Decision № 100672264, 29.10.2021, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

Approval Date
29.10.2021
Case No.
908/2462/21
Document №
100672264
Form of court proceedings
Economic
State Coat of Arms of Ukraine

номер провадження справи 28/117/21

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.10.2021 Справа № 908/2462/21

м.Запоріжжя Запорізької області

Господарський суд Запорізької області у складі судді Федорової Олени Владиславівни, розглянувши у спрощеному позовному провадженні без виклику представників сторін справу №908/2462/21

за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю “Авісметіз-Запоріжжя” (бул.Т.Шевченка, буд. 6, м. Запоріжжя, 69037, ідентифікаційний код 35449872)

до відповідача: Комунального підприємства “Запоріжремсервіс” Запорізької міської ради (вул. Добролюбова, буд. 23-а, м. Запоріжжя, 69006, ідентифікаційний код 22144952)

про стягнення 61513,29 грн.

СУТЬ СПОРУ:

До Господарського суду Запорізької області звернулося Товариство з обмеженою відповідальністю “Авісметіз-Запоріжжя” з позовом про стягнення з відповідача: Комунального підприємства “Запоріжремсервіс” основного боргу в розмірі 49546,64 грн., пені в сумі 3840,37 грн., 3% річних в розмірі 2235,71 грн. та інфляційних втрат в сумі 5890,57 грн.

В обґрунтування позовних вимог позивач вказує, що 06.12.2019 сторонами укладено договір про надання послуг з поточного ремонту №673-ПР/2019, на виконання якого позивач виконав на замовлення відповідача послуги з поточного ремонту під`їзду № 1-4 житлового будинку АДРЕСА_1 – часткову заміну проводки та арматури на суму 49546,64 грн. Відповідач не оплатив послуги у встановлений строк, внаслідок чого за розрахунком позивача з 15.02.2020 утворилась заборгованість у розмірі 49546,64 грн. За прострочення оплати послуг позивач на підставі п. 9.4 договору нарахував на суму боргу пеню за період з 15.02.2020 по 15.08.2020 в сумі 3840,37 грн., а також на підставі ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України нарахував 3% річних станом на 16.08.2021 в сумі 2235,71 грн. та інфляційні втрати за період з лютого 2020 року по липень 2021 року в сумі 5890,57 грн., які просить стягнути з відповідача разом із сумою основного боргу.

Позов заявлено на підставі норм ст. ст. 525, 526, 549, 610, 611, 625, 627, 837, 854, 903 Цивільного кодексу України, ст. 193 Господарського кодексу України.

Згідно з витягом із протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 27.08.2021 позовну заяву передано на розгляд судді Федорової О.В.

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 01.09.2021 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі, присвоєно справі номер провадження 28/117/21, ухвалено здійснювати розгляд справи за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення (виклику) учасників справи за наявними у справі матеріалами без проведення судового засідання. Встановлено відповідачу строк для надання відзиву на позовну заяву - протягом 15 днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі; для надання заперечень на відповідь на відзив - протягом 5 днів з дня отримання відповіді на відзив. Встановлено позивачу строк для надання суду відповіді на відзив на позов - протягом 5 днів з дня отримання відзиву на позов. Повідомлено сторін, що додаткові письмові докази, клопотання, заяви, пояснення, необхідно подати у строк до 01.10.2021. Запропоновано позивачу протягом двох днів з дня отримання даної ухвали суду надати суду та надіслати відповідачу листом з описом вкладення (докази надати суду) уточнення календарного періоду, за який нараховані 3% річних в сумі 2235,71 грн. (вказати конкретні дати початку та закінчення нарахування процентів).

Позивач отримав копію даної ухвали 08.09.2021, а відповідач - 06.09.2021, що підтверджується рекомендованими повідомленнями про вручення поштового відправлення.

06.09.2021 від позивача надійшов акт звірки з доказами надсилання його відповідачу.

Відповідач не надав відзиву на позов.

Відповідно до ч. 2 ст. 178 в разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи.

Суд дійшов висновку, що наявних у справі матеріалів достатньо для вирішення спору по суті.

Фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу відповідно до ч. 3 ст.222 ГПК України не проводилося, оскільки розгляд справи здійснювався без виклику представників сторін.

Розглянувши матеріали справи, суд

УСТАНОВИВ:

06.12.2019 Комунальним підприємством “Запоріжремсервіс” Запорізької міської ради (замовник, відповідач) та Товариством з обмеженою відповідальністю “Авісметіз-Запоріжжя” (підрядник, позивач) укладено договір 673-ПР/2019 про надання послуг поточного ремонту.

