Постановление суда № 89481463, 19.05.2020, Хозяйственный суд города Киева

Дата принятия
19.05.2020
Номер дела
910/14737/19
Номер документа
89481463
Форма судопроизводства
Хозяйственное
Государственный герб Украины

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

м. Київ

19.05.2020Справа № 910/14737/19

За позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Гарден Сіті"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейтинг І"

за участю третьої особи 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Київської міської ради

за участю третьої особи 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

про зобов`язання вчинити дії та стягнення 229 500,00 грн

Суддя: Шкурдова Л.М.

Секретар с/з Масна А.А.

Представники сторін: згідно протоколу судового засідання

ОБСТАВИНИ СПРАВИ:

Господарським судом міста Києва розглядається справа №910/14737/19 за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Гарден Сіті" до Товариства з обмеженою відповідальністю "Рейтинг І", за участю третьої особи 1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача Київської міської ради, за участю третьої особи 2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про зобов`язання усунути перешкоди у користуванні земельною ділянкою, яка знаходиться за адресою: вул.Антоновича, 52-54, м.Київ, кадастровий №8000000000:79:013:0013, шляхом демонтування електричного кабелю та відновлення (рекультивацію) земельної ділянки у відповідній частині, та стягнення завданих збитків у розмірі 229 500 грн 00 коп.

Позовні вимоги обґрунтовані тим, що представниками відповідача було прокладено без згоди позивача, як землекористувача, без належної дозвільної документації електричний кабель на земельній ділянці кадастровий номер 8000000000:79:013:0013, яка перебуває в оренді у позивача на підставі Договору оренди земельної ділянки від 06.09.2005 року. Позивач зазначає, що цей кабель створює йому перешкоди у користуванні позивачем орендованою земельною ділянкою відповідно до її цільового призначення, порушує права позивача як законного користувача земельної ділянки, що стало підставою для звернення з даним позовом до суду.

Відповідач щодо задоволення позову заперечував, вказуючи, що з моменту закінчення Договору оренди пройшло більше одного року, відповідна додаткова угода мала б бути укладена до 14.06.2018, відтак строк Договору оренди закінчився 14.05.2018, тому починаючи з 15.05.2018 позивач не є орендарем (землекористувачем) земельної ділянки, не має право на звернення з даним позовом до суду, оскільки саме орендар (землекористувач) має право на звернення до суду з вимогами про усунення будь-яких порушень його прав на земельну ділянку. Відповідач зазначає, що ним на підставі наданої ним Контрольної картки № 19010159-Гл «На тимчасове порушення благоустрою та його відновлення», виданої Департаментом міського благоустрою Виконавчого органу Київської міської ради, було встановлено тимчасову огорожу за адресою: м.Київ, Голосіївський район, вул.Антоновича, 50-54, відповідач не вчиняв жодних протиправних дій на земельній ділянці, позивачем не доведено вчинення відповідачем дій щодо прокладання кабелю на вказаній земельній ділянці. Позивачем також не доведено завдання відповідачем йому збитків в розмірі 229 500,00 грн.

Представником позивача подано до суду клопотання про призначення судової комплексної земельно-технічної та електротехнічної експертизи.

Згідно з матеріалами справи позивачем було подано до суду Висновок експерта № 01/25/10 від 25 жовтня 2019 року щодо порушення меж земельної ділянки, складений спеціалістом у сфері землеустрою, геодезії та топографії, сертифікованим інженером-землевпорядником Махроцьким Олексієм Миколайовичем . У складеному Висновку експерта у відповідь на питання, що були поставлені перед експертом, за результатами дослідження експерт прийшов до таких висновків: «Провівши процедуру встановлення меж Земельної Ділянки за фактичним користуванням Клієнта Замовника та винесення меж в натуру на місцевості, встановлено факт прокладення кабелю на Земельній ділянці, яка знаходиться в користуванні Клієнта Замовника, та порушення її меж. Кабельний канал та прокладені в ньому кабелі проходять по Земельній ділянці, яка знаходиться в користуванні Клієнта. Кабельний канал проходить фактично по середині Земельної ділянки Клієнта, межі прокладення кабелю та охоронної зони навколо кабелю визначено з точністю +/- 2 см. Кабель закладено на глибину від 1,5 до 1,9 м (виміри проводилися за допомогою лазерного дальноміра клас точності +/- 7 см). Місце розташування кабельної траншеї разом з охоронною зоною кабелю показано на графічних матеріалах в Технічній документації з встановлення відновлення меж земельної ділянки. Координати поворотних точок вимірювання наведено у Технічній документації з встановлення відновлення меж земельної ділянки. Дана документація є невід`ємним додатком до Висновку. Площа земельної ділянки, зайнята кабельним каналом та охоронною зоною кабелю, складає 797 м2».

