Court decree № 100403521, 19.10.2021, Odessa Circuit Administrative Court

Approval Date
19.10.2021
Case No.
420/19238/21
Document №
100403521
Form of legal proceedings
Administrative
State Coat of Arms of Ukraine

Справа № 420/19238/21

УХВАЛА

19 жовтня 2021 року м. Одеса

Суддя Одеського окружного адміністративного суду Балан Я.В., вивчивши матеріали позовної заяви Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОШИПСЕРВІС» до Відділу державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області про визнання протиправною та скасування постанови, припису,-

В С Т А Н О В И В:

До Одеського окружного адміністративного суду з позовною заявою звернулось Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОШИПСЕРВІС» до Відділу державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області про:

визнання протиправною та скасування постанови про накладення штрафу за правопорушення у сфері містобудівної діяльності Відділу державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Чорноморської міської ради №01-07/11 від 29.09.2021 року, відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОШИПСЕРВІС» у сумі 23790,00 гривень;

визнання протиправним та скасування припису №01-07/10 від 24.09.2021 року на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОШИПСЕРВІС» про зупинення підготовчих та будівельних робот.

Відповідно до частини 1 статті 171 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) суддя після одержання позовної заяви з`ясовує, чи: 1) подана позовна заява особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність; 2) має представник належні повноваження (якщо позовну заяву подано представником); 3) відповідає позовна заява вимогам, встановленим статтями 160, 161, 172 цього Кодексу; 4) належить позовну заяву розглядати за правилами адміністративного судочинства і чи подано позовну заяву з дотриманням правил підсудності; 5) позов подано у строк, установлений законом (якщо позов подано з пропущенням встановленого законом строку звернення до суду, то чи достатньо підстав для визнання причин пропуску строку звернення до суду поважними); 6) немає інших підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви або відмови у відкритті провадження в адміністративній справі, встановлених цим Кодексом.

Розглянувши позовну заяву, суд дійшов висновку, що вона підлягає залишенню без руху з наступних підстав.

Відповідно до пункту 9 частини 1 статті 4 КАС України відповідач - суб`єкт владних повноважень, а у випадках, визначених законом, й інші особи, до яких звернена вимога позивача.

Суд зазначає, що у силу положень статті 43 КАС України («Адміністративна процесуальна правосуб`єктність») та з урахуванням пункту 2 частини 5 статті 160 КАС України відповідачами, за загальним правилом, є юридичні особи публічного права. У зв`язку з чим, у позовній заяві зазначається ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

Суд зауважує, що за кодом ЄДРПОУ 04057043 значиться юридична особа з повною назвою Виконавчий комітет Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області.

Таким чином, позивачеві належить зазначити найменування відповідача у відповідності до частини 2 статті 160 КАС України.

Частиною 3 статті 161 КАС України визначено, що до позовної заяви додається документ про сплату судового збору у встановленому розмірі і порядку або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону.

Відповідно до ч. 2 ст. 132 КАС України розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом.

У свою чергу, правові засади справляння судового збору, платники, об`єкти та розміри ставок судового збору, порядок сплати, звільнення від сплати та повернення судового збору визначені Законом України «Про судовий збір» №3674-VІ від 08.07.2001 року (далі – Закон України «Про судовий збір»).

Згідно частини 1 статті 2 Закону України «Про судовий збір», платники судового збору - громадяни України, іноземці, особи без громадянства, підприємства, установи, організації, інші юридичні особи (у тому числі іноземні) та фізичні особи - підприємці, які звертаються до суду чи стосовно яких ухвалене судове рішення, передбачене цим Законом.

Судовий збір справляється за подання до суду позовної заяви та іншої заяви, передбаченої процесуальним законодавством (частина 1 статті 3 Закону).

Статтею 4 Закону України «Про судовий збір» встановлено, що судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду, - у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Згідно статті 4 Закону України «Про судовий збір» за подання до адміністративного суду адміністративного позову немайнового характеру, який подано суб`єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою – підприємцем, встановлюється ставка судового збору - 1 розмір прожиткового мінімуму на одну працездатну особу, за подання до адміністративного суду адміністративного позову майнового характеру, який подано суб`єктом владних повноважень, юридичною особою, судовий збір становить 1,5 відсотка ціни позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не більше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Приписами статті 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» №1082-IX від 15.12.2020 року, встановлено у 2021 році прожитковий мінімум для працездатних осіб з 1 січня 2021 року – 2270,00 гривень.