Відповідно до п. 1.1 договору замовник доручає, а підрядник приймає на себе зобов`язання на свій ризик надати в порядку і на умовах цього договору власними та залученими силами і засобами (в тому числі, але не виключно, з використанням наданих замовником матеріалів) послуги код ДК 2015:021 45450000-6 поточний ремонт (послуги на виконання поточного ремонту під`їзду №1-4 житлового будинку АДРЕСА_1 (часткова заміна проводки та арматури) в обумовлений цим договором термін та з належною якістю в межах узгодженої договірної ціни з дотриманням вимог техніки безпеки, охорони праці та здати об`єкт в експлуатацію.

Згідно з п. 2.1 договору ціна послуг за цим договором складає 49546,64 грн., у тому числі ПДВ – 8257,77 грн. Ціна послуг визначається розрахунком договірної ціни за обсягами (етапами, видами) робіт, який є невід`ємною частиною договору.

Сторони погодили договірну ціну робіт станом на 08.11.2019 в загальній сумі 49546,64 грн.

За умовами п. 4.1 договору оплата наданих послуг здійснюється на підставі підписаних замовником довідок та актів про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3, КБ-2в протягом 60 календарних днів після підписання вищезгаданих форм КБ-3, КБ-2в.

Згідно з п. 5.3.2 договору замовник зобов`язаний оплатити вартість виконаних робіт у визначені цим договором терміни.

Відповідно до п. 4.5 договору оплата замовником виконаних підрядником послуг проводиться в національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок підрядника.

Пунктом 13.1 договору передбачено, що цей договір набуває чинності з моменту підписання його сторонами і діє до 31.12.2019, а в частині виконання фінансових зобов`язань – до повного їх виконання. Закінчення строку дії цього договору не звільняє сторони від виконання прийнятих на себе зобов`язань (в тому числі гарантійних) за цим договором.

На виконання договору позивач виконав на користь відповідача обумовлені договором роботи з поточного ремонту під`їзду під`їзду №1-4 житлового будинку АДРЕСА_1 (часткова заміна проводки та арматури) на суму 49546,64 грн., що підтверджується підписаними сторонами актом приймання виконаних будівельних робіт та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати від 16.12.2019 (за грудень 2019 року) на суму 49546,64 грн.

Відповідач не оплатив послуги у встановлений строк, внаслідок чого за розрахунком позивача з 15.02.2020 утворилась заборгованість у розмірі 49546,64 грн.

На підставі вказаних обставин Товариство з обмеженою відповідальністю “Авісметіз-Запоріжжя” звернулося до Господарського суду Запорізької області з позовом про стягнення з Комунального підприємства “Запоріжремсервіс” основного боргу в розмірі 49546,64 грн., пені в сумі 3840,37 грн., 3% річних в розмірі 2235,71 грн. та інфляційних втрат в сумі 5890,57 грн.

Спірні правовідносини є господарськими та врегульовані договором про надання послуг з поточного ремонту №673-ПР/2019 від 06.12.2019, який за змістом закріплених у ньому прав та обов`язків сторін є договором будівельного підряду.

Статтею 875 Цивільного кодексу України встановлено, що за договором будівельного підряду підрядник зобов`язується збудувати і здати у встановлений строк об`єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації, а замовник зобов`язується надати підрядникові будівельний майданчик (фронт робіт), передати затверджену проектно-кошторисну документацію, якщо цей обов`язок не покладається на підрядника, прийняти об`єкт або закінчені будівельні роботи та оплатити їх.

Договір будівельного підряду укладається на проведення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції (технічного переоснащення) підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов`язаних з місцезнаходженням об`єкта.

До договору будівельного підряду застосовуються положення цього Кодексу, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ст. 530 Цивільного кодексу України, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Зобов`язання, строк (термін) виконання якого визначений вказівкою на подію, яка неминуче має настати, підлягає виконанню з настанням цієї події. Якщо строк (термін) виконання боржником обов`язку не встановлений або визначений моментом пред`явлення вимоги, кредитор має право вимагати його виконання у будь-який час. Боржник повинен виконати такий обов`язок у семиденний строк від дня пред`явлення вимоги, якщо обов`язок негайного виконання не випливає із договору або актів цивільного законодавства.

Згідно з ч. 1 ст. 854 Цивільного кодексу України, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов`язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк або, за згодою замовника, - достроково.

За умовами п. 4.1 договору оплата наданих послуг здійснюється на підставі підписаних замовником довідок та актів про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3, КБ-2в протягом 60 календарних днів після підписання вищезгаданих форм КБ-3, КБ-2в.

