Решение № 93630410, 17.12.2020, Хозяйственный суд Херсонской области

Дата принятия
17.12.2020
Номер дела
923/1040/20
Номер документа
93630410
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРCОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000,

тел./0552/26-47-84, 49-31-78, факс 49-31-78, веб сторінка: ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

_____________________________

Р І Ш Е Н Н Я

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2020 року Справа № 923/1040/20

Господарський суд Херсонської області у складі судді Пригузи П.Д., за участі секретаря Литвиненко Т.О., розглянувши в приміщені Господарського суду Херсонської області (вул.Театральна,18, м. Херсон, 73000) справу

за позовом: Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву, код ЄДРПОУ 19030825, б-р Шевченка, 50-Г, м. Київ, МСП 01601, 01032,

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікол Старс", код ЄДРПОУ 40817061, вул. Лютеранська, 24, офіс 703, м. Херсон,

про стягнення заборгованості з орендної плати у сумі 107 033,25 грн,

в с т а н о в и в:

Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву 19.10.2020 року звернулась до Господарського суду Херсонської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікол Старс", у якій просить стягнути з відповідача заборгованості з орендної плати у сумі 107 033,25 грн, за договором № 7828 від 04.05.2017, з яких 97 099,67 грн основний борг, 1 587,52 грн., інфляції збитки, пеня у сумі 5 433,07 грн, штраф у розмірі 2 912,99 грн. Також, позивач просить судові витрати покласти на відповідача.

Ухвалою від 20.10.2020 відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження. Відповідно до ч. 13 ст. 8 ГПК України та ч. 5 ст. 252 ГПК України розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи за наявними у справі матеріалами та без проведення судового засідання, оскільки відсутні клопотання будь-якої із сторін про інше.

Господарський суд надав строк (протягом тридцяти днів з дня відкриття провадження у справі) учасникам справи для надання відзиву на позов, відповіді на відзив та інших заяв по суті справи.

Відповідачем не подано до суду відзив на позовну заяву, як вбачається з матеріалів справи ухвала про відкриття була повернута до суду з відміткою пошти "адресат відсутній за вказаною адресою".

І. Стислий виклад позиції позивача:

Між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву (далі - Позивач/Регіональне відділення/РВ ФДМУ по м. Києву) та Товариством з обмеженою відповідальністю «Нікол Старе» (далі - Відповідач) 04.05.2017 було укладено договір оренди № 7828 державного нерухомого майна (надалі - Договір) - нежитлові приміщення загальною площею 122,4 кв.м. (реєстровий номер майна 34393254), розташовані за адресою: місто Київ, вул. Митрополита Василя Липківськго, 45 (сорок п`ять), що перебуває на балансі Державного підприємства «Антком» з експлуатації адміністративного будинку (код ЄДРПОУ 33293415) (далі - Балансоутримувач), вартість якого визначена згідно з висновком про вартість станом на 28.02.2017, складає 1883000,00 грн.

Майно передавалось в оренду з метою:

- розміщення їдальні, що не здійснює продаж товарів підакцизної групи на площі 110,00 кв.м;

- розміщення кафе, що здійснює продаж товарів підакцизної групи на площі 12,4 кв.м (п. 1.2. Договору).

На виконання умов Договору позивачем було передано, а відповідачем прийнято у користування орендовані приміщення, про що складено акт приймання-передавання від 04.05.2017 року.

Договір було укладено строком на 6 (шість) років, що діяв з 04.05.2017 до 04.05.2023 року включно (п. 10.1. Договору).

У відповідності до умов договору оренди № 7828 від 04.05.2017 Орендар зобов`язаний:

п. 3.6. здійснювати перерахування до державного бюджету та Балансоутримувачу у співвідношенні 70% до 30% щомісячно не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним з урахуванням щомісячного індексу інфляції відповідно до пропорцій розподілу, установлених Кабінетом Міністрів України і чинних на кінець періоду, за який здійснюється платіж.

п. 5.2. протягом місяця після підписання Договору внести завдаток, передбачений цим Договором. Завдаток стягується до державного бюджету і Балансоутримувачу у співвідношенні, визначеному у пункті 3.6. цього Договору. Після закінчення дії Договору оренди здійснюється перерахування орендної плати за останній місяць з урахуванням внесеного Орендарем завдатку. У разі порушення Орендарем зобов`язання зі сплати орендної плати він має відшкодувати державному бюджету Балансоутримувачу збитки в сумі, на яку вони перевищують розмір завдатку.