Відповідач із даними висновками експерта не погодився, вказуючи, що даний Висновок оформлений з порушенням вимог чинного законодавства, а зміст Висновку є суперечливим, шо викликає сумніви в його об`єктивності та достовірності, зокрема є сумніви щодо потужності ліній електропередач, щодо глибини їх залягання, визначення кількості електричних кабелів на земельній ділянці.

Відповідно до ст.1 Закону України «Про судову експертизу» судова експертиза - це дослідження на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо об`єктів, явищ і процесів з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Статтею 7Закону України «Про судову експертизу» встановлено, що підставою проведення судової експертизи є відповідне судове рішення чи рішення органу досудового розслідування, або договір з експертом чи експертною установою - якщо експертиза проводиться на замовлення інших осіб.

Відповідно до ч.1 ст.99 ГПК України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі за сукупності таких умов: 1) для з`ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо; 2) жодною стороною не наданий висновок експерта з цих самих питань або висновки експертів, надані сторонами, викликають обґрунтовані сумніви щодо їх правильності, або за клопотанням учасника справи, мотивованим неможливістю надати експертний висновок у строки, встановлені для подання доказів, з причин, визнаних судом поважними, зокрема через неможливість отримання необхідних для проведення експертизи матеріалів.

Як вбачається з матеріалів справи існують підстави для призначення у справі комплексної земельно-технічної та електротехнічної експертизи в порядку, передбаченому ст.99 ГПК України, в зв`язку з тим, що висновок експерта, наданий позивачем, викликає сумніви у відповідача щодо визначення кількості електричних кабелів на земельній ділянці, визначення глибини залягання електричних кабелів на земельній ділянці, визначення потужності електричного кабелю, при цьому з`ясування вказаних обставин, що мають значення для вирішення цієї справи, потребує спеціальних знань у сферах інших, ніж право.

Відповідно до ч.3, 4 ст.99 ГПК України при призначенні експертизи судом експерт або експертна установа обирається сторонами за взаємною згодою, а якщо такої згоди не досягнуто у встановлений судом строк, експерта чи експертну установу визначає суд. З урахуванням обставин справи суд має право визначити експерта чи експертну установу самостійно. Питання, з яких має бути проведена експертиза, що призначається судом, визначаються судом.

Відповідно до ст.100 ГПК України про призначення експертизи суд постановляє ухвалу, в якій зазначає підстави проведення експертизи, питання, з яких експерт має надати суду висновок, особу (осіб), якій доручено проведення експертизи, перелік матеріалів, що надаються для дослідження, та інші дані, які мають значення для проведення експертизи. Ухвала про призначення експертизи направляється особам, яким доручено проведення експертизи, та учасникам справи. Об`єкти та матеріали, що підлягають дослідженню, направляються особі, якій доручено проведення експертизи (провідному експерту або експертній установі).

Згідно ст.106 ГПК України комплексна експертиза проводиться не менш як двома експертами з різних галузей знань або з різних напрямів у межах однієї галузі знань.

Відповідно до п.1.2. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 р. N 53/5 (далі - Інструкція), основними видами експертизи є: криміналістична; ґрунтознавча; біологічна; екологічна із дослідження пестицидів; інженерно-технічна (в тому числі земельно-технічна експертиза, електротехнічна); економічна; товарознавча; автотоварознавча; оціночна; експертиза охорони прав на об`єкти інтелектуальної власності; психологічна та мистецтвознавча.

