Постановление суда № 93630409, 17.12.2020, Хозяйственный суд Херсонской области

Дата принятия
17.12.2020
Номер дела
923/930/17
Номер документа
93630409
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

_____________________________

У Х В А Л А

17 грудня 2020 року Справа № 923/930/17

Господарський суд Херсонської області у складі судді Пригузи П.Д., за участі секретаря Литвиненко Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні справу

за заявою: Херсонської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Херсонській області, вул. І.Кулика, 143-а, м. Херсон, ідентифікаційний код 39473382,

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Світоч", вул. Жовтневої революції, 38, м. Херсон, ідентифікаційний код 14120512,

про банкрутство,

за участі представників сторін:

від кредиторів: ГУ ДПС у Херсонській області, АРК та м. Севастополі - Кромп О.П., довіреність № 8/9/21-22-08-03-04 від 07.09.2020;

від боржника: представник ліквідатора - Мітяєв С.В., довіреність № 572 від 27.05.2020;

в с т а н о в и в:

Справа знаходиться у процедурі ліквідації, введеній постановою господарського суду від 01.03.2018 року, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Акопяна Гаджика Гарагеновича.

Ліквідатором арбітражним керуючим Акопяном Г.Г. 05.11.2020 подано до суду клопотання про затвердження звіту ліквідатора за результатами ліквідаційної процедури та ліквідаційного балансу банкрута, яке ухвалою від 02.12.2020 призначено до розгляду в судовому засіданні 17.12.2020.

В судовому засіданні представник ліквідатора доповів звіт ліквідатора, відповідно до якого вбачається, що ліквідатором вжито всіх заходів для розшуку майна банкрута.

За результатами інвентаризації ліквідатором встановлено наявність у Банкрута майнових активів (майно та майнові права) Банкрута, які належать йому на праві власності або господарського Кошти, отримані від продажу майна Банкрута (металеві сейфи у кількості 10 шт.) в сумі 3 445,20 грн. разом із залишком коштів на рахунку Банкрута в сумі 1 254,00 грн., що складає 4 699,20 грн., перераховано арбітражному керуючому Акопян Г.Г. як винагорода згідно статті 30 Кодексу з процедур банкрутства.

Ліквідатор передав на зберігання Комунальної установи «Трудовий архів м. Херсона» Херсонської міської ради справи Банкрута з кадрових питань за 1973-2018 роки, про що складено Акт приймання-передавання від 02.10.2020 № 49.

Основний (ліквідаційний) рахунок Банкрута НОМЕР_1 в AT «Південний» закрито 27.08.2020, про що банком видано повідомлення про закриття поточного рахунку та його реквізити.

Печатка Банкрута, яка використовувалася під час проведення ліквідаційної процедури, знищена шляхом розрізання перехресними лініями на малі нез`єднувані невідновлювані частини, про що складено акт від 05.11.2020.

До звіту ліквідатором подано реєстр вимог кредиторів, до якого включено вимоги лише ініціюючого кредитора - Головного управління ДПС у Херсонській області, Автономній республіці Крим та м. Севастополі, в загальній сумі 6 185 076,07 грн. (шість мільйонів сто вісімдесят п`ять тисяч сімдесят шість гривень 07 копійок), з яких: 111 951,13 грн. вимоги другої черги задоволення; 4 945 706,47 грн. вимоги третьої черги задоволення; І 104 694,47 грн. вимоги шостої черги задоволення; 22 724,00 грн. вимоги першої черги задоволення (судовий збір).

Кредиторські вимоги не погашені, у зв`язку з відсутністю активів у Банкрута.

Комітет кредиторів Банкрута 30.09.2020 в засіданні, оформленому протоколом №6, зазначив, що ліквідатором здійснено всю повноту дій, спрямовану на виявлення та повернення активів боржника. Заперечень до виконання повноважень ліквідатора немає. Вирішено подати до Господарського суду клопотання про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу, ліквідацію юридичної особи - Банкрута, закриття

провадження у справі про банкрутство.

Таким чином, з огляду на відсутність будь-яких інших активів банкрута за рахунок реалізації яких можливо погасити вимоги кредитора, ліквідатор, у відповідності до ст. 65 КУзПБ після завершення всіх розрахунків з кредиторами подає до господарського суду Херсонської області на затвердження звіт та ліквідаційний баланс.

Законодавство, що підлягає застосуванню.

Відповідно до ст. 65 Кодексу України з процедур банкрутства після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс, до якого додаються відповідні докази.

Обов`язком ліквідатора є здійснення всієї повноти дій, спрямованих на виявлення та повернення активів боржника.

Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки кредиторів постановляє ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

За досліджених судом обставин, враховуючи думку кредитора у справі, суд зазначає, що ліквідатором при здійсненні своїх повноважень вжито усі можливі заходи для встановлення обставин діяльності та причин неплатоспроможності боржника, вжито заходів по розшуку активів.

Відповідно до ч. 3 ст. 65 КУзПБ, якщо ліквідатор не виявив майнових активів, що підлягають включенню до складу ліквідаційної маси, він зобов`язаний подати до господарського суду ліквідаційний баланс, який засвідчує відсутність майна.

Відповідно до ч. 6 ст. 65 КУзПБ ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про припинення юридичної особи - банкрута.

