Сообщить об ошибке или идее
YouControl
logo youcontrol
РУС
youcontrol youcontrol
0 800 309 077
Звонок бесплатный
РУС

Зарегистрируйтесь и проверьте 10 компаний бесплатно или получите консультацию по номеру 0 800 309 077.

ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ


інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської
та інших видів діяльності «YOUCONTROL»


 

Доступ до інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності «YOUCONTROL» (далі – Система «YOUCONTROL») передбачає можливість отримання інформації (в тому числі – зведеної) і відповідних аналітичних даних у сфері господарської та інших видів діяльності в Україні. Доступ до Системи «YOUCONTROL» здійснюються у спосіб, передбачений виданою ліцензією, відповідно до визначених у ній пошуковим формам запитів і отримання інформації (програмний веб-інтерфейс, налаштування API тощо).

 

Доступ до Системи «YOUCONTROL» через веб-сайт: http://www.youcontrol.com.ua, здійснюється після проходження процедур реєстрації і авторизації. Реєстрація в Системі «YOUCONTROL» здійснюється шляхом заповнення визначених в Системі «YOUCONTROL» реєстраційних форм. На вказаний при реєстрації номер телефону надсилається повідомлення з логіном і паролем, необхідними для подальшої авторизації. Доступ до Системи «YOUCONTROL» здійснюється після ідентифікації Ліцензіата шляхом авторизації – уведення в Особистому кабінеті (персональна веб-сторінка Ліцензіата) логіна та пароля, отриманих при реєстрації.

 

Можливість нормального доступу до Системи «YOUCONTROL» через веб-сайт: http://www.youcontrol.com.ua та отримання за її допомогою необхідної інформації забезпечується лише при використанні актуальних версій інтернет-браузерів, які отримують офіційні оновлення безпеки, виправлення сумісності та технічну підтримку.

 

Автоматизоване робоче місце (АРМ) – кінцеве комп’ютерне обладнання (комп’ютер, планшет, смартфон тощо), в межах одного браузера на такому обладнанні, через яке Ліцензіат здійснює поточний доступ до Системи «YOUCONTROL». Одночасний поточний доступ до Системи «YOUCONTROL» з декількох пристроїв та/або декількох інтернет-браузерів, встановлених на одному пристрої виключається.

 

Користувач Системи «YOUCONTROL» – будь-яка особа, в тому числі Ліцензіат, яка використовує Систему «YOUCONTROL».

 

Протягом строку дії права на використання Системи «YOUCONTROL», Ліцензіат може:

   • - здійснювати доступ до Системи «YOUCONTROL» у спосіб, передбачений виданою ліцензією та/або розширеними ліцензійними умовами використання Системи «YOUCONTROL»

   • - отримувати за допомогою Системи «YOUCONTROL» інформацію (в тому числі – зведену) і відповідні аналітичні дані та використовувати їх для забезпечення своєї діяльності;

   • - формувати та/або поширювати у розділі Системи «YOUCONTROL», призначеному для поширення інформації користувачами Системи «YOUCONTROL», інформацію, яка відображає його власні думки, переконання, судження, оцінку певних обставин тощо;

   • - включати інформацію Системи «YOUCONTROL» складовою частиною будь-яких збірників, баз даних, антологій, енциклопедій тощо;

   • - звертатись до служби технічної підтримки при наявності питань щодо використання Системи «YOUCONTROL» (в тому числі про перешкоди/відсутність доступу). Звернення до служби технічної підтримки передбачає необхідність використання передбачену Системою «YOUCONTROL» форму зворотного зв’язку та/або адресу електронної пошти, вказану під час реєстрації і потребує повідомлення свого логіну, найменування (ім’я та прізвища), а при необхідності – використання інших варіантів підтвердження прав доступу.