Оскільки однією із позовних вимог у даній справі є зобов`язання відповідача усунути перешкоди в користуванні земельною ділянкою саме шляхом демонтування електричного кабелю та відновлення (рекультивації) земельної ділянки у відповідній частині і для вирішення питання щодо наявності підстав для задоволення цієї позовної вимоги суду необхідно встановити де саме проходять електричні кабелі, що були прокладені по земельній ділянці; яку кількість електричних кабелів було прокладено на земельній ділянці; яка глибина залягання прокладених на земельній ділянці електричних кабелів; від якої точки до якої було підключено електричні кабелі, що були прокладені на земельній ділянці; чи знаходяться під напругою наразі електричні кабелі, що були прокладені на земельній ділянці; яку площу (разом з охоронною зоною) займає електричний кабель, прокладений на земельній ділянці, що відноситься до предмету дослідження земельно-технічної та електротехнічної експертиз, суд приходить до висновку про необхідність призначення у даній справі комплексної судової земельно-технічної та електротехнічної експертизи, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Подане відповідачем клопотання про зупинення провадження у даній справі до розгляду взаємопов`язаної справи №910/2309/20 наразі судом не розглядається, у зв`язку з призначенням судом експертизи.

Керуючись ст.ст. 99, 100 Господарського процесуального кодексу України, суд -

УХВАЛИВ:

1. Призначити у справі №910/14737/19 судову комплексну земельно-технічну та електротехнічну експертизу, проведення якої доручити Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

2. В частині земельно-технічної експертизи на вирішення експерту поставити наступні питання:

- Чи було порушено межі Земельної ділянки (кадастровий номер 8000000000:79:013:0013, що знаходиться за адресою: вул.Горького, 52-54 у Голосіївському районі міста Києва) шляхом прокладення на ній кабельної лінії?

- Де саме проходять електричні кабелі, що були прокладені на Земельній ділянці (кадастровий номер 8000000000:79:013:0013, що знаходиться за адресою: вул.Горького, 52-54 у Голосіївському районі міста Києва)?

В частині електротехнічної експертизи:

- Яку кількість електричних кабелів було прокладено на Земельній ділянці (кадастровий номер 8000000000:79:013:0013, що знаходиться за адресою: вул.Горького, 52-54 у Голосіївському районі міста Києва)?

- Яка глибина залягання прокладених на Земельній ділянці (кадастровий номер 8000000000:79:013:0013, що знаходиться за адресою: вул.Горького, 52-54 у Голосіївському районі міста Києва) електричних кабелів?

- Яка потужність прокладених на Земельній ділянці (кадастровий номер 8000000000:79:013:0013, що знаходиться за адресою: вул.Горького, 52-54 у Голосіївському районі міста Києва) електричних кабелів?

- Від якої точки до якої було підключено електричні кабелі, що були прокладені на Земельній ділянці (кадастровий номер 8000000000:79:013:0013, що знаходиться за адресою: вул.Горького, 52-54 у Голосіївському районі міста Києва)?

- Чи знаходяться під напругою наразі електричні кабелі, що були прокладені на Земельній ділянці (кадастровий номер 8000000000:79:013:0013, що знаходиться за адресою: вул.Горького, 52-54 у Голосіївському районі міста Києва)?

- Яку площу (разом з охоронною зоною) займає електричний кабель, прокладений на Земельній ділянці (кадастровий номер 8000000000:79:013:0013, що знаходиться за адресою: вул.Горького, 52-54 у Голосіївському районі міста Києва)?

3. Витрати, пов`язані з проведенням експертизи, покласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Гарден Сіті».

4. Зобов`язати експерта після проведення експертизи копії висновків направити на адресу позивача та відповідача.

5. Матеріали справи №910/14737/19 надіслати Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

6. Попередити експерта про кримінальну відповідальність згідно ст.384,385 КК України.

7. Копію ухвали суду надіслати сторонам та Київському науково-дослідному інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.

Дана ухвала набирає законної сили в порядку, передбаченому ст.235 ГПК України та може бути оскаржена у строк, встановлений ст.256 ГПК України.

Суддя Шкурдова Л.М.

Часті запитання

Який тип судового документу № 89481463 ?

Документ № 89481463 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 89481463 ?

Дата ухвалення - 19.05.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 89481463 ?

Форма судочинства - Господарське

В якому cуді було засідання по документу № 89481463 ?

В Хозяйственный суд города Киева
Предыдущий документ : 89481462
Следующий документ : 89481464