п. 5.3. своєчасно і в повному обсязі сплачувати орендну плату.

Позивач стверджує, відповідачем жоден з перелічених вище пунктів Договору в повному обсязі не виконано, внаслідок чого станом на 15.07.2020 заборгованість з орендної плати за договором оренди № 7828 від 04.05.2017 становить - 107 033,25 грн., з яких: 97 099,67 грн. з орендної плати, 5 433,07 грн. пені, 1 587,52 грн. інфляційних збитків та 2 912,99 грн. штрафу.

Позивач у позові зазначає, що 16.09.2020 ним було надіслано на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «Нікол Старе» претензію № 30-10/7992 з вимогою терміново сплатити наявну заборгованість, але відповіді на даний лист відповідач позивачу не надав, заборгованість не погасив (№ поштового відправлення 0103275258702).

ІІ. Позиція відповідача:

Відповідачем не надано заяв по суті справи.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань адресою реєстрації Відповідача - Товариства з обмеженою відповідальністю "Нікол Старс", код ЄДРПОУ 40817061, вул. Лютеранська, 24, офіс 703, м. Херсон (а.с. 13).

Ухвала про відкриття провадження була направлена 20.10.2020 на адресу відповідача: вул. Лютеранська, 24, офіс 703, м. Херсон, однак вона була повернута до суду з відміткою пошти "адресат відсутній за вказаною адресою".

Відповідач, повідомлений про строк подання відзиву належним чином, відповідно до ст. ст. 120, 242 Господарського процесуального кодексу України, шляхом направлення ухвали суду рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення на адресу місця проживання (перебування) особи, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, не скористався своїм правом на подання відзиву на позовну заяву, відзив на позовну заяву у встановлений судом строк, без поважних причин не подав.

В той же час суд, керуючись нормами-принципами та завданнями ГПК України, виходить з того, що здійснюючи правосуддя, господарський суд захищає права та інтереси фізичних і юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором.

У випадку, якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного права чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону.

Суд вирішує спір відповідно до принципу пропорційності, враховуючи: завдання господарського судочинства; забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами; особливості предмета спору; ціну позову тощо.

Розгляд справи здійснюється в порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами, якщо цим Кодексом не передбачено повідомлення учасників справи. У такому випадку судове засідання не проводиться.

Згідно ч. 10 ст. 81 ГПК України у разі неподання учасником справи витребуваних судом доказів без поважних причин або без повідомлення причин суд, залежно від того, яка особа ухиляється від їх подання та яке ці докази мають значення, може визнати обставину, для з`ясування якої витребовувався доказ, або відмовити у її визнанні, або розглянути справу за наявними в ній доказами.

ІІІ. Мотивувальна частина рішення:

Матеріали справи свідчать про те, що 04.05.2017 між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву (надалі - Орендодавець або Позивач) і Товариством з обмеженою відповідальністю "Нікол Старе" (надалі - Орендар або Відповідач) був укладений договір оренди державного нерухомого майна №7828 (надалі - Договір).

Відповідно до умов Договору Орендодавець передає, а Орендар приймає в строкове платне користування державне нерухоме майно - нежитлові приміщення, загальною площею 122,4 кв.м. (надалі - Майно), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 45, яке перебуває на балансі Державного підприємства "Антком" з експлуатації адміністративного будинку (надалі - Балансоутримувач).

Ппредметом Договору є передача орендарю в строкове платне користування державного нерухомого майна.

Як вбачається з матеріалів справи, сторонами досягнуто згоди з істотних умов Договору, визначено предмет Договору, умови передачі орендованого майна, розмір орендної плати, порядок повернення майна, строк дії Договору та інші його умови.

Строк дії договору становить до 04 травня 2023 року, в частині зобов`язань орендаря щодо орендної плати - до повного виконання зобов`язань.

Відповідно до п. 1.2. Договору майно передається в оренду з метою розміщення їдальні, яка не здійснює продаж товарів підакцизної групи на площі 110,00 кв.м. та розміщення кафе, що здійснює продаж товарів підакцизної групи на площі 12,4 кв.м.