   •  

Ліцензіат зобов’язаний:

   • - виконувати умови Договору на право використання інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності «YOUCONTROL» (надалі – «Договір») та дотримуватись передбачених ним заборон і обмежень, дотримуватись умов виданих ліцензій, розширених ліцензійних умов і цих Правил;

   • - при формуванні та/або поширенні інформації у розділі Системи «YOUCONTROL», призначеному для поширення інформації користувачами Системи «YOUCONTROL», дотримуватися вимог законодавства та загальновизнаних етичних норм;

   • - надавати дійсну, точну і повну інформацію про себе та іншу інформацію, необхідну для виконання умов Договору;

   • - забезпечувати схоронність інформації, необхідної для авторизації в Системі «YOUCONTROL» (логіни, паролі доступу тощо);

   • - негайно повідомляти Ліцензіара про будь-які порушення його прав щодо Системи «YOUCONTROL» з боку третіх осіб (якщо Ліцензіату відомо про такі порушення), а також сприяти Ліцензіару в оперативному припиненні порушень і фіксації доказів їх наявності.

 

Ліцензіату забороняється:

   • - здійснювати декомпіляцію наявних в Системі «YOUCONTROL» баз даних з метою перенесення інформації до інших інформаційно-пошукових систем або для інших цілей;

   • - використовувати у власних інформаційних продуктах зображення інтерфейсу Системи «YOUCONTROL» без дозволу Ліцензіара;

   • - забезпечувати можливості доступу будь-яких третіх осіб, що не є Сторонами Договору (за винятком працівників та/або уповноважених представників Ліцензіата) до Системи «YOUCONTROL»

   • - розміщувати аналітичні дані Системи «YOUCONTROL» у складі будь-яких інших інформаційно-пошукових систем, комп'ютерних програм, електронних та/або друкованих видань, а також здійснювати будь-яке їх розповсюдження третім особам, що не є Сторонами Договору (зокрема, через мережу Інтернет) без дозволу Ліцензіара;

   • - формувати та/або поширювати у розділі Системи «YOUCONTROL», призначеному для поширення інформації користувачами Системи «YOUCONTROL», неправдиву інформацію та інформацію, яка містить непристойні, грубі або образливі вирази;

   • - перешкоджати функціонуванню Системи «YOUCONTROL» і намагатися отримати доступ до неї за допомогою методів, що не відповідають визначеним у ній пошуковим формам запитів і отримання інформації (програмний веб-інтерфейс, налаштування API тощо), в тому числі – за допомогою інших програмних засобів;

   • - видавати третім особам, що не є Сторонами Договору дозволи (ліцензії, субліцензії) на право використання Системи «YOUCONTROL»

   • - використовувати Систему «YOUCONTROL» всупереч Правил використання Системи «YOUCONTROL», а також з метою, яка суперечить законодавству України.

 

Ліцензіар залишає за собою право модерувати та/або видаляти інформацію, яку формує та/або поширює Ліцензіат у розділі Системи «YOUCONTROL», призначеному для поширення інформації користувачами Системи «YOUCONTROL», якщо формування та поширення такої інформації суперечить положенням цих Правил та/або чинного законодавства. Ліцензіар не контролює і не спрямовує дії користувачів при формуванні інформації, яка поширюється ними в Системі «YOUCONTROL». Формування змісту та поширення зазначеної інформації здійснюється користувачами Системи «YOUCONTROL» виключно на власний розсуд.

 

Ліцензіат має утримуватись від використання Системи «YOUCONTROL», що суперечить умовам Договору, умовам виданих ліцензій, розширених ліцензійних умов і цим Правилам.

 

У випадку порушення Ліцензіатом визначених Договором, та/або цими Правилами заборон, а так само у випадку порушення умов та/або строків оплати ліцензійної винагороди, видана йому ліцензія та/або розширені ліцензійні умови використання Системи «YOUCONTROL» можуть бути припинені.

Добавьте приложение «Youcontrol» на главный экран
Нажмите load -> ‘Добавить на экран "домой"