Акт приймання виконаних будівельних робіт та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року на суму 49546,64 грн. сторони підписали 16.12.2019.

Отже, останнім строком оплати робіт є 14.02.2020.

Відповідач не оплатив виконані роботи у встановлений строк, внаслідок чого з 15.02.2020 утворилась заборгованість у розмірі 49546,64 грн.

Згідно з ч. ч. 1, 3 ст. 74 ГПК України кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень. Докази подаються сторонами та іншими учасниками справи.

Відповідач не надав доказів оплати робіт на суму 49546,64 грн. або обґрунтованих заперечень проти позову.

Враховуючи викладене, з відповідача на користь позивача підлягає стягненню сума заборгованості за виконані роботи в розмірі 49546,64 грн.

Згідно з ч. 1 ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Згідно з ч. 1 ст. 230 Господарського кодексу України штрафними санкціями у цьому Кодексі визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (неустойка, штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов`язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов`язання.

У ч. ч. 4, 6 ст. 231 Господарського кодексу України визначено, що у разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов`язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов`язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг).

Штрафні санкції за порушення грошових зобов`язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Відповідно до ст. ст. 1, 3 Закону України від 22.11.1996 № 543/96-ВР «Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань» платники грошових коштів сплачують на користь одержувачів цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін. Розмір пені, передбачений статтею 1 цього Закону, обчислюється від суми простроченого платежу та не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Відповідно до приписів ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов`язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

Пунктом 9.4 договору передбачено, що у випадку порушення замовником термінів оплати виконаних робіт згідно з п. 4.1, він сплачує підряднику пеню в розмірі 0,05% від суми заборгованості, але не більше подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент прострочення зобов`язань.

Строку нарахування пені договором не встановлено, тому підлягають застосуванню приписи ч. 6 ст. 232 Господарського кодексу України щодо припинення нарахування пені через шість місяців від дня, коли зобов`язання мало бути виконано.

За прострочення оплати послуг на суму 49546,64 грн. позивач на підставі п. 9.4 договору нарахував на суму боргу пеню за період з 15.02.2020 по 15.08.2020 (183 дні) в сумі 3840,37 грн., яку просить стягнути з відповідача.

Пеня розрахована в межах шестимісячного строку нарахування пені. Вимоги про стягнення пені в сумі 3840,37 грн. визнані судом обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

За прострочення оплати послуг позивач на підставі ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України нарахував 3% річних за період з 15.02.2020 по 16.08.2021 в сумі 2235,71 грн. та інфляційні втрати за період з березня 2020 року по липень 2021 року в сумі 5890,57 грн., які просить стягнути з відповідача.

При розрахунку 3% річних позивач не врахував, що в 2020 році було 366 днів і здійснив розрахунок за весь спірний період, виходячи з 365 днів. У зв`язку з цим суд здійснив перерахунок 3% річних.

За розрахунком позивача 3% річних за період з 15.02.2020 по 16.08.2021 (549 днів) складають 2232,14 грн., які підлягають стягненню з відповідача на користь позивача. У стягненні 3% річних у сумі 3,57 грн. суд відмовляє, оскільки вони нараховані необґрунтовано.

Вимоги про стягнення з відповідача на користь позивача інфляційних втрат у сумі 5890,57 грн. визнані судом обґрунтованими та підлягають задоволенню.

Враховуючи викладене, позові вимоги задоволено судом частково.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 129 ГПК України витрати зі сплати судового збору за розгляд позовної заяви в розмірі 2270,00 грн. покладаються на сторони пропорційно задоволених вимог: на відповідача – в сумі 2269,87 грн., на позивача – в сумі 0,13 грн.

В позовній заяві зазначено орієнтовний розмір витрат на професійну правничу допомогу в сумі 3000,00 грн., які позивач просить стягнути з відповідача в позовній заяві.

Згідно з ч. ч. 1, 3 ст. 123 ГПК України судові витрати складаються з судового збору та витрат, пов`язаних з розглядом справи. До витрат, пов`язаних з розглядом справи, належать, зокрема, витрати на професійну правничу допомогу.

Відповідно до ч. 2 ст. 126 ГПК України за результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

Для цілей розподілу судових витрат:

1) розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу професійну правничу допомогу, пов`язану зі справою, включаючи підготовку до її розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката, визначається згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою особою;

2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат.

Для визначення розміру витрат на професійну правничу допомогу з метою розподілу судових витрат учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правової допомоги.

Згідно з ч. 8 ст. 129 ГПК України розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи, встановлюється судом на підставі поданих сторонами доказів (договорів, рахунків тощо).

