Постановление суда № 90176545, 03.07.2020, Хозяйственный суд Тернопольской области

Дата принятия
03.07.2020
Номер дела
921/431/20
Номер документа
90176545
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Компании, указанные в тексте судебного документа
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

про залишення позовної заяви без руху

03 липня 2020 року м. ТернопільСправа № 921/431/20 Господарський суд Тернопільської області

Суддя Хома С.О. ,

Розглянувши матеріали за Заявою №без номера від 26.06.2020 (вх. №490 від 26.06.2020)

Боржника: ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 від 03.07.2013 року Тернопільським МВ УДМС України в Тернопільській області (представник боржника адвокат Півторак Володимир Михайлович, 46000, м. Тернопіль, вул. Пирогова, 2а)

про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність (в порядку Книги четвертої Кодексу України з процедур банкрутства)

Без виклику повноважних представників сторін.

Встановив:

ОСОБА_1 звернувся до суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника - фізичної особи.

Розглянувши заяву та перевіривши відповідність поданої заяви та доданих до неї документів вимогам Кодексу України з процедур банкрутства та положенням ГПК України, суд дійшов висновку про її невідповідність положенням чинного законодавства, що є підставою для залишення її без руху та надання заявнику строку для усунення виявлених недоліків у зв`язку з наступним.

Відповідно до ч. 3 ст. 37 Кодексу України з процедур банкрутства Господарський суд залишає без руху заяву про відкриття провадження у справі з підстав, передбачених статтею 174 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням вимог цього Кодексу.

Суд звертає увагу на те, що заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність подається боржником за наявності підстав, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.

Стаття 115 Кодексу України з процедур банкрутства визначає підстави для відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, згідно якої провадження у справі про неплатоспроможність боржника - фізичної особи або фізичної особи - підприємця може бути відкрито лише за заявою боржника. Боржник має право звернутися до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність у разі, якщо: 1) розмір прострочених зобов`язань боржника перед кредитором (кредиторами) становить не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати; 2) боржник припинив погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше 50 відсотків місячних платежів за кожним з кредитних та інших зобов`язань упродовж двох місяців; 3) ухвалено постанову у виконавчому провадженні про відсутність у фізичної особи майна, на яке може бути звернено стягнення; 4) існують інші обставини, які підтверджують, що найближчим часом боржник не зможе виконати грошові зобов`язання чи здійснювати звичайні поточні платежі (загроза неплатоспроможності). До складу грошових вимог, у тому числі щодо сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), не включаються неустойка (штраф, пеня) та інші фінансові санкції.

Як вбачається із заяви ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи і додатків до неї:

до вказаної заяви не додано передбачених ч.2 ст.115 Кодексу:

* відомостей про дату припинення погашення кредитів, розмір двох останніх планових платежів згідно з кредитними договорами та розмір фактичних платежів боржника.

Положеннями ст.116 Кодексу України з процедур банкрутства встановлені вимоги до заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство.

Так, ч. 3 ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства встановлено перелік доказів, які мають бути додані до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, а саме:

до заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність додаються:

1) довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано представником;

2) документи, що підтверджують наявність (відсутність) у боржника статусу фізичної особи - підприємця;

3) конкретизований список кредиторів і боржників із зазначенням загальної суми грошових вимог кредиторів (боржників), а також щодо кожного кредитора (боржника) - його імені або найменування, його місцезнаходження або місця проживання, ідентифікаційного коду юридичної особи або реєстраційного номера облікової картки платника податків та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), суми грошових вимог (загальної суми заборгованості, заборгованості за основним зобов`язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо), підстав виникнення зобов`язань, а також строку їх виконання згідно із законом або договором;

4) опис майна боржника, що належить йому на праві власності, із зазначенням місцезнаходження або місця зберігання майна;

5) копії документів, що підтверджують право власності боржника на майно;

6) перелік майна, що перебуває у заставі (іпотеці) або є обтяженим в інший спосіб, його місцезнаходження, вартість, а також інформація про кожного кредитора, на користь якого вчинено обтяження майна боржника, - ім`я або найменування, місцезнаходження або місце проживання, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті), сума грошових вимог, підстава виникнення зобов`язань, а також строк їх виконання згідно із законом або договором;