Умовами Договору сторони погодили, що Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, указаний у Договорі, але не раніше дати підписання Сторонами цього Договору та акта приймання-передавання Майна. Передача Майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником Майна залишається держава, а Орендар користується ним протягом строку оренди. Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною у звіті про незалежну оцінку, складеному за Методикою оцінки (п. 2 Договору).

Пунктом 3 Договору встановлений порядок розрахунку орендної плати, орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 04.10.95 № 786 (зі змінами) (далі - Методика розрахунку), і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку - березень 2017 року - 11040,93 грн. Орендна плата за перший місяць оренди травень 2017 року встановлюється шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекси інфляції за квітень, травень 2017 року. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному законодавством і становить 20% від суми орендної плати. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць. Оперативна інформація про індекси інфляції, розраховані Державною службою статистики України, розміщується на веб-сайті Фонду державного майна України.

Відповідно до п. 3.6 Договору орендна плата перераховується до державного бюджету та Балансоутримувачу у співвідношенні 70 % на 30 % щомісяця не пізніше 15 числа місяця наступного за звітним з урахуванням щомісячного індексу інфляції відповідно до пропорцій розподілу, установлених Кабінетом Міністрів України і чинних на кінець періоду, за який здійснюється платіж

Умовами Договору визначено, що орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується до бюджету та Балансоутримувачу у визначеному пунктом 3.6. співвідношенні відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості за кожний день прострочення, уключаючи день оплати п. 3.7 Договору).

За умовами п. 3.8. Договору у разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менш ніж три місяці, Орендар також сплачує штраф у розмірі 3 % від суми заборгованості.

Відповідно до 5.3. Договору Орендар зобов`язаний своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату до державного бюджету та Балансоутримувачу (у платіжних дорученнях, які оформлює Орендар, вказується «Призначення платежу» за зразком, який надає Орендодавець листом при укладенні договору оренди").

До виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, передбачених Господарським Кодексом України.

Статтею 11 ЦК України встановлено, що цивільні права та обов`язки виникають із дій осіб, що передбачені актами цивільного законодавства, а також із дій осіб, що не передбачені цими актами, але за аналогією породжують цивільні права та обов`язки. Підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є: договори та інші правочини.

Частиною 1 статті 626 ЦК України передбачено, що договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

Згідно з частиною 1 статті 175 ГК України майново-господарськими визнаються цивільно-правові зобов`язання, що виникають між учасниками господарських відносин при здійсненні господарської діяльності, в силу яких зобов`язана сторона повинна вчинити певну господарську дію на користь другої сторони або утриматися від певної дії, а управнена сторона має право вимагати від зобов`язаної сторони виконання її обов`язку.

Майнові зобов`язання, які виникають між учасниками господарських відносин, регулюються Цивільним кодексом України з урахуванням особливостей, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до статті 509 ЦК України зобов`язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов`язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов`язку.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 ГК України суб`єкти господарювання та інші учасники господарських відносин повинні виконувати господарські зобов`язання належним чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за відсутності конкретних вимог щодо виконання зобов`язання - відповідно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться. При цьому до виконання господарських договорів застосовуються відповідні положення ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК України.

Згідно з ст. 526 ЦК України зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом (ст. 525 ЦК України).

Договір є обов`язковим для виконання сторонами (стаття 629 ЦК України).

Частинами першою статті 530 ЦК України передбачено, що, якщо у зобов`язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін).

Статтею 610 ЦК України визначено, що порушенням зобов`язання є його невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов`язання (неналежне виконання).

Відповідно до ч. 1 ст. 759 ЦК України за договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов`язується передати наймачеві майно у користування за плату на певний строк.

За користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму. Плата за користування майном вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено договором (ч.ч.1, 5 ст.762 ЦК України).

Відповідно до ст. 625 ЦК України - боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання грошового зобов`язання.

Відповідно до ст. 629 ЦК України - договір є обов`язковим для виконання сторонами.

Матеріали справи свідчать, що заборгованість відповідача по сплаті орендних платежів за період з вересня 2019 року по червень 2020 становить 97 099,67 грн. Крім того, відповідно до умов договору, за неналежне їх виконання, позивачем нараховано 5 433,07 грн пені, 1 587,52 грн інфляційних збитків та 2 912,99 грн штрафу.