Затвердження звіту ліквідатора в порядку, передбаченому ст. 65 КУзПБ є підставою для припинення провадження у справі згідно п. 5 ч. 1 ст. 90 КУзПБ.

Про закриття провадження у справі про банкрутство постановляється ухвала.

Відповідно до ч. 2 ст. 65 КУзПБ якщо за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд постановляє ухвалу про ліквідацію юридичної особи - банкрута. Копія цієї ухвали надсилається державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - банкрута, а також власнику майна.

Господарський суд заслухав думку представника єдиного кредитора у справі, що є головою комітету кредиторів - Головне управління ДПС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, який пояснив, що ліквідатором вжито максимально можливих заходів у ліквідаційній процедурі. Підтримано клопотання про затвердження звіту і ліквідаційного балансу, ліквідацію банкрута та закриття справи.

Судприймає до уваги заяву та поснення учасників справи, що ліквідатором досліджено питання наявності матеріальних та процесуальних порушень з боку керівників, засновників боржника та їх вини у доведенні боржника до банкрутства на предмет покладання на винних осіб субсидіарної відповідальності за доведення боржника до банкрутства (том 4 а.с. 100).

В судовому засіданні представник кредитора, голова комітету кредиторів заявив, що юридичних підстав для ствердження, що боржник був доведений до банкгутства ліквідатором не встановлено, з висновком ліквідатора погодився комітет кредиторів та прийнято рішення про ліквідацію банкрута і закриття провадження у справі.

Суд підкреслив, що відповідно до принципу диспозитивності господарського судочинства, визначеного статтею 14 ГПК України, виорішення питання про звернення до господарського суду із заявою про покладання субсидіарної відповідальності за доведення до банкрутства та оцінка обставин настання неплатоспроможності боржника є правом ліквідатора та комітету кредиторів, у тому числі й з точки зору доцільності додаткових витрат на здійснення процедур та витрати процесуального часу.

Так, суд розглядає справи не інакше як за зверненням особи, поданим відповідно до цього Кодексу, в межах заявлених нею вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або витребуваних судом у передбачених цим Кодексом випадках. Збирання доказів у господарських справах не є обов`язком суду, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Учасник справи розпоряджається своїми правами щодо предмета спору на власний розсуд. Таке право мають також особи, в інтересах яких заявлено вимоги, за винятком тих осіб, які не мають процесуальної дієздатності.

Заслухавши представника банкрута та з урахуванням думки представника кредитора, який підримав заяву ліквідатора, суд задовольняє клопотання ліквідатора та комітету кредиторів.

За досліджених судом обставин, враховуючи думку кредитора у справі, суд зазначає, що ліквідатором при здійсненні своїх повноважень вжито усі можливі заходи для встановлення обставин діяльності та причин неплатоспроможності боржника, вжито заходів по розшуку активів та задоволення вимог кредиторів.

Клопотання ліквідатора задовольняються повністю.

Керуючись ст. 65, п. 5 ч. 1 ст. 90 Кодексу України з процедур банкрутства, ст.ст. 234, 235 ГПК України, суд -

п о с т а н о в и в:

1. Затвердити звіт ліквідатора та ліквідаційний баланс Товариства з обмеженою відповідальністю "Світоч", вул. Жовтневої революції, 38, м. Херсон, ідентифікаційний код 14120512.

2. Юридичну особу банкрута - Товариства з обмеженою відповідальністю "Світоч", вул. Жовтневої революції, 38, м. Херсон, ідентифікаційний код 14120512, ліквідувати та виключити з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.

3. Вимоги конкурсних кредиторів, які не були заявлені в установлений цим Кодексом строк або були відхилені господарським судом, вважаються погашеними, а виконавчі документи за відповідними вимогами визнаються такими, що не підлягають виконанню.

4. Провадження у справі закрити.

5. Ухвалу надіслати: кредиторам, ліквідатору, Головному управлінню статистики у Херсонській області, державному реєстратору для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - банкрута, органу з питань банкрутства.

Відповідно до ч. 1 ст. 235, ст. 255 ГПК України ухвала набрала законної сили негайно після її оголошення та може бути оскаржена . Згідно з ч. 1 ст. 256 ГПК України апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів з дня складення її повного тексту.

До початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи апеляційна скарга подається до Південно-західного апеляційного господарського суду або через Господарський суд Херсонської області (п. 8, 17.5 Перехідних положень Господарського процесуального кодексу України).

Повний текст складено та підписано 19.12.2020

Суддя П.Д. Пригуза

Часті запитання

Який тип судового документу № 93630409 ?

Документ № 93630409 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 93630409 ?

Дата ухвалення - 17.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93630409 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 93630409 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Сведения о судебном решении № 93630409, Хозяйственный суд Херсонской области

Судебное решение № 93630409, Хозяйственный суд Херсонской области было принято 17.12.2020. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Постановление суда. На этой странице вы сможете найти полезные сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к актуальным судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе последних судебных прецедентов. Наша база данных охватывает полный спектр необходимой информации, позволяя вам быстро находить полезные сведения.

Судебное решение № 93630409 относится к делу № 923/930/17

то решение относится к делу № 923/930/17. Фирмы, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система поддерживает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска информации. Это позволяет эффективно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 93630408
Следующий документ : 93630410