7) копії документів про вчинені боржником (протягом року до дня подання заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) правочини щодо належного йому нерухомого майна, цінних паперів, часток у статутному капіталі, транспортних засобів та угоди на суму не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати;

8) відомості про всі наявні рахунки боржника (у тому числі депозитні рахунки), відкриті в банках та інших фінансово-кредитних установах в Україні та за кордоном, їх реквізити, із зазначенням сум грошових коштів на таких рахунках;

9) копія трудової книжки (за наявності);

10) відомості про роботодавця (роботодавців) боржника;

11) декларація про майновий стан боржника за формою, затвердженою державним органом з питань банкрутства;

12) докази авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці виконання повноважень;

13) інформація про наявність (відсутність) непогашеної судимості за економічні злочини;

14) інші документи, що підтверджують наявність підстав, визначених статтею 115 цього Кодексу.

Судом встановлено, що подана заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність не містить наступних доказів:

* підстав виникнення зобов`язань окремо по кожному кредитору з посиланням на відповідні Договори (в Додатку до Заяви зазначається лише про долучення кредитних договорів в кількості 24 штук без конкретного їх переліку);

* копій документів про вчинені боржником (протягом року до дня подання заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) правочини щодо належного йому нерухомого майна, цінних паперів, часток у статутному капіталі, транспортних засобів та угоди на суму не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати (відомості з державного реєстру правочинів).

Відповідно до Господарського процесуального кодексу України:

Згідно п. 8 ч.3 ст.162 ГПК України позовна заява повинна містити:

- зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви.

Заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність зазначених вище документів не містить.

Відповідно до ч.1 ст. 174 ГПК України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 162, 164, 172 цього Кодексу, протягом п`яти днів з дня надходження до суду позовної заяви постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху.

Заявником при подачі заяви про визнання його банкрутом було порушено вимоги пунктів 3, 7 частини 3 статті 116 Кодексу України з процедур банкрутства, п. 8 ч. 3 ст. 162 ГПК України.

За таких обставин заява підлягає залишенню без руху з наданням заявнику строку на виправлення недоліків.

Керуючись ст.174 Господарського процесуального кодексу України, ст.116 Кодексу України з процедур банкрутства, суд

УХВАЛИВ:

1. Заяву ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_2 від 03.07.2013 року Тернопільським МВ УДМС України в Тернопільській області (представник боржника адвокат Півторак Володимир Михайлович, 46000, м. Тернопіль, вул. Пирогова, 2а) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність (в порядку Книги четвертої Кодексу України з процедур банкрутства) залишити без руху.

2. Встановити строк десять днів з дня вручення цієї ухвали ОСОБА_1 на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність.

3. Встановити спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність шляхом подання до суду:

- відомостей про дату припинення погашення кредитів, розмір двох останніх планових платежів згідно з кредитними договорами та розмір фактичних платежів боржника.

- копії документів про вчинені боржником (протягом року до дня подання заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність) правочини щодо належного йому нерухомого майна, цінних паперів, часток у статутному капіталі, транспортних засобів та угоди на суму не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати;

- відомостей з державного реєстру правочинів;

- Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта з параметрами запиту на боржника ОСОБА_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;

- конкретизований список кредиторів і боржників ОСОБА_1 , в якому повинно бути зазначено: підстави виникнення зобов`язань з посилання на відповідні Договори;

- перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви.

4. Роз`яснити ОСОБА_1 , що в разі не усунення всіх недоліків у встановлений судом строк, позовна заява вважається неподаною і повертається згідно ч. 4 ст. 174 Господарського процесуального кодексу України.

5. Копію ухвали направити ОСОБА_1 , АДРЕСА_1 рекомендованою кореспонденцією з повідомленням про вручення поштового відправлення.

6. Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання суддею.

7.Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду.

Учасники справи можуть отримати інформацію по справі на офіційному веб-порталі судової влади України в мережі Інтернет за веб - адресою: https://te.court.gov.ua/sud5022.

Ухвалу підписано: 03 липня 2020 року.

Суддя С.О. Хома

Часті запитання

Який тип судового документу № 90176545 ?

Документ № 90176545 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 90176545 ?

Дата ухвалення - 03.07.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 90176545 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 90176545 ?

В Хозяйственный суд Тернопольской области
Предыдущий документ : 90176544
Следующий документ : 90176546