У разі коли у позовній заяві об`єднано дві і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.

Товариством з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОШИПСЕРВІС» наразі заявлено дві позовні вимоги (одну майнового характеру (сума позову 23790,00 гривень) та одну немайнового характеру, проте у якості доказів сплати судового збору надано квитанцію на суму лише 2270,00 гривень.

Враховуючи вищевикладене, позивачеві належить доплатити судовий збір у розмірі 2270,00 гривень, а докази такої доплати надати до суду.

Відповідно до частини 1 статті 169 КАС України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, встановлених статтями 160, 161 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня подання позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Згідно з частини 2 статті 169 КАС України в ухвалі про залишення позовної заяви без руху зазначаються недоліки позовної заяви, спосіб і строк їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху. Якщо ухвала про залишення позовної заяви без руху постановляється з підстави несплати судового збору у встановленому законом розмірі, суд в такій ухвалі повинен зазначити точну суму судового збору, яку необхідно сплатити (доплатити).

Вищезазначені недоліки позовної заяви необхідно усунути шляхом надання до суду належним чином оформленого позову, відповідно до вимог статей 160, 161 КАС України, його копій відповідно до кількості учасників справи, доказів доплати судового збору у розмірі 2270,00 гривень.

Суд вважає за доцільне також зазначити, що у разі своєчасного виконання ухвали суду, та направлення необхідних документів засобами поштового зв`язку, позивачу, з метою попередження повернення судом позовної заяви позивачеві з підстав невиконання вимог ухвали суду про залишення адміністративного позову без руху, необхідно завчасно повідомити суд відповідними засобами зв`язку (телефон, факс, електрона пошта, тощо) про надіслання матеріалів до суду, оскільки згідно з п.1 та п.2 розділу ІІ Нормативів і нормативних строків пересилання поштових відправлень, затверджених Наказом Міністерства інфраструктури України від 28 листопада 2013 року №958, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 року за №173/24950, нормативні строки пересилання простої письмової кореспонденції операторами поштового зв`язку (без урахування вихідних днів об`єктів поштового зв`язку): 1) місцевої - Д+2, пріоритетної - Д+1; 2) у межах області та між обласними центрами України (у тому числі для міст Києва, Сімферополя, Севастополя) - Д+3, пріоритетної - Д+2; 3) між районними центрами різних областей України (у тому числі для міст обласного підпорядкування) - Д+4, пріоритетної - Д+3; 4) між іншими населеними пунктами різних областей України - Д+5, пріоритетної - Д+4, де Д - день подання поштового відправлення до пересилання в об`єкті поштового зв`язку або опускання простого листа чи поштової картки до поштової скриньки до початку останнього виймання; 1, 2, 3, 4, 5 - кількість днів, протягом яких пересилається поштове відправлення. При пересиланні рекомендованої письмової кореспонденції зазначені в пункті 1 цього розділу нормативні строки пересилання збільшуються на один день.

Керуючись статтями 2, 79, 94, 132, 133, 160, 161, 169, 171, 243, 248 Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

У Х В А Л И В:

Позовну заяву Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХНОШИПСЕРВІС» (65009, м. Одеса, вул. Тіниста 5/12, код ЄДРПОУ 40995162) до Відділу державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (68003, м. Чорноморськ, проспект Миру 33, код ЄДРПОУ 04057043) про визнання протиправною та скасування постанови, припису - залишити без руху.

Встановити строк для усунення недоліків позовної заяви п`ять днів з дня отримання ухвали про залишення позовної заяви без руху позивачем. В іншому випадку позов буде повернутий позивачеві.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення (підписання) суддею у порядку статті 256 КАС України та відповідно до статті 294 КАС України оскарженню не підлягає.

Суддя Ярослава БАЛАН

Часті запитання

Який тип судового документу № 100403521 ?

Документ № 100403521 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 100403521 ?

Дата ухвалення - 19.10.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 100403521 ?

Форма судочинства - Адміністративне

В якому cуді було засідання по документу № 100403521 ?

В Odessa Circuit Administrative Court
Previous document : 100403520
Next document : 100403522