Відповідно до ч. 2 ст. 625 Цивільного кодексу України боржник, який прострочив виконання грошового зобов`язання, на вимогу кредитора зобов`язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом.

Суд погоджується з наданими позивачем розрахунками.

Судом встановлено, що заборгованість на суму 107 033,25 грн., з яких: основна сума боргу 97 099,67 грн., 5 433,07 грн пені, 1 587,52 грн інфляційних збитків та 2 912,99 грн штрафу є заборгованістю відповідача, що порушує права позивача як кредитора, які підлягають судовому захисту.

ІV. Розподіл судових витрат:

При поданні позову позивачем сплачено судовий збір у сумі 2102,00 грн згідно платіжного доручення № 600 від 07.10.2020.

Відповідно до п. 1 ч. 4 ст. 129 ГПК України, судові витрати покладаються на відповідача.

Керуючись ст. ст. 232, 233, 236, 238, 240 Господарського процесуального кодексу України, суд -

у х в а л и в:

1. Позов задовольнити повністю.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Нікол Старс» (73000, м. Херсон, вул. Лютеранська, буд. 24, оф.703 код ЄДРПОУ 40817061) на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву, код ЄДРПОУ 19030825, б-р Шевченка, 50-Г, м. Київ, загальну суму 107 033,25 грн. (з них сума заборгованості з орендної плати - 97 099,67 грн., інфляційні збитки - 1 587,52 грн., пеня 5 433,07 грн. та штраф - 2 912,99 грн.), яку перерахувати відповідно до Державного бюджету України: одержувач - УК у Шевченківському районі м. Києва, код 37995466, банк одержувача - Казначейство України (ЕАП), н/р 778999980313020094000026011, КЕКД 22080300, назва - надходження від орендної плати за користування іншим державним майном.

3. Судові витрати покласти на відповідача.

4. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Нікол Старс» 73000, м. Херсон, вул. Лютеранська, буд. 24, оф.703 код ЄДРПОУ 40817061) на користь Регіонального відділення Фонду Державного майна України по м. Києву (01032, м. Київ, б-p Шевченка, 50-Г, код ЄДРПОУ 19030825) судовий збір у розмірі 2 102,00 гривень, який перерахувати за наступними реквізитами: Одержувач - Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву, код 19030825, банк одержувача - ДКСУ, м. Київ; р/р UA598201720343150001000014093.

5. Копію рішення надіслати всім учасникам провадження.

Згідно з ч.1, 2 ст.241 ГПК України рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови суду апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.

Рішення може бути оскаржене протягом двадцяти днів з дня складання повного тексту рішення у порядку, передбаченому ст.257 ГПК України.

До дня початку функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, апеляційна скарга подається до Південно-західного апеляційного господарського суду через Господарський суд Херсонської області (підпункт 17.5 пункту 1 Розділу ХІ Перехідні положення Господарського процесуального кодексу України).

Повний текст рішення складено та підписано 19.12.2020

Суддя П.Д. Пригуза

Часті запитання

Який тип судового документу № 93630410 ?

Документ № 93630410 це Решение

Яка дата ухвалення судового документу № 93630410 ?

Дата ухвалення - 17.12.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 93630410 ?

Форма судочинства - Хозяйственное

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 93630410 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Информация о судебном решении № 93630410, Хозяйственный суд Херсонской области

Судебное решение № 93630410, Хозяйственный суд Херсонской области было принято 17.12.2020. Форма судопроизводства - Хозяйственное, форма решения – Решение. На этой странице вы сможете найти полезные сведения об этом судебном решении. Мы предоставляем удобный и быстрый доступ к текущим судебным решениям, чтобы вы могли быть в курсе недавних судебных прецедентов. Наша база данных содержит полный спектр необходимой информации, позволяя вам удобно находить полезные сведения.

Судебное решение № 93630410 относится к делу № 923/1040/20

то решение относится к делу № 923/1040/20. Компании, указанные в тексте настоящего судебного документа:


Наша система обеспечивает поиск по разным критериям, таким как регион или название суда. Также в личном кабинете есть возможность подробной настройки, что существенно ускоряет процесс поиска данных. Это позволяет продуктивно экономить ваше время при получении необходимой информации из реестра судебных решений и других официальных источников.

Предыдущий документ : 93630409
Следующий документ : 93630411