. 549 Цивільного кодексу України), а також суми інфляційних втрат та відсотків річних, які позивач також називає неустойкою без наведення відповідних обґрунтувань.

Отже позивачу слід з`ясувати та конкретизувати прохальну частину позову із зазначенням окремо сум, заявлених до стягнення.

2) позовна заява не містить належного викладу обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги та зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини, що суперечить вимогам п. 5 ч. 3 ст. 162 ГПК України, зокрема: не зазначено доказів, що підтверджують вказані у позові обставини, а саме:

- щодо наявності між сторонами у спірних правовідносинах замовлень, на які позивач посилається на першому аркуші позовної заяви та які передбачені п.п. 1.1, 2.1-2.3 Договору купівлі-продажу № 11/11/20 від 11.11.2020;

- щодо поставки позивачем відповідачу товару на загальну суму 352 874,00 грн. В обґрунтування позовних вимог позивач у тексті позовної заяви посилається на 7 накладних, водночас надає до позову копію лише 1 накладної на суму 181 307,92 грн.

Вказане свідчить про те, що виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги із зазначенням доказів, що підтверджують вказані обставини, як це передбачено п. 5 ч. 3 ст. 162 ГПК України, здійснений позивачем неналежним чином.

3) позовна заява всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 162 ГПК України не містить відомостей про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися (коротко - вживалися, чи ні).

4) перелік додатків до позовної заяви не відповідає фактично доданим до неї документам, про що свідчить акт Відділу документального забезпечення Господарського суду Миколаївської області від 13.12.2021. Крім того позовна заява, всупереч вимогам п. 8 ч. 3 ст. 162 ГПК України, не містить зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви.

5) у позовній заяві відсутній попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести в зв`язку із розглядом справи, що суперечить вимогам п. 9 ч. 3 ст. 162 ГПК України.

6) позовна заява не містить підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього самого відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав, що суперечить вимогам п. 10 ч. 3 ст. 162 ГПК України.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

В ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

З урахуванням викладеного, суд дійшов висновку про невиконання позивачем вимог ст. 162 Господарського процесуального кодексу України, що відповідно до вимог ч. 1 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України є підставою для залишення позовної заяви без руху з наданням строку для усунення вказаних недоліків.

Таким чином, керуючись ст. ст. 174, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «КОУДАЙС УКРАЇНА» б/н від 29.11.2021 (вх. № 18697/21) у справі № 915/1809/21 залишити без руху.

2. Позивачу усунути встановлені при поданні позовної заяви недоліки у 10-денний строк з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху шляхом подання до господарського суду письмової заяви про усунення недоліків з дотриманням вимог, передбачених ст. 170 Господарського процесуального кодексу України.

3. Роз`яснити позивачу, що при невиконанні вимог даної ухвали, позовна заява у відповідності до приписів ч. 4 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України вважається неподаною та повертається заявнику.

4. Надіслати позивачу акт Відділу документального забезпечення Господарського суду Миколаївської області від 13.12.2021.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та не підлягає оскарженню окремо від рішення суду.

Суддя О.Г. Смородінова

Часті запитання

Який тип судового документу № 102009581 ?

Документ № 102009581 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 102009581 ?

Дата ухвалення - 20.12.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 102009581 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 102009581 ?

В Commercial Court of Mykolayiv Oblast
Previous document : 102009580
Next document : 102009582