На підтвердження витрат на правову допомогу позивач надав суду договір про надання професійної правничої допомоги №09/08 від 05.08.2021 з актом №1 від 16.08.2021 надання-прийому професійних правничих послуг по етапу 1 за договором №09/08 від 05.01.2021, які підписано між позивачем та адвокатським об`єднанням «Фінанси та Право» в особі керуючого партнера Ференця О.Є. Повноваження ОСОБА_1 як адвоката підтверджуються свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю №300 від 30.07.2003. Відповідно до акту надання-прийому професійних правничих послуг позивачу надано послуги зі з`ясування обставин справи та вивчення документів – 1 година вартістю 1000,00 грн., а також з підготовки позовних матеріалів – 2 години вартістю 2000,00 грн.

На оплату правової допомоги позивачу виставлено рахунок №05/08 від 16.08.2021 на суму 3000,00 грн. Платіжним дорученням №337 від 19.08.2021 позивачем оплачено на користь адвокатського об`єднання «Фінанси та Право» за договором про надання правничої допомоги суму 3000,00 грн.

Таким чином, витрати позивача на оплату правових послуг підтверджені належним чином.

Відповідач не надав заперечень проти стягнення витрат на правову допомогу в заявленому розмірі.

Пропорційно задоволених вимог на відповідача покладаються витрати на правову допомогу в сумі 2999,83 грн., на позивача – в сумі 0,17 грн

Керуючись ст. ст. 126, 129, 238, 240, 241, 252 Господарського процесуального кодексу України, суд –

ВИРІШИВ:

Позов задовольнити частково.

Стягнути з Комунального підприємства “Запоріжремсервіс” Запорізької міської ради (вул. Добролюбова, буд. 23-а, м. Запоріжжя, 69006, ідентифікаційний код 22144952) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю “Авісметіз-Запоріжжя” (бул.Т.Шевченка, буд. 6, м. Запоріжжя, 69037, ідентифікаційний код 35449872) основний борг у розмірі 49546,64 грн. (сорок дев`ять тисяч п`ятсот сорок шість грн. 64 коп.), 3% річних у розмірі 2232,14 грн. (дві тисячі двісті тридцять дві грн. 14 коп.), пеню сумі 3840,37 грн. (три тисячі вісімсот сорок грн. 37 коп.)., інфляційні втрати в розмірі 5890,57 грн. (п`ять тисяч вісімсот дев`яносто грн. 57 коп.), витрати зі сплати судового збору в сумі 2269,87 грн. (дві тисячі двісті шістдесят дев`ять грн. 87 коп.) та витрати на правову допомогу в сумі 2999,83 грн. (дві тисячі дев`ятсот дев`яносто дев`ять грн. 83 коп.).

Видати наказ після набрання судовим рішенням законної сили.

Відмовити у стягненні 3% річних у сумі 3,57 грн.

Витрати зі сплати судового збору в сумі 0,13 грн. та витрати на правову допомогу в сумі 0,17 грн. покласти на позивача.

Набрання рішенням законної сили, строк на апеляційне оскарження та порядок подачі апеляційної скарги визначені статтями 241, 256, 257 ГПК України з урахуванням положень пункту 4 розділу Х «Прикінцеві положення» ГПК України.

Апеляційна скарга може бути подана до Центрального апеляційного господарського суду через господарський суд Запорізької області.

Повне судове рішення складено 29.10.2021.

Суддя О.В.Федорова

Часті запитання

Який тип судового документу № 100672264 ?

Документ № 100672264 це Decision

Яка дата ухвалення судового документу № 100672264 ?

Дата ухвалення - 29.10.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 100672264 ?

Форма судочинства - Economic

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 100672264 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Statistics about the court decision No. 100672264, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast

The court decision No. 100672264, Commercial Court of Zaporizhzhia Oblast was adopted on 29.10.2021. The procedural form is Economic, and the decision form is Decision. On this page, you will find important information about this court decision. We provide convenient and quick access to current court decisions so that you can keep up to date with the most recent court precedents. Our database includes the full range of information you need, allowing you to find necessary information conveniently.

The court decision No. 100672264 refers to case No. 908/2462/21

This decision relates to case No. 908/2462/21. Organisations, which are mentioned in the text of this judgment:


Our system allows searching by various criteria, such as region or court name. In addition, exhaustive customisation in the personal account is possible, which significantly speeds up the process of searching for data. That allows you to effectively save time when obtaining the necessary information from the register of court decisions and other official sources.

Previous document : 100672263
Next document : 100672265